U, de petitionaris

Nieuws

Statiegeld op alles

Petitionaris Reinder Rustema vraagt u de petitie Statiegeld op alles te ondertekenen:

“Geen enkele vorm van vuilnis verzamelen is zo effectief als met statiegeld. Zo hou je heel weinig afval over en komt er vanzelf iemand aan je deur die betaalt om een vuilniszak mee te mogen nemen! De EU kan de norm zetten voor de rest van de wereld omdat alle industrie zich richt op de belangrijkste consumenten in de wereld, de EU."

Statiegeldopalles.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-03-2019

Aanbieden petitie donderdag 20 juni

In 5 dagen tijd steunden al zo’n 500 betrokkenen deze petitie. Morgen, 20 juni, zal de MR mogelijk al tot een besluit komen m.b.t. de voorgenomen fusie. Daarom zullen we de petitie morgen al aanbieden aan het bevoegd gezag van LVO en de Medezeggenschapsraden van SMC en PMC. Ondertekenen van deze petitie kan nog tot 15.00 uur morgenmiddag.

Dank voor uw steun: samen sterk voor goed onderwijs in Maastricht!.

EUROPESE HOF: UITSLUITING STUDENT MET BEPERKING IS SCHENDING MENSENRECHT

15-2-2018

Begin dit jaar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald dat het niet verstrekken van geschikte aanpassingen voor een student met een beperking een mensenrechtenschending is. Het is in strijd met het verbod op discriminatie.

+Lees meer...

De uitspraak betreft de eerstejaarsstudent aan de Firat Universiteit in Turkije, Enver Sahin, die als aanpassing voor zijn gedeeltelijke verlamming een assistent kreeg aangewezen van de universiteit.

De toewijzing van een persoonlijke assistent klinkt als een redelijke oplossing. Een persoonlijke assistent kan ondersteuning bieden bij zorg en, bijvoorbeeld, spraak, maar creëert ook vaak afhankelijkheid en een uitzonderingspositie. Aangezien Enver Sahin, de student in kwestie, zichzelf kan verzorgen en zich zelfstandig kan uiten, is een persoonlijke assistent niet een passende oplossing. Hij heeft alleen toegang tot zijn leeromgeving nodig en hier is niet voldoende rekening mee gehouden bij het aanbieden van een oplossing vanuit de universiteit.

De behoeftes van de student en de mogelijke voorzieningen die de instelling aan kan bieden, moeten door de universiteit worden onderzocht en dit is niet voldoende gebeurd. Dit gaat in tegen het recht van de student op het ontvangen van een doeltreffende aanpassing. Het niet aanbieden van een geschikte aanpassing aan de student door de universiteit is een vorm van discriminatie op grond van handicap volgens het EHRM. Hiermee erkennen zij het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het belang van dit Verdrag bij de beoordeling van discriminatie op grond van een handicap.

De uitspraak van het EHRM is in lijn met een eerdere uitspraak over de schending van het recht op onderwijs van een blinde vrouw door een conservatorium en hopelijk ook een voorbode voor komende uitspraken. Oliver Lewis, voormalig directeur van het Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) geeft in een blog voor de Doughty Street Chambers aan dat de uitspraak haarfijn uitlegt dat mensenrechten in direct verband staan met inclusief onderwijs. Hij stelt eveneens dat onderwijsinstellingen verplicht zijn om acceptabele aanpassingen aan te bieden voor leerlingen en studenten met een beperking. Hij spreekt de hoop uit dat deze positieve trend zich voortzet binnen de zaak Stoian, waarbij een kind met een beperking binnen de verplichte schoolleeftijd toegang tot onderwijs wordt ontzegd.

Platform In1school onderschrijft de blog van Oliver Lewis en hoopt met hem dat deze uitspraak naleving van mensenrechten in het onderwijs dichterbij brengt.

Kijk hier voor het Engelse persbericht over de uitspraak van het EHRM in de zaak van Enver Sahin.

Lees hier de blog van Oliver Lewis, voormalig directeur van het Mental Disability Advocacy Centre (MDAC): Strasbourg case: disabled student excluded from university education.

Helaas

Helaas. Toine heeft ons toch verlaten.

+Lees meer...

Het ga je goed!

Veel handtekeningen erbij na informatie-avond. De petitie loopt nog door!

SInds vorige week dinsdag, na de presentatie van de plannen van de gemeente, zijn er alweer bijna 100 bezorgde bewoners die hun handtekening zetten! De boodschap er zijn fietspaden genoeg, we willen rust en ruimte om te wandelen wordt ruim gesteund! Tekenen van de petitie kan nog tot 4 juli. Deel de petitie zoveel mogelijk met bewoners in de gemeente om duidelijk te maken dat het draagvlak voor een exclusief wandelpad groot is!.

18-06-2019 | Petitie Geen asfalt op het Oude Spoor

Panden gesloopt, wat er gevonden is, indienen op 19 juni

Spandoek

De panden zijn gesloopt, inclusief de muren uit het jaar 1400, maar de petitie wordt alsnog ingediend op woensdag 19 juni op het stadhuis, als signaal aan de Gemeente Leiden.

Zou u aan twee of drie mensen in uw omgeving willen vragen om de petitie ook te tekenen? Dat kan nog tot en met dinsdag 18 juni, op stopsloopinleiden.petities.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank, namens StopSloopinLeiden,

Tjalling Schuttenhelm

p.s. Hier staat wat er tijdens de sloop gevonden is, afkomstig van gemeente-onderdeel 'Erfgoed Leiden':.

Aanbieden petitie aan burgemeester Ron König op 19 juni

Woensdag 19 juni om 18.45 uur wordt de petitie aangeboden aan burgemeester Ron König in de Lounge in het Stadhuis aan het Grote Kerkhof 1.

De Raadsvergadering waarin besloten wordt over de Cultuurvisie start diezelfde avond om 20.30 uur.

+Lees meer...

Beide bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk.

Verkeersnet.nl: Vaak later op bestemming na verhoging maximumsnelheid naar 130 km/u

Verhoging van de maximumsnelheid op de snelweg naar 130 kilometer per uur zorgt amper voor winst in reistijd. Vaak is het tegenovergestelde het geval: meer reistijd.

+Lees meer...

Dat blijkt uit een analyse van gegevens van (...) lees verder

17-06-2019 | Petitie Eén snelheid op de snelweg