You, the petitioner

Updates

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

2016-07-08

We bestookten 800 ondertekenaars met e-mail elke 10 minuten

Tot onze grote ontsteltenis heeft onze nieuwe website ruim 800 ondertekenaars bestookt met e-mail. Vanaf zondagavond 10 januari 2016 omstreeks 22:30, tot maandagochtend 10:45 stuurde ons systeem elke 10 minuten een herinnering om een petitie-ondertekening te bevestigen, bijna 70 e-mails.

Zelfs de ondertekening bevestigen hielp niet omdat het script niet keek of de ondertekening ondertussen was bevestigd.

+Read more...

Het grootste probleem was dat de controle of er al een herinnering was verstuurd defect was.

Het was nooit onze bedoeling om zoveel e-mails te versturen, integendeel. We willen ons juist beperken tot 1 e-mail een week na het ondertekenen en een week voor het sluiten van de petitie nog een laatste.

Natuurlijk bieden wij onze excuses aan! Vooral zullen we er vanaf nu voor zorgen dat een enkele persoon niet meer iets nieuws activeert zonder dat er een tweede persoon kritisch volgt wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn.

We begrijpen dat uw vertrouwen in Petities.nl hierdoor is beschadigd. We hopen dat het niet onherstelbaar is! Op de voorpagina van Petities.nl kunt u altijd teruglezen welke incidenten er zijn geweest. Sinds het begin in 2005 heeft zoiets als dit zich niet voorgedaan en we zullen onze uiterste best doen om dat te voorkomen!

2016-01-11

Ontwikkelingen in het kort

We zijn in gesprek met de KNVB en VVON over dit probleem. De snelheid waarmee men echter werkt valt wat tegen.

+Read more...

De KNVB wil het onderzoeken, daar waar de huidige trainers door de ontwikkelingen juist overgekwalificeerd zijn. Advies aan de VVON en KNVB is dan ook om het, net zoals bij de UEFA C destijds, gewoon als een "hamerstuk" te zien.

Veel publiciteit

Door het persbericht over het succesvol van start gaan van onze petitie, werd verslag gedaan van onze petitie op NU.nl, de Telegraaf online, Trouw en vele andere media. Waarvoor dank, maar we zijn er nog lang niet.

+Read more...

Nu eerst op naar de 10.000

De petitie is ingetrokken

De petitie heeft nu een indiendatum in het verleden en zou dus automatisch als ingetrokken/withdrawn verder moeten gaan. Maar is nog ondertekenbaar.

2016-01-10

Petitie overhandigd op vrijdag 20 september 2013

Deze petitie is op vrijdag 20 september 2013 overhandigd op het raadhuis aan de jarige burgemeester Pieter Broertjes. 2300 handtekeningen uit Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum.

+Read more...

Zie De Gooi- en Eemlander of RTV-NH.

Op 16 oktober 2013 heeft een meerderheid van de Hilversumse gemeenteraad ingestemd met het besluit. Zie Dichtbij.nl.

Er is nu een nieuwe petitie gestart tegen de vrije busbaan door Huizen en meerijvariant langs het Merk. Zie geenbusbaandoorhuizen.petities.nl.

Overeenkomst exploitant en omwonenden over paviljoen De Liefde

De exploitant, enkele omwonenden van het Bilderdijkpark en het stadsdeel hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van het paviljoen De Liefde in het Bilderdijkpark 1a. Hiermee komt een einde aan een lange periode van intensief overleg tussen de verschillende partijen.

In de overeenkomst staan afspraken over ruimere openingstijden en maatregelen die door de exploitant genomen worden bij (geluid)overlast.

+Read more...

Een van de afspraken is dat De Liefde het hele jaar door tot 24.00 uur mag openblijven, maar dat er na 20.00 uur geen muziek meer gedraaid mag worden. Het terras blijft in de winter tot 20.00 uur en in de zomer (van 1 maart tot 1 november) tot 23.00 uur open.

Begin dit jaar is een mediationtraject gestart tussen de verschillende partijen. De mediation heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijk gedragen oplossing is voor het verminderen van de ervaren (geluid)overlast.

Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester: ‘Het stadsdeel is tevreden met het bereikte resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door de ruimere openingstijden kan de exploitant De Liefde op een goede en gezonde manier exploiteren en met de maatregelen wordt rekening gehouden met de omwonenden van het Bilderdijkpark.’

De exploitant, enkele omwonenden en het stadsdeel organiseren op 13 januari 2016 een bewonersbijeenkomst waarin de buurt wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een brief met daarin alle informatie.

https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws/buurtnieuws-oud-west/nieuws-da-costabuurt/overeenkomst/

Website was tergend traag

De nieuwe website heeft de afgelopen dagen een kleine 'kinderziekte' gehad waardoor pagina's traag werden ingeladen. Soms zelfs zo traag dat het langer dan 30 seconden duurde, waardoor een vage foutmelding 'something went wrong' verscheen.

+Read more...

Op dinsdagochtend 5 januari om 00:50 is het regeltje code wat de vertraging veroorzaakte gevonden en buiten dienst gesteld.

We verwachten dat de website de komende tijd nog niet alle beloftes kan waarmaken die het in zich heeft, maar die willen we stuk voor stuk aanpakken. U kunt ons enorm helpen door per e-mail te melden wat er niet goed functioneert. Of wat niet functioneert zoals u het wenst en hoe het beter zou moeten.

We verbeteren de website altijd aan de hand van e-mails die we op webmaster@petities.nl. We huren geen dure specialisten in en we testen niet met ingehuurde gebruikers in een laboratorium. We rekenen op uw begrip daarvoor en hopen op uw medewerking

2016-01-05

Petitie ingetrokken

Geachte ondertekenaar, Omdat het aantal ondertekenaars na een jaar helaas niet is geworden wat er van verwacht werd en ook gewenst is om een verzoek aan de regering kracht bij te zetten, moet worden geconcludeerd dat het onderwerp blijkbaar niet voldoende aanspreekt. Gezien het behaalde resultaat van slechts 659 ondertekenaars in het afgelopen jaar achten wij het raadzaam de petitie in te trekken.

+Read more...

Dit is op 15 december 2015 gedaan. Ondanks dat de petitie niet in voldoende mate is omarmd zal de regering, in lijn met de petitie, evengoed worden verzocht de Grondwet aan te vullen met een artikel dat in heldere tekst voorziet in een strikte scheiding van staat en kerk. Wij beraden ons hoe dat verzoek te doen. Dank voor de genomen moeite de petitie te hebben ondertekend.