U, de petitionaris

Nieuws

Parlementaire enquête?

Het is niet echt de vraag of er een parlementaire enquête komt of niet, het is meer de vraag wanneer hij komt. En als hij komt en deze wet is aangenomen en van kracht dan zal dat zeker aan bod komen. Dit kan gewoon niet! Interessant artikel in de Volkskrant https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/groningen-heeft-recht-op-een-parlementaire-enquete~ba52345d/?utmcampaign=sharedearned&utmmedium=social&utmsource=twitter

Bericht in Montferlandjournaal

Supermarkt node gemist in wijk Oost

Toen Ina Laarman ontdekte dat het voormalige AH-pand aan De Bongerd gekocht is door een projectontwikkelaar uit Doetinchem, besloot ze snel tot actie over te gaan. Ze lanceerde de petitie ‘Winkels/supermarkt terug in ’s-Heerenberg Oost'.

+Lees meer...

Reactie GroenLinks

U heeft mij een mail gestuurd waarin u uw zorgen deelt over de aanpak van het kabinet van Covid-19. Helaas ontbreekt het ons aan capaciteit om elke mail persoonlijk en/of inhoudelijk te beantwoorden. Als kamerleden van GroenLinks verdiepen we ons echter goed in de ontwikkelingen en kijken we, vanzelfsprekend zou ik willen zeggen, kritisch naar de voorstellen van het kabinet. De Covid-crisis en de aanpak van het kabinet daagt ons regelmatig uit om de noodzaak om mensen tegen onnodige ziektes te beschermen, af te wegen tegen aspecten als privacy van burgers. Ik zal dat persoonlijk doen op basis van de waarden waar GroenLinks voor staat, waaronder goede gezondheid, bescherming van onze kwetsbaren en de mate waarin fundamentele mensenrechten gewaarborgd zijn.

+Lees meer...

Aangedragen argumenten die we ontvangen nemen we mee bij de afwegingen die we uiteindelijk maken. Daarom wil ik u bedanken voor de moeite die u genomen heeft om te mailen. De democratie is gebaat bij betrokken burgers, zeker als die het gesprek inhoudelijk en respectvol voeren.

Vriendelijke groet

Eerste Kamer Fractie GroenLinks

21-08-2020 | Petitie Stop de corona noodwet

Reacties kamerleden

Er zijn reacties binnen van de fracties SGP, Partij van de Dieren en GroenLinks. De reactie van de SGP staat in een nieuwsbericht hieronder. De reacties van de andere partijen worden als nieuwsbericht gepubliceerd zodra de toestemming hiertoe binnen is.

In het algemeen is te stellen dat de reagerende fracties serieus met de zorgen van de burgers omgaan. .

21-08-2020 | Petitie Stop de corona noodwet

mail aan spoedwet commissie leden

gemaild aan:

m.vnispen@tweedekamer.nl

Frank.wassenberg@tweedekamer.nl

s.vandergraaf@tweedekamer.nl

b.smals@tweedekamer.nl

a.kuik@tweedekamer.nl

c.ellemeet@tweedekamer.nl

p.vmeenen@tweedekamer.nl

c.vbrenk@tweedekamer.nl

a.vojik@tweedekamer.nl

l.helder@tweedekamer.nl

a.kuiken@tweedekamer.nl

.

21-08-2020 | Petitie Stop de corona noodwet

mail aan kamerleden

mail gestuurd aan:

g.segers@tweedekamer.nl

l.sazias@tweedekamer.nl

esther.ouwehand@tweedekamer.nl

l.geluk-poortvliet@tweedekamer.nl

p.dijkstra@tweedekamer.nl

p.kwint@tweedekamer.nl

m.agema@tweedekamer.nl

f.futselaar@tweedekamer.nl

h.lodders@tweedekamer.nl

t.baudet@tweedekamer.nl

.

20-08-2020 | Petitie Stop de corona noodwet

Antwoord op reactie SGP

Geachte SGP,

Dank voor uw zeer snelle en genuanceerde antwoord.

Deze petitie ben ik gestart zodra ik van het voornemen van de spoedwet hoorde, enkele maanden geleden. Er zijn sindsdien veel verontrustende zaken gebeurd.

Natuurlijk Covid-19.

Ik distantieer mij met deze petitie nadrukkelijk van bewegingen die Covid-19 bagataliseren.

+Lees meer...

Het is bijzonder ernstig, en moet met kracht bestreden worden.

De regering heeft mijns inziens echter een verkeerde weg voor de bestrijding gekozen. Er moet juist enorm opgeschaald worden in de gezondheidszorg. De regering zou juist moeten zorgen voor het terugbrengen van de ziektegevallen tot nul.

De rgering doet nu vlees noch vis. Ziekte gevallen zijn niet nul, maar de zorg is ook nog steeds niet opgeschaald. Mensen worden alleen getest als ze klachten hebben. Hierdoor kabbelt het voort, en word de hele samenleving gegijzeld met 'het nieuwe normaal'. Dit zou mogelijk jaren kunnen duren.

Dat is ook het doel van de spoedwet, om het jaren te kunnen laten duren.

De 'schuld' wordt steevast neergelegd bij de burgers. Kort door de bocht: "Mensen houden zich niet aan de maatregelen, daarom moeten we zware straffen opleggen".

Dit is niet de juiste manier.

Door te investeren in alle burgers wekelijks testen en door te investeren in voldoende zorgcapaciteit, is de pijn niet weg, maar kort en hevig.

Van Dissel gaf destijds aan dat zonder lockdown het aantal benodigde ic bedden 26.000 zou zijn geweest. Dat is ook het aantal bedden dat in de petitie verzocht wordt. En we hoeven ze niet eens allemaal zelf te hebben. Duitsland heeft er 40.000; die kunnen we prima huren.

In deze opzet is lockdown niet nodig. Mensen worden wekelijks getest. Als ze besmet zijn, worden ze meteen opgenomen. Hiermee zijn er in het vrije verkeer in de samenleving alleen niet-besmette mensen aanwezig.

Deze kunnen zich dan normaal gedragen, d.w.z. handenschudden, omhelzen, zingen en juichen, dansen en kussen. Normale menselijke dingen.

Een wet waarmee 'het nieuwe normaal' jarenlang kan worden afgedwongen is niet normaal. Het druist in tegen al wat menselijk is.

Dit was ook duidelijk te zien aan de grote aantallen handtekeningen onder petities tegen 'het nieuwe normaal', en de diverse demonstraties hieromtrent.

Ook hier wordt weer het afschuiven van de verantwoordelijkheid door de regering naar de burger zichtbaar. In plaats van excuses aan te bieden voor de tekortschietende zorg en de daaruitvolgende lockdown, verbiedt de regering deze protesten en drijft vreedzame bezorgde mensen met geweld uiteen.

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken, dat het hier gaat om verantwoordelijkheid nemen. De regering moet het beleid ombuigen, en zwaar investeren in de zorg. Niet afschuiven op de burger, en zo deze onzalige onmenselijke toestand nog jaren laten bestaan.

Er zijn meer mensen die er zo over denken; tijdens het schrijven van dit antwoord zijn er weer 116 handtekeningen bijgekomen; nu 21.161.

met vriendelijke groet,

20-08-2020 | Petitie Stop de corona noodwet

Reactie SGP

Geachte heer/mevrouw,

Goed dat u uw zorgen met ons deelt en ons zo scherp houdt.

De SGP probeert een goede weg te vinden tussen enerzijds nuchterheid, en anderzijds waakzaamheid, zoals Van der Staaij dat in een debat verwoordde. Wat het extra lastig maakt is dat medische en andere deskundigen over veel verdeeld zijn: het nut van mondkapjes en afstand houden, de besmettelijkheid, de gevaren voor kinderen, mogelijke medicijnen, wanneer er een vaccin komt, de aantallen besmetten, enzovoorts.

+Lees meer...

Je zou zeggen: wetenschappers zoeken het uit, en dan weet je waar je aan toe bent, maar helaas, zo werkt het dus niet. Tegenover iedere 'expert' staat een andere 'expert’ die het tegendeel beweert.

Het is voor ons daarom verstandig om te midden van alle verschillende opvattingen goede nota te nemen van alle kritische geluiden en om vervolgens ons gezonde verstand te gebruiken. Als SGP hebben we in de gegeven omstandigheden het uitgangspunt: neem het zekere voor het onzekere en probeer onnodige risico's te vermijden. Zoals gezegd: waakzaam, maar ook nuchter.

Ik schrijf u dit omdat ik u daarmee ook iets wil laten zien hoe wij als SGP-fractie in de Tweede Kamer keer op keer onze afwegingen moeten maken. Zoals gezegd gaan wij nu uit van het principe: beter wat voorzichtiger dan te roekeloos. Het gaat immers niet om kleinigheden, maar om ons leven en een goede gezondheid! Dat weten we van dichtbij, omdat een van onze oud-Kamerleden, Koos van den Berg, aan de gevolgen van corona is overleden. Dat was voor ons team een harde slag, temeer omdat hij altijd zo gezond en actief was.

Tenslotte nog iets over de genomen maatregelen en de spoedwet. De zorgen over het democratisch gehalte van alles wat er nu wordt gedaan, zijn óók de zorgen van de SGP-fractie. Sterker nog, al vanaf de allereerste debatten in maart, heeft de SGP erop gehamerd dat de maatregelen heel ingrijpend zijn. In nogal wat gevallen maken ze zelfs inbreuk op wezenlijke, klassieke vrijheidsrechten van burgers. Waar de SGP al vanaf het allereerste begin op wees is dat hiervoor een (grond)wettelijke basis ontbreekt. Dat is in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar. Bij een acute noodsituatie als een natuurramp of een vijandelijke aanval is daar nog begrip voor op te brengen, maar zo’n periode mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.

Onze fractievoorzitter Van der Staaij heeft dan ook bij vrijwel elk debat aangedrongen op een deugdelijke wettelijke regeling. Het heeft lang geduurd voordat het kabinet met een voorstel kwam, en het eerste concept is –terecht- naar de prullenbak verwezen. In september staat nu het debat gepland. Hoe ons oordeel over die wet uit zal pakken, kan ik nog niet te zeggen. Daarvoor moeten we eerst alle stukken op een rijtje hebben en de commentaren hebben bestudeerd, bijvoorbeeld die van prof. Voermans die staatsrechtelijk grote bezwaren heeft of dr. Mario Ortiz. Daarna debatteren we en maken we de balans op. Het zal niet makkelijk zijn om de belangen van de gezondheid van mensen, de vrijheidsrechten en de gevolgen voor de economie af te wegen. Ga er maar aanstaan!

Ik kan daarom niet op vooruitlopen op ons uiteindelijke stemgedrag. Gelet op de belangen die op het spel staan, met name de grondrechten van burgers die in het geding zijn, maar ook de economische en sociale gevolgen en de volksgezondheid, mag u ervan uitgaan dat als wij akkoord gaan, dat zeker niet lichtvaardig zullen doen. We zijn in ieder geval tegen heel ingrijpende maatregelen als een vaccinatieplicht.

Met vriendelijke groet,

SGP-fractie Tweede Kamer

20-08-2020 | Petitie Stop de corona noodwet

mail aan kamerleden

ook gemaild aan:

rvraak@sp.nl

s.vweyenberg@tweedekamer.nl

h.nijboer@tweedekamer.nl

m.vhelvert@tweedekamer.nl

pieter.omtzigt@tweedekamer.nl

k.dijkhoff@tweedekamer.nl

.

20-08-2020 | Petitie Stop de corona noodwet