U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Onderzoek laat zien: wie meer verdient, leeft langer!

Financiële, mentale en fysieke gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 'Dankzij' de uitbraak van COVID-19, waarbij keuzes voor volksgezondheid en een gezonde economie direct op elkaar ingrijpen, wordt dat duidelijk.

+Lees meer...

Ook is er steeds meer bekend over de wisselwerking tussen financiële zorgen en gezondheid op kleinere schaal, in huishoudens en bij individuele inwoners. Hoe meer we hierover leren, hoe vaker we tegen één cruciale vraag aanlopen: hoe doorbreken we de vicieuze cirkel van schulden, financiële stress en ongezond gedrag? In Utrecht Noordwest slaan de gemeente Utrecht, het Louis Bolk Instituut (http://www.louisbolk.org/news/505/164/Geldstress-beinvloedt-gezond-eetgedrag/d,NLactueel) en Purpose de handen ineen om deze vraag uit te diepen en om samen met inwoners en professionals te werken aan een oplossing voor de volgende generatie.

Wil jij ook jouw steentje bijdragen? Onderteken dan onze petitie. Uit naam van jou, en alle anderen die deze hebben ondertekend, overhandigen we die aan de politiek. Laat weten dat jij het niet eens bent met het feit dat je inkomen uitmaakt of je gezond blijft of niet

Jaarwisseling

De werkgroep Behoud R.K. Kerkhof Dijkweg in Naaldwijk stuurt het bisdom Rotterdam en het parochiebestuur in Naaldwijk twee afleveringen van het tijdschrift Terebinth om te laten zien hoe het ook en anders kan.

+Lees meer...

Erfgoedvereniging Heemschut, het genootschap Oud-Westland, stichting Terebinth en het Cuypersgenootschap verzoeken het bisdom om in het nieuwe jaar tot nader overleg te komen, om gezamenlijk over de toekomst van het kerkhof na te denken...

Artikel CIP

Een aantal weken geleden werden we geïnterviewd door Sjoukje Dijkstra van het CIP. Als u de volgende regel kopieert naar uw browser dan ziet u het hele artikel.

https://cip.nl/cip+/88547-gezin-amir-leeft-in-onzekerheid-we-hebben-geen-verblijfsvergunning-maar-we-hebben-god-in-huis/GR5XAwYNVXJ1PxMdRk9JchIZEhI .

Doneren is nu ook mogelijk!

De helft van het doelbedrag van 1.000 euro wordt gebruikt om deze petitie te promoten, de andere helft om het proefproces tegen loslopende huiskatten te sponsoren. Elke euro is welkom.

+Lees meer...

Doneren kan via deze link

Foutieve informatie: Rabo Vastgoed is Rabo Pensioenfonds

de eigenaar van het Amstelplein is het Rabo Pensioenfonds en dit wordt beheerd door Syntrus Achmea.

De berichtgeving van Syntrus Achmea; dat er geen andere optie is dan de woontoren te realiseren om de renovatie betaalbaar te houden en er zelfs dan nog slechts een mager rendement zal worden gehaald, is op zijn minst twijfelachtig.

  • Het Rabo Pensioenfonds haalt jaar op jaar het hoogste rendement, 14,2 %.

Petje af, waar normaal de 2,6 miljard die zij beheren jaarlijks veel geld kost om het ergens op een rekening te hebben, verdubbeld de waarde bij het Rabo Pensioenfonds iedere 7 jaar.

Hiervoor hoeft de gemeenschap geen concessies te doen omdat zij anders het gewenste rendement niet behalen.

https://www.syntrus.nl/nieuws/rabobank-pensioenfonds-heeft-opnieuw-best-presterende-vastgoedportefeuille-in-nederland

.

Uitstel !

Op 26 november jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak 'Didam'.

+Lees meer...

Jurisprudentie als gevolg daarvan: er moeten nadere eisen worden gesteld aan de verkoopprocedure van overheidseigendom (het perceel in de Voorveldsepolder) door de provincie Utrecht aan de ontwikkelaar (Verwelius) om aldaar Natuur te kunnen realiseren. Gevolg: het bestemmingsplan is nog niet in overeenstemming met het provinciaal beleid, en kan dus niet vastgesteld worden door de gemeenteraad. De stemming wordt uitgesteld tot 27 januari 2022. Wij wisten dit al lang! Natuur 'maken' door projectontwikkelaars is ONZIN Blijf de petitie verspreiden en tekenen! Het tij keert!

Gemeente houdt ons Hussen al jaren aan het lijntje

Nog steeds, 2 jaar later, komt de Gemeente Soest niet met een voorstel naar de Soester Hussen voor bv een vergunning naar draagkracht. Het is al 2 jaar geleden dat ik met de wethouder om tafel zat.

+Lees meer...

Zij zei begrip te hebben voor onze situatie en dat er gewerkt zou worden aan beleid. Ze zouden contact met ons houden, maar we horen vervolgens nooit meer iets van de Gemeente.... Maandelijks loop ik inkomsten mis door het huidige beleid. Onze werkdag is rond het middaguur, van ongeveer 11 - 15 uur. Verder hebben bazen veelal geen behoefte aan onze diensten, kunnen zij of hun kinderen de hond uitlaten. Zo langzamerhand heeft handhaving er voor gezorgd dat er weinig Hussen meer in de Lange Duinen lopen. Velen weken uit naar omheind landgoed Pijnenburg, waar de prijzen itt eerdere beloften van Peer Insinger, de pan uitrijzen. Voor mij altijd al onbetaalbaar als parttime hondenuitlaatservice (HUS). Maar ik wacht nog steeds op bericht van onze Gemeente en voel me als MKB niet serieus genomen door 'mijn' tot 'meest-vriendelijke -MKB - Gemeente uitgeroepen' Gemeente Soest.

**Noodzaak opnieuw openen Crommenije buitenbad urgent!**

**Een nieuwe harde lockdown is afgekondigd, waarvan we nu niet weten hoe lang deze uiteindelijk zal gaan duren. Daarmee is het binnensporten inclusief zwemmen onmogelijk geworden, voor recreanten en sportclubs.

+Lees meer...

Willen we gezond blijven, dan is zwemmen een fantastisch middel hiervoor.**

Het 50m buitenbad van de Crommenije in Krommenie heeft de mogelijkheden - net als afgelopen winter - om aan een grote behoefte te voldoen. Virtueel hebben zo'n 1000 personen (inclusief 2 zwemclubs) de petitie ondertekend het afgelopen half jaar.

Dat de behoefte zeer groot is bleek wel uit het feit dat gisteren na het afkondigen van de lockdown, het reserveringssysteem van De Mirandabad (Amsterdam) volledig vastliep. De komende week is al volgeboekt zodat Zaankanters ook hier niet kunnen zwemmen.

Morgen zal ik proberen om op zeer korte termijn een afspraak te maken met de wethouder sport om deze petitie aan te bieden, met de dringende oproep de mogelijkheden tot heropening te onderzoeken.

Met vriendelijke groet, David Sluis