You, the petitioner

Updates

Proefboren nabij Schiermonnikoog gaat door

IN HET KORT

Deze petitie heeft een antwoord gekregen door een stemming met handopsteken over een amendement in de Tweede Kamer. De proefboringen bij Schiermonnikoog gaan door, als die slagen kan een vergunning volgen voor boren met weinig zichthinder.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2016Z14246&did=2016D29155

HET ANTWOORD

Er worden geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verleend voor het (proef)boren op de Waddeneilanden, in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de WRO aangewezen gebied Waddenzee. Boven Schiermonnikoog worden slechts omgevingsvergunningen verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat wil zeggen in de nieuwe Mijnbouwwet! Een amendement van PvdA’er Jan Vos hierover is aangenomen. Maar... de toestemming die minister Kamp heeft gegeven om proefboringen te doen bij Schiermonnikoog blijft gehandhaafd! Voor het eiland dus geen goed nieuws!

De motie is zo geschreven dat het gaswinningsbedrijf Engie na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog, grote kans maakt op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd. Dat laatste kan overigens alleen als je op 20 km uit de kust gaat boren. Minimaliseren is 'een rekbare term'. De voorgenomen boring op Terschelling gaat niet door! Want dat is op een Waddeneiland. VVD en de PvdA hebben dus uitgeruild. Terschelling verbieden, maar dan Schiermonnikoog toestaan. Het is niet anders, zo lijkt.

Dank aan allen die de petitie hebben ondertekend!

Al een maand in quarantaine !!!

Ze zitten al een maand in quarantaine ,dit mag toch niet veel langer meer gaan duren!!!Deel deze petitie zoveel mogenlijk.Teken deze petitie aub .Ze moeten zo snel mogenlijk naar huis!!!.

Dank voor alle steun, maar we zijn er nog niet!

Als museumbestuur willen we jullie ondertekenaars (nu dik 400) hartelijk danken voor de steun. Het draagvlak binnen de gemeenschap om het museum en het erfgoed dat we bewaken te bewaren blijkt groot.

+Read more...

De afgelopen weken zijn veel gesprekken gevoerd, met Pluryn, maar ook hebben we vanuit de lokale politiek (gemeente Utrechtse Heuvelrug) de nodige steun en hulp ontvangen.

De status nu is dat huisbaas Pluryn heeft toegestaan dat onze collectie voorlopig in het pand blijft. Maar ook beschouwt Pluryn het pand als onveilig en afgekeurd, en wil niet in renovatie investeren. Dat betekend dat we als museum voor publiek gesloten blijven totdat er een oplossing is.

We zijn er dus nog lang niet. We zijn een museum zonder eigen inkomsten en afhankelijk van giften. Middelen om een ander pand te huren hebben we niet. Daarnaast vinden we dat onze collectie op het terrein thuis hoort, en ook dat het gemeentelijk monument waarin we nu zetelen behouden moet blijven. Het is een van de laatste oorspronkelijke panden op het Valkenheide terrein en dat moeten we voor sloop (dat is de uiteindelijke consequentie van niet willen investeren) behoeden.

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen.

+Read more...

Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2022-05-26

NOS: Nieuwe regels 'slots' moeten Schiphol lucht geven

Op Schiphol gelden komende zomer tijdelijk andere regels voor de start- en landingsrechten. De aanpassing moet ertoe leiden dat er in de zomervakantie veel minder vluchten worden uitgevoerd.

+Read more...

De slotcoördinator heeft besloten dat de nieuwe regels gelden van 1 juni tot 28 augustus. (...) Ze behouden hun rechten op een slot als zij dat deze zomer niet gebruiken. lees verder

Dus er is wel degelijk wat mogelijk. De slotcoördinator is geen willoos slachtoffer van Europese regels maar kan beslissingen nemen

2022-05-26 | Petition Schiphol moet anders groeien

Really nice explanation by Human Rights Watch

There is a really nice illustrated explanation 'Students not products on the web brought you by Human Rights Watch about the surveillance and profiling by Big Tech. Highly recommended! Our manifesto is not restricted to these issues, but it is very important.

+Read more...

There is also the full report of nearly 35,000 words

Wat is er met je stem gedaan?

Ontzettend bedankt voor je steun! De souvereiniteit is ons recht, het recht van de Nederlandse burgers en die mag nooit overgedragen worden aan een instantie buiten ons landje. Wil je zien wat Indepen met je stem heeft gedaan en hoe deze is ontvangen in de Tweede Kamer? Klik hier .

Wind voor Buren dient principe verzoek in bij Gemeente Hof van Twente

Op 19 mei 2022 hebben deinitiatiefnemers een principeverzoek ingediend bij de gemeente Hof van Twente. Zij vragen met dit principeverzoek hoe de gemeente in principe tegenover het initiatief staat.

+Read more...

via de link leest u het principeverzoek (een brief aan de gemeente) en het project- en participatieplan dat hier als bijlage onderdeel van is.

[https://windvoorburen.nl/stand-van-zaken/informatie]

Bijna 300 ondertekeningen, grote actie op komst

Beste ondertekenaar,

In korte tijd hebben bijna 300 mensen de petitie ondertekend. Hiermee is het doel nog lang niet behaald, maar dat is geen ramp.

+Read more...

Tot nu toe is namelijk maar sporadisch actiegevoerd. Er zijn niet meer dan 1000 flyers verspreid. Er komt binnenkort een grote flyeractie. Vandaag is een bestelling van 10.000 flyers geplaatst. De flyers zullen begin juni verspreid worden. Intussen kunt u helpen door de petitie zo veel mogelijk te delen binnen uw eigen kring. Laten we er samen voor zorgen dat men in de toekomst met bus 369 naar de Oeverlanden kan!

Met vriendelijke groet,

Tanay Bilgin, initiatiefnemer