You, the petitioner

Updates

Tijdelijke achterstand met het beantwoorden van uw e-mail

Recentelijk hebben we 1.320 e-mails ontvangen. Normaal schrijven we 600 mails per maand, dus het duurt nu wat langer voor u antwoord krijgt.

De problemen met Ziggo zijn de belangrijkste oorzaak. Veel e-mails gaan vermoedelijk over de bevestigingsmail die niet gelijk binnen komt op Ziggo en UPC-adressen.

Als u een urgente vraag heeft, spreekt u dan een voicemail in op 020-7854412. Daar kunnen we naar luisteren terwijl we de berg e-mail wegwerken.

Als het geen haast heeft dan kunt u erop vertrouwen dat uiteindelijk uw e-mail wel gelezen en zo nodig beantwoord wordt.

Gaat het over het doorlaten van een petitie? Kijk vooral bij 'nieuwe petities' en met de zoekfunctie of er al een petitie over bestaat, dit is steeds vaker al het geval.

2021-04-21

IN 2 DAGEN REEDS 320 KEER GETEKEND

Uiterlijk tot maandag 12:00 uur kunt U deze petitie ondersteunen. Maandagavond 4 september om 18:45 uur wordt deze petitie in het Bestuurscentrum van de gemeente 's-Hertogenbosch aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder dhr.

+Read more...

Roy Geers. U bent allen welkom om daarbij aanwezig te zijn!

Sloopwerkzaamheden starten, kort geding en Buurtschap Het Oude Dorp opgericht

Het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2023.

Bron: notulen gemeenteraad

REACTIE VAN PETITIONARIS

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie 'Voorkom het uitbouwen van de Albert Heijn in Blaricum' afgelopen winter.

+Read more...

De gemeenteraad heeft het plan desondanks goedgekeurd, maar opnieuw zijn er dankzij uw inbreng de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Inmiddels is Buurtschap Het Oude Dorp opgericht. Dit buurtschap heeft half mei een bezwaarschrift bij de rechtbank ingediend tegen de bouwplannen. Recent heeft Albert Heijn aangekondigd te starten met sloopwerkzaamheden. Het buurtschap werkt aan een kort geding om dit tegen te houden. Voor meer info over (het steunen van) het buurschap, zie bijlage!

Met vriendelijke groet,
Linda Eggenkamp, petitionaris

2023 augustus - weer plannen voor aanleg fietspad Oude Spoor / Bellopad / R Moultonpad

De gemeente is inmiddels weer van plan om een fietspad aan te leggen op het traject Wilnis en Mijdrecht op het Bellopad. In de Kadernota 2024 is opgenomen dat de gemeente dit voor 50.000 euro gaat onderzoeken. Daarom wordt vandaag de petitie heropend om meer ondertekeningen te verzamelen en aan te tonen dat inwoners en belanghebbenden dit niet willen. Graag delen zodat mensen kennis nemen en kunnen ondertekenen..

2023-08-31 | Petition Geen asfalt op het Oude Spoor

als je beschermingsbewind, uitkeringsniveaus en uitkeringswet dwangmaatregelen om weer te werken tegen een extreem laag loon meeneemt..

eh, als je beschermingsbewind, uitkeringsniveaus en uitkeringswet dwangmaatregelen om weer te werken tegen een extreem laag loon meeneemt, gecombineerd met het hebben van een relatie en/of een hobby zoals roken, dan overtreedt de combinatie hiervan zeker weten die gelijke behandelingswetten, vind ik nu. maar dat kan nog veranderen. ik weet het op het moment nog niet.

+Read more...

of ik het ooit kan uitvogelen, deze specifieke puzzel, weet ik ook helaas niet op dit moment.

de beschermingsbewind regeling voor psychiatrische patienten hoeft mischien helemaal niet gerepareerd te worden..

die beschermingsbewind regeling voor psychiatrische patienten hoeft mischien helemaal niet gerepareerd te worden.. ik onderzoek dit nog verder vandaag, zal een update vandaag of in de komende dagen in deze fb post als comment laten verschijnen..

Sluitingsdatum

Beste ondertekenaars,

Let op! De einddatum is gewijzigd!

D.V. vrijdag, 28 september 2023, hoopt de petitie te sluiten en zal worden verstuurd naar de koepel van Driestar-Wartburg.

+Read more...

Zorg dus dat deze petitie nog zo veel mogelijk gedeeld wordt!

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Weer een stap verder...

De 5000 ondertekeningen is bereikt! Deelt u deze petitie nog steeds?.

Wethouder komt niet tegemoet aan mijn verzoek om petitie aan te bieden.

Mijn verzoek aan de wethouder was of hij deze petitie "Zorg voor goed werkende liften bij de Paleisbrug" voor de commissievergadering Bedrijvigheid van 4 september van mij in ontvangst wilde nemen. Dit heb ik u ook eerder bericht. De wethouder liet mij weten niet van een raadslid een petitie in ontvangst te willen nemen, dit omdat hij vindt dat een petitie opzetten geen instrument voor een raadslid is.

+Read more...

In de commissie kan ik bij de behandeling van het raadsvoorstel bij mijn betoog hierover zeggen wat ik wil. Dat zal ik ook zeker doen en laat de petitie toevoegen aan de agenda van de commissie en gemeenteraad bij het raadsvoorstel liften Paleisbrug. Ik vind het jammer dat de wethouder u nu in de steek laat door deze petitie die ik op aandringen van enkele bewoners voor u heb opgestart niet in ontvangst neemt. Ik zal nu de petitie laten toevoegen aan de agenda van de commissie bij het raadsvoorstel. Inmiddels is er een nieuwe petitie opgestart door een bewoner van het Paleiskwartier en die zou u eventueel ook nog kunnen tekenen. Zie: https://paleisliften.petities.nl/

Met vriendelijke groeten, Joep Gersjes,