You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

'Herdenk niet SS'er die Anne Frank liet deporteren' Kamp Dachau steunt protest naziherdenking door Duitse ambassadeur in Venray

'Herdenk niet SS'er die Anne Frank liet deporteren'

Kamp Dachau steunt protest naziherdenking door Duitse ambassadeur in Venray

MÜNCHEN, 8 okt 2020 - Het vm. concentratiekamp kamp Dachau steunt de protesten tegen de naziherdenking door de Duitse ambassadeur in Venray op 15 november op de enorme nazibegraafplaats Ysselsteyn daar.

De officiële zg.

+Read more...

'Förderverein für Int. Jugendbegegnung u Gedenkstättenarbeit Dachau e.V.' heeft vandaag een petitie tegen die herdenking getekend. Organisator Arthur Graaff vindt dat 'een doorbraak'. Zijn achteroom werd in Dachau omgebracht. Het kamp was in 1933 het eerste nazikamp en telde in toaal ruim 200.000 gevangenen, van wie 2.000 Nederlanders, meest uit het verzet. Ruim 41.000 mensen kwamen er om, onder meer de Nederlanders professor en pater Titus Brandsma en de socialist Wiardi Beckmann.. https://herdenknazisniet.petities.nl/

Al eerder gaven ook andere antinazisten zoals de laatste levende nazi-jagers Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs, hun steun, plus Duitse antinazi's. Op Ysselsteyn liggen o.m. de SS-luitenant die Anne Frank en haar familie deporteerde, Julius Dettmann plus vele honderden andere oorlogsmisdadigers, velen Nederlands..

De laatste jaren klinkt steeds luider protest, vooral van oud-verzetsmensen en hun nazaten, en van Joodse Nederlanders zoals operrabbijn R. Evers plus van organisaties zoals de AFVN, AFA Fryslân, FJN en de rapporteur nazisme, Arthur Graaff en anderen. Eind september startte een petitie tegen de herdenking.

In totaal zijn er 32.000 graven, waarvan er ongeveer 5.000 zonder namen. Qua opervlak met 28 ha - 40 voetbalvelden - vormt Ysselsteyn de grootste nazibegraafplaats van Europa. De petitie keert zich ook vanwege het 75ste bevrijdingsjaar tegen elke herdenking hier.

Sinds twintig jaar houdt de Duitse ambassadeur echter in november een herdenking, waar ook hoge Duitse en Nederlandse militairen aan deelnemen. Hoge ambtenaren, zoals de burgemeester van Venray en de commissaris van de koning doen mee, en in 2019 zelfs Piet-Hein Donner, CDA-er en ex-minister en vm. vice-voorzitter van de Raad van State.

Maar ook andere zware oorlogsmisdadigers zijn hier begraven, ongeveer 800, onder wie ook Nederlandse SS'ers en Jodenjagers, zoals de politiecommissaris van Nijmegen, Anton van Dijk, de 500 Nijmeegse Joden naar hun dood zond en de beruchte Bossche Jodenjager Piet van Bussel.

Plus de eerste Nederlandse vrijwilliger bij de SS, Willem Heubel uit Hilversum. En beulen en folteraars als Anne Jannes Elsinga uit Groningen, die daar de terreurdienst SD leidde en diens collega Arthur Thomsen uit Arnhem, 'De schrik van de Veluwezoom'. Er liggen niet alleen Duitsers, maar ook duizenden Oostenijkers, Nederlanders, Belgen, Polen, Russen, Tsjechen en zelfs enkele Georgiërs, Armeniërs en Tadzjieken.

De vm. CDA-minister Ernst Hirsch Ballin, die aan moederszijde Joodse familieleden in Duitsland had, heeft tot nu toe ondanks verzoeken geweigerd de petitie te tekenen. Zijn dochter, lid van het bestur van het Nat. Comité 4 en 5 mei, eveneens. Geen enkele lid van het comité heeft de petitie getekend.


INFO 06 2704 7728

ACHTERGROND ENKELE ONDERSTEUNERS VAN HET PROTEST: - de Fed. van Eur. Verzetsbewegingen FIR, - opperrabbijn Rafaël Evers uit Düsseldorf, - de laatste levende nazi-jagers Serge en Beate Klarsfeld uit Parijs, - de em. bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz, - de advocaat en rabbi prof mr H. Loonstein uit Amsterdam - de oud-voorzitter van het Int. Dachau Comité, mr Pieter Dietz de Loos, - en de Nederlandse nazi-jager Hans Knoop, - dr Rik Peels, theoloog en medewerker van de VU*

Wat zou u wensen/nodig vinden m.b.t. onze jongste generatie en hun ouders?

Laat graag uw reactie achter.

mail aan kamerleden: amendementen voor de Tijdelijke wet covid-19

mail aan kamerleden 8 oktober

In het debat hebben gelukkig een aantal partijen naar voren gebracht dat het kabinet met deze wet hun eigen falen wil doorschuiven naar de burger. Het is te hopen dat hiermee toch een aantal kamerleden begint te twijfelen.

De eenzijdigheid van de wet geeft duidelijk aan hoe de coalitie 'in de wedstrijd zit'.

Als de wet een echte poging zou zijn om de ziekte te bestrijden, waar zijn dan de artikelen die ziekenhuizen verplichten om duizenden IC bedden aan te houden, om speciale epidemie afdelingen klaar te hebben, om eenieder te testen, om goede medicijnen te ontwikkelen.

En artikelen die regelen dat mensen geholpen worden als ze helaas in quarantaine moeten omdat ze geinfecteerd zijn.

+Read more...

De wet is eenzijdig omdat deze wel strafbaar stelt dat besmettelijke mensen zich buiten de deur bevinden, maar niet regelt dat deze mensen ook ondersteund worden tijdens hun quaraintaine.

Als iemand in het ziekenhuis ligt, krijgt deze 3 maaltijden per dag, en wordt geholpen door op een belletje te drukken. Waarom dit niet organiseren voor iemand die in quarantaine zit.

De wet regelt helemaal niets m.b.t. de gevolgen voor de mensen die de ziekte hebben gekregen. De wet regelt slechts de -grotendeels hypotetische- situatie van het voorkomen van het overspringen van het virus van mens naar mens. De wet doet voorkomen dat alle burgers een 'misdadiger' zijn, die willens en wetens de ziekte dragend deze zo snel mogelijk aan alle andere burgers wil overdragen.

Hoezo zou iemand in quarantaine moeten als hij de ziekte niet heeft. Hoezo zou een vol stadion van gezonde mensen niet mogen zingen en juichen. Hoezo zouden gezonde mensen geen handen mogen schudden.

Het is werkelijk onbegrijpelijk dat een groot deel van het parlement in deze tunnelvisie zit. Allleen als iemand de ziekte heeft, moet hij/of zij in quarantaine, en afgezonderd worden van anderen. Alle niet-zieken moeten gewoon doorgaan met hun normale bezigheden, op een normale manier. De zieken moeten worden ondersteund. Hun taken moeten worden overgenomen door collega's. De zieken mogen niet worden ontslagen. De bedrijven waar zij werken moeten niet worden gesloten, maar juist vervangende krachten worden aangeleverd.

De wet is onnodig en regelt precies de verkeerde dingen. Maar als de wet er dan toch moet komen, zorg dan wel dat de eenzijdigheid eruit gaat, door met amendementen artikelen erin op te nemen die de verzorging van de zieken bezien. Artikelen die gezonde mensen juist niet beperken, maar stimuleren om nog een tandje bij te zetten.

Beter voor iedereen. Beter voor de zieken, de gezonden, de bedrijven en de sociale cohesie.

Veel wijsheid toegewenst met het verdere debat vandaag!

2020-10-08 | Petition Stop de corona noodwet

Hoera! We zijn al over de 300!

Fantastisch, driehonderd ondertekenaars in ruim drie dagen! Kijk ook eens op onze nieuwe website www.Westroute-nee.nl! En zegt het vooral voort!.

Artikel in Nieuwe Oogst over de petitie

Marieke Verbiesen schreef een mooi artikel over onze actie:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/10/07/petitie-voor-behoud-biologische-boomkwekerij.

Deel alstublieft zo veel mogelijk

Al meer 10.000 handtekeningen.