U, de petitionaris

Nieuws

Petities.nl in de Keuzewijzer E-tools voor gemeenten van Movisie

Burgers online betrekken bij beleid- en besluitvorming wordt een steeds normaler onderdeel van gemeentelijke participatietrajecten. Er bestaat een heel scala aan digitale middelen die hierbij behulpzaam zijn. Maar hoe weet je welke tool het beste past bij de doelstellingen van je gemeente? Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft Movisie de keuzewijzer e-tools 2.0 uitgebracht. Deze biedt een actueel overzicht van beschikbare tools, hun toepassingsmogelijkheden en ervaringen van gemeenten. In deze keuzewijzer is ook Petities.nl opgenomen.

Veel tools zijn gericht op gemeentelijke afdelingen die burgers bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid willen betrekken. Maar Petities.nl is er speciaal voor de gemeenteraad (via de ondersteunende griffie) met een zogenaamd petitieloket en is goed voor het betrekken van burgers op initiatief van burgers, niet voor participatie op initiatief van de gemeente. De dialoog tussen burger en politiek vindt plaats met de petitie als 'interface', koppeling tussen de twee. Een antwoord op een petitie is dan ook niet per se positief.

Deze keuzewijzer is een geactualiseerde en verrijkte versie van de uitgave van 2018. Nieuw is de expliciete aandacht voor buurtplatforms en inclusie. Ook kun je van elke tool de praktijkervaring van een gemeente lezen inclusief tips voor gebruik. Hiermee is de keuzewijzer 2.0 nog meer een hulpmiddel voor het maken van een afgewogen keuze over de vorm van digitale burgerparticipatie.

Petities.nl heeft met veel plezier de eerste en bovenstaande alinea overgenomen van Movisie als minimale marketinginspanning richting griffiers die voor een petitieloket zouden moeten kiezen. Voor een habbekrats heeft de gemeente dan het grootst mogelijke bereik via de grootste politieke website van het land. Een petitieloket biedt ook oplossingen voor burgerinitiatieven, burgeragenderingen, volksinitiatieven en dergelijke.

Vooral burgers zijn beter af met een petitieloket omdat petities dan beter terecht komen en een antwoord krijgen. Vraag de griffier van uw gemeente om een petitieloket!

06-07-2020

Op zaterdag 6 maart 2021 overhandigd

De petitie is 6 maart 2021 overhandigd bij de vakbond.

Geen openbaar toilet in de Gamerschestraat

De petitie tegen het plaatsen van een openbaar toilet in de Gamerschestraat in Zaltbommel heeft succes gehad. In de carrouselvergadering van 25 februari jl heeft de wethouder het huidige plan ingetrokken.

+Lees meer...

Dat betekent dat plaatsing van het toilet op de gekozen plaats definitief niet doorgaat. Als initiatiefnemers van de petitie danken Tjallien en Agnes alle 534 ondertekenaars. Mede door uw handtekening is dit dwaze plan van de baan. Veel dank

Update over individuele bezwaren en online voorlichting van gemeente

Beste buurtbewoner,

Bij deze ontvang je de laatste update in de vorm van een flyer die ook per email is verstuurd (indien je de optie hebt geselecteerd op de petitie site om via email op de hoogte te worden gehouden) en die door ons Buurtcomité is verspreid in de brievenbussen.
Flyer [https://handboek.petities.nl/dl/beschermdegeuzenkade/Flyer03maart.pdf]

Ook voegen we hier de link toe naar de uitnodigingsbrief van de gemeente om op 8 en 9 maart een online voorlichtingsvergadering bij te wonen. brief pagina 1: [https://petities.nl/system/uploads/21467/original/Gemeenteuitnodiging01.jpg] brief pagina 2: [https://petities.nl/system/uploads/21468/original/Gemeenteuitnodiging02.jpg]

We raden iedereen aan om in deze fase zoveel mogelijk je individuele bezwaar kenbaar te maken bij de gemeente door een eigen bezwaarschrift in te dienen en door deel te nemen aan de voorlichtingsvergadering die de gemeente organiseert.

met vriendelijke groeten, het Geuzenkade Buurtcomité

.

Update

Een goed gesprek brengt nieuwe inzichten. Zojuist gesproken met de gemeente over dit plan.

+Lees meer...

Reageer vooral zoveel als mogelijk inhoudelijk op het plan. Breng al je argumenten/ideeën naar voren. Dit kan bijvoorbeeld via de website:

https://containersdeaker.amsterdam.nl/kaart

Eind maart wordt er een nieuw gesprek gepland. Zorg dat je meebeslist en je hebt uitgesproken over dit plan

Update

Een goed gesprek brengt altijd nieuwe inzichten, zojuist gesproken met de gemeente over dit plan. Conclusie: heel belangrijk is dat je jouw mening/idee doorgeeft aan de gemeente Amsterdam.

+Lees meer...

Dat kan bijvoorbeeld via de website.

Eind maart wordt er een nieuw gesprek gepland. Zorg dat je meebeslist en je hebt uitgesproken over dit plan

Mijn dochter is ok, maar zal uw kind dat ook zijn!?

Op woensdag 3 maart is mijn dochter aangereden toen zij op haar fiets van school naar huis fietste. Ik vertel mijn dochter altijd dat ze bij deze oversteekplaats af moet stappen, goed naar de weg moet kijken en vervolgens over het zebrapad, lopend over moet steken.

+Lees meer...

Kinderen blijven kinderen en die luisteren helaas niet altijd! Mijn dochter is dan ook niet van haar fiets afgestapt en toen zij wilde remmen, was ze al te laat. Evenals de bestuurder, die te laat zag dat er een fietser over wilde steken. Mijn dochter, die 7 jaar oud is, is er gelukkig goed vanaf gekomen, ondanks dat zij op de motorkap klapte en een aantal meter verderop landen op de harde betonnen weg! Zij zit onder de bulten, blauwe plekken en schaafwonden, heeft last van haar benen en hoofd, maar heeft niets gebroken en geen inwendig letsel opgelopen. Dit had natuurlijk heel anders af kunnen lopen! Om te voorkomen dat er meer kinderen aangereden worden, die er misschien niet zo 'goed' vanaf komen, is het noodzakelijk dat de gemeente onderzoek doet naar de veiligheid van deze oversteekplaats.

Om ons heen horen wij van heel veel andere ouders hoe gevaarlijk zij deze oversteekplaats vinden. Hoe zij hun kinderen op het hard drukken om hier heel goed uit te kijken en af te stappen. Maar hoe zij ook zélf vaak bijna voor hun voeten gereden worden bij het oversteken. Simpelweg omdat de drempels daar zo laag zijn, dat automobilisten hier niet voor af hoeven te remmen en de voetgangers en fietsers niet zijn aankomen vanuit de smalle zijstraatjes.

Help ons een veilige route naar school te creëren voor onze kinderen. Teken de petitie!

Liefs, Een enorm geschrokken, maar opgeluchte moeder.

Telefonische kennismaking met dhr Stegeman

Beste collega`s, Gisteren heeft dhr. Stegeman telefonisch contact gezocht met mij.

+Lees meer...

We hebben kennisgemaakt en wat zaken doorgesproken. Nog voor het einde van deze maand zullen wij een (online) ontmoeting hebben, waarin ik samen met twee mede-initiatiefnemers in gesprek ga met dhr. Stegeman en andere leden van de SPH. Zodoende ben ik voornemens de cesuurdatum van deze petitie naar 1-4-2021 te verschuiven. Dan hebben meer collega`s de gelegenheid zich aan te sluiten bij dit initiatief en wordt ons mandaat vergroot. Kortom: blijf tekenen & blijf delen, want ons geluid wordt wel degelijk gehoord en serieus genomen. Vanzelfsprekend zal ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hartelijke groet en fijn weekend alvast allemaal!

Tibor Poelmann

Onderteken petitie "Red historisch stadsgezicht" a.u.b. ook als 'burgerinitiatief' bij gemeente Amsterdam

Deze petitie staat nu ook ondertekenbaar online als burgerinitiatief op de website van de gemeente Amsterdam

De inhoud van dit burgerinitiatief "Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis" bij de gemeente Amsterdam is vrijwel gelijk aan de petitie.

Maar het formeel-juridische verschil is, dat ondersteuningen van petities op petities.nl niet meetellen als handtekeningen onder een burgerinitiatief.

+Lees meer...

Want het ondersteunen van burger- en volksinitiatieven staat alleen open voor wie kiesgerechtigd is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Daarom vraagt men u daar ter verificatie naast uw naam ook uw geboortedatum en adres.

Heeft het burgerinitiatief minimaal 200 ondersteuningen verworven, dan moet de gemeenteraad van Amsterdam inhoudelijk over dit onderwerp vergaderen. De indiener mag aan het begin van dat agendapunt kort het woord voeren.

Laten de raadscommissies met omwonenden en ondertekenaars in gesprek gaan, in dialoog! Aan het slot van dit burgerinitiatief "Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk" op de gemeente website staat daarom het verzoek aan de gemeenteraad om een inspreekavond te houden.

Ondersteunt u dit burgerinitiatief a.u.b. ook met uw ondertekening?

Als alle ondertekenaars van deze petitie ook het burgerinitiatief steunen, is het minimaal aantal benodigde ondersteuningen daartoe, 200 stemmen, snel gehaald!