You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Reactie SGP - wederom de snelste

Graag informeren we u over de reden waarom wat de SGP betreft instemmen met de noodwet beter is dan de huidige situatie van noodverordeningen (met alle macht voor de minister van VWS):

De belangrijkste voordelen van de gewijzigde coronawet:

 1. Het parlement krijgt het laatste woord;

+Read more...

Grondrechten en vrijheden van burgers worden beter beschermd (zoals kerkdiensten en het bezoek aan ouderen en zieken);

 1. De carte blanche van de minister vervalt, hij kan dus geen maatregelen meer nemen die niet in de wet staan;

 2. De werkingsduur van de wet is beperkt tot drie maanden;

 3. De boetes voor overtredingen gaan drastisch omlaag (van 390 naar 95 euro);

 4. We zijn af van de noodverordeningen;

 5. De maatregelen worden om de drie maanden getoetst door de Raad van State;

 6. Er komt geen vaccinatieplicht.

Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij u naar onze website: https://www.sgp.nl/actueel/sgp-positief-over-stevige-verbouwing-coronawet/12569

Fijn dat u ons in de gelegenheid stelde ons standpunt toe te lichten, dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij

2020-10-02 | Petition Stop de corona noodwet

De petitie wordt overhandigd aan Leiden

De petitie wordt overhandigd aan Leiden.

Petitie overhandigd aan gemeenteraad van Olst-Wijhe

De petitie is overhandigd aan de raad en het wachten is nu op een reactie.

Toch naar Emmen

Ondanks al onze inzet en acties zijn de familie op 1 oktober toch naar Emmen gestuurd, een doorgangs/gezinslokatie, ver van huis. Het was een zeer emotioneel afscheid: zie NH Nieuws

En we geven niet op, integendeel! We gaan door met onze campagne "Hou ze Thuis, in Nederland, bij ons in Alkmaar!" We gaan ze terughalen naar hun familie en vrienden.

+Read more...

Jouw hulp en handtekeningen blijven enorm belangrijk! Blijf dit delen! Alle laatste informatie is te vinden op www.houzethuis.nl

2020-10-02 | Petition Houd de familie in Heerhugowaard

mail aan kamerleden - epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, **of een directe dreiging daarvan**

Onderstaande mail is verstuurd aan 1e en 2e kamerleden van alle fracties:

g.wilders@tweedekamer.nl PVV - 2e kamer - fractievoorzitter m.agema@tweedekamer.nl PVV - 2e kamer - fractielid m.faber@eerstekamer.nl PVV - 1e kamer - fractievoorzitter ilse.bezaan@eerstekamer.nl PVV - 1e kamer - fractielid t.baudet@tweedekamer.nl FVD - 2e kamer - fractievoorzitter t.hiddema@tweedekamer.nl FVD - 2e kamer - fractielid paul.frentrop@eerstekamer.nl FVD - 1e kamer - fractievoorzitter paul.cliteur@eerstekamer.nl FVD - 1e kamer - fractielid r.jetten@tweedekamer.nl D66 - 2e kamer - fractievoorzitter p.dijkstra@tweedekamer.nl D66 - 2e kamer - fractielid annelien.bredenoord@eerstekamer.nl D66 - 1e kamer - fractievoorzitter boris.dittrich@eerstekamer.nl D66 - 1e kamer - fractielid k.dijkhoff@tweedekamer.nl VVD - 2e kamer - fractievoorzitter h.lodders@tweedekamer.nl VVD - 2e kamer - fractielid annemarie.jorritsma@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - fractievoorzitter paulien.geerdink@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - fractielid voorzitter@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - kamervoorzitter lilianmarijnissen@sp.nl SP - 2e kamer - fractievoorzitter skarabulut@sp.nl SP - 2e kamer - fractielid m.j.m.kox@eerstekamer.nl SP - 1e kamer - fractievoorzitter arda.gerkens@eerstekamer.nl SP - 1e kamer - fractielid j.klaver@tweedekamer.nl GL - 2e kamer - fractievoorzitter l.bromet@tweedekamer.nl GL - 2e kamer - fractielid paul.rosenmoller@eerstekamer.nl GL - 1e kamer - fractievoorzitter kees.vendrik@eerstekamer.nl GL - 1e kamer - fractielid P.Heerma@tweedekamer.nl CDA - 2e kamer - fractievoorzitter a.kuik@tweedekamer.nl CDA - 2e kamer - fractielid ben.knapen@eerstekamer.nl CDA - 1e kamer - fractievoorzitter ria.oomen-ruijten@eerstekamer.nl CDA - 1e kamer - fractielid h.krol@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter w.vhaga@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter femkemerelvankooten@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter henk.otten@eerstekamer.nl OTTEN - 1e kamer - fractievoorzitter jeroen.devries@eerstekamer.nl OTTEN - 1e kamer - fractielid gerben.gerbrandy@eerstekamer.nl OSF - 1e kamer - fractievoorzitter l.asscher@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - fractievoorzitter k.arib@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - kamervoorzitter l.ploumen@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - fractielid meili.vos@eerstekamer.nl PVDA - 1e kamer - fractievoorzitter ferd.crone@eerstekamer.nl PVDA - 1e kamer - fractielid g.segers@tweedekamer.nl CU - 2e kamer - fractievoorzitter s.vandergraaf@tweedekamer.nl CU - 2e kamer - fractielid mirjam.bikker@eerstekamer.nl CU - 1e kamer - fractievoorzitter maarten.verkerk@eerstekamer.nl CU - 1e kamer - fractielid esther.ouwehand@tweedekamer.nl PVDD - 2e kamer - fractievoorzitter eva.vanesch@tweedekamer.nl PVDD - 2e kamer - fractielid n.koffeman@eerstekamer.nl PVDD - 1e kamer - fractievoorzitter christine.teunissen@eerstekamer.nl PVDD - 1e kamer - fractielid C.vdStaaij@tweedekamer.nl SGP - 2e kamer - fractievoorzitter r.bisschop@tweedekamer.nl SGP - 2e kamer - fractielid peter.schalk@eerstekamer.nl SGP - 1e kamer - fractievoorzitter diederik.vandijk@eerstekamer.nl SGP - 1e kamer - fractielid f.azarkan@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractievoorzitter s.ozturk@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractielid t.kuzu@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractielid c.vbrenk@tweedekamer.nl 50PLUS - 2e kamer - fractievoorzitter g.otterloo@tweedekamer.nl 50PLUS - 2e kamer - fractielid martin.vanrooijen@eerstekamer.nl 50PLUS - 1e kamer - fractievoorzitter

martine.baay@eerstekamer.nl 50PLUS - 1e kamer - fractielid

de mail:

Goedemorgen ,

Gisteren kwam in het nieuws dat er -helaas- een deal is gemaakt over de corona spoedwet.

Er komt nog een debat, mogelijk kunt daar nog eens onder de aandacht brengen dat het parlement in een slimme val van het kabinet dreigt te lopen.

Het anker van het wetsvoorstel is: Dit wetsvoorstel is uitsluitend van toepassing op de bestrijding van de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2,of een directe dreiging daarvan.

Als deze wet toch wordt aangenomen, is dit de val waar iedereen inloopt.

Een directe dreiging is immers permanent.

Daarmee is de wet permanent. Denk maar aan de griep, of hiv.

+Read more...

Van deze ziektes is directe dreiging altijd aanwezig. Haal deze zinsnede eruit, als dan toch de wet moet worden aangenomen.

Liever helemaal geen wet, maar snelle tests voor iedereen en voldoende ziekenhuisbedden.

tijdelijke wet covid-19 - concept nota

stopdecoronanoodwet

2020-10-02 | Petition Stop de corona noodwet

epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, of een directe dreiging daarvan

Het anker van het wetsvoorstel is:

Dit wetsvoorstel is uitsluitend van toepassing op de bestrijding van de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, of een directe dreiging daarvan. Als deze wet toch wordt aangenomen, is dit de val waar iedereen inloopt. Een directe dreiging is immers permanent.

+Read more...

Daarmee is de wet permanent. Denk maar aan de griep, of hiv. Van deze ziektes is directe dreiging altijd aanwezig. Haal deze zinsnede eruit, als dan toch de wet moet worden aangenomen. Liever helemaal geen wet, maar snelle tests voor iedereen en voldoende ziekenhuisbedden.

tijdelijke wet covid-19 - concept nota

2020-10-02 | Petition Stop de corona noodwet

1000 handtekeningen in 3 dagen!!

De eerste 1000 handtekeningen zijn binnen en dat binnen drie dagen. Dit laat zien hoeveel mensen Sunny Court waarderen en willen beschermen.

+Read more...

Heel veel dank aan iedereen die al getekend heeft. Jullie steun is geweldig.

Zou iedereen deze petitie aan tenminste 2 anderen willen doorsturen? Of willen plaatsen op Facebook, Twitter, Instagram etc.

Op naar de 2000!

redsunnycourt

Ruim 1000 x ondertekend!

De werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg (zie www.rkbn.nl) dankt iedereen heel erg voor de steun via wel ruim duizend ondertekende formulieren, digitaal en op papier samen.

+Read more...

We gaan nog even door tot 1 november a.s. - tot Allerzielen. Niet iedereen was de afgelopen weken in de buurt, en ook al is het overleg met het parochiebestuur op gang, we zijn er nog niet helemaal. Ook praktische hulp en adviezen zijn welkom bij Korrie Korevaart (tel. 06 2417 3646).