U, de petitionaris

Nieuws

Vraag geen adres meer bij aangifte nu vuurwerkbommen gangbaar zijn

De petitionaris van de petitie Vraag geen adres meer bij aangifte nu vuurwerkbommen gangbaar zijn vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Als je aangifte doet wordt je adres standaard zichtbaar voor de tegenpartij. Dat is achterhaald en maakt intimidatie mogelijk. Laat dat adres weg."

https://aangifteanders.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-10-2023

Help ons aan 100.000 ✍️✍️

Aan alle ondertekenaars van de petitie van 2021,

Je hebt het vast zien langskomen de laatste week. Long Covid patiënten in Nederland (geschat op 450.000, waarvan 90.000 zeer ernstig ziek) houden een petitie om gespecialiseerde Long Covid klinieken gerealiseerd te krijgen. Omdat je in 2021 onze petitie voor erkenning van Long Covid hebt gesteund, durven we je het nog een keer te vragen: zou je onze huidige petitie ook willen ondertekenen?

In Nederland kunnen Long Covid patiënten momenteel nergens terecht, waar in Duitsland al 100 gespecialiseerde Long Covid klinieken bestaan. Donderdag 15 februari wordt in de Tweede Kamer gestemd over het amendement van GL/PvdA TK-lid Julian Bushoff.

+Lees meer...

Dit amendement verzoekt de regering om 27 miljoen euro te investeren in Long Covid klinieken, waardoor onderzoek en behandeling de zorg van patiënten met Long Covid (en andere PAIS patiënten) kan verbeteren.

Tot 13 februari kunnen mensen de petitie ondertekenen. De teller staat nu op 89.000 handtekeningen. Maar hoe meer stemmen hoe beter! Help je ons aan 100.000 ✍️?

Alvast dank en fijne dag,

Long Covid Nederland

*Join the Artistic Movement: Sign for Women's Creative Community*

Join the movement! We've already received support from 133 people around the world, 86 of whom are proud residents of Amsterdam! But we still need your support to reach our goal. Sign now and help us create a dedicated space for women's creativity and expression.

+Lees meer...

With your signature, we'll be one step closer to realising our vision of uniting artists from all walks of life and exploring the rich history and legacy of women through art. Make your voice count! Together we can make a difference. Sign up today and be part of this inspiring movement!

9000 gepasseerd

Een goede zaak voorlopig toch nog geen regering dus we gaan de datum wederom verschuiven 10.000 moet toch wel haalbaar zijn einde. Van de week.

10-02-2024 | Petitie Open Lelystad Airport

Overleg blijft voortbestaan..

21 februari as is er opnieuw overleg! De wil van beide kanten is er, maar we moeten ervoor zorgen dat de aandacht voor ons niet verminderd! .

Vrijdag 9 februari 22.04

Vanavond bij thuiskomst, afzetborden voor wegwerkzaamheden lagen her en der op de grond. Jeugd luidruchtig op het betonnen schip.

+Lees meer...

Auto's en brommers met hoge snelheid aan het rondrijden. A.E.D. stond te loeien omdat de kast losgemaakt werd.

Petitie aangeboden aan Vaste 2e Kamer Commissie LNV, maar we gaan nog even door.

Op dinsdag 30 januari hebben wij namens ons Landelijk Netwerk de petitie “Voor een Beter Natuurbeleid; Stop grootschalige bomenkap”, met >36.000 ondertekenaars, aangeboden aan de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie LNV in Den Haag. (Hier vindt u de begeleidende speech die Joke Volkers hierbij heeft gehouden: https://bos-en-bomenbescherming.nl/overhandiging-petitie-groot-succes/). Tevens hebben wij mappen met nadere informatie aan elk commissielid uitgedeeld. Een groot deel van de commissieleden was aanwezig; naar men ons liet weten was dit vrij uitzonderlijk. Er was veel interesse vanuit de commissieleden en er werd aandachtig geluisterd. O.a.

+Lees meer...

vanuit Groningen, Brabant, Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland, Overijssel, en zelfs vanaf Texel was een aantal LNBBB supporters speciaal hiervoor naar Den Haag gekomen; geweldig deze steun! Mooi was ook dat Omroep Gelderland aandacht heeft willen besteden aan onze petitie; https://www.gld.nl/nieuws/8089697/boosheid-over-grootschalige-bomenkap-in-gelderland, Pauline de Vries, mede oprichter van het Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg (Doetinchem; met zo’n 60 deelnemende omwonenden) nam hier de honneurs waar namens ons Netwerk. Helaas wilde Staatsbosbeheer niet aan deze radio en TV uitzending meewerken, maar zij zonden wel een oud PR filmpje in waarin zij wezen op hun “verjonging door nieuwe aanplant”. Echter betrof het hier geen nieuwe bomen, maar achterstallige compensatie herplant voor duizenden gekapte bomen. O.a. door ruimtegebrek loopt SBB enorm achter op deze grote aantallen nog verplichte herplant. Bovendien waren de bomenkapcijfers die de WUR liet zien niet correct; de kap voor biomassa was hierbij helaas niet meegerekend, waardoor het leek “dat het allemaal wel meeviel”.. Ook hadden wij graag wederhoor willen bieden met onze LNBBB wetenschappers/deskundigen. Tevens werden wij door Omroep Gelderland betiteld als “actiegroep”; terwijl wij ons wel duidelijk hebben voorgesteld als overkoepelend orgaan van verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comité’s en een enkele actiegroep.. Maar hoe dan ook; de publiciteit was uiteraard belangrijk; inmiddels zijn er sinds dinsdag 30 januari wel meer dan 1000 petitie ondertekenaars bijgekomen! We laten ‘m daarom nog maar even in de lucht..

De volgende stap: wij streven er nu naar een overleg met deze Commissie te bewerkstelligen, waarmee wij hopen op een kans onze punten, samen met onze deskundigen, nader te kunnen onderbouwen. Allen nogmaals hartelijk dank voor uw steun, en: Wij Gaan Door!..

Met vriendelijke groet, Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Joke Volkers, Mieke Vodegel en Marjan Houpt

Ontlast van het zware bouwverkeer

Afgelopen vrijdag, 2 februari, hebben wij een reactie ontvangen van de wethouder in samenwerking met de projectleider van het Arendsplein naar aanleiding van ons verzoek om de Prins Frederikstraat te ontlasten van het vele en zware bouwverkeer.

De inrichting van de bouwplaats op het Arendsplein is op dit moment zodanig, dat helaas alle verkeer dat te maken heeft met de sloop van de westvleugel van Arendshof II via de Frederikstraat moet verlopen. Zodra echter gestart wordt met de bouw van het zogenaamde Altera complex op de plaats van deze westvleugel, zal de Frederikstraat alleen worden gebruikt voor de aanvoer van alles wat met deze bouw te maken heeft; de afvoer zal plaatsvinden via de Kegelstraat.

Dit betekent concreet dat we (hopelijk) voor de helft zullen worden ontlast van dit zware bouwverkeer.

+Lees meer...

In ieder geval hebben we een luisterend oor gevonden bij de gemeente en een heel klein succesje geboekt met ons verzoek. We gaan uit van een positieve insteek, maar zullen de gedane beloftes wel goed in de gaten blijven houden.

Wij sluiten hiermee deze petitie, maar niet nadat we u nogmaals hartelijk willen bedanken voor uw steun!

Actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ zoekt gemeenteraad op

Het WeesperNieuws berichtte deze update van onze actie: Landschapsarchitect Niek Roozen en Isolde Zandzee spreken morgen (woensdag) via een videoboodschap tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening de raadsleden van Amsterdam toe voor behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg, terwijl Sara Oomen en Mark Postma van de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ live de raad gaan toespreken.

Vorige maand volgde het ene na het andere bericht over de strijd voor het behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg.

+Lees meer...

Daarna werd het vrij stil, maar achter de schermen is er regelmatig overleg geweest. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend, maar het feit dat de bezorgde bewoners morgen de raad toespreken, duidt erop dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt.

Reconstructie Korte Muiderweg

Eerst nog even waar het over gaat. De GEM Bloemendalerpolder, het gelegenheidsconsortium van projectontwikkelaars dat Weespersluis inclusief alle infrastructuur aanlegt, is van plan de Korte Muiderweg te reconstrueren en heeft daarvoor een kapvergunning aangevraagd voor liefst 57 van de 68 populieren.

Een conclusie is dat na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden er op termijn geen sprake is van verhoogd risico Dit proberen honderden Weespers te verijdelen. Niek Roozen staat samen met de 12 leden tellende actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ vooraan in de frontlinie. Woensdag 7 februari delen zij met de raad hun bezorgdheid over de voorgenomen kap van de bomen én over de onveilige situatie die kan ontstaan voor voetgangers. Er is namelijk een voetpad van 90 centimeter breed gepland en dat is gevaarlijk smal.

Roozen heeft verstand van bomen en heeft ook veel connecties in deze wereld. Op zijn verzoek bracht onlangs dendroloog (een boomdeskundige) Jaap Smit samen met Roozen een veldbezoek aan de Korte Muiderweg. Zijn conclusie is dat de bomen er eigenlijk prima bij staan, beter nog dan het onderzoeksbureau Terra Nostra in opdracht van GEM Bloemendalerpolder eerder liet weten.

Een veelzeggende conclusie is dat er na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden op termijn geen sprake van verhoogd risico is en dat er daarom geen directe aanleiding is om de bomen te verwijderen. De meeste populieren hebben een levensverwachting van 15 jaar en voor bomen is dat het maximum dat in boomadviezen wordt gegeven. Smit laat weten dat de alternatieven die de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ prima zijn en niet duurder uitpakken.

Bestuurscommissie

Binnenkort praat ook de bestuurscommissie stadsgebied Weesp over de bomen. Wanneer is nog niet duidelijk. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor dinsdag 13 februari, maar de agenda is nog niet vastgesteld. Er is een kans dat de geplande reconstructie wordt besproken, maar zeker is dat niet. Hoe dan ook heeft de actiegroep in de aanloop naar de bespreking alvast conclusies getrokken die worden gedeeld met de bestuurscommissie. Een aantal belangrijke:

Er worden onnodig 57 volwassen populieren gekapt. In de vier alternatieven die de actiegroep aanbied, worden bijna alle populieren gespaard. De argumenten die worden aangevoerd voor de ‘noodzaak’ van de bomenkap zijn op verschillende punten makkelijk te weerleggen en de technische problemen zijn eenvoudig op andere wijze op te lossen. De veiligheid van zowel fietsers als voetgangers is in het geding. Het veel te smalle voetpad ligt zonder verhoging direct naast het tweerichtingenfietspad. Met alle verschillende vervoersmiddelen van tegenwoordig (kinderwagens, kinderfietsjes, rollators, bakfietsen, racefietsen, e-bikes etc) en tweerichtingen op hetzelfde fietspad is het levensgevaarlijk. Drie alternatieven die de actiegroep aanreikt, gaan uit van een veiligere oplossing voor voetgangers en fietsers. Het vierde alternatief gaat uit van een fietspad aan beide kanten van de weg, zoals de situatie nu is (zie kader ‘Vierde alternatief’ hieronder). Onvoldoende participatie; burgers zijn onvoldoende in het proces van de totstandkoming van het ontwerp en niet alleen dat, ze hebben ook een informatieachterstand omdat veel relevante documenten (nog) niet worden gedeeld, terwijl tegelijkertijd de projectplanning van het GEM niet mag worden vertraagd. Er is in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen aan de KMW en de gevolgen van de tweejarige afsluiting van de KMW. Ook is onvoldoende meegenomen wat deze lange afsluiting betekent voor de bewoners aan de Lange Muiderweg, die een sluiproute en daarmee toenemende drukte vrezen. Politieke steun

Dat de bestuurscommissie achter de actiegroep staat, staat buiten kijf. Weliswaar heeft de commissie nog niet echt inhoudelijk gesproken over de plannen, maar uit onder meer reacties van commissieleden tijdens een recente voorlichtingsavond blijkt dat ze niet veel op hebben met de plannen van de GEM en ook niet met de manier waarop bewoners zijn betrokken bij de plannen. Politieke steun van de bestuurscommissie wordt door de actiegroep erg op prijs gesteld, maar het is uiteindelijk het college van b. en w. knopen doorhakt. Dat wordt aangestuurd door de gemeenteraad en vandaar is er morgen het dringend appel vanuit Weesp om de plannen te wijzigen en de bomen te behouden.

Vierde alternatief

De actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ heeft na drie eerdere alternatieven een vierde variant gepresenteerd voor de reconstructie van de Korte Muiderweg. Deze is mogelijk goedkoper dan het plan van de GEM Bloemendalerpolder. In dit tracé blijft het fietspad aan de oostzijde behouden en wordt het fietspad aan de westzijde éénrichtingsverkeer tussen het Weespersluispark en Hoogerlust. Een voordeel van dit plan is dat de bestaande fundering hergebruikt wordt en de ruimte aan de oostzijde van de weg wordt benut, in tegenstelling tot in het ontwerp van de GEM. “Voor het voetpad aan de westzijde wordt maatwerk toegepast en aan de oostzijde tussen het fietspad en de sloot kan zelfs nog een ‘laarzenpad’ ontstaan, waardoor meer genoten kan worden van het open rivierlandschap”, laat de actiegroep weten.

Er zijn nog twee voordelen. Van fietspaden met eenrichtingsverkeer is bewezen dat ze veiliger zijn dan bij tweerichtingsverkeer en een tweede voordeel is de betere bereikbaarheid van bewoners en bedrijven. Voor het vierde alternatief is een bestemmingsplanwijziging nodig, die middels een spoedprocedure geregeld kan worden, laat de actiegroep weten. “Want waar een wil is, is een weg – een veilige weg met prachtige hoge populieren.”