You, the petitioner
1 toegangshek

Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk

909 signatures

Het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk wil de katholieke begraafplaats aan de Dijkweg ruimen. In de plaats van de 400 graven van parochianen komt er tijdelijk een grasveld en later wellicht/ongetwijfeld een flatgebouw.

Petition

We

Naaldwijkers, Westlanders en alle anderen die het voortbestaan van deze katholieke begraafplaats uit 1828 ter harte gaat,

 

observe

  • dat Westland én Naaldwijk weinig cultureel erfgoed hebben;
  • dat dit een uniek monument van het katholieke leven van Naaldwijk is;
  • dat de begraafplaats onderdeel is van het historische dorpsgezicht;
  • dat de begraafplaats een van de laatste groene oases in het centrum is;
  • dat de begraafplaats van grote emotionele waarde is voor Naaldwijkers en nabestaanden;
  • dat de begraafcultuur onder druk staat: behoud is een zaak van algemeen belang

 

and request

het college van B & W van de gemeente Westland en het bestuur van de St. Adrianusparochie in Naaldwijk de handen ineen te slaan om - met hulp van alle andere betrokkenen - deze begraafplaats als gemeentelijk monument te behouden en samen te streven naar restauratie en goed onderhoud, met maximaal groen in het dorpscentrum. Voor een goed leefklimaat!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westland 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-01 
Lead petitioner:
Korrie Korevaart 
Organisation:
Genootschap Oud Westland Terebinth 
Website:

History

Signatures

Updates

Protesten tegen besluit College B & W Westland

Op 16 september jl. wezen B & W Westland de aanvraag van de monumenten-status af.

+Read more...

Daarmee negeerden ze het advies van de Monumentencommissie en een rapport van deskundigen, die absoluut het tegendeel adviseerden. Want op het kerkhof ligt de geschiedenis van Naaldwijk, en het gemeentelijk monumenten-beleid dient te bepalen wat we voor de volgende generatie bewaren. Dat gebeurt niet door een eigenaar van een monument die geld ruikt en alles wil afbreken. Deze week dienden Erfgoedvereniging Heemschut, het genootschap Oud West-land, stichting Terebinth en het Cuypersgenootschap hun bezwaarschriften in. B & W baseren hun besluit op 'afspraken' die niemand kent en op ondeugdelijke argumenten en werken mee aan de teloorgang van een monument dat in 2007 al gemeentelijk monument had kunnen worden. Dat negatieve besluit moet worden herzien!

2021-10-27

Advies van B & W komt na 31 augustus

Intussen heeft het College van B & W in gemeente Westland wat meer tijd nodig om na te denken over de aanvraag van Heemschut c.s. om de begraafplaats de status van gemeentelijk monument te geven.

+Read more...

B & W komt nu na 31 augustus a.s. met een advies aan de Raad. Intussen hoopt de werkgroep dat het parochiebestuur alsnog ingaat op het aanbod van de werkgroep om alle mogelijke hulp bij de instandhouding van de begraafplaats te bieden...! Half juli bekeek een steenhouwer de situatie op de begraafplaats, zodat de werkgroep binnenkort weet wat een restauratie van de grafstenen ongeveer gaat kosten... Om iedereen nog beter te laten zien dat het een concreet en haalbaar project is. Want bij ruiming: weg is weg.

2021-08-11

Positief advies Monumentencommissie

Op 22 april heeft de Monumentencommissie van de gemeente Westland een positief advies uitgebracht op het verzoek om de R.K. Begraafplaats de status van gemeentelijk monument te geven.

+Read more...

Daar hebben Heemschut, Cuypersgenootschap, Genootschap Oud Westland en Terebinth om gevraagd, ondersteund door een objectieve en deskundige waardenstelling die eind februari is uitgebracht. Het College van B & W gaat nu alle belangen afwegen. Het parochiebestuur wil ruimen, maar nabestaanden, historici en groenorganisaties denken daar anders over en willen de handen uit de mouwen steken om het kerkhof te restaureren en te onderhouden!

2021-04-22