U, de petitionaris

Nieuws

Petities.nl in de Keuzewijzer E-tools voor gemeenten van Movisie

Burgers online betrekken bij beleid- en besluitvorming wordt een steeds normaler onderdeel van gemeentelijke participatietrajecten. Er bestaat een heel scala aan digitale middelen die hierbij behulpzaam zijn. Maar hoe weet je welke tool het beste past bij de doelstellingen van je gemeente? Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft Movisie de keuzewijzer e-tools 2.0 uitgebracht. Deze biedt een actueel overzicht van beschikbare tools, hun toepassingsmogelijkheden en ervaringen van gemeenten. In deze keuzewijzer is ook Petities.nl opgenomen.

Veel tools zijn gericht op gemeentelijke afdelingen die burgers bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid willen betrekken. Maar Petities.nl is er speciaal voor de gemeenteraad (via de ondersteunende griffie) met een zogenaamd petitieloket en is goed voor het betrekken van burgers op initiatief van burgers, niet voor participatie op initiatief van de gemeente. De dialoog tussen burger en politiek vindt plaats met de petitie als 'interface', koppeling tussen de twee. Een antwoord op een petitie is dan ook niet per se positief.

Deze keuzewijzer is een geactualiseerde en verrijkte versie van de uitgave van 2018. Nieuw is de expliciete aandacht voor buurtplatforms en inclusie. Ook kun je van elke tool de praktijkervaring van een gemeente lezen inclusief tips voor gebruik. Hiermee is de keuzewijzer 2.0 nog meer een hulpmiddel voor het maken van een afgewogen keuze over de vorm van digitale burgerparticipatie.

Petities.nl heeft met veel plezier de eerste en bovenstaande alinea overgenomen van Movisie als minimale marketinginspanning richting griffiers die voor een petitieloket zouden moeten kiezen. Voor een habbekrats heeft de gemeente dan het grootst mogelijke bereik via de grootste politieke website van het land. Een petitieloket biedt ook oplossingen voor burgerinitiatieven, burgeragenderingen, volksinitiatieven en dergelijke.

Vooral burgers zijn beter af met een petitieloket omdat petities dan beter terecht komen en een antwoord krijgen. Vraag de griffier van uw gemeente om een petitieloket!

06-07-2020

petitie Transvaalbuurt Haarlem rattenvrij volop in de aandacht

Het gaat goed met deze petitie maar... we zijn er nog niet.

+Lees meer...

NH Nieuws en Haarlems Dagblad hebben aandacht besteed aan dit onderwerp en de petitie staat momenteel (31\10) op 90 ondertekeningen.

NH Nieuws geeft aan dat de gemeente Haarlem heeft gereageerd en de klacht erkent. Ironisch genoeg hebben ze dat dus wél naar de media gedaan maar niet naar de burgers die met de overlast worden geconfronteerd! (dwz: ik heb op e-mails nog geen reactie terug gekregen)

De volgende stap gaat dus worden het aanschrijven van verantwoordelijke wethouders (Milieu en Wonen) en het aanbieden van een Burger Initiatief. Voor een Burger Intitiatief zijn 100 handtekeningen nodig - blijf buren en buurtgenoten die deze petitie nog niet getekend hebben dus vooral vragen dit te doen!

Het indienen van Burger Initiatief is ws. meest effectief als dat gebeurt via dit medium of iig 1 woordvoerder maar de gemeente en\of wethouders aanschrijven kan en mag iedereen doen. Verwijs aub wel naar deze petitie (of de artikelen van HD en NHnieuws), zodat de verschillende partijen één ijkpunt hebben. Hoe meer de betrokken personen gewezen worden op dit probeem, des de effectiever het zal zijn! Als u toevallig lid bent van een politieke partij, spreek dan uw lokale vertegenwoordiger hier op aan! De druk moet er nu echt op blijven!

Iedereen die getekend en\of anders betrokken is, ontzettend bedankt! Zo'n respons had ik echt nooit verwacht! En we zijn pas een week bezig...!

Mvgrt, Yoen de Loor.

Voor de reportage van NHNieuws zie https://www.nhnieuws.nl/nieuws/275275/jarenlange-rattenplaag-in-haarlemse-transvaalbuurt-je-hoort-ze-knagen-in-de-muur-en-onder-de-vloer

Voor het artikel in HD zie https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20201030_14627996/haarlemse-transvaalbuurt-is-rattenoverlast-meer-dan-beu-yoen-en-linda-haalden-er-binnen-twee-weken-negen-onder-hun-vloer-vandaan-gemeente-doe-alsjeblieft-iets

Achter de schermen.

Hallo allemaal, Achter de schermen zijn we bezig informatie te verzamelen over hoe we ons doel het beste kunnen bereiken. De petitie is in ontvangst genomen door de burgemeester maar die heeft hem in de la gegooid denk ik. Dus bedenken we een andere strategie om de gemeente Wageningen duidelijk te maken dat we de Maneswaard willen behouden zoals ie is en hem vooral open te houden. Alle input is welkom!!.

30-10-2020 | Petitie Houd Maneswaard open

Burgervoorstel voor 1.000 Buurtbanen in de krant

Ons burgervoorstel staat in de Telegraaf van 30 oktober 2020. Waar het om gaat staat er goed in verwoord: 'betaalde banen bij lokale organisaties in de buurt'. Ook wordt verwezen naar het voorstel van wethouder Linda Voortman met 'maatschappelijke banen'; tijdelijk en in dienst bij de gemeente zelf.

+Lees meer...

Ons voorstel voor Buurtbanen is vele malen ambitieuzer, langduriger en duurzamer en sluit aan bij wat buurtorganisaties willen en al doen. Lies hier het volledige artikel terug. http://www.eenutrecht.nl/2020/10/30/burgervoorstel-voor-1-000-buurtbanen-in-de-krant/

We gaan hard

WOW WOW WOW!

We zijn binnen 24 uur al over de 100 gegaan! Vergeet niet de mail te bevestigen, anders komt jouw ondertekening er niet bij. Blijf delen aub!

.

Nieuws over de petitie Behoud Ateliers Nijmegen

Beste ondertekenaars van de petitie Behoud Ateliers Nijmegen,

Namens alle kunstenaars hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie!

De afgelopen maand hebben we onder de huurders van alle betrokken panden medestanders gevonden. Leek er in eerste instantie sprake van 55 kunstenaars, inmiddels blijkt dat er zeker 100 kunstenaars slechts tijdelijke contracten hebben!

We zijn hierover inmiddels in goed gesprek met Stichting Atelierbeheer SLAK met de intentie om zoveel mogelijk samen op te trekken en samen te streven naar een gezonde situatie met voldoende permanente ateliers.

+Lees meer...

Ook ontstaat er betrokkenheid in de Nijmeegse gemeenteraad; het is onze bedoeling binnenkort alle fracties en natuurlijk ook de voor het atelierbeleid verantwoordelijke wethouder op de hoogte te brengen van de zorgwekkende situatie.

We behaalden al een goed resultaat met de petitie. Wij zullen het bijzonder waarderen als jullie je geroepen voelen om de petitie binnen jullie netwerk onder de aandacht te brengen. Zo kunnen we gezamenlijk komen tot een mooie opbrengst!

De petitie is nog tot 12 november as. te ondertekenen. Onze dank alvast voor jullie hulp : )

Hartelijke groet,

Initiatiefgroep Behoud Ateliers Nijmegen

Casper ter Heerdt, Gerard Koek & Mariës Hendriks

P&M lokale TV biomassa centrale Wijnen

https://www.omroeppenm.nl/onrust-over-biomassacentrale/tvgemist/item?R62cwjv7EUauZB0gxpnDu7ikwuL98dfK.

Verlenging ondertekeninsgperiode

Wij hebben besloten de periode waarin deze petitie getekend kan worden te verlengen tot 1 november!.

Petitie meer dan ooit noodzakelijk!

Uit dit artikel van De Hoogeveensche Courant valt uit de opmerkingen van burgemeester Loohuis op te maken dat de politieke partijen hun identiteit slachtofferen. In achterkamertjes zal telkens een naar de inwoners te ventileren uitleg worden voorgekookt.

+Lees meer...

De petitie beoogt juist het tegenover gestelde. Wij inwoners moeten weten welk standpunt de door ons gekozen politicus/partij inneemt. Met een telkens naar buiten gebrachte gezamenlijke mening weten wij niet op wie we in 2022 wel of niet moeten stemmen.