U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Het verslag van ons betoog en reacties van het AMZ Raadscommissie. (15-09-2016) Na mijn betoog (5 min.

+Lees meer...

Spreekrecht) hebben wij de petitie overhandigd aan Marja Roza-de Pijper de voorzitter van de bestuurscommissie van Hellevoetsluis, die op haar beurt de burgermeester Milène Junius uitnodigde om deze in ontvangst te nemen. Maar liefst 1022 mensen die ons steunen en ook vinden dat de Frenz Club weer open moet gaan. Wij kregen ook veel steun van de Raad. Inwonersbelang Hellevoetsluis IBH was luid en duidelijk “Dit moet opgelost worden, punt” Ook werden er vragen gesteld door IBH aan de Burgermeester. D66 vond dat de Frenz club een aanwinst is voor Hellevoetsluis. Hij sprak uit ervaring omdat hij ook op een van onze besloten feesten te gast was geweest. Buiten dat het een prachtige locatie is, was alles goed verzorgd.(dat horen we graag) De VVD wil dat het college (die dit in zijn/haar portefeuille heeft) direct contact op neem met ons om dit op te lossen. En daar wachten we nu op. Zoals ik al eerder heb vermeld, heb ik er een goed gevoel aan overgehouden en ben ik zeer positief. Ik kan mij niet voorstellen dat dit word genegeerd. Steun van 1022 sympathisanten en steun van de Raadscommissie. Zodra ik meer (goed) nieuws heb laat ik dat direct weten.

Plan van Aanpak Skaeve Huse Ede

Vandaag kreeg ik een tip over dit artikel van 31 mei 2016. Het Plan van Aanpak PDF document heb ik inmiddels bovenaan de pagina ter beschikking gesteld.

Sinds de goedkeuring door de Gemeenteraad van het “Plan van aanpak van Skaeve Husen” op 30 juni 2016 is veel te snel tot een locatie gekomen! In Nijmegen waren 29 locaties voor de plaatsing van Skeave Husen onderzocht, uiteindelijk is er nog maar één (Weezenhof langs de A73) goedgekeurd. Het geeft wel aan hoe lastig het vinden van de juiste locatie is.

+Lees meer...

Hoeveel locaties heeft de Gemeente Ede eigenlijk onderzocht? In Tilburg staan de Skaeve Huse huisjes in een omheining vlak naast een Industrieterrein. Laat ze ’s nachts maar herrie maken, geen mens die er last van heeft en geen kind in de buurt.

In ditzelfde Plan staat onder deel IV – Locatie – ook “De afstand tot woonbebouwing is bewust zodanig dat er geen werkelijke uitzichts-, geluids- of stankhinder kan ontstaan.” Twee van de drie hiervan worden bij deze locatie niet geborgd!

Gemeente, het schort aan de uitvoering van dit Plan. Doe je huiswerk opnieuw!

Utrechts Nieuwsblad - 2 oktober 2016 over de actie en petitie

http://www.ad.nl/utrecht/kalm-protest-tegen-biomassa-centrale-lage-weide~af4b8707/.

PDF document toegevoegd aan petitie

We zijn heel blij met de ondertekeningen van de petitie. Fantastisch!

Zoals u wellicht weet is vorige week de brief van de Gemeente maar in een paar straten in de bus gevallen.

+Lees meer...

De afgelopen dagen zijn we bezig geweest een gedetailleerde brief op te stellen die vanaf maandag avond in bijna heel Veldhuizen B in de bus zal vallen om bijna alle inwoners van deze wijk op te hoogte te stellen.

Deze brief heb ik aan de petitie toegevoegd en staat onderaan de introductietekst. Mocht u opmerkingen daarover hebben dan verneem ik het graag via de contactinformatie onderaan in het document.

Erfpachters, word wakker

Er zullen redenen zijn waarom de 250.000 Amsterdamse erfpachters relatief lauw reageren op de gemeentelijke plannen. Ze vinden het onderwerp te moeilijk? Het is inderdaad best complex.

+Lees meer...

Aan de gemeente ligt het niet echt, want op de website amsterdam.nl staat heel veel informatie. Makelaars en andere dienstverleners bij vastgoedtransacties verzaken hun voorlichtende taak wel, omdat zij de kopers niet schichtig willen maken.

Waarschijnlijker is dat de meeste erfpachters denken dat de plannen van de gemeente hen niet zal raken. Zij wonen immers veelal in een huis waarvan de canon voor vele jaren, soms decennia, is afgekocht. Dat kan wel eens een duur misverstand worden. Wat als straks het huis verkocht wordt en een koper geen hypotheek kan krijgen, omdat de bank alleen nog eeuwigdurende erfpacht accepteert? Huis zo goed als onverkoopbaar! Dan is de overstapregeling achteraf minder vrijblijvend als het nu lijkt en dan is het 'vrijwillige' aanbod van de gemeente straks nog schandelijker dan wij nu al denken. Namelijk een worgbesluit.

Sloop Wolfert nog niet zeker

De sloop van het voormalig Calandlyceum is nog geen uitgemaakte zaak Er is wel degelijk ruimte voor de gemeenteraad om anders te beslissen, zo moest wethouder Hugo de Jonge erkennen tijdens de actualiteitenraad van donderdag 15 september. PvdA en D66 wilden eens stevig van gedachten wisselen naar aanleiding van recente uitlatingen van de wethouder in het Algemeen Dagblad.

Zie: Hart van Holland online.

De huidige stand van zaken

Ten eerste iedereen erg bedankt voor jullie ondersteuning! Het is goed te zien dat we collectief tegen de komst van de garage zijn en ons hier hard voor maken. Hieronder een update van de stand van zaken.

Besluitvorming parkeergarage De gemeente heeft in de week voorafgaand aan de 15e september in de buurt een bewonersbrief over de voorgenomen Willibrordusgarage verspreid met daarin de aankondiging van een informatieavond op donderdag 15 september in het Amstelhuis.

+Lees meer...

Zowel in deze bewonersbrief als in informatie op diverse websites van de gemeente wordt de indruk gewekt dat het besluit al is genomen en de garage er definitief gaat komen.

Dit is absoluut NIET het geval!

De gemeenteraad heeft op 14 juli jl. alléén besloten dat er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden (kosten onderzoek: € 850.000,-) naar de mogelijkheid tot een garage onder het Willibrordusplein. En dat ondanks het feit dat het bestaande onderzoek naar een locatie voor een ondergrondse garage kwalitatief ernstig tekortschiet.

Het politieke besluit over wel of geen ondergrondse garage wordt pas medio 2017 definitief genomen!

Oproep Het is heel belangrijk dat we in goed overleg met de betrokken politici gaan kijken waar wij e.e.a. kunnen aanvechten. Je kan ons steunen door de petitie te laten tekenen door andere betrokken en deze nog meer onder de aandacht te brengen. Hoe meer stemmen hoe beter! Daarnaast kunnen vragen en commentaar op de garage geplaatst worden op http://www.burenbouwendebuurt.nl of gemaild worden naar willibrordusgarage@amsterdam.nl. Wil je op de hoogte gehouden worden stuur je mailadres aan willibrordusgarage@gmail.com

Om nogmaals de nadelige gevolgen van een parkeergarage onder het Willibrordusplein te onderstrepen:

Besef dat een ondergrondse parkeergarage onaanvaardbare en blijvende schade zou toebrengen aan:

  • de verkeersveiligheid
  • de kwaliteit van de lucht
  • de waterhuishouding
  • de sport-, spel- en ontspanningsmogelijkheden
  • de sociale cohesie
  • woningen en funderingen

op en in de wijde omtrek van het Willibrordusplein.

Wat de parkeervoorziening zelf betreft: reken erop dat vroeg of laat de parkeertarieven sterk zullen stijgen omdat een garage zeker niet rendabel is als de buurt er (goedkoop) mag parkeren.

Besef dat er tot nu toe nog niets concreets is gecommuniceerd mbt tarieven, 100% bewoners garage, welke parkeerplaatsen er boven de grond gaan verdwijnen en dat dit dus nog alle (mogelijk ongewenste) kanten op kan...

meer info op de Facebook pagina: https://www.facebook.com/groups/1413697248945077/

en hier: http://www.amsterdam.nl/verkeersprojecten/willibrordusgarage http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/auto/ondergronds-parkeren

Oproep bijwonen raadsvergadering

De drie Wapenveldse organisaties die deze petitie organiseren doen aan iedereen een oproep om maandagavond 3 oktober de raadsvergadering in Heerde bij te wonen. Het voorstel is om de bruggen niet beweegbaar te maken en dat is voor de organisatoren van deze petitie onaanvaardbaar.

+Lees meer...

De vergadering begint om 19.30 uur en dan zal ook deze petitie worden aangeboden