You, the petitioner

Updates

Petitie 10 maart 2021 overhandigd aan burgemeester Mulder

Hartelijk dank dat je mee hebt gedaan aan onze petitie voor de vluchtelingenkinderen uit de kampen van Lesbos. In totaal hebben we zo'n 280 handtekeningen ontvangen en dat vinden we een goed resultaat voor een actie in Coronatijd waar je maar weinig mogelijkheden hebt om mensen te benaderen.

Afgelopen woensdag (10 maart) hebben we de handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van Goes, mevr. Mulder.

Zij reageerde heel positief op het initiatief. Ze heeft beloofd onze actie onder de aandacht van de Goese Raad te brengen. En vond het een goed teken dat we ook het laatste punt aan de petitie hadden toegevoegd: dat we (vrijwilligers)hulp willen bieden op het moment dat er daadwerkelijk vluchtelingen vanuit de kampen in Goes zouden worden onder gebracht.

Mocht het zo ver komen dan zullen we zeker weer een beroep op jullie doen!

Voorlopig, nogmaals dank dat jullie mee je schouders wilden gebruiken op dit probleem weer op de tafel van de Raad te zetten!

Hartelijke groet,

betreffende de petitie: Hoogbouw in Hoogwerf: Nee!

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om de petitie te ondertekenen! Ter informatie: Woont u met meer personen op 1 adres, dan kan ieder afzonderlijk de petitie ondertekenen. Kent u mensen in uw omgeving die niet weten van het bestaan van de petitie, wilt u ze dan op de hoogte stellen?

Nogmaals dank en vriendelijke groeten, Jaco, Iris en omwonenden (petitionarissen).

Meest kwetsbare gezinslid wacht onzeker lot

Er wordt regelmatig en koortsachtig overlegd over de situatie van dit gezin. Vrijdagavond 16-04 opnieuw, om te horen of de woningcorporaties in Utrecht en omgeving een vervangende woning zouden willen bieden.

+Read more...

De gemeente heeft een zogenaamde 'maatwerktafel' georganiseerd, niet mét, maar óver het gezin. De gezinsleden hebben vervolghuisvesting gevraagd voor moeder en de beide broers, passend bij de beperking van Hakim (veilig, goed geïsoleerd). Zij hebben Hakim bovendien aangemeld voor deeltijdverblijf. Hij is dan drie of vier dagen per week thuis en de rest van de tijd in een instelling. De woningcorporaties echter willen zo'n aanbod niet doen aan Hakim. Zo staat Hakim feitelijk op straat, ondanks de beloften die zijn gedaan. Gemeenteambtenaren dringen aan op een crisisopname, maar de familie reageert dat een crisisopname niet is bedoeld om huisvestingsproblemen op te lossen. Haklm verkeert niet in crisis, maar heeft een huisvestingsprobleem dat is gecreëerd door dezelfde partijen die het mee moeten oplossen.

Na uithuiszetting: dakloos en opgejaagd

Een korte update: Wethouder Van Ooijen van Utrecht beloofde aan de gemeenteraad dat geen van de gezinsleden op straat zou komen staan, na ontruiming van de woning. Woensdag 14 april moest het gezin de woning verlaten en dat hebben zij ook gedaan.

+Read more...

Er was geen opvang geregeld op die dag en een van de gezinsleden moest op straat verblijven. Vervolgens toen hij de volgende middag noodgedwongen in zijn auto bivakkeerde in de straat waar hij een parkeervergunning heeft, werd hij door de politie dwingend aangesproken: hij moest vertrekken, anders zou hij worden aangehouden. "Jij hoort in de daklozenopvang" was de boodschap. En: "hier heb je geen vrienden, anders was het wel anders gelopen". Dat op de uithuisuitzetting nu opjagen en intimideren volgt, wordt door de familieleden als pijnlijk en kleinerend ervaren. Donderdag 15 april heeft de Gemeente Utrecht hem een tijdelijk kamer aangeboden

Al in 2014 bezwaren tegen onzuivere 4-mei van Nationaal Comité

De Volkskrant 15 oktober 2014: Herdenk op 4 en 5 mei alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft weer eens een plan voor de dodenherdenking gemaakt, maar is iets vergeten. Die 22 pagina's vermelden bijvoorbeeld nergens de term fascisme.

+Read more...

Toch vormde juist dat de giftige bron van de Tweede Wereldoorlog, en belangrijker: het leeft weer op. Hoe serieus moet je dat plan dan nog nemen? Ook kenschetst het plan nergens de oorlog als grootste ramp uit de Nederlandse geschiedenis.

Het comité wil nu alweer een brede discussie, net als dit voorjaar. Dat heeft geen zin. Houd het simpel en herdenk alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, want daarvoor is het monument op de Dam ooit bedoeld. Respecteer dat.

Dus ook op 4 mei geen veteranen herdenken. De veteranen hebben toch hun eigen dag?

Veel oorlogsorganisaties, zoals het voormalig verzet, kerkelijke en Joodse organisaties, stelden vorig jaar ook al dat zij een 'zuivere' dodenherdenking willen. Zij hebben een zeker moreel vetorecht.

En naar analogie: wie herdenkt er bij het graf van zijn moeder ook alle later gestorven moeders? Eenvoud maakt de herdenking sterker.

Peter Dietz de Loos, ex-vz. Int Dachau Comité, Wassenaar, Arthur Graaff, Rapp. Nazisme, Fascisme, Racisme, Bussum, Roel Walraven, ex-weth. gem. Amsterdam

Nieuws van Stichting Nieuwe Warande

Wijkkrant Tilburg Noord [ https://wijkkrantnoord.nl/bedreiging-nieuwe-warande/]

Link naar verkeersveiligheidsplan van gemeente [https://www.brabantgaatvoornul.nl/over+nul/verkeersveiligheidsplan+pdf/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1901094 ].

Dank jullie wel en aanbieding aan bestuur

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het ondertekenen van deze petitie. Ik ga de resultaten samenvatten en presenteren aan het bestuur van onze universiteit. Ook zal ik contact opnemen met de'casual leiden groep' een initiatief binnen onze universiteit die o.a.

+Read more...

bezig is het op te nemen tegen het gebruik van de tijdelijke contracten.

Er zijn volgens mij zoveel creatieve mogelijkheden om wél contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden! En dit zelfde probleem leeft op verschillende universiteiten in Nederland. Gelukkig komt er steeds meer publiciteit rond dit thema en hopelijk binnenkort genoeg druk op de beleidsmakers om verandering te brengen in de zaak!

Alternatieve 4-mei-rede op 3 mei op Dam

Op 3 mei om 19 uur zal er een alternatieve 4-mei-rede worden gehouden op de Dam. Daarin zal antifascist Arthur Graaff kort uitsluitend de slachtoffers van de nazi's en Japanners in WO-II herdenken, die in Nederlandse gebieden gevallen zijn, in totaal 275.000 in Nederland en ruim 3 miljoen in vm.

+Read more...

Ned. Indië; in verband met corona kunnen slechts weinig mensen dit bijwonen (met 1,5 m afstand en mondkapjes).

Nog te weinig handtekeningen

Willen jullie a.u.b dit burgerinitiatief zo snel mogelijk ondertekenen. Wij hebben 50.000 handtekeningen nodig en zitten nu pas op 75.48. Dus nogmaals wilt u deze partij niet in Nederland toelaten dan teken dan zo spoedig mogelijk!! Dank u vriendelijk, en een Nederland zonder PNVD die Kinder, dieren en seks met lijken willen legaliseren zou een mooier en beter Nederland zijn!!.