U, de petitionaris

Nieuws

Statiegeld op alles

Petitionaris Reinder Rustema vraagt u de petitie Statiegeld op alles te ondertekenen:

“Geen enkele vorm van vuilnis verzamelen is zo effectief als met statiegeld. Zo hou je heel weinig afval over en komt er vanzelf iemand aan je deur die betaalt om een vuilniszak mee te mogen nemen! De EU kan de norm zetten voor de rest van de wereld omdat alle industrie zich richt op de belangrijkste consumenten in de wereld, de EU."

Statiegeldopalles.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11.03.2019

Voortgangsbericht met inspreektekst bij gemeenteraad

Beste mensen,


Bedankt voor jullie handtekening bij de actie ‘Red het Pieter Vermeulen Museum’
. 1186 digitale ondertekenaars + bijna 1600 papieren ondertekenaars.
 Dus bijna 2800 ondertekenaars voor het behoud van het Pieter Vermeulenmuseum, waaronder op één na alle basisscholen van de gemeente Velsen en zelfs scholen van buiten de gemeente.

+Lees meer...


Inmiddels heb ik ingesproken bij de gemeenteraad op 24 november. Zie de tekst daarvan hieronder of kijk het terug via de Raadsplein TV Live van die dag. Vanaf 13min30 en vanaf 42min55 een interview erover.

Dit inspreken met daarbij de mededeling dat er toen al rond 2500 handtekeningen waren, heeft tot de nodige vragen van de gemeenteraad geleid. 
De belangrijkste en meest gestelde vraag daarbij was: Wat wil het Pieter Vermeulen Museum?
 Dit heeft ertoe geleid dat op dit moment het bestuur van het museum deze vraag nogmaals voor de gemeenteraad beantwoordt.
 De handtekeningen worden binnenkort aan de gemeenteraad overhandigd. 
De antwoorden op de vragen van de gemeenteraad aan het bestuur van het PVM eveneens. 
Nu maar hopen dat dit alles er toe leidt dat het Pieter Vermeulen Museum haar prijswinnende werk ook in de toekomst door kan blijven zetten.
Houdt de kranten in de gaten.


Vriendelijke groet, Piet Paree


Inspreektekst


Wij zijn allemaal kind geweest.

Velen van ons hebben het kind in henzelf nog en koesteren het.


Het kind dat zich kan verwonderen over grote, maar vooral ook over kleine dingen.


Het kind dat nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen. De echte wereld, niet persé de digitale. Om die wereld kunnen ze al niet meer heen. Ook thuis niet.


Ik bedoel het kind dat vanuit die verwondering komt tot zich er helemaal in willen storten, het willen proeven, voelen, zien, ruiken, horen.


Het kind dat van daaruit komt tot zich verbinden met...


Dat heet ontwikkeling. 


Door te spelen in en met die wereld leert het kind.


Een beroep doen op dat kind in ons allemaal, dat doet het Pieter Vermeulen Museum.


Daarin blinkt dit museum uit. En dat op een maat die op kinderen is toegesneden.


Daarom heeft dit museum door een jury van 6000 kinderen de kidsproofprijs 2016 gekregen.


Daarom is dit museum door hen uitgeroepen tot het leukste kindermuseum van Nederland.

Bepaald niet oubollig dus.

Daarom komen er zoveel scholen tot zelfs van ver buiten de gemeente naar het Pieter Vermeulen Museum toe, voor de steeds wisselende tentoonstellingen of een natuurspeurtocht door het bos en nog veel meer.

Daarom hebben alle scholen enthousiast gereageerd op de handtekeningenactie en die ook ondertekend. Ik heb ze hier. Daar zitten de scholen.

Deze hoofdprijs winnende parel, dit natuur en milieu educatieve museum met ook nog eens een unieke collectie en vele leskisten ten behoeve van de scholen, mag toch niet verdwijnen, vrijwel oplossen in een groots opgezet en vooral op toerisme en IJmuiden gericht project.

Deze diamant in onze gemeente Velsen, een gemeente die, lees de kranten, milieu hoog in het vaandel zegt te hebben staan, moeten we koesteren.

Het gaat om een financieel eigenlijk kleine investering, maar moreel grote investering in onze toekomst, die zich dubbel en dwars zal terug verdienen.

Financieel klein mede doordat het door een grote groep vrijwilligers in stand wordt gehouden.

Bent u recent in het Pieter Vermeulen Museum geweest?

Ga erheen en kijk met de ogen van een kind.

Ga er heen met uw kinderen, met uw kleinkinderen en kijk door de ogen van een kind.

Het Pieter Vermeulenmuseum nodigt u zelfs uit. Zij leiden u graag rond.

En oordeel daarna pas over de toekomst van dit gelauwerde Pieter Vermeulen Museum.

14.12.2016 | Petitie Red het Pieter Vermeulen Museum

Uiterste inleverdatum 26 december 2016

Het nieuws over de petitie blijft zich verspreiden. Wij kunnen de petitie digitaal aanleveren bij B&W van 's-Hertogenbosch.

+Lees meer...

Termijn voor ondertekenen is daarom verlengd naar dinsdag 26 december 2016. Deel dit nieuws.

Een "kleine" greep uit de honderden reacties die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen:

Een "kleine" greep uit de honderden reacties die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen, op onze Facebook-pagina.

13.12.2016 | Petitie Stop Boskap Madurodam

10 december 2016: wethouder en verkeersdeskundige op bezoek!

Op 10 december hebben we wethouder Hans Buijtelaar en de verkeersdeskundige van de gemeente Amersfoort op bezoek gehad. We hebben de gevaarlijke situaties bekeken en mogelijke oplossingen besproken.

+Lees meer...

De wethouder bevestigde dat er enkele verwarrende verkeerssituaties bestaan, dat er sprake is van grote verkeersoverlast en dat het lastig is voor fietsers en voetgangers zich hier veilig door het verkeer te bewegen. Ook stelde hij vast dat de verkeersdiscipline van veel automobilisten te wensen overlaat. Samen met de verkeersdeskundige zal hij zich beraden op te nemen maatregelen, waarbij voor hem de effectiviteit voorop staat. "het heeft geen zin maatregelen te nemen die geen duurzaam positief effect sorteren", aldus Buijtelaar.

Wij stellen het zeer op prijs dat de verkeerskundige en de heer Buijtelaar de moeite hebben genomen op een vrije dag naar ons toe te komen, onze grieven aan te horen en de situatie grondig te onderzoeken.

We zijn zeer benieuwd welke maatregelen getroffen gaan worden en wachten de verdere communicatie vanuit de gemeente af.

Marion, Kjell, Hugo en Wino

De functies van de sportschool passen in een winkelcentrum

Het college heeft de petitie betrokken bij de beslissing over de verleende omgevingsvergunning, naar aanleiding van de bezwaren ertegen. Daarom is er nadrukkelijk aandacht besteed aan het 24 uurs-karakter van deze onderneming.

Het college is van mening dat niet alleen winkels (detailhandel), maar ook andere functies in dit gebied in te passen zijn.

+Lees meer...

Zolang de aard van de functies in een winkelcentrum passen. De openingstijden hebben geen aanleiding gegeven om de vergunning alsnog te weigeren, want in het bestemmingsplan zijn ook andere functies zonder sluitingstijden toegestaan. Daarnaast heeft de vergunninghouder diverse maatregelen getroffen om overlast te voorkomen of veroorzakers te identificeren. Verder voldoet het plan aan de relevante geluids- en parkeernormen. De vergunning is "in bezwaar" dan ook in stand gebleven.

Bron: Beslissing op bezwaar Handelstraat 57-59.pdf

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De petitie is op 7 juli aan het college van B&W via burgemeester van Zaanen aangeboden. Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de PvdA over de petitie, er waren krantenberichten in de regionale AD. Maar uit alles blijkt dat de antwoorden alleen op ambtelijk niveau zijn afgedaan en het heeft heeft onze zeer liberale D66-wethouder, die het liefst alle winkeltijden door heel Utrecht 365-24-7 vrij geeft, niet kunnen overtuigen. Wij zijn in beroep gegaan tegen het besluit, om meerdere redenen:

1) wij zagen de kern van ons bezwaar nog steeds niet beantwoord, 2) in de motivatie voor de ontheffing ontbreekt overtuigende onderbouwing, 3) de weerlegging van de bezwaren zijn eenzijdig in het voordeel van de sportschool uitgelegd en 4) last but not least is in de beslissing op bezwaar op geen enkele wijze het gewicht van de petitie meegewogen in de belangenafweging. Dit is uw stem die terzijde is gelegd.

Het bezwaar hebben wij 12 oktober ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht. Wat wachten op dit moment op een uitnodiging voor de hoorzitting. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang via nieuwsberichten onder deze petitie en via de buurtapp Nextdoor Oog in Al. Tot slot willen wij u bedanken voor de ondertekening van de petitie.

Deze petitie heeft een antwoord gekregen door een stemming met handopsteken over een amendement in de Tweede Kamer. De proefboringen bij Schiermonnikoog gaan door, als die slagen kan een vergunning volgen voor boren met weinig zichthinder.

Er worden geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verleend voor het (proef)boren op de Waddeneilanden zelf, in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de WRO aangewezen gebied Waddenzee. Boven Schiermonnikoog worden slechts omgevingsvergunningen verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd.

+Lees meer...

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaar,

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws!

De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. De voorgenomen boring op Terschelling gaat niet door! Want dat is op een Waddeneiland. VVD en de PvdA hebben dus uitgeruimd. Terschelling verbieden, maar dan Schiermonnikoog toestaan. Het is niet anders, zo lijkt.

Dank aan allen die de petitie hebben ondertekend!

Troeteleik Campagne opvoeren

Campagne opvoeren!

Beste Mensen die de troetel-eik in Ulvenhout een warm hart toedragen.

Wat mij betreft is het doel van de campagne de eik te behouden op de plek waar die al zolang staat.

Dat is uiteindelijk een zaak van politieke besluitvorming.

Wordt onze eik een symbool als keerpunt in de strijd tussen groen en asfalt? Of een zoveelste verlies van groen aan het wegverkeer?

De campagne richt zich op de tweede-kamer verkiezingen in maart volgend jaar. Zorgen dat er in de nieuwe kamer een meerderheid is voor behoud van de boom. Dat opent dan verder de weg om de boom tot nationaal monument en nationaal erfgoed te verheffen.

+Lees meer...

Welke journalisten nemen het op zich om te onderzoeken hoe de huidige Kamerleden individueel staan ten opzichte van het behoud van de Anneville eik?

Ik geloof dat we het verschil kunnen maken.

Daarvoor is nodig een grotere bekendheid van onze actie en veel meer mensen die het behoud van de TroetelEik ondersteunen, ook actief.

De petitie uitbreiden door ons op verschillende groepen speciaal te richten: Automobilisten voor de Troeteleik Bikers voor de Troeteleik Fietsers voor de troeteleik
Vogelaars voor de Troeteleik Wandelaars enzovoort, etc., je kunt het zo gek niet verzinnen. De bedoeling is dat mensen uit deze groepen en organisaties die zich op deze groepen richten de oproep m de petitie te ondertekenen verspreiden.

Een tweede idee om de troeteleik bekender te maken is het componeren en uitvoeren van een troeteleik carnavalslied. We maken er een wedstrijdje van, openen een you-tube kanaal voor alle inzendingen, en natuurlijk zorgen dat ze gehoord en gezien worden in eigen dorp en stad. Wie neemt de uitdaging aan? Ook een troetel eik verkleed kostuum en en andere carnavalsattributen kunnen aandacht genereren voor ons doel: behoud van de troeteleik.

Verder heb ik een plan voor knuffels en kunstenaars. Aan weerszijden van de A58 in de buurt van onze eik verrijst een knuffelboom,opgebouwd uit knuffels liefst zo groot als onze eik. Aan de ene kant wordt de bovengrondse eik zichtbaar gemaakt, aan de andere kant de ondergrondse kant, het wortelstelsel van de eik. Dan wil ik de knuffels ook nog met een goedje behandelen waardoor ze niet alleen grijs worden van het stof van de snelweg, maar ook groen kunnen kleuren door dat mossen en andere plantjes zich erop vast kunnen zetten.

Zo zijn er nog veel meer ideeën welkom maar vooral belangrijk nu is dat meer mensen (een deel van) de campagne gaan trekken.

Ideeën, reacties en initiatieven naar troeteleik@gmail.com Volg ons ook op twitter @troeteleik en op facebook @troeteleik

Succes met de campagne, onze troeteleik blijft! Rens van der Linden.

12.12.2016 | Petitie Onze troetel eik blijft

Volg ons op Facebook

De protesten in de vorm van een ondertekening beginnen binnen te komen. Uiterste datum is vervroegd naar dinsdag 20 december in verband met de kerstdagen.

+Lees meer...

Daarna kunt u nog direct bij de gemeente protesteren. Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/NEEWindmolensDeRietvelden.