You, the petitioner

Updates

Reactie op streep door Wet BIG-II

Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel

Zoals iedereen inmiddels weet heeft minister Bruins laten weten definitief een streep door het wetsvoorstel BIG-II te halen, hiermee is deze omstreden wet definitief van tafel! Hij heeft hierbij aangesloten op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan (Download 'Vraag & Antwoord wet BIG-II’) Helaas hebben wij als beroepsgroep moeten constateren dat wij als laatste hierover geïnformeerd zijn en pas na de berichtgeving in de media de brief hebben ontvangen. Hieronder onze bevindingen:

1. Geen Wet BIG-II

Allereerst zijn we natuurlijk ontzettend blij dat het ons, en vooral ook jullie, gelukt is om deze wet van tafel te krijgen! Het is een enorme denkfout geweest om complexere zorg op te hangen aan slechts een papiertje, dat betekende niet alleen een enorme miskenning voor vele verpleegkundigen en verzorgenden, maar je laat daardoor ook een enorme capaciteit liggen in een sector waar de werkdruk al enorm hoog is. Daarnaast is het zeer vreemd geweest dit te bedenken zonder de professionals van de werkvloer daarbij te betrekken! We willen iedereen die ons gesteund heeft via social media, de vele brieven (Alexander Rinnooy Kan was er erg onder de indruk van), het ondertekenen van de verschillende petities etc. enorm bedanken voor dit geweldige resultaat!

2. Ongerustheid

Is nu onze ongerustheid daarmee weg: nee, dat helaas niet. En wel om de volgende redenen:

 • Er zijn voorbeelden van werkgevers die de ingeslagen weg blijven vervolgen door het implementeren van de beroepsprofielen gebaseerd op slechts initiële opleiding i.p.v. ook kennis, ervaring, competenties. Er is enorm veel kwaliteit aanwezig op de werkvloer aan zowel MBO, HBO én inservice-verpleegkundigen (al dan niet gespecialiseerd) die in staat zijn te voldoen aan de steeds complexere zorg. Bovendien doen die ziekenhuizen/ instellingen zichzelf en vooral ook de patiënt tekort, omdat ze dan heel wat kwaliteit en capaciteit ongebruikt laten!

 • De “regieverpleegkundige” is van de baan. Echter, nog steeds staan er vacatures online waarbij regieverpleegkundigen gevraagd worden. Evenals opleidingen tot regieverpleegkundige, dit moet natuurlijk stoppen

 • Op dit moment zijn er nog steeds voorbeelden van veel mbo- en inservice- verpleegkundigen die gedegradeerd zijn in functie, te maken hebben gehad met lagere salarisinschaling (al dan niet met garantietoelage), niet meer toegelaten worden tot bepaalde specialistische opleidingen etc.

 • De voorloper van BIG-II voor de extramurale zorg: het normenkader is nog van toepassing waardoor heel veel mbo- en inservice-verpleegkundigen in de extramurale zorg problemen ondervinden (niet meer mogen indiceren, zich niet meer in kunnen schrijven in het LCR-register, lagere salaris-inschaling etc. Hier moet afstand van genomen worden!

 • Er is nog steeds geen HBO-erkenning voor de inservice-verpleegkundige, terwijl zij voorheen altijd op het 1e deskundigheidsniveau werkzaam waren

 • Ook de zorgverzekeraars hebben een te grote vinger in de pap

3. Vervolgacties

Zoals jullie hierboven zien, zijn we nog lang niet klaar met actie voeren voor alle verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat moet er gebeuren:

 • Er moet nu vooral rust komen
 • Werkgevers moeten goed werkgeverschap tonen, zij hebben de sleutel om de onrust te stoppen! Luister naar de werknemers vanuit de patiëntenzorg.
 • Er zal per branche geïnventariseerd moeten worden door werkgevers samen met de professionals van de werkvloer wat nodig is aan functiedifferentiatie. Gekeken vanuit het oogpunt van de patiënt/ cliënt en vandaaruit opleidingen aanpassen voor de toekomst.
 • Er zal vooral gekeken moeten worden naar competenties, ervaring en intrinsieke motivatie in plaats van alleen initiële opleiding.
 • We zullen met z’n allen, verpleegkundigen en verzorgenden, bonden, beroepsvereniging, werkgevers, VWS, weer rond de tafel moeten om “samen” te komen tot professionalisering van ons mooie beroep om zo de zorg te garanderen op zowel korte als lange termijn!

4. Agenda

Onze agenda t.a.v. bovenstaande is derhalve als volgt:

 • In gesprek met de minister
 • Gesprekken met de politieke partijen
 • In gesprek met beroepsvereniging, bonden etc

Daarnaast beraden we ons over de opties die dhr Rinnooy Kan ons als actiecomité heeft voorgesteld. Ongeacht onze keuze blijven we als actiecomité in ieder geval gehoord/ betrokken worden in de besluitvorming met betrekking tot de toekomst!

Als laatste: Wij hebben jullie alsnog heel hard nodig om bovenstaande nog te bereiken. Gelijk een eerste vraag aan jullie: graag zouden wij zoveel mogelijk voorbeelden hebben, zowel positief als negatief m.b.t. ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden waar proeftuinen zijn geweest. Er zit namelijk een discrepantie tussen werkgevers en werknemers: daar waar de werkgever zegt dat deze proeftuin met succes is verlopen zeggen werknemers over diezelfde proeftuin dat dit een totale flop was! Graag jullie bevindingen naar mij: ckleijn@telfort.nl

Hartelijke groet, Rini en tevens het Actiecomité!

Blijf ons vooral steunen!

Help mee om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken!

Beste ondertekenaars,

Inmiddels is de petitie tegen de bomenkap in behandeling genomen door het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en als officieel ingekomen stuk geregistreerd. Wanneer wij antwoord krijgen van de verantwoordelijke wethouder weten we niet, maar we kunnen al wel vaststellen dat het besluitproces is vertraagd; de wethouder gaf aan dat er nog nader onderzoek gedaan moeten worden en dat zij nog verdere informatie moeten verstrekken aan adviserende organen.

Voorts zijn we verheugd te kunnen meedelen dat de Bomenstichting (bomenstichting.nl) de casus heeft opgepakt en nu bezig is met het opzetten van onafhankelijk onderzoek naar de staat van de bomen! Aangezien er steeds door eigenaren en gemeente beweerd wordt dat alle bomen een gevaar vormen, is het goed deze claim door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. De bomenstichting is met een crowdfunding-actie gestart om het onderzoek te financieren.

+Read more...

Wij roepen alle bomenbeschermers op om hieraan bij te dragen! De Bomenstichting is klein en uw steun is daarom heel welkom, kijk hiervoor op:

https://www.bomenstichting.nl/nieuws/beuken-broekhuizerlaan.html

Dank nogmaals voor uw betrokkenheid en steun! Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en ook laten weten wat de uitkomsten van het onderzoek wanneer dit is afgerond.

Met hartelijke groet, mede namens de werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, Jesseka Batteau

Praktijkhuis Inspiration: De tussenstand

Beste ondertekenaars,

We zijn onder de indruk van en enorm dankbaar voor jullie respons. 450 handtekeningen op het moment van dit bericht !!! Twee weken geleden trapten wij af met ons initiatief: We onthulden ons door Amanda Bisesser ontworpen logo, de door Anouk Groeneweg gebouwde website ging online, de Crowdfund op GoFundMe startte, tegelijk met deze petitie en op social media gingen we los op Insta, Facebook, LinkedIn (allen Praktijkhuis Inspiration) en Twitter (@PHI_2020).

+Read more...

De respons tot nu toe overtreft onze stoutste verwachtingen en geeft ons meer energie dan ooit in een Duracell batterij gepropt zal kunnen worden. Het is nu aan ons om deze vliegende start te bestendigen, maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder jullie blijvende steun. Wat kunnen jullie zoal doen om samen met ons Praktijkhuis Inspiration te realiseren? - Blijf ons volgen op onze website, op social media of abonneer je op onze nieuwsbrief, de enige echte Inspiration Post. - Wil je actief worden binnen de Stichting Praktijkhuis Inspiration organisatie of bij het 'bouwen' aan het Praktijkhuis, meld je aan via de website. - En last but not least: SPREAD THE WORD, overal en bij wie je ook maar tegenkomt.

Liefs, Anouk Groeneweg, Asli Hoek & Lex Vink

Nieuws van de gemeente Rotterdam: Donderdag 8 okt 20.00 webinar

Beste buurtbewoners,

Het heeft even geduurd, maar er is nieuws vanuit de gemeente Rotterdam. Komende donderdag 8 oktober om 20.00 uur organiseren ze een webinar om iedereen te informeren over het bestemmingsplan en de wijzigingen die ze willen doorvoeren.

De gemeente Rotterdam nodigt iedereen uit voor deze digitale bijeenkomst op donderdagavond 8 oktober, om 20.00 uur.

+Read more...

Wilt u het webinar digitaal bijwonen? Klik voor het webinar op de link die staat op de informatiepagina

De link werkt pas donderdagavond. Aanmelden is niet nodig.

Webinar

In dit webinar wordt uitleg gegeven over het proces en de aanpassingen in het bestemmingsplan Feyenoord City, op basis van de ontvangen zienswijzen. Ook wordt de vervolgprocedure toegelicht. Vooral de onderwerpen waarbij de grootste aanpassingen in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd komen aan bod. Denk hierbij aan de bouwhoogte op de Veranda, parkeren en het waarborgen externe (brand)veiligheid van het water.

Vragen stellen

Deelnemers kunnen tijdens het webinar via de chat vragen stellen over de verschillende onderwerpen. Op een aantal wordt direct antwoord gegeven, overige vragen krijgen een digitale reactie. Individuele vragen over ingediende zienswijzen kunnen gesteld worden tijdens de openbare hoorzittingen, inzenders ontvangen daar nog een persoonlijk bericht over, zie ook hieronder.

Wilt u het webinar digitaal bijwonen? Klik dan op de link op de pagina

Datum: donderdag 8 oktober Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur (online deuren geopend vanaf 19:45 uur)

Hoorzitting en commissie MPOF

Na dit webinar is er voor de inzenders van zienswijzen op het bestemmingsplan Feyenoord City de mogelijkheid om in te spreken tijdens de hoorzittingen. De raadscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) behandelt het raadsvoorstel op 3 december.

Gezien de nieuwe coronamaatregelen worden indieners van zienswijzen afzonderlijk bericht over de data van de voorgenomen hoorzittingen en de wijze van inspreken. Voorlopig zijn de nieuwe data voor de hoorzittingen gepland op 24 en 25 november.

Meer informatie over het bestemmingsplan en de aanpassingen hier.

Graag tot ziens bij de digitale bijeenkomst van de gemeente!

2020-10-04 | Petition Stop de hoogbouw op de Veranda

Hart van Lansingerland- Inwoners overhandigen petitie geluidsoverlast aan wethouder

Uit Hart van Lansingerland op 1 oktober 2020

Afgelopen dinsdag overhandigde de Belangengroep Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg/N472 een petitie aan wethouder Simon Fortuyn, met als doel druk te zetten om de geluidshinder van de Klapwijkseweg tegen te gaan. De petitie werd (...) lees verder .

De Heraut- Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg biedt wethouder Fortuyn petitie aan

Nieuws in De Heraut op 30 september 2020

Lansingerland – Omwonenden van de Klapwijkseweg in Berkel en Rodenrijs hebben zich op 22 september jl. als een nieuwe belangengroep tegen geluidsoverlast gepresenteerd met het aanbieden van een petitie aan wethouder Simon Fortuyn.

+Read more...

Ze zijn de toenemende geluidsoverlast (...) lees verder

DINSDAG 6 OKTOBER OVERHANDIGING PETITIE

Beste ondertekenaars,

Aankomende dinsdag 6 oktober zal ik de petitie overhandigen bij de Tweede Kamer. Nogmaals, heel erg bedankt voor de (bijna) 55.000 ondertekeningen, en ik hoop van harte dat de compensatie zal komen!

Groetjes,

Sema.

Bedankt voor het tekenen

Lieve mensen, Dank dat jullie hebben de petitie getekend! Als jullie willen dat deze actie wel vervolg heeft, graag ook delen!.

Aanvullende informatie

Op de website Atlas Leefomgeving is duidelijk te zien dat de woningen langs Burgemeester Keijzerlaan (oneven) en Noordsingel in de 60/65+ dB zone liggen (slecht/zeer slecht), terwijl deze volgens de verouderde kaarten uit 2016 van de gemeente slechts de 50-60 Db zone (redelijk) vallen - een zeer groot verschil in waarden én waardering.

Op de website van de gemeente staat: “Geluidsniveaus van 55 dB of minder gelden als redelijk. Een geluidsniveau tussen de 55 en 65 dB is matig tot onvoldoende.” Bron: lv.nl/geluidskaart-en-actieplan-geluid

Website van de Rijksoverheid: “Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel.

+Read more...

Dit is het geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten. Ongeveer 5% van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.” Bron: atlasleefomgeving.nl/meer-weten/geluid/wegverkeer