U, de petitionaris

Nieuws

Vaccinatieplicht nu

De petitionaris van de petitie Vaccinatieplicht nu vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De discriminatie van gevaccineerden moet stoppen, ziekenhuizen liggen vol met ongevaccineerde coronapatiënten die wel gevaccineerd hadden kunnen worden, gevaccineerden die zorg nodig hebben krijgen die daardoor niet, er is sprake van discriminatie ten voordele van de niet-gevaccineerden"

https://vaccinatieplichtnu.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-11-2021

Onderzoek naar werkelijke houdbaarheid belangrijke medicatie

Een onderzoeksgroep in Leiden is gestart met het verzamelen van gegevens over de werkelijke houdbaarheid van medicatie en de kritische factoren die een rol kunnen spelen bij het verlengen en verkorten van de werkzaamheid en de veiligheid. Duurzame geneeskunde is een lege slogan als de zinloze vernietiging van medicijnen en vaccins op de huidige schaal gewoon doorgaat .

+Lees meer...

Deel daarom deze petitie en laat vrienden en kennissen tekenen voor een beter milieubeheer, voor duurzame geneeskunde en voor het redden van mensenlevens. https://petities.nl/petitions/red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen

De Petitionaris van de petitie Hóóg tijd voor 'n grondige revisie v/d omgevingsvergunning DuPont / Chemours heeft op 13 september 2022 per email de petitie aangeboden aan de Gemeenteraad van Dordrecht

Beste ondertekenaars van de petitie,

Allereerst ontzettend bedankt voor jullie handtekeningen! Vanmiddag heb ik de petitie per mail aangeboden aan de gemeenteraad & het college van Dordrecht.

Zie de email met bijbehorende vragen: Geachte College, Gemeenteraad van Dordrecht en overige betrokken lezers,

Zoals u waarschijnlijk wel weet, -hetzij had kunnen weten ondanks de stilte hierover van de Dordtse media- was al geruime tijd bovenstaande petitie in omloop, zoals ik bij de start ervan bericht heb aan de griffie v/d gemeenteraad eind mei 2018.

+Lees meer...

Door Corona en zeer slechte livestreaming heb ik helaas de 1e bespreking van raadscie in april 2022 gemist. Gisteren vernam ik per toeval dat vanmiddag het onderhavige Collegevoorstel aan de Gemeenteraad bij agendapunt 20 wordt afgehamerd ;(

Als initiatiefnemer bied ik u hierbij alsnog toch deze petitie aan met 452 handtekeningen van betrokken omwonenden van Chemours, waarvan 179 Dordtenaren, 60 Sliedrechtenaren, 25 bewoners uit Papendrecht, 17 bewoners uit Zwijndrecht, 4 uit Hardinxveld Giessendam, 2 uit Hendrik Ido Ambacht en de overige bewoners uit 100 andere al dan niet omringende steden & dorpen + zelfs 1 bewoner uit Montagna. De dubbelingen heb ik er zo goed als uitgehaald. Ik verwacht dat u al deze handtekeningen wel serieus neemt en uw verantwoordelijkheid hierin neemt.

En verzoek ik de griffie deze petitie meteen door te sturen naar alle gemeenteraadsleden afzonderlijk (helaas vond ik nergens een duidelijk emailadres van de gemeenteraad zelf). Ook verzoek ik u allen de namen van al die mensen, die anoniem hun handtekening zetten, vertrouwelijk te behandelen en bv niet door te spelen aan Chemours voor mogelijke repercussies!

Verder acht ik het natuurlijk zeer betreurenswaardig dat de door de gemeenteraad af te geven/afgegeven Verklaring van Géén Bedenkingen de zo belangrijke onderhandelingspositie van de Gemeente Dordrecht met Chemours enkel maar zal verzwakken en de voltallige gemeenteraad géén gebruik heeft willen maken van de enige bevoegdheid, die zij heeft mbt Chemours. Een krachteloze slappe hap, gezien ook de reikwijdte & overlast van Chemours wereldwijd!

Hoe dan ook laten we hopen dat er geen calamiteiten, lekkages, ontploffingen en branden in de toekomst méér zullen plaatsvinden op het Chemours terrein, want de kwetsbare omwonenden, (zoals bv de gedetineerden in de gevangenis, bewoners Merwelanden en Skaeve Huse) van een dergelijk BRZO+ bedrijf, hebben op De Staart geen enkel handelingsperspectief dan binnenblijven, ramen & deuren dicht en airco uit, dus onverantwoordelijk gezien dit te hoge groepsrisico!

Overigens wanneer komt er hierover een papieren calamiteitenwijzer in de brievenbus over wat te doen bij rampen (Zie mijn prangende vragen d.d. 28 maart 2018 in bijlage) waarop ik nooit per vraag een helder antwoord heb gehad? Het risico van internetuitval om te raadplegen wat te doen, wordt dan nl ook te groot en Nl Alert zal dan ook weer te traag & onvoldoende werken is de verwachting..

In afwachting van uw antwoord,

Donnie Greve Namens alle omwonenden Chemours te Dordrecht, die een handtekening hebben gezet.

Update: correctie April 2022 moet zijn April 2021

Petitionaris heeft petitie in persoon aangeboden op 13 september 2022 om 13:15

Ik Thomas Lundy de petitionaris heb deze petitie in persoon aangeboden bij de Statenpassage in De Tweede Kamer op dinsdag 13 september 2022 om 13:15. Ik las mijn korte samenvatting van 1 pagina voor en heb een aantal minuten gesproken met leden aanwezig van D66, SP en VVD.

+Lees meer...

Deze kwestie ligt nu in hun handen. Het is onbekend of iets hierover wordt beslist en zo ja wanneer. Ik ben in iedere geval zeer blij dit te hebben gedaan en vond het erg leuk. Indien ik nieuws hierover krijg, meld ik dat hier meteen

Dordtse Gemeenteraad maakt geen gebruik van haar enige bevoegdheid om een Verklaring van Bedenkingen af te geven.

Zie https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-GDD-Verklaring-van-geen-bedenkingen-op-de-beschikking-voor-Chemours-Baanhoekweg-22-Raadsvoorstel-1.pdf

https://dordrecht.raadsinformatie.nl/document/11823130/1/VoorstelVerklaringvangeenbedenkingenopdebeschikkingvoorChemours%2CBaanhoekweg22-_Raadsvoorstel.

Motie onderzoek naar Parkstad-brede haalbaarheid openbaar openlucht zwembad (openbare agenda commissievergadering dd 28-09-2022 te Kerkrade)

https://kerkrade.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ed5fe327-8bc8-4ddc-9fe8-85f70196b663?documentId=eac179a0-8325-4a12-bbb1-54aa0b1411ac&agendaItemId=ad3d2d07-2fb1-43f2-b317-f6e01c1e7647

https://kerkrade.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ed5fe327-8bc8-4ddc-9fe8-85f70196b663.

de Oostzaanse Omgevingsvisie vormt een bedreiging voor het Twiske

Komt allen naar het gemeentehuis van Oostzaan op donderdag 15 september om half 8.

Dan bespreekt de commissie de belangrijke Omgevingsvisie Oostzaan. Op 29 september neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

+Lees meer...

Hart voor het Twiske is diep teleurgesteld. Onze petitie tegen overnachtingen en festivals in Natura2000-gebied het Twiske is maar liefst 7211 keer ondertekend. Maar de stem van de burger wordt genegeerd. En de natuurbescherming wordt met voeten getreden. Daarom stapt Hart voor het Twiske naar de rechter.

Het gaat slecht met de biodiversiteit in het Twiske. De nieuwe Omgevingsvisie belooft minder commerciële activiteiten. Maar ze kiest juist voor méér recreatie.

Nu mag je na zonsondergang het Twiske niet in. Evenementen zijn niet toegestaan. Dat verandert.

Het omstreden vakantiepark Twiske-Haven krijgt groen licht. Voor het eerst in 50 jaar mag je in het Twiske overnachten. Daarmee is de weg vrij voor meer vakantiehuisjes.

Tweederde van het Twiske wordt bestemd tot intensief recreatiegebied. Dat is een vrijbrief voor allerlei activiteiten, zoals festivals. Dat botst met de plicht om dit Natura2000 gebied te beschermen. Deze kaart moet uit de Omgevingsvisie.

Het wrange is, dat festivals financieel helemaal niet nodig zijn. In de bijlage vind je het persbericht.

Kom je ook op donderdag 15 september? Of wil je inspreken? Laat het ons weten, en meldt je dan aan bij griffie@oostzaan.nl

Kafkaëske toestanden

Dagen werk zat er in de klacht die ik indiende bij de Europese Commissie over Nederlandse rechters. Afgelopen vrijdag kreeg ik bericht dat ze voornemens zijn het dossier te sluiten: “zijn wij van mening dat de door u aangebrachte kwestie door de nationale autoriteiten en rechters moet worden behandeld”.

Gedupeerden trekken al jaren bij de autoriteiten aan de bel.

+Lees meer...

Het OM wimpelt ze af met dat ze niet ingaan op individuele gevallen en “als u het niet eens bent met de vordering kunt u het aan de rechter voorleggen”. De Nationale Ombudsman geeft aan dat ze niet bevoegd is er een oordeel over te vellen. De rechtbank zegt dat de enige optie om een vonnis te herroepen hoger beroep is en verwijst door naar de advocatenorde terwijl ik aangaf daar al geweest te zijn. Mijn klacht bij de mededingingsautoriteit over prijsafspraken met de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem is afgewimpeld met "geen objectief, direct, persoonlijk en actueel belang”.
Rechters zijn onschendbaar. Je kunt nergens over ze klagen. De Europese Commissie meent van wel ondanks dat de ondernomen pogingen zijn vermeld. De Europese Commissie meent ook dat je klachten aan de beklaagde zelf kunt voorleggen.

Ik weet werkelijk niet in wat voor Kafkaiaanse toestanden ik beland ben.

Gelukkig ook goed nieuws. Onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn is naar aanleiding van het Belga-vonnis bij de zuiderburen in de praktijken van het ingeschakelde juristenkantoor gedoken en heeft er een uitgebreid stuk over gepubliceerd.
Alsof ik witgewassen ben... Tot op heden werd ik vaak niet serieus genomen, genegeerd of als melaatse behandeld. Geframed als boze betweter en wappie. Wat dat betreft was het prettig geweest voor mijn geloofwaardigheid als in oktober 2020 mijn naam vermeld was in het AMI-artikel over Auteursrechttrollen.
Ander fijn gevolg van het artikel op Netkwesties is dat mensen die een onredelijke fotoclaim ontvangen het herkennen, bevestigd worden in hun gevoel dat het niet klopt en er ook over durven te publiceren.

Overig nieuws
Er is vonnis gewezen in de zaak waar een dwangsom van €100.000/dag werd geëist om een schadevorderingsprocedure in België te staken. Wordt vervolgd.
Bedrijf dat een claim van €200.000 ontving is gedagvaard. Bedrag is opgelopen tot €275.000. Eiser lijkt enkel de distributierechten te hebben. Wordt vervolgd.
Weer twee nieuwe dappere dodo’s proberen goede jurisprudentie uit te lokken. Bij de ene zaak lijkt eiser enkel de distributierechten te hebben, bij de andere zaak verspreidt de fotograaf zijn eigen foto’s met een CC-licentie onder een pseudoniem. Wordt vervolgd.

12-09-2022 | Petitie Stop onredelijke fotoclaims

Presentatie petitie van petitionaris Statenpassage Tweede Kamer 13 september 2022

Presentatie petitie van 1 pagina van petitionaris bij de Statenpassage, Tweede Kamer voor 13 september 2022 om 13:15

Geachte leden van Justitie en Veiligheid,

  1. Hartelijk dank voor deze gelegenheid om mijn petite "Sta naakt toe in het openbaar zonder beperking" aan te bieden.
+Lees meer...

Dit duurt 5 minuten. Het gaat over een verzoek om het enige wetsartikel wat betreft naaktheid in het openbaar - te weten in de buitenlucht en dus niet in publieke gebouwen waar huisregels gelden - Artikel 430a uit het Wetboek van Strafrecht te verwijderen en openbare naaktheid toe te staan zonder beperking. 2. In 1986 is openbare naaktrecreatie bij de wet vastgelegd. Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie 3. Eerder in mei 1975 besloot de toenmalige minister van justitie Dries van Agt dat ongeklede recreatie geen schending van de eerbaarheid is, daarom is het niet in strijd met normen en waarden. Ik noem voorbeelden zoals de World Naked Bike Ride of Amsterdam Body Painting Parade en naaktfotografie zoals die van Spencer Tunick. De varianten van openbare naaktheid zijn genoeg om te bewijzen dat het positive overeenstemming heeft. Een speciale context, officieel evenement of aangewezen plaats voor naakt in het openbaar is overbodig. Volgens een jurist zijn jaarlijks een tiental mensen beboet met artikel 430a, en vaak ten onrechte. Voor een land van 17 miljoen inwoners is dit erg weinig. Vredig bloot verdient geen boete. 4. Een inspiratie voor mij voor het opzetten van deze petitie in juli 2017 zijn de Delftse Hout Naaktlopers. Ze zijn vrijgesproken op 18 januari 2017 ondanks hun naaktheid op een openbare plaats die niet is aangewezen voor naaktrecreatie. In deze uitspraak wordt gesproken over maatschappelijke acceptatie en discutabele zedelijkheidsopvatting van openbare naaktheid in een democratische samenleving. Ik meen dat het erop neerkomt dat deze uitspraak het nut annuleert van Artikel 430a in het Wetboek van Strafrecht. 5. Dit initiatief provoceert de vraag: waarom is het naakte lichaam nu nog steeds strafbaar in een democratische samenleving en tot hoeverre moet men meegaan met een minderheid die uit fobie, schaamte of lichaamsdiscriminate klaagt over naakte lichamen in hun gezichtsveld? Nederland is een gedurfd visionaire pionier omtrent taboes zoals prostitutie, homohuwelijk, euthanasie en soft drugs. Een taboe liberaliseren normaliseert het. Van de naakte wederdopers 500 jaar geleden tot de eerste naakte vrouw op televisie Phil Bloom en nu een paar miljoen naaktrecreanten, het volk vindt naakt normaal. De collective perceptie van het lichaam evolueert. In Spanje is openbare naaktheid bijvoorbeeld niet strafbaar. 6. De implicaties van vrijheid zijn veelzijdig en daarom is meedoen, kijken of reageren op openbare naaktheid niet verplicht. Sociale druk en deontologie zorgt voor gepast gedrag in complexe sociale situaties en goed gedrag heeft prioriteit, gekleed of ongekleed. Openbare naaktheid is een individuele keuze dat een progressief en tolerant land haar burgers kan geven. Individuen moeten het recht hebben dit soms te mogen kiezen, éénmalig of nooit. Naakt in het openbaar in Nederland is normaal en het wissen van dit uitstervend wetsartikel zal dit voldongen feit symbolisch bevestigen. Ik meen dat men naaktheid niet moet straffen maar exalteren. ledereen is naakt geboren, het meest sublime kostuum.