You, the petitioner

Updates

Voor €10 een aanbeveling voor uw petitie

Op de voorpagina verschijnen alleen petities die nu populair zijn. Voor €10 kunt u een aanbeveling kopen via dit betaalverzoek die onderaan elke pagina verschijnt. Zoekmachines kunnen de petitie dan ook beter terugvinden. Mailt u ook even naar webmaster@petities.nl welke tekst u er als aanbeveling wil zien? Scan of klik voor een betaalverzoek van €10.

qr-code

Kleine lettertjes: Elke advertentie wordt verkocht voor €10 inclusief btw en wordt zonder algoritme of andere versterking minstens een dag aangeboden aan alle bezoekers van Petities.nl met een link in de footer onderaan elke pagina en iets uitgebreider onderaan de voorpagina. Als u bezwaar wilt maken over deze uiting van politieke reclame dan kunt u dat melden bij de webmaster. De privacy van de adverteerder wordt daarbij beschermd.

2020-12-29

Fouad B. in Republiek Allochtonië

Reactie Fouad B. op artikel in Republiek Allochtonië   Ik heb me er een klein beetje in verdiept en ergens voelt het alsof het mij en/ of ons ook kan overkomen maar dan zonder drugs maar met emotie (blijvend onrechtsgevoel uit het verleden mbt het just.

+Read more...

apparaat) en heb de foto's gezien en denk er regelmatig aan, vreselijk! Het lijkt me aannemelijk dat je aan 2 a 3 agenten en handboeien genoeg hebt (busje peperspray in de auto kan ook verlichting brengen; beter dan een stroomstootwapen en alle gevolgen die daaruit voortkomen.). Vervolgens heb je tijd en ruimte (lees cel) als afkoelingsmiddel (los vd wettelijke mogelijkheden ehumm. Ik ken het postuur van het slachtoffer niet maar ik weet uit ervaring dat je met bovenstaande benodigheden een eind komt. Mochten er toch goddelijke-gaotische situaties vrijkomen op het bureau laat dan de camera (met kwalitatief goed interpreteerbaar beeldmateriaal, juist op just. grondgebied) meelopen om misverstanden te verkomen en wijs de agenten regelmatig hierop, maw, veranker dit (net als "consumer" dignity) bij de "ordehandhavers" want ook al hangen er camera's, bedrijfsblindheid treedt snel toe als men zich conformeerd aan een groep (en dan is er vaak geen plaats voor een rolmodel) Godverdomme, we zijn toch in nederland en ik snap dat tijden veranderen en hervormen maar er zijn toch grenzen, ook aan de andere kant vd lijn!!! Je kunt het toch niet maken om bijvoorbeeld een zwakke plek te implementeren en er vervolgens op te gaan slaan met alle gevolgen; dit soort dingen beangstigen mij serieus en als je dan leest dat het hart ontbreekt voor second opinion, dat is net zoiets als bovenstaande mbt wetgeving, lijk mij een kwalijke zaak en dit soort dingen schept spanningen in de society en maatschappij. Ook rijst mij de vraag dat het slachtoffer behoorlijk wat drugs op had, wat is behoorlijk wat? 2,3,4 gram?? zoiets lijkt me enigzins meetbaar. Waarom hebben ze niet gelijk (lees turkse authoriteiten die direct op de hoogte gebracht dienen te worden van een mogelijke aparte dood) een turkse patholoog ingevlogen om de waarheid boven water te krijgen? Lijkt me in het kader van de zgn EU beter voor de cohesie, links- en rechtsom. Verleden laten zien dat agenten er vaak toch een dubbelleven danwel een "bij-belang" op nahouden (praat uit ervaring) en ook met de verkeerde been uit bed kunnen stappen en/of zelf "huishoudelijke" problemen hebben (lees Milly Boelens en het lopende gebeuren in Almelo, uiteraard kan ik verder graven). Ik hoop oprecht dat het recht niet discrimineerd en dat de interpreteerders van het recht beschikken over een empatisch vermogen en zich niet laten beinvloeden met de de uitspraak "good lawyers known the law en great lawyers known the Judge". Verder moet men Corporated Corruption zoveel mogelijk vermijden (of liever verbannen) anders is een ziting van welk niveau dan ook mij inziens slechts een stukje "Windowdressing" met een bedje van sla. Geplaatst door: Fouad B | 17 december 2011 om 02:53

Republiek Allochtonië

Petitie voor Ihsan Gürz. 'Dood in politiecel: Nu de feiten op tafel!'

Petitie voor Ihsan Gürz. 'Dood in politiecel: Nu de feiten op tafel!' Ihsan Gürz is in juli in een politiecel overleden.

+Read more...

Nog steeds is onduidelijk waaraan. Volgens ooggetuigen zou er veel politiegeweld tegen hem zijn gebruikt. Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe niet alle informatie vrij willen geven. In een petitie eisen nabestaanden en sympathisanten nu dat de feiten boven tafel komen, waaronder het sectierapport. De hoofdofficier van justitie in Haarlem verklaarde eerder  dat Gürz ‘een forse hoeveelheid’ cocaïne zou hebben gebruikt, maar bij zijn tweede autopsie werden geen sporen van drugs gevonden.Ook bleek bij die tweede autopsie, die in opdracht van het Openbaar Ministerie in de Turkse stad Trabzon werd verricht, dat zijn hart is verdwenen, waardoor de pathologen in Turkije geen officiële doodsoorzaak konden vaststellen. Volgens ooggetuigen zou de politie erg hard tegen Ihsan hebben opgetreden en zijn keel hebben dicht geknepen. In de petitie wordt gesteld dat het Openbaar Mnisterie nog steeds de feiten onder tafel houdt over de doodsoorzaak van Ihsan Gürz. Een sectierapport ontbreek en ook is niet bekend of er medisch hulp geboden is. De ondertekenaars van de petitie eisen het volgende:1) Openbaar nu de feiten: resultaten van onderzoek, sectierapport;2) Trek en openbaar uw conclusies;3) Geef duidelijkheid aan de nabestaanden.  

Republiek Allochtonië

Aanbieden petitie Geldtelder en behandeling burgerinitiatief Geldtelder

De behandeling van het burgerinitiatief Behoud pand Geldtelder vond plaats in de openbare vergadering van de commissie Welzijn op donderdag 1 december 2011. In dezelfde vergadering werd ook de Petitie Behoud pand Geldtelder aangeboden aan de portefeuillehouder Monumentenzaken.

+Read more...

Gezien de intenties van het burgerinitiatief en de petitie kunnen ze worden aangemerkt als verzoeken aan het college om het betreffende pand aan te wijzen als een gemeentelijk monument overeenkomstig het gestelde in de Monumentenverordening Spijkenisse 2009. De aanwijzing of afwijzing van gemeentelijke monumenten is een bevoegdheid van het college van Spijkenisse. Het burgerinitiatief is ondertekend door 670 personen en de petitie is onderschreven door 271 personen.

Türk gencin ölümünü Genel Kurula ta??yacak

Türk gencin ölümünü Genel Kurula ta??yacak http://www.sabah.de/etiket/ihsan-gurz Etiketler: Avrupa Parlamentosu, Emine Bozkurt, Hollanda ??çi Partili, ?hsan Gürz, PvdA AVRUPA Parlamentosu (AP) üyesi Emine Bozkurt, Avrupa Birli?i’nde cezaevi ko?ullar?, tutuklular?n insan haklar?n?n ihlali ve gözalt?nda ölümler konular?n? Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu gündemine ta??maya haz?rlan?yor. Bozkurt’u harekete geçiren olay ise Hollanda’da bir Türk vatanda??n cezaevinde hayat?n? esrarengiz bir ?ekilde kaybetmesi oldu.

+Read more...

Türkiye’ye giden AP Hollanda ??çi Partili (PvdA) Milletvekili Emine Bozkurt, TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu’nun AP’den Hollanda’ya Türk as?ll? Hollandal? ?hsan Gürz’ün tutuklanmas?n?n ard?ndan hayat?n? kaybetmesine ili?kin olay? ayd?nlatmas? için bask? yapmas?n? istedi?ini dile getirdi. Avrupa Parlamentosu delegasyon ziyaretinin insan haklar? ve bas?n özgürlü?ü ile ilgili bölümünün bitiminde TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün’ün kendisine konuya ili?kin bir mektup verdi?ini aktaran Bozkurt, derhal harekete geçerek bu mektubu Hollanda D??i?leri Bakan? Rosenthal’a iletti?ini söyledi. Bozkurt, ?hsan Gürz’ün Hollanda’da tutuklu iken hayat?n? kaybetmesini aral?k ay?nda AP Genel Kurulu gündemine getirece?ini söyledi. http://www.sabah.de/etiket/ihsan-gurz Etiketler: Avrupa Parlamentosu, Emine Bozkurt, Hollanda ??çi Partili, ?hsan Gürz, PvdA

TR MECL?S ?NSAN HAKLARI KOM?SYONU'NUN ?LK ??? HOLLANDA'DA ÖLDÜRÜLDÜ?Ü ?DD?A ED?LEN TÜRK GENC? OLDU

TR MECL?S ?NSAN HAKLARI KOM?SYONU'NUN ?LK ??? HOLLANDA'DA ÖLDÜRÜLDÜ?Ü ?DD?A ED?LEN TÜRK GENC? OLDU http://www.haberdar.com/etiket/Meclis%20?nsan%20Haklar?n? Meclis ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu'nun ilk i?i Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz oldu. Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, D??i?leri Bakanl???'na, Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis    Meclis ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu'nun ilk i?i Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz oldu.

+Read more...

Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, D??i?leri Bakanl???'na, Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz için yaz? yazd?. ANKARA (ANKA) - TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu'nun ilk i?i Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz oldu. Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, D??i?leri Bakanl???'na, Hollanda'n?n Beverwijk ?ehrinde, polis karakolunda dövülerek öldürüldü?ü iddia edilen ?hsan Gürz için yaz? yazd?.   ANKA'ya konu?an Meclis ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyon Ba?kan? Ayhan Sefer Üstün, komisyonun ilk resmi dosyas?n?n Hollanda'da karakolda darp edilerek öldürüldü?ü iddia edilen genç için oldu?unu belirterek, ?öyle dedi: "Yurt d???ndaki örnek somuttu. D??i?leri Bakanl???'na yaz? yazd?k. Ailenin iddias? var. Onunla ilgili olarak D??i?leri Bakanl???'na, bilgi var m? diye bir talepte bulundum. D??i?leri Bakanl???'na sordum. Ne yapaca??m?z konusunda karar verece?iz. ?nsan haklar? ile ilgili iddialar? Meclis'in verdi?i yetkiyle müdahale edece?iz. S?f?r tolerans? var hükümetin." http://www.haberdar.com/etiket/Meclis%20?nsan%20Haklar?n?  

Onderzoek naar overlijden in Europese gevangenis [video]

Onderzoek naar overlijden in Europese gevangenis http://www.youtube.com/watch?v=jPbACFL12tM&feature=player_embedded "Voor een betere Europese samenwerking op het gebied van justitie is het cruciaal dat de lidstaten vertrouwen kunnen hebben in elkaars rechtssysteem. Gebrek aan vertrouwen leidt er bijvoorbeeld toe dat lidstaten weigeren criminelen uit te leveren aan andere lidstaten.

+Read more...

Misstanden tijdens detentie, zoals een verdacht overlijden, is daarvan een van de redenen", zegt Emine Bozkurt, voor PvdA in het Europees Parlement, vandaag tijdens de plenaire zitting. Bozkurt maakt zich zorgen over de gevangenissen in de lidstaten. Zoals over de grote aantallen personen die in voorlopige hechtenis zitten en de overbevolking in sommige gevangenissen. Ook worden kinderen en onderdanen uit andere landen dan de EU te gemakkelijk gevangen gezet. Humane omstandigheden Bozkurt doet een dringende oproep aan alle lidstaten om gevangenen op een humane manier te behandelen: "Ook in Nederland zijn er schrijnende situaties in detentie. Zelfmoord en sterfgevallen binnen de muren van een cel komen voor. Grondig onderzoek is nodig om dat te helpen voorkomen." Recent voorbeeld is Ihsan Gurz, die zijn leven verloor in een Nederlandse politiecel. "Zes maanden na zijn dood circuleren er verschillende verhalen over de doodsoorzaak en is er nog geen definitief rapport dat uitsluitsel geeft", zegt Bozkurt. "Dit maakt het voor de familie van Ihsan extra moeilijk om het verdriet te verwerken. Soortgelijke incidenten zijn er ook in andere landen in Europa."De resolutie van het Europees Parlement dringt aan om actie te ondernemen om zelfmoord in gevangenissen te voorkomen en diepgaand en onpartijdig onderzoek in te stellen naar alle gevallen waarin gedetineerden in gevangenissen overlijden. Bron afbeelding: SXC / sundstrom

Fractie van de Socialisten en Democraten in EU Parlement

Missers en omstreden conclusies van het NFI (verdwenen hart 1 en 2)

  Missers en om streden conclusies van het NFI Verdwenen hart (1) De zaak Ihsan Gürz Wat gebeurde er? Beverwijker Ishan Gürz  (22) overlijdt in juli 2011 in een politiecel. Agenten hebben hem die avond aangehouden, omdat hij doordraaide in een snackbar.

+Read more...

De familie Gürz vermoedt dat Ihsan is omgekomen door een combinatie van politiegeweld en het ontbreken van medische zorg. De familie lijdt dat af aan de verwondingen op Ishans lijf. Ze organiseren een manifestatie waar 500 bezorgde burgers op af komen. Conclusie NFI? Hartfalen is Ishan Gürz fataal geworden. Zijn hart was zwaarder dan normaal en hij had een hartafwijking. Volgens het NFI kan het hartfalen veroorzaakt zijn door de invloed van cocaïne, aldus de Haarlemse hoofdofficier Steensma eind juli.  Maar? Het lichaam gaat naar Turkije waar het in opdracht van het lokale Openbaar Ministerie nogmaals wordt onderzocht. Conclusie Turkse pathologen? Ze kunnen geen officiële doodsoorzaak vaststellen, omdat het hart niet meer in het lichaam zit. Verder vinden ze geen sporen van drugs- of medicijngebruik. Hoe liep het af? Ihsans vader Cengiz Gürz heeft advocaat Bram Moszkowicz ingeschakeld om de  onderste steen boven water te krijgen.   Verdwenen hart (2) De zaak Denise Schouten Wat gebeurde er? Denise Schouten (21) uit Tilburg gaat op Tweede Kerstdag 1999 nog even naar het café. Ze komt doodziek thuis en overlijdt een dag later. Conclusie NFI? Denise is een natuurlijke dood gestorven. De oorzaak moet een ontsteking aan de hartspier of een hartinfarct zijn geweest. Maar? Moeder Hanny Schouten, neemt geen genoegen met die conclusie. Zij vermoedt dat haar dochter is omgekomen omdat iemand drugs in haar drankje heeft gedaan. Van de politie heeft ze namelijk gehoord dat er drugssporen in Denises bloed zijn gevonden, terwijl Denise helemaal geen drugs gebruikte. Ze vraagt het NFI alle organen en weefsel van Denise te bewaren. Dat gebeurt niet. Als de familie na lang aandringen alsnog een hart krijgt voor contra-onderzoek in het ziekenhuis van Maastricht, is de conclusie: het hart kan niet van een jonge vrouw zoals Denise zijn, gezien de dichtgeslibde aderen. Hoe liep het af? Het NFI en de minister van Justitie houden bijna tien jaar lang vol dat het wel Denises hart is. Pas in 2008 stelt de Rijksrecherche vast dat Denises hart wel degelijk is verwisseld met dat van een onbekende man. Hanny Schouten krijgt een excuusbrief van de minister van Justitie. Maar Denises hart blijft zoek. Justitie blijft erbij dat Denise een natuurlijke dood is gestorven en sluit de zaak. Wel gaat de patholoog die in eerste instantie voor de zaak verantwoordelijk was, vervroegd met pensioen. Denises ouders doen tevergeefs aangifte tegen het NFI. Justitie probeert de zaak af te kopen. Maar de familie spant een rechtszaak aan tegen de Staat om alsnog de verantwoordelijke mensen bij het NFI en justitie voor de rechter krijgen. Moeder Hanny strijdt tot op de dag van vandaag voor duidelijkheid over de doodsoorzaak van haar dochter. Forensisch patholoog Danny Spendlove in de Telegraaf van 26-08-2011   Ieder mens overlijdt aan een hartstilstand,” zegt forensisch patholoog Danny Spendlove (34). ”Het is aan mij als forensisch patholoog om uit te zoeken hoe het tot die hartstilstand is gekomen.” De doodsoorzaak achterhalen doet hij door een dode minutieus te onderzoeken. ”Het verhaal achter de persoon begint bij het hoofd en eindigt bij de voeten,” legt hij uit. ”Je werkt van buiten naar binnen. Verder moet je ook kijken naar het verhaal en de omstandigheden waaronder iemand is overleden.” Iets dat pathologen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) volgens Spendlove lang niet altijd doen. ”Zij hebben het niveau van een derdewereldland,” zegt hij ronduit.   De patholoog rapporteerde eind vorig jaar dat het NFI in het onderzoek naar de verdachte dood van drie Geleense baby’s de fout inging door de interne organen na sectie weg te gooien. “Het NFI maakte daarmee grondig tegenonderzoek onmogelijk en verduisterde bewijsmateriaal. Dat is strafbaar,” vervolgt Spendlove’s advocaat. Het NFI ontkende de fouten eerder tegenover deze krant.

Justitie wil af van Forensisch Patholoog (Spendlove)

Justitie wil af van Forensisch Patholoog Luis in de pels van het NFI Dokter Spendlove onderzoekt diverse Nederlandse misdaadzaken, met succes. Maar nadat hij kritiek uitte op zijn concurrent, het machtige Nederlandse Forensisch Institutut, beschuldigt de Justitietop hem van valsheid in geschrifte en misbruik van zijn titel.

+Read more...

Een boycot is het gevolg. "Ik wordt afgeslacht omdat ik aan waarheidsvinding doe."        

Bron: Panorama 46, pagina 25-29 door Maaike Ruepert.