U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Op 7 juli 2021 is de petitie overhandigd

Op 7 juli 2021 is de petitie overhandigd, nieuws volgt per e-mail als u ondertekenaar bent..

Gemeente doet toezegging

Graag wil ik u bedanken voor het ondertekenen van de petitie Iedereen Speelt om een aangepaste, inclusieve speelplek te realiseren bij Park de Verademing in Den Haag. Nadat de petitie nog meer dan het aantal gewenste handtekeningen had gehaald heeft de gemeente Den Haag per brief vorige week toegezegd dat er nog dit jaar 2021 een aangepaste speelplek gerealiseerd zal worden.

+Lees meer...

Samen met Stichting Voorall, de leverancier en de gemeente zal ik me de komende periode hard maken dat er een uitdagende en voor iedereen toegankelijke speelplek komt. Inmiddels ben ik ook bezig met een idee voor de Gemeente Oss.

Nogmaals heel erg veel dank voor uw inzet en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet, Karin Ramaker - Iedereen Speelt Den Haag.

Op 7 juli keurde de gemeenteraad het stedebouwkundig plan goed

Afgelopen woensdag 7 juli jongstleden is het stedenbouwkundig plan voor de bouw van De Hem goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is tot nu toe ook weinig rekening gehouden met de weidevogelpolder en de afstand die nodig is om te bouwen.

De fase van het concept bestemmingsplan zal na de vakantie opgestart worden.

+Lees meer...

We hebben besloten om hier juridische bezwaren over in te dienen.

In de afgelopen weken hebben we veel steun en samenwerking gehad van de klimaatcoalitie Fryslan en de Friese milieudefensie en stichting Windmolen De Houn.

De strijd is nog niet gestreden!

100 keer ondertekend!

Wauw! Toch al 100 mensen die zich enorm storen aan al het achterstallige onderhoud! De gemeente heeft het wel al door nu, maar laten we kijken hoe het zich ontwikkeld… .

1800e ondertekenaar

Wat gaat dit bovenverwachting goed mensen. Momenteel zijn we zelfs de 1800e ondertekenaar voorbij met een aantal van 1801.

+Lees meer...

Geweldig om te zien dat zoveel mensen de Galloway's in hun hart hebben gesloten. Toch blijf ik er nog even op hameren: hoe meer ondertekenaars hoe beter. Zelfs een ondertekening uit het buitenland telt (al zal dit minder zwaar tellen als uit de eigen gemeente)... Gun de veehouder zijn ruimte, gun onze wijk hun vertrouwde omgeving die juist door deze veehouder tot stand gebracht wordt, en gun de dieren een leven zoals ze bijna nergens anders kunnen krijgen... Teken de petitie en deel naar hartelust, alleen zo hebben de runderen nog een kans in onze wijk!

Onze petitie heeft succes gehad ! !

Ook dankzij flinke steun van GroenLinks, die een motie indiende toen het nieuwe bomenbeleidsplan een veel te zwakke verbetering voorstelde. Dat plan stelde voor laanbomen: alles om bij minder dan 50% ziek, Voorheen was dat 40%, GL stelde voor 70%, en die motie is aangenomen! Heel erg bedankt, ondertekenaars, we hebben hiermee heel veel bomen gered !! Overigens: de hogere kosten die dit met zich meebrengt zullen deels ook goedgemaakt worden doordat de houtprijs enorm stijgt.

+Lees meer...

Ik denk dat de gemeente daardoor minder geld hoeft te betalen aan de opdrachtnemers die de bomen kappen, zij krijgen er ten slotte per stuk meer voor, nu. Het bericht staat in de Stentor, en wellicht ook in Tubantia: https://www.destentor.nl/deventer/deventer-gaat-voortaan-minder-rigoureus-bomen-kappen-na-protesten-over-kaalslag~ae0bbae8/

Promotie van de petitie is begonnen

Enkele weken geleden is de petitie gestart en verschillende buurtbewoners zijn inmiddels op de hoogte van het bestaan van dit initiatief. Deze week beginnen we met flyeren in de buurt.

+Lees meer...

Op deze manier hopen we dat buurtbewoners gezamenlijk een mening kunnen vormen over het plan en deze kunnen laten horen!

In verzet tegen vergunningverlening

Het Wetterskip Fryslan heeft afgelopen week twee vergunningaanvragen bij de Gem. Westerkwartier ingediend.

+Lees meer...

Een voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever en een voor de aanleg van twee slibdepots, waaronder die in de Bokkebuurtpolder. We hebben afgelopen week de aanvragen bekeken en zullen in gesprek treden met onze jurist om te kijken op welke manier we ons juridisch kunnen verzetten. Het Wetterskip heeft bijna alleen financiele argumenten om het depot in deze polder neer te leggen. Het bijzondere landschap kun je maar 1 keer vernielen. WIj vinden dat dit niet gebeuren mag. Daarom denken we er over om met een crowdfunding genoeg geld op te halen voor juridische bijstand. Als we met z'n allen een beetje bijdragen, dan wordt het samen genoeg om de strijd te winnen. Wordt vervolgd.