U, de petitionaris

Nieuws

Voordat u een petitie begint bedenk...

Bedenk dat u zich moeite kunt besparen door te kijken of er niet al een petitie over bestaat. Kijk bij de 'nieuwe petities' om te zien wat er recent is doorgelaten of doorzoek de site. Op Facebook en Twitter kondigen we nieuwe petities aan als u het even wilt aankijken.

Een bestaande petitie kunt u ook extra helpen. Neem daarvoor contact op met de petitionaris. Helemaal onderin de bevestigingsmail staat het e-mailadres van de initiatiefnemer van de petitie.

Om teleurstelling over een afgewezen petitie te voorkomen, bedenk dat deze website alleen bedoeld is voor petities aan monopolisten; vooral de overheid en in mindere mate uw werkgever, het schoolbestuur, een verenigingsbestuur en dergelijke. Daar heeft u ook niet makkelijk een alternatief voor.

Waar we niet aan doen zijn petities over de inhoud van het media-aanbod. Daar gaat de overheid niet over, dat is aan omroepen, uitgevers en dergelijke. Ook is het praktisch altijd zinloos. Dergelijke organisaties doen niet aan petities, ontvangen ze ook niet.

Wel kunt u om wetgeving vragen bij de overheid. Zo zegt de Mediawet hoeveel procent cultuur, sport, informatie en dergelijke door de publieke omroep gebracht moet worden.

Als een organisatie een klantenservice heeft, schrijf ze vooral een e-mail met uw suggestie of klacht. Ze hebben geavanceerde systemen en veel medewerkers om alle klachten te tellen en inhoudelijk te analyseren. De rapporten met die analyse komen heel snel bij de directie terecht.

Als u twijfelt of een petitie de juiste keuze is, vraag het webmaster@petities.nl. Zie ook het Handboek Petities voor andere vragen over petities (werkt helaas niet op het kleine scherm).

Er is sinds half maart een grote toename in petities, dus het kan zijn dat een antwoord op uw e-mail langer duurt dan normaal. Een goede omschrijving van uw e-mail kan het verschil maken.

21-03-2020

kamer toch bezorgd over naderende **code zwart** op IC s

ANP bericht over het feit dat de Tweede Kamer ongerust blijft over de toeloop ziekenhuizen en IC´s. PvdA-leider Asscher vroeg om opheldering. Kamer blijft achter de feiten aanlopen..

Sign the European Citizen’s Initiative “Save Bees and Farmers”

Sign now the European Citizen’s Initiative “Save Bees and Farmers” www.savebeesandfarmers.eu.

02-04-2020 | Petitie Red bijen en boeren

VERSPREID DE PETITIE MET EEN WHATSAPP GROEP !!

TIP: Als u in uw complex een Whatsapp groep heeft dan kunt u de link naar de petitie ook op die manier verspreiden !!.

ONDERTEKEN NIET NAMENS MEERDERE BEWONERS OF HUURDERS !!

Het blijkt dat sommige vertegenwoordigers van Bewonerscommissies namens meerdere bewoners de petitie ondertekenen. DIT IS NIET DE BEDOELING ! Zo'n ondertekening telt in het systeem maar voor 1 stem. Het advies luidt dan ook om toch, ondanks de Corona-maatregelen, te proberen bewoners/huurders individueel op naam te laten ondertekenen. Stuur dus b.v.

+Lees meer...

de link van de petitie door naar uw achterban of adviseer mensen zonder email adres of computer aan buren, vrienden of familie te vragen voor hen de petitie te laten invullen. Dit kan door b.v. een briefje met je gegevens in de brievenbus te stoppen.

meer achtergrondinformatie

https://medium.com/@robbertjohnsjollema/50-capaciteit-is-beter-dan-0-houd-de-sportinstellingen-open-d4f8eedb426d.

NU is het tijd om de gemeente te laten weten wat je vindt: Tot 9 april mogelijk

-> Nu is het tijd om de gemeente te laten weten wat je vindt ! <-

Beste buurtbewoners,

De plannen voor Feyenoord-city zijn openbaar gemaakt en zijn te bekijken op [http://www.feyenoord-city.nl] Hier leest u onder andere dat de bouwhoogte inderdaad maximaal 70 meter gaat worden.

Als we allemaal een de gemeente laten weten dat we het hier niet mee eens zijn, dan wordt hier misschien nog wat aangedaan !

Het is NU dus tijd dat zoveel mogelijk mensen aan de gemeente laten weten wat we hiervan vinden. Dit doet u door een brief of email te schrijven naar de gemeente waar in uw mening/zienswijze benoemd.

+Lees meer...

Benoem bijvoorbeeld dat door de geplande hoogbouw er minder zon is, meer schaduw, meer geluidsoverlast, het karakter van de wijk veranderd of wat u er maar van vindt. En verwijs naar deze petitie en het grote aantal ondertekeningen.

Hoe doe je dat? Tot en met 9 april is dit mogelijk.

Per email: naar stadionpark@rotterdam.nl Onder vermelding van: Zienswijze Feyenoord City Uw naam, adres, plaats en uw (digitale) handtekening.

Per post: Onderwerp: Zienswijze Feyenoord City B&W/Bestemmingsplannen t.a.v. directeur van Stadsontwikkeling Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Meer informatie is te vinden op [https://www.stadionpark-rotterdam.nl]

Hoe daarna verder? Meestal duurt het even voor alles een vervolg krijgt. De zienswijzen worden verzamelen en er zal een reactie gemaakt worden. Misschien wordt het plan nog aangepast. Alle stukken gaan daarna naar de gemeenteraad om te bespreken. Soms komt er nog een aparte bijeenkomst. Als we horen hoe het verder gaat informeren we jullie uiteraard weer verder.

Succes en laten we met zijn allen aan de gemeente laten weten wat we ervan vinden !

02-04-2020 | Petitie Stop de hoogbouw op de Veranda

Landelijk Huurders Platform Woonzorg ondersteunt deze petitie !

Sinds vanmiddag is bekend geworden dat het Landelijke Huurders Platform Woonzorg deze petitie van harte ondersteunt. Zij hebben deze petitie doorgestuurd naar alle bij hen bekende Bewonerscommissies van de complexen van Woonzorg van Nederland. Wij roepen die Bewonerscommissies op de link van deze petitie zoveel mogelijk te verspreiden onder hun bewoners en daarbij ook gebruik te maken van de sociale media, zoals b.v. Facebook en Instagram. Bij voorbaat dank voor jullie steun !! .

Voortgangsbericht

Beste petitieondertekenaar,

15 December jongstleden hebben wij u bericht over de stemming van de gemeenteraad van Nuenen over de mobiliteitsmodules. Afgelopen 3 maanden is er van alles gebeurd op mobiliteitsgebied waarin ook onze belangenvereniging een rol heeft gespeeld.

+Lees meer...

Wij vinden het belangrijk u daarover te informeren. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 december is het besluit genomen om de uitvoering van de mobiliteitsmodules goed te keuren behalve module 1 (gemotoriseerd verkeer). Deze module moet ter goedkeuring alsnog worden voorgelegd aan de Raad. Maar wat kunnen we hiervan verwachten? Tot nu toe heeft de wethouder zich zeer volgzaam opgesteld naar Eindhovenregio. Zij heeft niet geluisterd naar de commentaren uit Nuenen zelf ondanks dat de petitie door inmiddels zo'n 659 personen is ondertekend. Zij heeft op geen enkele manier naar de omliggende gemeentes stelling durven nemen dat het zo niet langer kan. Het feit dat Eindhoven amper iets aan de doorstroming gaat doen, is kennelijk geen argument om op te staan en gezamenlijk met Eindhoven richting de omliggende gemeentes en de provincie te wijzen op echte oplossingen. Daarnaast is onverwacht het besluit genomen de Opwettenseweg open te houden voor alle verkeer. Dat heeft ertoe geleid dat medio februari het Actiecomité 'Opwettenseweg Veilig' van zich heeft laten horen (DNK, 19 februari). Dat was ook het moment dat een discussie gestart is over de gevolgen van dit gemeenteraadsbesluit. Belangenvereniging Nuenen Groen heeft gemeend zich in deze discussie te moeten mengen omdat de noodzakelijke nuance er aanvankelijk niet was. Veilig Verkeer Nuenen en de Fietsersbond hebben zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat er maar één oplossing is voor de Opwettenseweg: definitief afsluiten en het verkeer leiden naar A270 via de Geldropsedijk en open te stellen busbanen. Ook de toekomstige ontsluiting van Nuenen West zou via deze route moeten verlopen. Hier was en is de belangenvereniging het niet mee eens. Ons standpunt met argumenten is daarop meerdere keren in de Nuenense kranten aangekaart en toegelicht; zie ook onderstaande links. Ook hebben we een constructieve inbreng gehad in het aandragen van mogelijke oplossingen. Het laatste woord is hierover zeker nog niet gezegd. Afgelopen maanden zijn we ook bezig geweest met het verder mobiliseren van personen en wijkverenigingen. Afsluitend: de voorbereidingen van onze Algemene Ledenvergadering zijn in volle gang. Naast het uitnodigen van de leden van onze vereniging zijn ook de petitieondertekenaars hartelijk welkom direct ná het officiële gedeelte. Behoudens de restricties omtrent het Corona-virus proberen we de ledenvergadering te organiseren rond eind juni. We zullen jullie tijdig hierover nader informeren. Met vriendelijke groet. Belangenvereniging Nuenen Groen