You, the petitioner

Updates

Repareer het burgerinitiatief als verzoek aan de Tweede Kamer

De petitionaris van de petitie Repareer het burgerinitiatief als verzoek aan de Tweede Kamer, de Stichting Petities.nl, vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Ook burgers kunnen een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Dat kan met het burgerinitiatief, een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld het milieu, onderwijs of openbaar vervoer te verbeteren. Aldus de website van de Tweede Kamer. Alleen het werkt niet. Repareer dit alstublieft."

https://burgeriniatieven.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-03-25

Stad Nijkerk

Nelleke den Besten gaat een artikel schrijven in 'De Stad Nijkerk' en hopelijk gaat dit ook helpen.

PS Liander gaat heel veel nieuwe 'huisjes' plaatsen in onze gemeente. In onze wijk bijvoorbeeld staan er nu 3 en dat worden er 8, dus help mee door deze petitie te delen, want straks zijn andere wijken aan de beurt.

+Read more...

Extra huisjes prima, maar wel op acceptabele locaties!

Vooralsnog geen zekerheid voortbestaan theater de Speeldoos

De gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 27 september leverde voor de Speeldoos helaas geen positief resultaat op. Weliswaar ontvangt het theater voor de komende twee jaar een broodnodige extra subsidie van in totaal maximaal 240.000 euro, voor het overige is er vooralsnog weinig hoop op een gezonde toekomst van het theater.

+Read more...

In elk geval vond de petitie die vandaag meer dan 4.500 ondertekenaars telt geen gehoor bij de raad. Opmerkelijk, temeer daar de petitie onderdeel uitmaakte van de raadsagenda. Daar schrijft de Gooi en Eemlander dit over: ‘Opvallend was dat de Baarnse gemeenteraad met geen woord repte over de online-petitie die anderhalf week geleden werd opgetuigd en inmiddels 4.500 keer is ondertekend. De petitie roept op tot snelle uitvoering van het oorspronkelijke plan van een nieuw pand voor theater en bibliotheek op de huidige plek van De Speeldoos. Wel diende 50Plus een motie van die strekking in. Deze kreeg steun van D66, ChristenUnie en de VVD (minus Jelle Jonkers) en haalde daarmee bij lange na geen meerderheid.’

In het voorjaar van 2024 staat het onderwerp Speeldoos opnieuw op de raadsagenda. De petitie Behoud Speeldoos Baarn blijft dan ook openstaan voor ondertekening. Wellicht dat een nog groter aantal ondertekenaars wél indruk maakt op de Baarnse gemeenteraadsleden. Wij blijven u via de rubriek ‘Er is nieuws’! informeren over de ontwikkeling rond het theater.

2023-09-28 | Petition Behoud De Speeldoos voor Baarn

Nog 3 dagen

Over drie dagen sluit de petitie en gaan we ons klaar maken voor het aanbieden van de handtekening aan de tweede kamer.

Teken nu het nog kan!.

2023-09-28 | Petition Het is tijd voor een ‘x’

Krimp in Bronckhorst en toch uitbreiden in plaats van inbreiden

https://www.contactmidden.nl/reader/33409#p=31

Ondanks dat de Achterhoek én Bronckhorst als uitzondering nog een krimpregio zijn, wil men toch bouwen, bouwen, bouwen. Smart?

.

Eerste slag geslagen!

Vanochtend was de raadscommissievergadering van de Gemeente Amsterdam. De wethouder heeft toegezegd tot 1 januari 2025 niet te handhaven op het besluit om huizenruil gelijk te stellen aan vakantieverhuur.

+Read more...

In het Parool van vandaag staat een verslag van de vergadering. Hieronder de tekst. Dank voor alle steun!

Woensdag togen Amsterdammers naar het stadhuis om hun onvrede te uiten over de strengere regels omtrent huizenruil, die vorige week werden aangekondigd. Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zegt tot 1 januari 2025 geen boetes te gaan uitdelen, maar: ‘laten we het systeem voor zijn’.

De regels voor vakantiehuizenruil zijn voor veel Amsterdammers ondoorgrondelijk én onbegrijpelijk. Wat mag nou wel of niet bij een huizenruil in Amsterdam? Die vraag bleef boven de markt hangen nadat vorige week bekend werd dat Amsterdammers die gebruikmaken van een platform zoals HomeExchange, wereldwijd marktleider op het gebied van huizenruil, zich moeten registreren bij de gemeente. Ook mogen woningen voortaan nog maar maximaal 30 dagen per jaar worden geruild.

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) reageerde door te zeggen dat die regels al sinds 2014 gelden. Ze wil alleen actiever gaan handhaven, omdat het fenomeen volgens haar een probleem aan het worden is in de stad. “Deze regels zijn ingesteld om de negatieve effecten van vakantieverhuur voor de leefbaarheid van buurten te voorkomen,” zei ze via haar woordvoerder. Verschillende Amsterdammers kwamen woensdag naar de Stopera om hun onvrede hierover te uiten. De insprekers willen dat Pels de huisvestingswet uit 2014 herziet, of dat ze zich simpelweg niet zo streng opstelt. Voor veel mensen is huizenruil een manier om goedkoop op vakantie te gaan, tot vorige week óók voor mensen met een kleinere portemonnee.

Bijstandsniveau Zo vertelde een vader die werd getroffen door de toeslagenaffaire aan de gemeenteraad dat hij sinds 2014 via huizenruil tóch op vakantie kan, ondanks het feit dat hij op bijstandsniveau zit. “We zijn lid geworden van HomeExchange uit armoede. We vonden hierdoor een fantastische oplossing om alsnog op vakantie te gaan. We konden zo bijvoorbeeld naar Frankrijk.” Een ander zei dat woningcorporatie De Key de ruilconstructie altijd goedkeurde, maar dat dit, nu Pels de teugels aantrekt, niet meer zou mogen. “Dankzij HomeExchange kon mijn zoon ook op vakantie naar het buitenland, net als zijn klasgenoten op het Vossius Gymnasium. Nog nooit hebben mijn huizenruilers overlast gegeven in mijn appartement,” aldus de vrouw. “Ik heb flink zitten huilen toen ik het nieuws hoorde.” Andere argumenten die de insprekers aanhaalden: woningen zouden niet aan de woonvoorraad worden onttrokken, de afgelopen tien jaar heeft het systeem nooit de leefbaarheid in wijken aangetast en het Amsterdamse beleid is in stijd met Europese wetgeving. Ze voelen zich gesterkt door het argument dat huizenruil niet leidt tot ongewenste financiële prikkels zoals bij Airbnb, waar het een verdienmodel bleek voor mensen met meerdere woningen. Vanuit de gemeenteraad kwam steun voor de insprekers, al werd er door GroenLinks en PvdA op gewezen dat familie en vrienden wel degelijk gewoon nog mogen komen slapen in Amsterdam onder het mom van huizenruil. Maar, bracht Maarten Bruinsma van belangenorganisatie Amsterdam Gastvrij hier tegenin, zo staat het niet op de gemeentewebsite. Daar staat dat ‘directe een-op-eenwoningruil’ ook moet voldoen aan de regels. Voor gewone Amsterdammers valt niet te onderscheiden wat wel en wat niet mag, erkende raadslid Bastiaan Minderhoud (PvdA). Hij wilde van Pels weten hoe het zit met de tekst op de gemeentewebsite. Rogier Havelaar (CDA) vroeg aan de wethouder op de pauzeknop te drukken. Hij wil niet dat, zoals bij vakantieverhuur, weer torenhoge boetes worden uitgedeeld nu inwoners met zoveel onduidelijkheid kampen. Eduard Mangal (Denk) vroeg zich af of huurders van sociale huurwoningen nog gebruik mogen maken van het systeem. Huizenruil voor sociale huurders Pels, die eerder op de ochtend een petitie met ruim vierduizend handtekeningen ontving, zei eerst maar: huizen ruilen met familie en vrienden mag gewoon, maar bij commerciële platforms gelden regels. Gebruik maken van HomeExchange, waar met een puntensysteem wordt gewerkt, moet daarom worden gemeld bij de gemeente, aldus Pels. De teksten op de website waren volgens haar ook wat onduidelijk; die worden aangepast. De wethouder geloofde ook dat ‘alle Amsterdammers’ die gebruik maken van het platform te goeder trouw zijn, maar bleef bij het standpunt dat ze de maatregelen neemt om de leefbaarheid in wijken te waarborgen. HomeExchange wordt onder inwoners van de hoofdstad steeds populairder, stelt de wethouder, en ze wil geen perikelen zoals in het verleden is met Airbnb. “Laten we het systeem voor zijn.” Over de Europese wetgeving waarmee de maatregelen in stijd zouden zijn, zei Pels dat gemeentejuristen hier naar kijken. In november verschijnt de nieuwe huisvestingsverordening 2024, waarin dit duidelijk moet worden. Enige coulance wilde ze huizenruilers wel bieden. De wethouder zegt pas per 1 januari 2025 te gaan handhaven; voor die tijd zal alleen worden gewaarschuwd als mensen geen vergunning aanvragen of zich niet melden bij de gemeente. En wat betreft huizenruil voor sociale huurders? Pels: “Ik ga in gesprek met de corporaties om te kijken wat we wel en niet kunnen doen. Wel met de winstwaarschuwing: zij zijn de eigenaren. Als zij besluiten het niet te willen, dan is het aan hen.”

2023-09-27 | Petition Red huizenruil in Amsterdam

Interview directeur Speeldoos

Lees het interview met theaterdirecteur Tom van der Poel.

2023-09-27 | Petition Behoud De Speeldoos voor Baarn

Meer is nodig na Prinsjesdag voor behoud ouderenzorg

De NRC bericht in aanloop naar Prinsjesdag over de inhoud van de begrotingsplannen van het ministerie van VWS. Een deel van de financiële kortingen voor 2024 lijkt van de baan.

+Read more...

Een kaalslag in de sector wordt daarmee echter niet voorkomen. Meer is nodig om de ouderenzorg echt zuurstof te geven in 2024.

“We zien een voorzichtige positieve ontwikkeling”, aldus Roeli Mossel van de NNCZ. “Het niet door laten gaan van een deel van de financiële kortingen lost ongeveer een kwart van de problemen voor 2024 op. Dat is positief, maar is nog onvoldoende. Een groot deel van de organisaties komt nog steeds in de problemen met de resterende financiële vraagstukken. We zijn er dus nog lang niet”.

Gestegen lonen Het is positief dat de acties van vele ouderenzorgorganisaties en medewerkers de Tweede Kamer heeft wakker geschud. Er lijkt meer begrip voor de problemen in de sector en bereidheid om naar oplossingen te zoeken. Roeli Mossel: “Het grootste probleem is dat door de nieuwe cao, lonen (terecht) gestegen zijn, waardoor kosten voor organisaties sterk oplopen. En die worden niet of nauwelijks gecompenseerd. Over die compensatie hoor je nog niets en dat is wel zorgwekkend. Het vormt ongeveer de helft van de voorspelde tekorten voor 2024”.

Meer is nodig Het terugdraaien van enkele kortingen is een duidelijk signaal, de zorgen voor de ouderenzorg zijn er niet mee weg genomen. Roeli Mossel: “Duidelijkheid krijgen over de kortingen van het kabinet is heel belangrijk. Maar meer is nodig om de sector echt zuurstof te geven. Minister Helder van VWS en de politiek zijn ook op dit punt aan zet om een kaalslag in de sector te voorkomen”.

Rens Muller wil Rob Out-straat op Media Park

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Rob Out overleed. Volgens de redactiechef van De Gooi en Eemlander (en tevens oud-hoofdredacteur van Veronica Magazine), Rens Muller, is het een mooi moment om in Hilversum een straat naar Mister Veronica te vernoemen.

+Read more...

Rob Out werd legendarisch door zijn laatste woorden, voordat de zeezender Veronica in 1974 uit de lucht ging, maar wist een aantal jaren later van de Veronica Omroep Organisatie met meer dan een miljoen leden de grootste publieke omroep te maken. In de Nederlandse omroephistorie heeft Rob Out een zeer prominente rol gespeeld. Op het Media Park zijn de voorbije jaren al veel wegen vernoemd naar mediapersoonlijkheden, waaronder Willem Ruis, Mies Bouwman, Joop van den Ende en Wim T. Schippers.

Muller schrijft in zijn G&E-column dat het nu tijd is om Rob Out te eren met een eigen straatnaam. Muller zegt: ‘Onder leiding van ex-commando Rob Out groeide de zeezender uit tot de grootste omroep die Nederland ooit gekend heeft. Toegegeven, Out had onmiskenbaar zijn duistere kanten. Hij was een drankorgel, vrouwenverslinder en brokkenpiloot, maar zijn prestaties als omroepbaas waren ongeëvenaard.’

Als een straatnaam te veel eer zou zijn voor Rob Out, kan volgens Muller altijd nog worden besloten om een etablissement op het epicentrum van de Nederlandse omroep ter ere van Mister Veronica te noemen. ‘Of beter nog, de bar van een of andere studio. Dat zou een mooie knipoog zijn naar de ongebreidelde drankzucht van Out,’ meldt de redactiechef in zijn De Gooi en Eemlander-column.”