U, de petitionaris

Nieuws

Vanaf nu wel bepaalde petities over de NPO

Het beleid van petities.nl is sinds het begin in 2005 om geen petities toe te staan aan organisaties die niet 'petitionabel' zijn, zoals uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid.

Zo moet een petitie over toestanden met rijbewijzen bij het CBR niet naar het CBR maar naar de minister die uiteindelijk de eindverantwoordelijke is van het CBR. De Tweede Kamer ontvangt de petitie en stelt er een vraag over aan de minister en die grijpt in. Zo hoort het te gaan.

De publieke omroep hoort ook in de categorie van uitvoeringsorganisaties. Die houden zich aan de Mediawet waarin allerlei taken en verplichtingen staan. Vanaf nu staan we wel bepaalde petities toe over het beleid van de NPO.

Petities over het veranderen van de Mediawet zijn voor Den Haag en konden altijd al.

Door die Mediawet hebben de politici in Den Haag geen rechtstreekse invloed op de publieke omroep, ze kunnen alleen de kaders veranderen. Wat het NPO-bestuur precies daarbinnen doet is aan de NPO. Sinds de omroepverenigingen programma's leveren aan de NPO is er geen (democratische) input meer over de programmering, het is de NPO die bepaalt wat er uitgezonden wordt, niet de omroep.

Die Mediawet lijkt op hoe het met de kunst gaat. De politiek heeft geen rechtstreekse invloed op de kunst, er zitten organisaties tussen die geld verdelen op basis van allerlei door Den Haag vastgestelde kaders. Zo blijft de politiek buiten smaak-kwesties.

Ook op petities.nl staan we geen petities toe over wat wel of niet goede, slechte, populaire, ongewenste, kwetsende, noodzakelijke of smakeloze programmatitels zijn. Daar houden we wel aan vast.

Maar petities die gaan over het beleid van de NPO staan we voortaan wel toe. De Tweede Kamer kan de minister daar dan vragen over stellen. Ook al zal de minister antwoorden dat het toegestaan is binnen de huidige Mediawet, het kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Mediawet uiteindelijk aangepast wordt. In theorie kan zelfs de NPO erop reageren, maar verwacht daar niets van. De organisatie is niet petitionabel en heeft tot nu toe nooit gehoor gegeven aan een petitie.

Omroepverenigingen zijn en waren altijd al petitionabel vanuit de leden. Zoals elke vereniging tijdens de algemene ledenvergadering petities gericht aan het bestuur zal moeten behandelen. Maar zoals gezegd doen omroepverenigingen er weinig meer toe.

16-05-2021

Update stand van zaken

We hebben het gered en kunnen gelukkig verder . Bedankt voor uw ondertekening.

Er komt nog een update hoe nu verder. Blijf ons volgen en steunen.

+Lees meer...

Magdalena Charlot Initiatiefnemer

22-12-2021 | Petitie Utopodium moet blijven

Afspraak maken: 1967 aan de beurt - 23 december

Om 11.00 uur via: http://coronavaccinatie-afspraak.nl .

Ruim de 600 gehaald!

Geweldig nieuws! Ruim 600 handtekeningen, op naar meer! .

Opgeblazen Kikker, DE TWEEDE RONDE. Het is nog niet voorbij.

De huidige vergunningsaanvraag om het pand van La Rana / cafe om te turnen in een kikkerflat is onlangs na verlenging en opschorting kort voor uitspraak gemeente door aanvrager Hague Invest ingetrokken.

2 dgn later is een nieuwe aanvraag met kenmerk 202123687 ingediend.

+Lees meer...

Het ontwerp is gewijzigd maar de bezwaren die zijn verwoord in onze petitie/zienswijze blijven onveranderd van kracht.

Het beschermd stadsgezicht wordt aangetast, de bezonning van de Kikkerstraat en naastgelegen panden gaat er significant op achteruit.

Aan diegenen die een zienswijze hebben ingestuurd het verzoek deze opnieuw in te dienen tegen deze 2e variant maar dan ovv kenmerk 202123687.

Dank alvast voor jullie steun Bewoners Kikkerstraat

Opgeblazen Kikker, DE TWEEDE RONDE. Het is nog niet voorbij.

De huidige vergunningsaanvraag om het pand van La Rana / cafe om te turnen in een kikkerflat is onlangs na verlenging en opschorting kort voor uitspraak gemeente door aanvrager Hague Invest ingetrokken.

2 dgn later is een nieuwe aanvraag met kenmerk 202123687 ingediend.

+Lees meer...

Het ontwerp is gewijzigd maar de bezwaren die zijn verwoord in onze petitie/zienswijze blijven onveranderd van kracht.

Het beschermd stadsgezicht wordt aangetast, de bezonning van de Kikkerstraat en naastgelegen panden gaat er significant op achteruit.

Aan diegenen die een zienswijze hebben ingestuurd het verzoek deze opnieuw in te dienen tegen deze 2e variant maar dan ovv kenmerk 202123687.

Dank alvast voor jullie steun Bewoners Kikkerstraat

Meer dan 2000 handtekeningen!

Al 2119 handtekeningen. Op het stadhuis is de petitie ook opgevallen. De griffie heeft me al via mail benaderd om te proberen de inhoud van de petitie te wijzigen. Ik laat de petitie zoals hij nu is.

Deel de petitie zoveel mogelijk. Graag nog MEER handtekeningen!.

Wachten op ondertekening

Teken nu, HET WORD KOUD.

Van Dissel: Opvallend is dat bij het Janssen-vaccin de effectiviteit na verloop van tijd juist toeneemt - 21 december

Klopt inderdaad, het lijkt wat stabieler. Maar de effectiviteit is nog steeds lager dan Moderna voor infectie en voor ernstige ziekte, ook als Moderna al zes maanden geleden is.

+Lees meer...

Zie slide 9 en 34 van zijn presentatie van 20/21 december hieronder. Na boosteren zitten de antistoffen van Janssen op 189, terwijl die van de Pfizer gevaccineerden op 513 zitten. Let op: dat is als je na Janssen binnen 3 maanden geboosterd wordt.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D50894&did=2021D50894

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-10-20-21/10-COVID-jones-508.pdf https://nos.nl/liveblog/2410343-ggd-s-schalen-op-naar-200-000-tests-per-dag-1963-en-1964-aan-de-beurt-voor-boosterprik