U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Eindhovens Dagblad met informatie

https://www.ed.nl/de-peel/groen-licht-voor-uitbreiding-afvalverwerker-wekt-chagrijn-in-deurnese-wijk-heel-de-buurt-stinkt-naar-gft~a04a6c4c/203087769/ .

Twijfel?

Hoe durf je het op te schrijven als bestuur van een universiteit?

https://www.tudelft.nl/climate/tu-delft-en-klimaatactie.

Decriminalisering van drugs: Een kwestie van rechtvaardigheid en gelijkheid, niet alleen gezondheid

Het toenemende aantal dodelijke slachtoffers zou een kans moeten bieden om de conservatieve politieke wereld op te roepen tot meer evidence-based drugsbeleid. Het herzien van drugswetgeving is slechts een klein onderdeel van onverdedigbaar onrecht dat mensen wordt aangedaan door armoede, dakloosheid, xenofobie (angst voor 'buitenlanders'), en de verovering van land waar al mensen woonden.

+Lees meer...

Dit onrecht valt niet los te zien van de gezondheidscrisis die veroorzaakt wordt door doden ten gevolge van overdosering. Een epidemie van dodelijke slachtoffers zou niet nodig moeten zijn om structureel onrecht te corrigeren. Biomedische uitleg van verschillen in gedrag zou niet nodig moeten zijn om mensen te accepteren zoals ze zijn. Als dit het geval blijft, zoals met de drugswetgeving, zal onvergefelijk veel schade aangericht zijn voordat het onrecht wordt rechtgezet.

BRON: Virani, H. N., & Haines-Saah, R. J. (2020). Drug decriminalization: a matter of justice and equity, not just health. American journal of preventive medicine, 58(1), 161-164.

Review van onderzoek naar decriminalisering van drugs

Een review van Vicknasingam et al. (2018) leidde tot de volgende conclusies over onderzoek naar decriminalisering van drugs:

  • Decriminalisering heeft geen invloed op de beginleeftijd van drugsgebruik

  • Prijzen van drugs zijn niet gezakt sinds de invoering van decriminaliserend beleid

  • De wetenschap ondersteunt het feit dat drugsverslaving geen moreel gebrek is maar een medisch probleem.

  • Meer onderzoek naar de positieve effecten van decriminalisering is nodig, huidig onderzoek ondersteunt het idee dat decriminalisering helpt het aantal slachtoffers van de niet te winnen drugsoorlog te verminderen.

BRON: Vicknasingam, B., Narayanan, S., Singh, D., & Chawarski, M.

+Lees meer...

(2018). Decriminalization of drug use. Current opinion in psychiatry, 31(4), 300–305. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000429

Ook vaste borstimplantaten onveilig, onderzoekers willen ban op siliconen protheses

Ook bij vaste borstimplantaten, die tot dusver als veilig werden beschouwd, kunnen siliconendeeltjes loslaten. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het medische tijdschrift JAMA, meldt het AVROTROS-consumentenprogramma Radar.

Bij 87 procent van de 400 onderzochte vrouwen met vaste of vloeibare borstimplantaten zijn deeltjes van het implantaat op andere plekken in het lichaam aangetroffen, tot in de hersenen aan toe.

+Lees meer...

Bij 92,5 procent van de vrouwen werden bovendien ontstekingsreacties in het lichaam aangetoond.

Borstimplantaten van vaste siliconen gelden sinds de jaren negentig als de norm, omdat ze een veilig alternatief zouden zijn voor siliconen protheses met vloeibare gel. Maar nu blijkt uit onderzoek dat er qua gezondheidseffecten geen verschil is tussen de oude siliconen implantaten en de nieuwe.

Klachten hoogstens later "Uit het eerdere onderzoek uit de jaren negentig bleek al hoe slecht die vloeibare siliconen waren, en wat het causale verband is met klachten", zegt onderzoeker Henry Dijkman tegen Radar. "We laten nu zien: met de nieuwe is het net zo. Hoogstens treden de klachten bij de nieuwe producten later op."

Ook blijkt dat er in 99 procent van de gevallen siliconendeeltjes lekken of 'zweten'. "Het gebruik van de siliconen borstimplantaten moet, tot de veiligheid is bewezen, worden stilgelegd", zeggen de wetenschappers.

Onderzoeker Dijkman wil dat verzekeraars het verwijderen van implantaten bij vrouwen die er klachten door hebben, gaan vergoeden. Dat gebeurt nu niet altijd.

Onderzoek Afgelopen zomer startte het RIVM samen met onder meer huisartsen en onderwijsinstellingen een vier jaar durend onderzoek naar geïmplanteerde borstprotheses. Meer dan 200.000 vrouwen in Nederland hebben implantaten.

De instellingen onderzoeken of er een verband is tussen siliconen borstimplantaten en gezondheidsklachten, zoals chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten.

Heer Wery met een wanhopig bericht op LinkedIn

Het bericht op LinkedIn

Wat een wonderlijk commentaar. Veel tekst met weinig inhoud.

+Lees meer...

Ik citeer:

"We zien nu echter dat ontkenners van de menselijke invloed op het klimaat en de tegenstanders van klimaatmaatregelen dit onderwerp aangrijpen om de toekenning van dit eredoctoraat te framen op een manier die niet terecht is."

Ik, en ik alleen, begon deze petitie uitsluitend vanwege de onzin die Frans Timmermans over de energietransitie uitkraamde. En de petitie richt zich niet op hem, maar op de Rector Magnificus.

Of ik wel of niet ontkenner van de menselijke invloed ben komt geheel uit uw fantasie. Van mij kan u het niet gehoord hebben.

Wat ik daar van vind: Nederland gebruikt een kleine 1.000 tWh per jaar aan energie, waarvan na één generatie groen ploeteren nog steeds 95% uit fossiele brandstoffen komt. Dat noem ik geen energietransitie, maar hobbyen. Vergeet niet, dat wij in anderhalve eeuw opstoken, wat 300 miljoen jaar geleden voor ons is vastgelegd. Ik noem dat immoreel. Kernenergie is echt de enige reële optie, leuk of niet.

En het verlaten van de twijfel is een universiteit onwaardig.

Ergernis en schrik brachten mij tot de petitie.

Het Parool, Theodor Holman: 'Een boekwinkel is als een gigantisch hoofd'

'Boekwinkels behoren tot de niet-essentiële winkels. Dus zijn ze gesloten tijdens de lockdown.

+Lees meer...

Je kunt niet beweren dat ze dicht moeten blijven omdat er anders te veel reisbewegingen of boekenliefhebbersbewegingen zijn. In een boekhandel komen minder mensen dan in een supermarkt.

Mij verbaast de vanzelfsprekendheid bij een hoger echelon dat zegt dat boekwinkels niet essentieel zijn. De redenering om ze gesloten te houden (...)' lees verder

04-01-2022 | Petitie Boekhandels zijn essentieel