U, de petitionaris

Nieuws

Rathenau Instituut adviseert Tweede Kamer over petities

De Tweede Kamer kan burgers eenvoudiger laten meepraten, is kort samengevat het advies van het Rathenau Instituut.

De Tweede Kamer vroeg: hoe functioneren petities en burgerinitiatieven in de praktijk? Kan een digitaal platform van de Tweede Kamer ervoor zorgen dat meer burgers er gebruik van maken?

Want weinig petities vanaf petities.nl bereiken de Tweede Kamerleden namelijk. Ze komen er niet aan toe om hier te kijken, ze verwachten dat de petitie overhandigd wordt. Dan kunnen ze even praten met de petitionaris, vragen stellen, bedenken wat ze er politiek mee kunnen, de onderliggende emoties goed aanvoelen om te kunnen overdragen richting de regering.

In het rapport staat dan ook dat ze deze overhandiging enorm waarderen, dat kan zelfs op puntjes iets beter. Voor organisaties is het een bekende route, maar voor burgers niet. Hoe kan dit volgens u beter?

Mailt u uw gedachten over petities, reacties op wat u heeft gelezen in het rapport en eventuele ervaringen naar ons. We zullen reacties verzamelen en in eerste instantie geanonimiseerd plaatsen in het Handboek Petities.

UPDATE: de overhandiging aan de Kamervoorzitter vond plaats op dinsdag 14 februari 2023 en is terug te kijken.

04-11-2022

Ondersteunt u onze bestuurlijke en rechtsacties met een (kleine) donatie?

Wilt u komende juridische acties tegen onrechtmatige aspecten van dit bouwproject steunen?

Dan stellen wij uw donatie erg op prijs. Zo kunnen wij buurtbelangen in het geding verdedigen.

Wordt uw geld niet ingezet voor nadere bestuurlijke of juridische actie, ontvangt elke donateur naar rato een deel van haar/zijn donatie terug uit het resterend saldo van de crowdfunding.

nieuwe link voor jouw crowdfundingsactie

*Hoi! Wil je mij betalen? Ik heb een betaalverzoek gemaakt voor Crowdfunding griffierecht bouwproject HK 145B van € 0,01.

+Lees meer...

Het bedrag is aanpasbaar.

https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=86cGqObXoLlqOmlUazo2ZhE04umbZBqf

Via ctrl+ klikken kom je op de betaalsite en wijzig het bedrag!!!!*

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Informatie over de joodse geschiedenis van Blasiusstraat

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blasiusstraat https://www.joodsamsterdam.nl/blasiusstraat/ https://www.joodsmonument.nl/nl/page/105988/blasiusstraat-42-beletage-amsterdam https://www.joodsamsterdam.nl/blasiusstraat-24/ https://www.amsterdamhv.nl/wiki/blasiusstraat46.html.

Statiegeld kan zelfs op een keuken

De firma Chainable geeft zelfs statiegeld op een keuken, 25% van de prijs van de keuken. Het kan.

22-07-2024 | Petitie Statiegeld op alles

Voorzieningenrechter A'dam: geen urgente reden verzoek voorlopige voorziening toe te wijzen

Op woensdag 17 juli 2024 hield de Voorzieningenrechter, Rechtbank Amsterdam, zitting op een verzoek om voorlopige voorziening van Hoogte Kadijk C.V. gericht tegen de termijn in hun omgevingsvergunning.

+Lees meer...

Daartegen hadden zij bezwaar.

Nu het gaat om sloop in een beschermd stadsgezicht, bepaalt de wet WABO, art. 6.1, 2e lid, dat een omgevingsvergunning pas in werking treedt na verstrijken van de bezwaartermijn. In speciale gevallen is uitzondering hierop mogelijk via artikel 6.2 WABO: direct inwerkingtreden. Hierom verzocht Hoogte Kadijk C.V. de Voorzieningenrechter: maar deze zag geen urgent risico in wat aan hem voorlag.

Ook vroeg Hoogte Kadijk C.V. aan de rechter om te bepalen, dat een evt. voor het verstrijken van de bezwaartermijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening opschortende werking ontbeert. De rechter ging hier niet in mee.

Volgens de Voorzieningenrechter treedt de omgevingsvergunning maandag 22 juli in werking. Dan hoeft Hoogte Kadijk CV niet meer om opschorting te vrezen.

Woensdag 24 juli meert een groot schip vol met damwanden langs de werf af. Gaan sloop en slaan van nieuwe damwanden rond de werf in de bouwvak door? Hierover moeten projectontwikkelaars en bouwondernemers de buurt informeren.

Petitie is ingediend

En nu in behandeling door de overheid maar blijf gerust door tekenen .

21-07-2024 | Petitie Open Lelystad Airport

Update over onze petitie en de uitkomst

We willen jullie graag informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot onze petitie en de reactie die we hebben ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Onze petitie, ondersteund door vrijwilligers, studenten, ouders, docenten en andere betrokkenen bij het beroepsonderwijs, heeft een hartverwarmende respons gekregen met (tot nu toe) 395 ondertekeningen, daarnaast kregen we heel veel offline steun vanuit diverse organisaties, collega's en politici.

+Lees meer...

Dankzij jullie inzet hebben we een krachtig signaal afgegeven aan de betrokken partijen. Dit succes is alleen mogelijk gemaakt door jullie vastberadenheid en steun.

Besluit van SBB Op 25 juni 2024 hebben we met SBB gesproken. Belangrijkste uitkomsten: *Erkenning van Stichting DIVD blijft gehandhaafd *Maximaal 5 stagiairs per BPV-periode *Studenten werken aan echte opdrachten met voldoende praktijkbegeleiding *SBB blijft betrokken bij de doorontwikkeling en evaluatie

Wat nu? Hoewel de *reactie van OCW teleurstellend is en het besluit van SBB gemengd nieuws brengt, blijven wij vastberaden om het gesprek voort te zetten en nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken. Onze gezamenlijke inspanningen zijn nog steeds van cruciaal belang om verandering teweeg te brengen.

Bedankt! We willen iedereen die de petitie heeft getekend, gedeeld en gesteund hartelijk bedanken. Zonder jullie bijdrage zouden we deze vooruitgang niet hebben kunnen boeken. Samen hebben we laten zien wat een verschil we kunnen maken.

  • reactie OCW: "In uw brief van 3 juni jI. verzoekt u de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs om de intrekking van de bpv-erkenning van de DIVD Academy door SBB op te schorten. SBB is als zelfstandig bestuursorgaan belast met de wettelijke taak voor de beoordeling en de erkenning van Ieerbedrijven. Indien SBB besluit tot intrekking van de bpv-erkenning omdat niet meer aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan en u hiermee oneens bent, dan kunt u uw bezwaar indienen bij de SBB. Het ministerie van OCW kan dit besluit van SBB niet opschorten. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd."

Wij delen deze reactie om te benadrukken dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) alle verantwoordelijkheid bij de SBB neerlegt. Hoewel het ministerie niet in staat is om in te grijpen in de beslissingen van de SBB, betekent dit niet dat zij als opdrachtgever geen actie kunnen ondernemen. We nodigen alle betrokken partijen uit om deze kwestie verder te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

zie ook: https://www.s-bb.nl/

"SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen."

500+ ondersteuningen binnen 24 uur

Binnen 24 uur is het gelukt om al ruim 500 ondersteuningen te ontvangen. Namens de organiserende inwoners en ondersteuning danken wij u hier natuurlijk hartelijk voor!

Het is een mooie start en die zetten we met elkaar graag door natuurlijk.

+Lees meer...

Daarvoor vragen we u de petitie te (blijven) delen. Hiervoor kan de makkelijke link RedOnzeZorg.nl worden gebruikt.

Mocht u bij willen dragen aan de actie op een of andere wijze? Dan kan dit natuurlijk ook. Vanaf hopen we hiervoor spoedig een pagina aan te maken waarop zichtbaar is op welke manieren dit mogelijk is.

Wilt u nu alvast iets laten weten? Of laten weten dat u actief wilt helpen? Mail dan naar sietse@spveenendaal.nl

ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴇʀᴇɴᴅᴇ ɪɴᴡᴏɴᴇʀꜱ & ꜱɪᴇᴛꜱᴇ ᴠᴅ ʙɪᴊ (ꜱᴘ)

20-07-2024 | Petitie Red onze zorg in Veenendaal

Bezuinigingen Utrecht Natuurlijk voor een heel groot deel van de baan

Bedankt voor jullie steun!

Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om je uit te spreken tegen bezuinigingen op de stadsboerderijen, de stadstuinen en de natuureducatie in de stad. **Daar zijn we jullie heel erg dankbaar voor.

+Lees meer...

Jullie steun heeft gewerkt.**

Samen met Bewoners Overleg Lunetten (BOL) haalden we binnen twee weken 6.500 handtekeningen op van betrokken mensen die de stadstuinen en stadsboerderijen willen behouden. Dat gebeurde met twee petities en er werden handtekeningen ingezameld op onze locaties. Via laatjestemhoren@utrechtnatuurlijk.nl ontvingen we 235 brieven en berichten gericht aan de gemeenteraad.

We hebben de handtekeningen en brieven verzameld en deze op 4 en 10 juli aangeboden aan de gemeenteraad. Het heeft de gemeenteraad doen inzien dat de locaties enorm worden gewaardeerd door bezoekers, vrijwilligers, leerkrachten en samenwerkingspartners. Briefschrijvers hebben die waardering op hele diverse manieren verwoord en daarmee de veelzijdigheid van deze wijkvoorzieningen laten zien. Wij waren ontroerd door de mooie woorden die met ons zijn gedeeld.

Afgelopen donderdag 11 juli heeft een meerderheid van 90% van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de bezuinigingen bij Utrecht Natuurlijk te verzachten. In het voorstel spreekt de gemeenteraad uit dat natuur- en milieueducatie, de stadsboerderijen, stadstuinen, dagbesteding en het vergroten van biodiversiteit een belangrijke toevoeging leveren aan de stad. Zij willen dat de stadsboerderijen en stadstuinen openblijven en willen dat het werk op een vergelijkbaar niveau kan blijven bestaan.

Utrecht Natuurlijk ontvangt hiertoe een extra tijdelijke financiering tot en met 2026. Daarmee wordt het bezuinigingsbedrag teruggebracht van 430.000 euro naar 180.000 euro. Dit betekent dat wij nog steeds een bezuiniging moeten doorvoeren, maar die zal veel milder zijn én we hoeven dan geen locaties te sluiten.

Het is jammer dat de extra subsidie nu niet structureel wordt toegekend, maar de gemeenteraad geeft aan dat met de grote bezuiniging die de gemeente Utrecht moet doorvoeren, dit voorstel nu de best mogelijke oplossing is. In de komende jaren blijven wij met de gemeente in gesprek om de locaties ook na 2026 te behouden voor de stad. We hebben er vertrouwen in dat dat gaat lukken.

We kijken natuurlijk ook naar manieren om extra financiering te realiseren en kosten te besparen. Daar zijn in de afgelopen weken ook goede ideeën op binnengekomen. De plannen hiervoor werken we in komende maanden verder uit.

Het is heel fijn dat we dit met jullie steun en met de vele brievenschrijvers en ondertekenaars van verschillende petities voor elkaar hebben gekregen. Nogmaals, enorm bedankt daarvoor.

We gaan verder met onze missie: Samen met heel Utrecht leren leven in harmonie met de natuur.

Namens alle medewerkers van Utrecht Natuurlijk, Rob Nillezen directeur