U, de petitionaris

Nieuws

Stop de onnodige examendruk voor MBO zij-instroomtrajecten zorg en welzijn

De petitionaris van de petitie Stop de onnodige examendruk voor MBO zij-instroomtrajecten zorg en welzijn vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het niet inspelen op al aanwezige kennis en ervaring van deelnemers aan MBO zij-instroomtrajecten zorg en welzijn, leidt tot onnodige examendruk en studiebelasting. Het veroorzaakt studievertraging, demotivatie, uitval of het überhaupt niet starten met een (vervolg)opleiding (het 'Corton-effect')."

https://mbozijinstroom.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

01-03-2024

Bedankt voor uw steun!

Deze petitie is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. De publiekscampagne is daarmee beëindigd maar de lobby achter de schermen gaat vanzelfsprekend door.

+Lees meer...

Mocht u ons willen steunen dan kunt u nog steeds uw handtekening achterlaten.

We bedanken alle ondertekenaars voor hun steun aan deze actie

Verslag gesprek NPO en de petitie is vandaag gesloten; doel bereikt

Ik heb een gesprek gehad met Annemiek Spronk (Contentmanager NPO 2) en Ailien Niemeijer (Programmeur NPO 2).

Op mijn vraag wat hun visie is op de Nederlandse natuurfilm nu en in de toekomst is, vertelden ze dat de allergrootste natuurfilms, zoals Planet Earth 3, maar ook Grutto en Wolf, op NPO 1 worden geprogrammeerd. Daarnaast is op NPO 2 een speciaal "slot" voor de natuurfilm.

+Lees meer...

Hier worden Nederlandse natuurfilms, natuurprogramma’s en natuurseries geprogrammeerd.

Daarnaast zoeken ze filmverhalen die duidelijk een eigen stempel hebben van de maker, met passie voor het onderwerp en een eigen identiteit. Voorbeelden hiervan die ze gaven waren “My Octopus Teacher” en “Silence of the Tides”. Qua formattijden is het belangrijker dat het verhaal een eigen insteek heeft, dan een beoogde tijd. Ze gaven als kanttekening op te passen met doomverhalen over klimaat of verhalen die overlappen met “Vroege Vogels” of “Binnenstebuiten”. Ze enthousiasmeren ons om onze filmplannen te blijven sturen en verzekeren dat ze deze plannen altijd zorgvuldig overwegen.

Overigens speelt leeftijd geen rol in de beoordeling. Ook niet voor Natuur Documentaires. NPO 2 richt zich op een kijkersleeftijd van 35+, NPO1 richt zich op een breed familiair publiek.

Omdat wij als makers vaak een onduidelijk beeld krijgen van de reden van een afwijzing, omdat de omroep en/of producent vaak ons voorstel pitcht en er dus een gefilterd antwoord komt, kan er bij de makers onduidelijkheid ontstaan over de visie of mening van de NPO (vandaar dit gesprek). Op mijn suggestie om mogelijk als producent of omroep tekst en uitleg te vragen bij een afgewezen plan, (Zoals bij het Nederlandse Filmfonds gebruikelijk is) was het antwoord dat de betreffende omroep of producent verantwoordelijk is voor de communicatie van een goede verklaring naar de maker.

Op mijn vraag hoeveel Nederlandse natuurdocumentaires de NPO op jaarbasis produceert, was het antwoord gemiddeld 2 per jaar. Dit heeft natuurlijk ook met budget en ruimte in het schema te maken. Vaak is het een kwestie van keuzes; soms hebben ze van één genre (bijvoorbeeld vogels) veel hele goede plannen van hetzelfde aanbod, en dan moeten ze toch een keuze maken, waarbij zelfs erg goede plannen afvallen.

Op mijn vraag hoe het nu staat met aankoop vs. coproducties, was het antwoord dat nog steeds beide mogelijk zijn. Wel waarschuwen ze dat ze voor 2025/26 nu helemaal voorzien zijn. Maar goed, om een natuurfilm te maken ben je al gauw 4/5 jaar bezig. Dus…

Al met al toch goed nieuws voor de Nederlandse natuurfilm. De NPO blijft toch een platform voor makers, producenten maar ook kijkers. Ik dank Annemiek en Ailien voor hun tijd en uitleg. Soms is het goed om de aandacht te trekken van de bron (als het op andere manieren niet lukt om in contact te komen), ook al is dat met een pressiemiddel als een petitie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een prima gesprek. Hopelijk helpen we hiermee ook onze omroepen om de standpunten van de NPO duidelijk te maken, maar ook de makers, producenten en natuurlijk de kijkers.

Dank voor alle reacties en ondersteuning. Onze Nederlandse natuurfilm blijft gewoon op de buis.

Laat je stem horen!

De nieuwe locatie Randweg 3 zorgt voor verhoogde overlast en ongewenste activiteiten in onze buurt!

Kom naar de nieuwe bijeenkomst met de burgemeester van Roermond:

10 juli 2024 | 19.00 uur Dorpshuis De Harch Kloosterstraat 30 Herkenbosch.

Eerste reacties op de petitie op donderdag 4 juli naar de raadscommissie

Op donderdagavond 4 juli gaan we naar het stadhuis. We nodigen iedereen uit om mee te gaan. Om 19.45 uur overhandigen we de handtekeningen die we hebben opgehaald en de reacties die we hebben verzameld, aan de gemeenteraad.

+Lees meer...

Dat doen we samen met BOL Lunetten die ook een actie zijn gestart.

De gemeenteraad vergadert die avond onder andere over de gevolgen van de bezuinigingen op de portefeuille groen, waar ook de financiering van Utrecht Natuurlijk onder valt. We willen dat alle partijen in de gemeenteraad weten dat er ontzettend veel Utrechters zijn die de locaties van Utrecht Natuurlijk en de natuureducatie willen behouden. Tussen 4 juli en 11 juli wisselen de politieke partijen nog van gedachten over hun standpunten. Op 11 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Daarom gaan we tot 11 juli door met het verzamelen van handtekeningen en reacties en we blijven deze tot 11 juli digitaal delen met de gemeenteraad. Dank voor jullie steun!

Ook Bomenridders Schiedam tekenen bezwaar aan

De Stichting Bomenridders Schiedam heeft op 25 april 2024 een pro forma bezwaar tegen deze omgevingsvergunning voor de bomenkap ingediend en deze op 1 juli j.l. aangevuld met een onderbouwd bezwaar.

+Lees meer...

Dat bezwaar is hier te lezen.

Op 1 juli 2024 is een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst in werking getreden

Op 1 juli 2024 is een nieuwe Huis- en hobbydierenlijst in werking getreden, die bepaalt welke diersoorten mogen worden gehouden. Verschillende partijen maakten bezwaar tegen de nieuwe lijst en vroegen om een voorlopige voorziening om deze in zijn geheel te schorsen, maar de rechter wees dit af.

+Lees meer...

Eerste verzoek voorlopige voorziening afgewezen • De rechter oordeelde vandaag, 2 juli 2021, dat de aangevoerde bezwaren te complex waren voor deze procedure. • Verder oordeelde de rechter dat er geen direct bezwaar en beroep openstond tegen het niet opnemen van zoogdiersoorten op de Huis- en hobbydierenlijst die niet Bijlage 1, tabel 1 of 2 van de Regeling houders van dieren stonden. • Ook oordeelde de rechter dat als het hele Besluit Huis- en hobbydierenlijst werd opgeschort, geen enkel dier meer gehouden mocht worden omdat dan het verbod op het houden van niet-aangewezen dieren (art. 2.2. Wet dieren) alles bepalend zou zijn. • De rechter hield het bij een belangenafweging en achtte het belang van de Minister zwaarder dan van de verzoekers.

Tweede verzoek voorlopige voorziening wordt aangepast aan uitspraak

Er is al een tweede voorlopige voorziening aangevraagd. Deze gaan we aanpassen, rekening houdend met de eerste uitspraak.

• De voorlopige voorziening wordt beperkt tot soorten die wel op de oude lijst stonden maar niet op de nieuwe. Volgens de rechter is voor deze soorten de procedure wel toegankelijk. • In deze procedure worden minder complexe punten aangevoerd, namelijk dat de beoordelingen voor deze soorten niet goed zijn onderbouwd en dat castratie, sterilisatie en separatie ernstige nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van de dieren.

We hebben hiermee meer kans op succes.

Handhaving wordt uiterst lastig Verder moet voor de soorten die niet al op de eerste lijst stonden en ook niet op de tweede lijst zijn opgenomen, in het oog worden gehouden dat, wanneer er een handhavingsbesluit wordt genomen, tegen dit besluit bezwaar en beroep open staat. Daarbij is er enerzijds sprake van opnieuw de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen, kort wegens motiveringsgebrek en risico voor de gezondheid en het welzijn van dieren bij castratie/sterilisatie/separatie.

Anderzijds is er dan wel de mogelijkheid om in die zaak succesvol beroep te doen op het feit dat het verbod in strijd is met het Europeesrechtelijk kader. Handhaving gaat daarmee dus voor alle soorten heel moeilijk worden, zeker als al in de 2e voorlopige voorziening wordt vastgesteld dat een onderbouwing die bestaat uit verwijzingen naar al dan niet wetenschappelijke literatuur een onzorgvuldige motivering vormt.

Mogelijkheden bij ontheffing

Ook wanneer een ontheffing wordt aangevraagd en geweigerd, kan in bezwaar en beroep de onrechtmatigheid van het onderliggende verbod wegens strijd met het Europeesrechtelijk kader worden ingeroepen, evenals schending van de eisen die op Europees niveau worden gesteld aan de mogelijkheid om ontheffing te verkrijgen. Volgens de Europese jurisprudentie mag een dergelijke ontheffing niet worden geweigerd als is voldaan aan de met de regeling beoogde belangen, in dit geval de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid en veiligheid van mensen.

Bijzonder 'persbericht'

Lokaal belangrijk plaatste in de Leusderkrant met een eigen ingezonden stuk wat ze hun persbericht noemen een bericht waarin ze eigenlijk direct na het doorgeven van de bevoegdheid voor windmolens aan de provincie Utrecht aangeven dat ze tegen de windmolens zijn. Terwijl ze met een amendement op een raadsvoorstel juist voor stemden.

+Lees meer...

Soort van valselijke stemming om te doen laten geloven dat ze hun verkiezingsbeloftes hebben verbroken

Geef alle e-bikes een kenteken

De petitionaris van de petitie Geef alle e-bikes een kenteken vraagt u de petitie te ondertekenen:

"E-bikes, waaronder fatbikes, geven allerlei problemen in het verkeer. Een kenteken en een oranje voorspatbord is de oplossing.

+Lees meer...

Keur de e-bike vòòr die op straat komt want anders is het te laat. Motoragenten e-bikes naar de rollerbank laten brengen schaalt nooit op."

ebikekenteken.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

02-07-2024