You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Nieuwe bestemming milieustraat

Moet onze milieustraat wijken voor een nieuwe bestemming? Volgens de geruchten wel. Als of er elders geen ruimte is voor de nieuwe ontwikkeling.

+Read more...

Doel is sluiten en daarvoor worden alle middelen aangegrepen.

2020-09-30 | Petition Hou Milieustraat Hank open

'inleidend verzoek voor referendum Wijkevoort

Gisteren, 28 september 2020, is een inleidend verzoek voor een referendum de lucht in gegaan. Alle Tilburgse kiesgerechtigden die een raadgevend referendum over Wijkevoort willen kunnen dit verzoek steunen via:

https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/bestuur/referendum/

Op die site staat ook precies uitgelegd hoe het werkt. Heeft u stemrecht in Tilburg, steunt u dan ook dit verzoek?.

Doe mee aan dit sappige debat om uw gezin zo droog mogelijk te houden

Upcoming changes to history Translation history will soon only be available when you are signed in and will be centrally managed within My Activity. Past history will be cleared during this upgrade, so make sure to save translations you want to remember for ease of access later. Got it Now you can ask around it is only a matter of time until the water in Ocean rises so much our present digues will no longer be sufficient.

+Read more...

Look at this link to demonstrate the size of work that Europe may have to execute on time before 70% of Europe and in particular the Netherlands see the water rising above present defences. The 21'st century water defences will need strong engineering to avoid families getting wet feet. Some people only understand money and this may be easier to discuss because the present housing market is not taking in considerations the time nor the places when the floods will come first. See on the links for this petition the existing modeling and understand where your house will be you cannot expect to keep a low house. You may want first to plan keeping the water out around you whish will have engineering limits or raise your house. No kidding see some houses made of wood especially can simply be elevated on stilts foundation. Engineers and leadership can open the conversation with a serious plan to avoid drama and housing price collapse even before the water comes. It is easier to invite reasonnable conversation on Earth climat change effect on sea levels now proven scientificially and not slowing down. It is time to work together and don't get put to sleep by speculators against your interest. It should no longer be a secret to discuss how to preserve your family savings and keep a good house although the water is coming in hundred or fifty years. Act now to invest smartly a century ahead.
1546/5000 Nu kun je eromheen vragen, het is slechts een kwestie van tijd totdat het water in Ocean zo sterk stijgt dat onze huidige opgravingen niet langer voldoende zullen zijn.

Bekijk deze link om de omvang van het werk aan te tonen dat Europa mogelijk op tijd moet uitvoeren voordat 70% van Europa en in het bijzonder Nederland het water boven de huidige verdedigingswerken ziet stijgen. De waterkeringen van de 21e eeuw hebben sterke engineering nodig om te voorkomen dat gezinnen natte voeten krijgen. Sommige mensen begrijpen alleen geld en dit is misschien gemakkelijker bespreekbaar omdat de huidige huizenmarkt geen rekening houdt met de tijd en de plaatsen waarop de overstromingen het eerst zullen komen. Bekijk op de links voor deze petitie de bestaande modellen en begrijp waar uw huis zal zijn, u kunt niet verwachten een laag huis te houden. Misschien wilt u eerst plannen om het water om u heen buiten te houden, wilt u technische limieten of uw huis verhogen. Geen grapje, sommige houten huizen kunnen vooral eenvoudig op palen worden opgetild. Ingenieurs en leiderschap kunnen het gesprek openen met een serieus plan om drama en ineenstorting van de huizenprijs te voorkomen, zelfs voordat het water komt. Het is gemakkelijker om een ​​redelijk gesprek uit te lokken op aarde, het effect van klimaatverandering op de zeespiegel is nu wetenschappelijk bewezen en vertraagt ​​niet. Het is tijd om samen te werken en niet tegen uw interesse in te laten slapen door speculanten. Het zou niet langer een geheim moeten zijn om te bespreken hoe u uw gezinsbesparingen kunt behouden en een goed huis kunt houden, ook al komt het water over honderd of vijftig jaar.

Handel nu om een ​​eeuw vooruit slim te investeren.

Teken alsjeblieft en breng het gesprek toch op gang.

Doei voor nu Francois

2020-09-29 | Petition Geen natte voeten in 2100

Adformatie: VWS kan niks terugvorderen bij Famke Louise, dit is het contract

Zangeres ‘spuugde opdrachtgever in gezicht’, maar ministerie kon geen stappen ondernemen. Contract sluit teruggave uit.

+Read more...
2020-09-29 | Petition Famke Louise, geef ons geld terug

Filosofiestudenten starten petitie voor meer openheid over ‘ongepast handelen’ hoogleraar

Voxweb heeft een artikel geschreven over onze petitie: https://www.voxweb.nl/nieuws/filosofiestudenten-starten-petitie-voor-meer-openheid-over-ongepast-handelen-hoogleraar.

Meer dan 500 plaatsen, wereldwijd!

500 plaatsnamen

Vanuit meer dan 500 plaatsen, wereldwijd, zijn handtekeningen gezet onder de petitie. Van de Verenigde Staten van Amerika tot aan de Philippijnen en van Noorwegen/Zweden tot aan New Zealand. Grandioos al die handtekeningen! Het leeuwendeel is - uiteraard - afkomstig uit Andijk, Enkhuizen en Wervershoof.

+Read more...

In de nacht van woensdag op donderdag gaan we alles definitief en formeel vastleggen!

2020-09-28 | Petition Behoud het IJsselmeer

Tweede Kamer stemt 29 september over motie 544

De Tweede Kamer stemt morgen over motie 544 om het onderscheid in beroepsgroepen die wel en die geen zorgbonus krijgen op te heffen. FNV en CNV gesteund door de werkgevers doen een beroep op de Kamerleden om de motie te steunen.

(https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/09/duidelijkheid-gevraagd-over-zorgbonus-voor-apothek)

.

NUL20: Voortbestaan museum Het Schip bedreigd

Museum Het Schip dreigt vleugellam te worden na het besluit van het Amsterdams Fonds van de Kunsten (AFK) om de subsidie met anderhalve ton te korten. Dit ondanks (...) lees verder.

2020-09-28 | Petition Red Museum Het Schip