U, de petitionaris

Nieuws

"Where there is a will, there is a way"

The parents of the children attending the pre-school in the premises of the IPSA (International Primary School Almere) can all attest how extraordinary the teachers have been in terms of educating, caring and nurturing our children, but we also understand the financial reasons behind this business decision (less pupils in the waiting list + a high rent), which is why we proposed the current provider, Partou, to consider these alternatives before closing the pre-school:

  1. Starting from September, opening the pre-school with 8 kids per 1 teacher (respecting thus the ratio for this specific age group) with a waiting list for additional applications. The 2nd teacher would be reintroduced once the desired number of students was reached. In September we have 8 children; some want to stay for an extended period of time;

  2. Parent participation: one parent would be present at the location every day in order to assist the teacher whenever needed;

  3. A (more aggressive) marketing campaign: almost nobody knows the pre-school exists. At the Almere Gemeente website, as an example, there is no mention of this pre-school at all. We recommended an open day every quarter, marketed across expat groups and forums, informing everyone about the school and its benefits, in order to boost applications. The first open day could be held in July before the expected end of school. The parents were willing to help advertising not only the pre-school but also the open day;

  4. If feasible, opening a BSO at the location in the afternoons to boost profits and somehow compensate for the pre-school lowest months;

Partou believes these suggestions are good, but the rent is still too high. The parents have tried to get a reaction from the Gemeente, but haven't managed to get one yet. We do not ask for subsidies, but the Gemeente has a say in this matter. We are sure that "where there is a will, there is a way".

There are no bilingual pre-schools or centers where English can be taught to children of these ages, so we will keep on looking into all possibilities to keep this facility open.

NRC Handelsblad: Woede verpleegkundigen om wet: 'Het doet mij pijn dat mijn diploma gedegradeerd is'

Goed functionerende verpleegkundigen moeten weer naar school om hun werk te blijven doen. De onvrede is groot.

+Lees meer...

Ze is een kwart eeuw wijkverpleegkundige, sinds elf jaar bij Buurtzorg. Ze haalde 35 jaar geleden haar zogenoemde ‘inservice-diploma’ in het ziekenhuis, daarna deed ze (...) lees verder

Goed Nieuws! Flevoparkbad valt af als zoeklocatie voor tramremise

De gemeente Amsterdam heeft besloten het Flevoparkbad te schrappen als mogelijke locatie voor de bouw van een tramremise. Het is technisch moeilijk en te duur.

+Lees meer...

De vele protesten van Amsterdammers, waaronder deze petitie, hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij deze beslissing.

Toelichting van de gemeente: Locatie Flevopark scoort slecht op een aantal punten zoals ruimtelijke inpasbaarheid, draagvlak en kosten:

De omvang van de remise zorgt ervoor dat het inpassen van het bouwwerk in een park een enorme opgave is. Het park is onderdeel van de groenstructuur en het Flevoparkbad moet ook een plek hebben in het park. De bedrijvigheid van de tramremise past slecht in een groene parkachtige omgeving, waar rust en ruimte belangrijk zijn. Er is een ingewikkeld en kostbaar spoorontwerp nodig om vanaf een nieuwe openbaar vervoer verbinding over (of onder) water de tramremise te bereiken zonder de Joodse Begraafplaats te raken. Dit in combinatie met het terugbrengen van het Flevoparkbad maakt de investeringskosten hoog.

Goed compleet en informatief stuk over 5g!

Voor iedereen, maar zeker voor betrokken ambtenaren een goed leesbaar verhaal over 5g van ICT en veiligheidsdeskundige Dhr.IJpelaar.

https://www.linkedin.com/pulse/5g-netwerk-een-verandering-die-discussie-oproept-en-waar-ijpelaar/

A. Melse .

27-08-2019 | Petitie Stop 5G

Website standbeeld Gerard Philips

Er bestaat een nieuwe website met korte informatie over Gerard Philips in relatie tot de petitie. https://gerard-philips.jimdosite.com/.

27-08-2019 | Petitie Standbeeld voor Gerard Philips

Bestuur V&VN treedt af

Het bestuur van de V&VN treed af. Ik blijf nog enigzins skeptisch.

+Lees meer...

Daarom laat ik de petitie voorlopig nog open staan. Desondanks, bedankt iedereen! Zonder jullie stem had deze petitie geen overwicht. Voor iedereen die nog lid is van de V&VN: ik hoop dat doormiddel van goede open communicatie er nu een vereniging ontstaat voor verpleegkundigen en verzorgenden. Niet namens de verzekeringen ed. Voor degene die opgezegd hebben: ik hoop dat jullie oftewel terug aansluiten of dat er een goed alternatief ontstaat waarin de zorg enkel door kan verbeteren.

Uiteindelijk moeten we het samen doen. Iedereen met zijn eigen karakter, competenties en kwaliteiten. Laten we daarvoor blijven gaan.

Dank jullie wel. Ongeacht mijn spelvoutjes ;-).

https://www.venvn.nl/Berichten/ID/3267098/Bestuur-VVN-treedt-af

Voorbeelden gevraagd vanuit de werkvloer m.b.t. degradatie!

Ik heb al eerder gevraagd om voorbeelden, maar een recent bericht dat verpleegkundigen al terug gezet worden in functie, vanwege verouderd of te laag diploma, (MBO, Inservice) met eventueel daarbij behorende salaris daling, zet mij er toe om toch weer jullie te vragen om mij voorbeelden te sturen hiervan. Word je nu al gedegradeerd, mag je de functie die je al jaren doet bv als senior, niet meer uitvoeren, gaat dit soms via een "reorganisatie binnen sociaal plan", mag je alleen solliciteren als je HBO diploma hebt etc? Stuur ze alsjeblieft toe.

+Lees meer...

De NVZ, V&VN, de minister, de bonden, blijven roepen dat dit niet gebeurt en niet gaat gebeuren. Jullie verhalen nu al vertellen een heel ander verhaal. Dit mag voorsorterend op een wet die nu al zeer omstreden is, absoluut niet gebeuren! Willen we ons sterk maken hiervoor, hebben we jullie input nodig! Vanzelfsprekend gaan we hier zorgvuldig (zonder namen) mee om!

Brazilië de achtergronden en de foute rol van Nederland .. en Nederland weet dat

Nederland en Brazilië hebben een innige economische band. Niet gedreven door nobele doelen maar puur op het verdienen van geld ..

+Lees meer...

ten koste van de natuur daar. Het ministerie praat over het oppoetsen van het imago omdat er een niet zo positief beeld bestaat over deze activiteiten. Niet over het verbeteren ervan en dat is symptomatisch voor de Nederlandse handelsbelangen en onverantwoordelijk in deze tijd http://tiny.cc/v71b6y De Nederlandse overheid helpt Brazilië bij de aanleg van havens, wegen en spoorlijnen dwars door de Amazone. Goed voor ons bedrijfsleven, is het idee. Maar de projecten leiden tot ontbossing, landroof en moord. En Nederland weet dat...

Nederland haalt voor miljarden uit Brazilie! In Nederland is er verandering nodig.

https://nos.nl/artikel/2298683-nederland-haalt-voor-miljarden-uit-brazilie-ook-uit-amazonegebied.html Hier in Nederland is een verandering nodig in beleid en keuzes en op grond waarvan die worden gemaakt. Onderteken de petitie voor een echte verandering ook voor jouzelf .