U, de petitionaris

Nieuws

Stichting Petities.nl 18 jaar geleden op 27 april 2004 opgericht

Sinds de oprichting van de stichting Petities.nl zijn 16.425 petities doorgelaten, er waren 8.790 pogingen.,15.173 petities verzamelden samen 18.140.533 ondertekeningen. Om dat te vieren krijgt Petities.nl een nieuwe website cadeau deze zomer, de 5e.

Screenshot_2022-04-27_at_07.11.08 van statuten

Felicitatie op twitter, op Mastadon, Facebook en Instagram

27-04-2022

zitting Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 10 oktober 2022

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op 10 oktober 2022 zitting in het beroep tegen de besluiten van het gemeentebestuur van Amsterdam tot het vergunbaar maken van dit bouwproject via Gewijzigd Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B - dat inbreekt op vigerend Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad - en verlening van de omgevingsvergunning voor sloop en bouw van twee woongebouwen op het werfterrein aan Hoogte Kadijk 145B te Amsterdam.

Uitspraak door de Afdeling Bestuursrechtspraak volgt dan in beginsel na 6 weken, tenzij de zittinghoudende meervoudige kamer meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen en de termijn tot het doen van uitspraak besluit te verlengen.

De geplande nieuwbouw tast het mooie historische stadslandschap op de hoek van Nieuwevaart en Entrepotdoksluis tegenover de Oosterkerk, uniek deel van de Binnenstad van Amsterdam als rijksbeschermd stadgezicht en van de bufferzone rond de Grachtengordel als UNESCO Werelderfgoed, onherstelbaar aan.

+Lees meer...

De zwaar vervuilde grond wordt slechts ondiep gesaneerd, maar de dieper gelegen zware bodemvervuiling wordt enkel met een afschermende horizontale plaat afgedekt.

Welke milieudeskundige weet raad en kan ons in beroep met advies bijstaan? Welke stedenbouwkundige, stadsarcheoloog of andere expert wil ons helpen?

29 november aanbieding in de Tweede Kamer

Op 29 november mogen wij met 8 personen onze petitie aanbieden aan de Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Wil je mee? Laat het weten via stichtinblockchange@proton.me!.

Progressief Drechterland stelt vragen aan B&W

De gang van zaken valt niet alleen betrokkenen in negatieve zin op, ook de politiek is niet te spreken over de handelswijze van burgemeester en wethouders. Progressief Drechterland stelt kritische vragen en naar verluid is ook de VVD niet blij..

Uitnodiging bijwonen Podiumbijeenkomst Gemeenteraad Waalwijk.

De tussenstand van de petitie wordt overhandigd aan het bestuur en de Gemeenteraad. Dit gaat plaats vinden op,

Donderdag 8 September 2022 Podiumbijeenkomst in de raadzaal van Gemeentehuis Waalwijk Tijd: 19.30 uur Adres: Taxandriaweg 6 , bezoekersingang Winterdijk.

Podiumbijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze overhandiging.

Graag nodig ik dan ook iedereen, die het schoenenkwartier, Anouk, het team en de vele onmisbare vrijwilligers en warm hart toe dragen, hiervoor uit ! We laten zien waar we voor staan! Samen sterk!

Hoop u donderdag 8 september te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Christine Vesters .

Contact met de provincie

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media hebben we contact gehad met de provincie Fryslân over de wijziging in de dienstregeling per 11 december 2022. Volgens de provincie heeft op diverse mediasites verkeerde informatie gestaan, daarom een uitgebreide opsomming: • Lijn 12, Drachten-Surhuisterveen-Buitenpost; huidige bediening (15 ritten) buiten de vakanties is ongewijzigd.

+Lees meer...

Tijdens de vakanties (12 ritten) wordt lijn 12 vervangen door De Opstapper (vraagafhankelijk – vooraf bellen). Reden is de gemiddelde ritbezetting tijdens de vakanties, deze ligt rond de 1 reiziger per rit; • Lijn 13, Drachten-Surhuisterveen-Kootstermolen-Quatrebras-Leeuwarden. De bediening en frequentie wijzigt niet. Het aantal ritten blijft gelijk. Wat wel wijzigt is het volgende: o In basis gaat lijn 13 vanaf Quatrebras naar Feanwâlden rijden en sluit daar aan op de sneltrein naar Leeuwarden en stoptrein naar Groningen en de lijnen naar Dokkum en de Westereen; o In de spits blijven er wel rechtstreekse ritten naar/van Leeuwarden rijden; o In Quatrebras sluit lijn 13 aan op lijn 20/21 naar Leeuwarden, reizigers kunnen hier ook overstappen als ze toch met de bus willen; o De overstap naar Burgum (Quatrebras) wordt ook beter; o Op zaterdag wordt de bus vervangen door lijntaxi 513, zelfde concept alleen het voertuig is kleiner vanwege de geringe aantallen o Samengevat, minimaal zelfde aantal reismogelijkheden, reistijd gelijk of sneller naar Leeuwarden Station. Wel naar/van Leeuwarden in veel gevallen wel met overstap in Quatrebras dan wel Feanwâlden;

Al met al een verkapte uitkleding. Wij blijven erbij dat een rechtstreekse verbinding ook buiten de spits mogelijk moet blijven. Ook zonder dat je een uur van te voren moet bellen. Een aansluiting op de trein in Veenwouden wat ons betreft niet wenselijk, aangezien deze vaak al vol zit. Hoe wil je hier nog ongeveer 50 tot 100 personen aan toevoegen? En hoe goed sluiten deze verbindingen op elkaar aan? Ook met vertragingen? Ook willen we een uitbreiding van het aantal ritten overdag maar vooral ook later in de avond. Hierdoor worden bijbaantjes, stages, enz. in Drachten/Leeuwarden e.o. mogelijk. We verwachten door een betere vervoersregeling een toename van het aantal reizigers en een betere ontsluiting van ons woongebied. Graag zouden we hier met de provincie over in gesprek gaan. Om dit mogelijk te maken kunnen we alle steun gebruiken. Teken daarom de petitie! We zitten nu op 445 ondertekeningen. Meer dan 1000 moet mogelijk zijn toch! https://ovinfriesland.petities.nl/

de petitie wordt donderdag 8 september aangeboden aan de portefeuillehouder en gemeenteraad van Zaanstad

Beste ondertekenaar,

Bij deze wil ik namens de actiegroep “Behoud de Zaanferry” iedereen die de petitie heeft ondertekend bedanken. Voor een lokale petitie is het aantal ondertekenaars heel behoorlijk.

+Lees meer...

Nogmaals dank hiervoor.

Verder kan ik u mededelen dat ik de petitie “Behoud de Zaanferry” donderdag 8 september a.s. om ca 19:00 zal aanbieden aan de portefeuillehouder en de gemeenteraad van Zaanstad. Uiteraard is de publieke tribune beschikbaar voor geïnteresseerden, dus als u er bij wilt zijn bent u van harte welkom.

Stadhuis Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam

Omdat het de gemeente Zaanstad niet gelukt is om op tijd een loket aan te maken bij petities.nl – daar schijnt toch wel het een en ander bij te komen kijken om dat goed te doen – heb ik de petitie verlengt tot en met de vooralsnog laatste vaardag van de Zaanferry van dit seizoen: 30 september.

Nog een keer en mooie impressie van Martin Rep: (https://www.youtube.com/watch?v=d5O1ouQuaoc)

06-09-2022 | Petitie Behoud de Zaanferry

Online petitie: geen zonnepark op Venrays Broek!

De online petitie om Venrays Broek te redden van verwoesting staat klaar!

Venrays Broek: een pareltje herwonnen natuur. De voormalige vuilstort, zonder waarde voor de gemeente, is ruim 40 jaar met rust gelaten.

+Lees meer...

De natuur heeft zich hersteld en ontwikkeld met een gezonde balans tussen flora, fauna en de aanwezige habitat. Help ons dit unieke gebied te behouden.