You, the petitioner
Schermafbeelding 2021 03 22 om 13.58.32

Los het parkeerprobleem op in Vogelwijk-noord

605 signatures

De Vogelwijk van de Nieboerweg t/m Houtrustweg wordt overstroomd door parkeerders van elders. Bewoners kunnen hun auto niet meer kwijt en het aangezicht van de wijk gaat erop achteruit. Door betaald parkeren in te voeren kan dit probleem verholpen zijn.

Petition

We

Bewoners van de vogelwijk en alle andere belanghebbenden

 

observe

  • De Vogelwijk wordt sinds enige tijd overstroomd door parkeerders van elders die van de buurt een transferium maken.
  • Het gaat met name om het gebied Nieboerweg t/m Houtrustweg, dat net buiten de huidige zones betaald parkeren valt.
  • Vrijwel elk parkeerplekje in de buurt is bezet door busjes, campers, en auto’s met buitenlands kenteken.
  • Bewoners kunnen zelf hun auto niet meer kwijt en het aangezicht van (beschermd stadsgezicht) wordt vervuild.

 

and request

  • Om tenminste in het noordelijk deel van de Vogelwijk betaald parkeren te maken conform de gebieden Vruchtenbuurt en Bloemenbuurt.
  • Hierbij zijn de kosten voor een parkeervergunning €13,80 voor alle auto's op een adres.
  • Dit gebied bevat minstens de Nieboerweg, Sportlaan, Houtrustweg, Laan van Poot en alle straten die hierbinnen liggen.
  • Maar eventuele uitbreiding van de gehele wijk zou ook tot de mogelijkheden behoren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Closing date:
2021-06-28 
Lead petitioner:
M.R. Barber 

History

Signatures

Updates

Gemeente start draagvlakonderzoek voor betaald parkeren!

Medio April heeft de initiatiefgroep Parkeren Vogelwijk-Noord de resultaten van de petitie (bijna 600 inzendingen voor invoering betaald parkeren) ingediend bij de wethouder als ook alle fracties binnen de gemeenteraad. Dit tezamen met het verzoek om een draagvlakonderzoek in te stellen voor invoering van betaald parkeren in de Vogelwijk waarbij: a) duidelijk de exacte voorwaarden voor parkeervergunningen worden toegelicht aan alle bewoners; b) de Sportlaan (en Houtrust) flats als onderdeel van het leefgebied worden meegenomen bij het draagvlak onderzoek en c) de uitkomsten nadien per deel van de wijk inzichtelijk wordt gemaakt (lees: Noord-Midden-Zuid).

Ook heeft de initiatiefgroep de afgelopen periode meerdere gemeenteraadsfracties benaderd met de uitnodiging voor een rondleiding door het leefgebied Vogelwijk-Noord, hierbij vergezeld van leden van de verkeerscommissie van de Vogelwijk vereniging.

+Read more...

Tot slot is het nieuwe parkeerbeleid/visie zoals door de wethouder ontwikkeld medio Juli door de gemeenteraad aangenomen waarbij vanaf heden dus de mogelijkheid bestaat tot invoering van betaald parkeren voor een deel van de wijk (probleemgebied) in plaats van altijd de gehele wijk. Dit biedt derhalve een opening voor gedeeltelijke invoering van betaald parkeren; namelijk voor het leefgebied Vogelwijk-Noord (ruit: Nieboerweg – Laan van Poot – Houtrustweg – Sportlaan).

De vervolgstappen zoals inmiddels door een vertegenwoordiger van de gemeente aan ons teruggekoppeld zijn op korte termijn: Parkeerdruk onderzoek voor de gehele Vogelwijk. Dit onderzoek zal direct na de zomervakanties op 3 verschillende momenten (dag-avond-nacht) worden uitgevoerd. Draagvlak onderzoek door gemeente voor invoering betaald parkeren in de Vogelwijk (volgt later dit najaar na uitvoering van het parkeerdruk onderzoek). Afhankelijk van uitkomsten onder 1 en 2 en daarmee voldoende draagvlak voor invoering van betaald parkeren in (deel) van de Vogelwijk kan een dergelijk besluit door de gemeenteraad eind dit jaar/begin volgend jaar genomen worden.

Ter verduidelijking: de initiatiefgroep Parkeren Vogelwijk-Noord is een bewonersinitiatief ontstaan begin dit jaar om zelf de parkeerproblematiek aan te pakken. Hiertoe is destijds een petitie gestart om het draaglvak te toetsen voor invoering betaald parkeren. De initatiefgroep schakelt direct met de gemeente Den Haag en andere stakeholders. Uiteraard zoeken wij wel de verbinding en samenwerking met andere bewonersgroepen zoals de VVE’s van de Houtrust en Sportlaan flats en de Vogelwijk vereniging.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop!

Den Haag, 25 juli 2021 Initiatiefgroep Parkeren Vogelwijk-Noord

2021-07-27

Meer dan 500 ondertekenaars!

Beste ondertekenaars,

Hartelijk dank voor uw stem! Binnen korte tijd hebben wij meer dan 500 ondertekeningen behaald! Het grote aantal reacties geeft aan dat de parkeeroverlast veel mensen een doorn in het oog is en dat er draagvlak is, voor maatregelen, om deze overlast aan te pakken. Ook is het aantal stemmen voldoende om een burgerinitiatief in te kunnen dienen bij de gemeente Den Haag!

De initiatiefnemers hebben in de tussentijd niet stil gezeten.

+Read more...

Zo is er contact met de wijkagent, de wijkvereniging, de wethouder Mobiliteit en Cultuur, gemeenteraadsleden en de directeur van het stadsdeel Segbroek. Het probleem wordt door velen onderkend.

Inmiddels is een uiteenzetting over de problematiek en de mogelijke oplossingen voorgelegd aan de wijkvereniging. Wij hopen het probleem, zo veel mogelijk, in samenspraak met de vereniging op te kunnen lossen.

Wij blijven uw stemmen nodig hebben, dus help ons vooral door ruchtbaarheid aan ons initiatief te geven in uw eigen leefomgeving!

Groeten van de initiatiefnemers!

2021-04-15