You, the petitioner

Updates

Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel

Petitionaris Arjan van Beijnum vraagt u de petitie Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel te ondertekenen: "Steun met deze petitie de raadsleden dat ze niet over zich heen laten lopen en dat ze vast blijven houden aan hun oorspronkelijke motie."

procesvoorstelvantafel.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2019-03-11

Stand van zaken na twee voorstellingen

Na twee voorstellingen van de film LIEK ACHTER DE BADDE waar men de lijst konden tekenen hadden we 89 handtekeningen. De dertien ondertekenaars van Petities.nl mee gerekend zitten we binnen één week op 102 handtekeningen.

Het nieuwe ontwerp van het Universiteitsmuseum is bekend

Paul Voogt, directeur van het Universiteitsmuseum: "Ik ben tevreden met de gevonden oplossing. We zijn er in goed overleg met het Cuypersgenootschap en de architect van het oorspronkelijke gebouw uitgekomen.

+Read more...

Daarbij hebben we compromissen moeten sluiten, maar het belangrijkste is dat we met deze verbouwing en vernieuwing de museumbeleving naar een nog hoger niveau kunnen brengen, voor een nog groter publiek."

Het Universiteitsmuseum Utrecht organiseert op 15 oktober van 17.00 tot 18.30 uur een publieksbijeenkomst over de vernieuwings- en verbouwingsplannen van het museum.

Bronnen:

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste ,

Vorig jaar hebt u onze actie gesteund om het Universiteitsmuseum in Utrecht te beschermen tegen de sloopplannen van de Universiteit.

Mede dank zij uw steun is er een nieuw ontwerp gemaakt, met respect voor de architectonische kwaliteiten van het ontwerp, dat Koen van Velsen ca. 25 jaar geleden maakte.

Daar zijn we blij mee.

Dank voor uw steun.

Aryan Sikkema en Wim Bouwhuijzen

EINDE REACTIE

Hoopvol over het behoud van onze locatie!

Zoals beloofd heeft Vis à Vis op 1 oktober te horen gekregen wat het voorstel is van de gemeente Almere ten aanzien van haar locatie. Vis à Vis is voorzichtig hoopvol bij het lezen van dit collegebesluit om Vis à Vis op haar locatie te behouden.

+Read more...

Dit doet recht aan de afspraken die in het verleden met Vis à Vis zijn gemaakt en aan de investeringen die Vis à Vis in het gebied heeft gedaan. Het gezelschap waardeert de inspanning van het college.

Vis à Vis volgt met grote interesse de beslissing van de raad. En is hierover optimistisch gestemd, omdat de raad zich eerder positief heeft uitgesproken over het behoud van Vis à Vis.

Vis à Vis vertrouwt er op dat de gemeente Almere haar verantwoordelijkheid neemt voor de eventuele maatregelen en financiële consequenties die er moeten worden getroffen voor het formaliseren van de permanente vestiging, de inpassing in het gebied en de geluidsmaatregelen om woningbouw te realiseren.

Mark Steele over de 5G Apocalyps!

Klik op onderstaande link voor decpresentatie van Mark Steele!

https://youtu.be/rUvb7tp4aFk

Mensen, klim in de pen. Mail je locale bestuurders en / of mensen van je politieke keuze of mensen met invloed.

+Read more...

We moeten het tij nu keren!

Alfred Melse Conspericy Realist and Analyser (Phd)

2019-10-01 | Petition Stop 5G

Hoi lieve mensen

Ga alsjeblieft deze petitie massaal delen. Een leven kan er mee gered worden, dat is toch belangrijk? Deel en zorg er mede voor, dat we prostaatkanker in het voetlicht zetten. Het gaat om je naasten! Bedankt.

Posters 8 October 2019

nl_poster en_poster cat_poster.

Massale boomkap noodzakelijk voor 5G!

Hier een voorbeeld uit de UK, maar het speelt wereldwijd. Als je googled vind je zo snel veel meer locatie waar dit speelt.

+Read more...

Geen enkele telecomprovider of lokale overheid zal je dit vertellen.

https://ninanco.com/food/sustainable-local/deforestation-5g-closer-home-might-think/

Nog een link met bewijs materiaal:

https://youtu.be/SYPat3gEH_0

Alfred Melse

2019-09-30 | Petition Stop 5G

Advies om peiling te houden wordt niet opgevolgd

Beste ouders,

U hebt voor de zomer meegedaan met een petitie voor een nieuwe peiling over het continurooster. Vandaar dit nog dit laatste korte bericht aan u.

Begin juli is de samenvatting van de uitspraak van de landelijke klachtencommissie aan u doorgestuurd.

+Read more...

Hun advies was om een nieuwe peiling te houden. Deze zelfde commissie heeft de gemotiveerde uitspraak op schrift gesteld.

Ik verwijs naar de uitspraak in deze pdf.

Het niet-bindende advies aan het schoolbestuur is daarin uitvoerig toegelicht.

Namelijk om binnen een jaar een nieuwe peiling te houden. Dit advies van de commissie ligt in lijn met het gewenste resultaat van de petitie.

Helaas volgt Stichting Best Onderwijs dit advies niet, aldus de voorzitter van de stichting, de heer W. de Kock. Wel wordt er een kritische evaluatie gehouden onder het personeel, ouders en klagers in het bijzonder, om de schooltijden zo goed mogelijk te bepalen voor de leerlingen van KC de Kiezel.

Helaas, geen nieuwe peiling op basis van dit initiatief, maar toch bedankt voor het steunen van de petitie. Dit bericht is het laatste bericht wat u van ons zult ontvangen naar aanleiding van de door u ondertekende petitie.

Met vriendelijke groet, Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel