You, the petitioner

Updates

Verzoek om wetsvoorstel helmplicht, minister ontraadt het

von-martels-en-minister

video-opname van debat, 6min33sec

Op donderdagochtend heeft Maurits von Martels (CDA) een motie ingediend, mede-ondertekend door Stieneke van de Graaf (ChristenUnie), Suzanne Kröger (GroenLinks) en Cem Lacin (SP) om met een wetsvoorstel te komen de helmplicht voor de snorfiets in te voeren.

De reactie van de minister was dat ze ontraadt om hiervoor te stemmen aanstaande dinsdag 22 januari 2019. Maar dat maakt niet uit, er is een Kamermeerderheid!

Reacties van VVD: hele categorie snorfietsen buiten spel, mogelijk meer gevaar als je ze ook verplaatst naar de rijbaan, het is eigenlijk alleen maar een probleem in de grote stad, je pakt mensen hun enige vervoermiddel af, terwijl de mensen op een elektrische fiets de snorfiets vaak inhalen. Je moet handhaven.

Von Martels: alleen een helm, je kan nog steeds de snorfiets gebruiken. De ongelukken vinden overal in het land plaats.

Reactie van PVV: geen verplichting nodig, iedereen is vrij om een helm op te zetten. Nu moet ook iedereen op een elektrische fiets een helm op, dat zal ook blijken als er zo onderzoek naar gedaan wordt (wijst naar de minister). Pak het tuig op die scootertjes aan.

Von Martels: geen sprake van. Trouwens, de verschillen zijn er wel degelijk. 32km/u voor de snorfiets tegen 19km/u voor de elektrische fiets. Geen nieuwe argumenten. PVV zou zelfs van een gordelplicht in de auto geen voorstander zijn als we het daarover zouden hebben hier.

De minister: eerst een impact assessment, verschuivingseffecten richting elektrische fiets onderzoeken. Om die reden ontraadt ik de motie.

Aanstaande dinsdag volgt een stemming erover met een Kamermeerderheid die dit overstemd. De Tweede Kamer is de baas van de minister uiteindelijk.

2019-01-17 | Petition Helmet legislation for all mopeds

Zegt het voort!

Staat u achter deze petitie? Verspreid dan de link via uw sociale media: https://geenterapelinbant.petities.nl .

2022-07-21 | Petition Geen asielaanmeldcentrum in Bant

Denemarken verbiedt Chromebooks

Denemarken verbiedt de diensten van Google op scholen. Het Deense agentschap voor gegevensbescherming, (...) lees verder bij Emerce (19 juli 2022).

CEDO presentation at MCH2022

CEDO will give a talk at the large conference 'May Contain Hackers' (MCH2022) on July 23th in Zeewolde. See MCH2022 program.

In de afgelopen 24 uur kwam 58 % van de ondertekenaars uit Nederland.

GEEN WINST OP EEN PANDEMIE Farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om privaat winstbejag.

+Read more...

Overheidsmiddelen moeten samengaan met garanties dat de producten beschikbaar en betaalbaar zijn. Big Pharma mag de sociale zekerheid niet plunderen.

Daarom hebben we 1 miljoen handtekeningen nodig, In de afgelopen 24 uur kwam 58 % van de ondertekenaars uit Nederland. Het kan en moet nog harder gaan!

Graag uw aandacht en ondersteuning voor dit Europees Burgerinitiatief

Teken en deel, doe mee, deze petitie maakt meebesturen mogelijk. Een Europees burgerinitiatief stelt EU-burgers in staat om rechtstreeks een concrete wetswijziging voor te stellen aan de Europese Commissie. Het Burgerinitiatief voor het stoppen van het maken van grote winsten door de producenten van vaccins.

+Read more...

De ontwikkeling is door regeringen gesubsidieerd. Met het verkrijgen van patenten is productie in ontwikkelingslanden geblokkeerd. Bij ondertekening door 1 miljoen mensen uit 7 landen wordt dit een agenda punt voor het Europees Parlement. Op de website waar je ook kunt ondertekenen staat een uitgebreide toelichting. https://noprofitonpandemic.eu/nl/

Brief aan Ruben Brekelmans (VVD-Tweede Kamerlid) , naar aanleiding van het interview met Sven Kockelmann, Radio 1, 18 juli.

Geachte heer Brekelmans, Emmeloord, 18 juli 2022 Met interesse hoorde ik vandaag het interview wat u had met Sven Kockelmann. Ik begreep daaruit, dat u, dus de VVD, een asielinstroombeperking wilt, zelfs een tijdelijke asielinstroomstop. Ook begreep ik, dat u ( en dus uw partij, de VVD), gemeenten niet wilt dwingen tot opname van asielzoekers. Helaas moet ik constateren, dat uw partij al sinds zij in de regering zit, over de asielproblematiek weliswaar forse taal uit, maar dat kabinetten met de VVD aan het roer een nagenoeg onbelemmerde asielinstroom mogelijk maken. Als het u menens is, in het verlengde van uw uitspraken in bovengenoemd interview, zou u ervoor kunnen zorgen, dat uw partij afziet van het uitoefenen van bestuursdwang. Die bestuursdwang dreigt namelijk plaats te vinden inzake de voorgenomen opening van een tweede asielaanmeldcentrum in Bant.

+Read more...

Ongetwijfeld kent u deze casus. Kort samengevat: -Uw staatssecretaris, de heer Van der Burg, wil dit centrum; hij doet wat wazig over eventuele bestuursdwang, maar er zijn vele signalen dat hij middels een Aanwijzing/Rijksinpassingsplan, de opening van dit centrum wil afdwingen, ook al wil de gemeente Noordoostpolder dit niet. -De gemeente Noordoostpolder huisvest al vele jaren ongeveer 1000 asielzoekers in het nabijgelegen AZC-Luttelgeest -Een eerdere verhoging van dit aantal tot ruim 1400 gaf veel overlast, waarna de omgeving in 2016 is beloofd, dat er niet meer dan 1000 asielzoekers zullen komen. -Zoals het nu lijkt, zijn 24 van de 29 raadsleden van Noordoostpolder tegen de opening van dit centrum en hebben 3 partijen (5 zetels) zich nog niet uitgesproken. -Uit bovenstaande blijkt, dat Noordoostpolder al vele jaren haar bijdrage heeft geleverd aan het asielzoekershuisvestingsprobleem.

Ik heb twee vragen aan u: -1-Kunt u uw best doen, uw partij ertoe te bewegen, uw staatssecretaris af te doen zien van bestuursdwang, en de gemeente Noordoostpolder zonder enige druk van hogerhand, zelf te laten beslissen of zij dat tweede asielaanmeldingscentrum wil? -2-Zou u, gegeven het door u beweerde in het interview met de heer Kockelmann, de door mij opgestelde petitie willen ondertekenen? Deze petitie, https://geenterapelinbant.petities.nl , die in september aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden, vraagt namelijk precies datzelfde: geen bestuursdwang!

Hopend op uw welwillende medewerking,

C.J. Dekker, in een grijs verleden VVD-stemmer….. Emmeloord

2022-07-18 | Petition Geen asielaanmeldcentrum in Bant

Manipulatie door Commissaris van de Koning

Van OmroepFlevoland, 14 juli, over het gesprek van de Commissaris van de Koning:

Marian Uitdewilligen van het CDA vond het gesprek allerminst goed. "Het werd ingestoken als 'dit gaat gebeuren en je kunt meewerken of niet meewerken'.

+Read more...

Dat zijn de keuzes." Volgens haar werd ook de Lelylijn benoemd. "Als wij mee zouden werken dan zouden andere dossiers sneller gaan, zo'n soort opmerking."

2022-07-17 | Petition Geen asielaanmeldcentrum in Bant

Interview in Trouw met Van der Burg 16 juli

2 volle pagina`s PR voor Van der Burg! Kern is, ruim baan voor meer asielzoekers. Citaat: "Theoretisch gesproken kan iedere voorziening straks gerealiseerd worden met dat zogeheten dwingend instrumentarium" Even verder, op de vraag of het gaat lukken om het tweede aanmeldcentrum te openen..."Geen idee. De kritiek was pittig.

+Read more...

We gaan nu het gesprek aan met het gemeentebestuur en dan gaan we het zien". Het is duidelijk, dat de staatssecretaris dwang wil inzetten. Dat zou niet moeten kunnen!

2022-07-17 | Petition Geen asielaanmeldcentrum in Bant