U, de petitionaris

Nieuwtjes

Petities.nl vindt antwoorden bij petities

Petities.nl stuurt een e-mail terug naar ondertekenaars van een petitie met daarin het antwoord op de petitie. Dit lukt steeds vaker dankzij de samenwerking met de griffiers van gemeenten. Griffiers kennen de gemeentepolitiek en wij schrijven een leesbaar tekstje. De petitionaris schrijft het laatste woord eronder.

De komende maanden krijgt Petities.nl steun van de Stichting Democratie & Media hierbij, zodat we dit werk verder kunnen stroomlijnen en verbeteren!

Gemeenten die hier aan mee willen werken vragen we om een ‘petitieloket’ te openen op onze website. Heeft uw gemeente nog geen petitieloket? Dan krijgt de petitie die u begon of alleen ondertekende waarschijnlijk geen antwoord. Vraag om een petitieloket! Kleine moeite, groot plezier.

10-01-2017

Goed nieuws. Zoektocht nieuwe locatie tippelzone beëindigd

15-09-2017

In de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de tippelzone heeft het college geluisterd naar alle inbreng en besloten de zoektocht te beëindigen. In de consultatie zijn door omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden een aantal nieuwe feiten en bezwaren naar voren gebracht.

+Lees meer...

Het college is op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat zowel Boteyken als de Elektronweg geen geschikte nieuwe locatie zijn voor de tippelzone. Daarnaast telt mee dat de ervaring van het goed functioneren van de tippelzone aan de Europalaan van minder betekenis blijkt voor het draagvlak in de stad voor verplaatsing van de tippelzone. Om de belanghebbenden van beide locaties niet te lang in onzekerheid te laten, heeft het college vanmiddag dan ook besloten het besluit nu al te nemen en te communiceren over beëindiging van de in maart gestarte zoektocht.

De gemeente heeft in de hele stad gekeken naar geschikte locaties voor de nieuwe tippelzone. Aanleiding was dat op de huidige locatie aan de Europalaan een woonwijk gebouwd gaat worden, waardoor de tippelzone te dicht op woningen zou komen te liggen. Uit uitgebreid onderzoek kwam naar voren dat zeven locaties in principe geschikt zijn om een tippelzone te realiseren. Het college heeft deze locaties tegen elkaar afgewogen. Daar kwamen twee locaties uit naar voren die het meest geschikt waren. Op basis van de consultatie zijn deze locaties dus niet langer het meest geschikt en hiermee is verplaatsing van de tippelzone op dit moment niet meer aan de orde.

Dit besluit betekent dat er opnieuw een afweging moet worden gemaakt tussen het bestaande prostitutiebeleid met de bestaande tippelzone en de wens om in de Merwedekanaalzone een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. De consequenties voor de sekswerkers en Merwedekanaalzone worden nader in beeld gebracht. In de tussentijd blijft de tippelzone open en wordt de hulpverlening aan sekswerkers voortgezet.

Utrecht schrapt De Meern en Lage Weide als mogelijke tippelzone

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1662364/

Iedereen bedankt voor het tekenen. We hebben ons doel bereikt.

+Lees meer...

De tippelzone op Boteyken gaat niet door.

Wij zijn blij en opgelucht.

Natuurlijk moet er nog een oplossing voor deze kwetsbare vrouwen gevonden worden. Wij hopen oprecht dat zij hulp, verslavingszorg, een dak boven hun hoofd en verdere hulp om hun leven op een veilige manier voort te zetten krijgen. Maar voor nu, wordt onze fijne woongemeenschap niet bedreigd. Fijn weekend iedereen.

Tekenen is niet meer nodig, de tippelzone gaat NIET door!!

Elektronweg en Boteyken niet langer locaties voor nieuwe tippelzone

De in maart gestarte zoektocht naar een nieuwe locatie voor de tippelzone heeft geen geschikte locatie opgeleverd. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden van de twee meest geschikte locaties (Elektronweg en Boteyken) hebben in de consultatie een aantal nieuwe relevante feiten naar voren gebracht.

+Lees meer...

Daarnaast blijkt de ervaring met een goed functionerende tippelzone aan de Europalaan van minder betekenis te zijn voor het draagvlak in de stad voor de verplaatsing van de tippelzone.

Het college van B&W heeft geluisterd naar alle bezwaren. Om de belanghebbenden van beide locaties niet te lang in onzekerheid te laten, heeft het College vanmiddag dan ook besloten het besluit nu al te nemen en te communiceren

Meer dan 10.000 handtekeningen voor de petitie ME is geen SOLK

Op maandag 18 september 2017, om 15.30 uur, worden meer dan 10.400 handtekeningen, waaronder die van meerdere internationale experts op het gebied van ME (Myalgische Encefalomyelitis), overhandigd aan prof. van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad.

+Lees meer...

Deze handtekeningen staan onder een petitie met als titel “ME is geen SOLK”. De petitie is gestart door een aantal ernstig zieke ME patiënten en sympathisanten en heeft als doel om de Gezondheidsraad nogmaals te wijzen op de opdracht die zij van de Tweede Kamer heeft gekregen; om een adviesrapport te schrijven over de ziekte ME.

Het ontbreekt aan draagvlak voor de huidige commissie samenstelling ME/CVS van de Gezondheidsraad die de stand van de wetenschap m.b.t. ME in kaart dient te brengen in een adviesrapport aan de Tweede Kamer. De ondertekenaars zijn bezorgd dat commissieleden die ME beschouwen als SOLK of een gedragsstoornis grote invloed zullen hebben op het advies, Daarnaast zijn er zorgen omtrent belangenverstrengeling.

Meer nieuws maandag 18 september a.s. middels een persbericht

Utrecht schrapt De Meern en Lage Weide als mogelijke tippelzone

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1662364/utrecht-schrapt-de-meern-en-lage-weide-als-mogelijke-tippelzone.html.

Zoektocht nieuwe locatie tippelzone beeindigd

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/zoektocht-nieuwe-locatie-tippelzone-beeindigd/.

GEWELDIG NIEUWS Utrecht ziet af van nieuwe tippelzone

https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-ziet-af-van-nieuwe-tippelzone~aa54df6a/.

Kijk POW NIEUWNIEUWS

https://www.powned.tv/artikel/de-meern-wil-geen-tippelzone.