U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Geen luisterend oor van gemeente voor voorstanders

Beste mensen, Als u een omwonende bent van het Bilderdijkpark zult u de  27ste of 28ste januari een brief  van de mediation groep ontvangen. Wij als initiatiefnemers zijn blij dat de grootste groep van buurtbewoners nu na enkele maanden weer wat hoort.

+Lees meer...

Het is jammer dat er nog steeds gekozen wordt voor het eenzijdig informeren (zenden) en niet communiceren door het zoeken van dialoog (zenden en ontvangen). Mediation is conflictoplossing voor twee partijen, niet per se bedoelt voor besluitvorming op basis van verschillende belangen (zowel van voor- als tegenstanders). In de brief wordt er gesproken over onjuiste informatie en aannames in de petitie zonder dat daar verder op in wordt gegaan. Wij hadden graag gehoord op basis van welke aannames en informatie er nu gesproken wordt en wat dan het “juiste beeld“ is. “Recent zijn enkele stukken met aannames over wat in de mediation besproken zou zijn/worden in de pers en sociale media verschenen en is een petitie vanuit enkele bewoners gestart. Hoewel hieruit een brede(re) betrokkenheid spreekt - wat positief is - hebben de deelnemers aan de mediation zich door deze berichten enigszins overvallengevoeld. Sommige informatie en aannames in deze berichten zijn namelijk onjuist. Hierdoor is op verschillende punten een verkeerd beeld ontstaan” Het is spijtig dat de deelnemers zich  enigszins overvallen voelen. Zo voelden wij ons als omwonende ook toen we een brief van het stadsdeel kregen over het mediation traject. En over de representatie door twee voor ons onbekende omwonenden, die dus kennelijk bepalen wat  qua levendigheid ( is wat anders dan overlast) acceptabel is. Wij zijn niet direct gestart met het opzetten van een petitie. We hebben als eerste contact proberen te leggen met de buurtcoördinator maar deze gaf meermaals geen gehoor.   “De mediation heeft als doel het zoeken naar een gezamenlijk gedeelde oplossing, die de exploitant van De Liefde in staat stelt De Liefde op een goede manier te exploiteren, terwijl de daarmee gepaard gaande overlast voor de omwonenden van het Bilderdijkpark acceptabel blijft” “Er wordt dus nadrukkelijk naar álle betrokken belangen gekeken, zowel die van de exploitant, als die van de  omwonenden van het Bilderdijkpark. Als het lukt om een dergelijke oplossing te vinden, zullen de deelnemers dit aan alle omwonenden presenteren” Het doel van de mediaton is helder en de gewenste output ook. We hopen natuurlijk dan ook dat de partijen er uit komen en de Liefde blijft. Wij lezen verder dat: “het stadsdeel in beginsel een gemeenschappelijk gevonden oplossing zal ondersteunen” Wij maken hieruit op dat er weinig tot geen invloed van de grootste groep omwonenden is op het eindresultaat. We hopen op een positief besluit voor het park en de buurt  Tot die tijd blijven wij de stadsdeelvoorzitter de heer Bouwmeester verzoeken om in ieder geval de petitie aan te nemen en daarmee  te laten blijken  dat hij echt naar ‘de buurt’ luistert. We hopen in ieder geval dat de Liefde blijft! En zonder dat het stadsdeel naar de buurt geluisterd heeft, blijkt uit de brief die u nu heeft gekregen dat ook een positieve meerderheid zijn stem kan laten horen. Onze dank voor jullie hulp! Groet Rosalie en Fred    

Beste ondertekenaar

Beste ondertekenaar,In februari / maart 2013 hebben velen deelgenomen aan onze petitie tegen de komst van een grote megamestvergister op bedrijventerrein Wolfsveld in Gemert. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

+Lees meer...

De gemeenteraad van Gemert-Bakel was gelukkig zo wijs om dit plan af te blazen. Initiatiefnemer MACE wil nu echter een megamestfabriek van 500.000 ton gaan bouwen tussen Landhorst en Venhorst. Beide dorpen liggen nu al ingeklemd tussen tientallen intensieve veehouderijen. Een groep inwoners van Landhorst en Venhorst is daarom een soortgelijke petitie gestart om hun dorpen te beschermen voor verdere aantasting van de leefbaarheid. Meer informatie is te vinden op: http://stopmestfabriek.petities.nl/Vriendelijke groet,Stop mestfabriek Wolfsveld.

http://stopmestfabriek.petities.nl/

In het nieuws bij Omroep Gelderland & De Gelderlander ! (Meer dan 1500 ondertekeningen!)

Sinds afgelopen weekend staat deze petitie online. Dat er de nodige aandacht is voor het parkeerbeleid in Arnhem is wel duidelijk.

+Lees meer...

Op Facebook wordt deze petitie enorm veel gedeeld en ook de Gelderlander en Omroep Gelderland besteden aandacht aan deze actie.De online community's en initiatiefnemers van deze petitie "Ik Hou Van Arnhem" & "Let Us Stay For A Day" zijn dan ook enorm blij met al steunbetuigingen. Hopelijk dat de gemeente Arnhem nu zelf vanavond in de gemeenteraadsvergadering tot actie over gaat en het betaald parkeren na 18.00 uur afschaft of met een passende oplossing komt. Wij zijn benieuwd. Artikel in de Gelderlander: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/handtekeningen-tegen-parkeerbeleid-arnhem-stromen-binnen-1.4732520Artikel bij Omroep Gelderland:http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2081837/inwoners-arnhem-starten-petitie-tegen-betaald-parkeren-in-avonden.htm#.VMZvOnYSngU

Slachtoffers gezocht

Vandaag was ik met een vriend van mij aan het praten die slachtoffer is geworden van een broodfokker. Het is sneu hoe het met zijn hond afgelopen is, maar hij is niet de enigste.

+Lees meer...

Daarom ben ik opzoek naar slachtoffers van broodfokkers die hun verhaal willen delen op ons petitie-platform.  Wil jij je verhaal delen (dit kan anoniem) mail je verhaal dan naar wilcodewaal@icloud.com

22-01-2015 | Petitie Broodfokkers, weg ermee

350+ handtekeningen en een reactie van de gemeente

Gisteren is er contact geweest met de gemeente. De reactie is positief en de gemeente wil graag een afspraak met ons. De petitie op de website levert niet veel reacties op, maar door de presentatie bij de Jumbo, het artikel in de Kijk op Reeuwijk en de mogelijkehden bij COOP en Zus & Zo, worden er wel veel handtekeningen op papier gezet. Het totaal is nu al meer dan 350 handtekeningen. Dat maakt ons sterk richting de gemeente. We wachten de afspraak af.  .

22-01-2015 | Petitie Onderhoud het Kennedybos

Statenlid Maarten Verwey in Het Parool: 'Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is bittere noodzaak'

In reactie op het pleidooi van Jos Nijhuis om de metro door te trekken naar Schiphol valt een statenlid hem bij met: "vooralsnog is het voornemen om de Noord/Zuidlijn uit te breiden een dode letter in het collegeprogramma. Het woord is nu aan de gemeenteraad." en "Zolang men niet bereid is veel meer te investeren in echt hoogwaardig openbaar vervoer (de metro), zal er ook geen enkel zicht zijn op een volwaardige ontwikkeling van de Amsterdamse metropoolregio.

+Lees meer...

Het beleid moet daar worden gericht op ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, aansluitend op de ontwikkelingen rond de metrostations."

Statenlid Maarten Verwey in Het Parool: 'Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is bittere noodzaak'
20-01-2015 | Petitie Metro naar Schiphol

Wat is de stand van zaken?

Beste mensen, Bedankt dat jullie in zulke grote getale de petitie hebben ondertekend; 516 ondertekeningen! Wat is nu de stand van zaken? We hebben meerdere malen de heer Bouwmeester, voorzitter van het Dagelijks & Algemeen bestuur van Amsterdam West, en de buurtregisseur mevrouw Rensen gemaild en gebeld met de vraag om een gesprek en het aanbieden van de petitie. Tot op heden hebben wij hier nog geen reactie op gekregen.

+Lees meer...

Er is pers aandacht geweest over de petitie en de heer Ijkelenstam en Rietman van de bestuurscommissie en portefeuillehouders van de betreffende buurten willen graag bij de aanbieding aanwezig zijn. De heer ijkelenstam opperde om te wachten op de uitkomst van de mediation tussen de exploitant en de twee klagers. Daar zijn wij niet voor. In feite is mediation voor dit bredere 'conflict' niet het geëigende middel. Een deel van de belanghebbenden (wij 516 mensen!) wordt niet gehoord, zoals in een goed proces hoort. De petitie aannemen en in gesprek gaan met de voorstanders zou het mediation traject niet in de weg staan. Het zou juist het stadsdeel helpen om tot een meer gewogen beslissing vanuit de buurt te komen.  Wat is het vervolg? We trachten de komende twee weken toch in gesprek te komen en de petitie aan te bieden. We zijn vastberaden om in ieder geval gehoord te worden. We houden jullie op de hoogte. Groet! Rosalie en Fred  

Petitie aangeboden

Beste ondertekenaars, Petitie over nieuw leenstelsel aan Senaat aangeboden 13 januari 2015 De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft dinsdag een petitie over het Wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs overhandigd aan de leden van de commissie voor OCW van de Eerste Kamer. De studentenvakbond is fel tegen de invoering van het leenstelsel.

+Lees meer...

Via de websitewww.stophetleenstelsel.petities.nl hebben 34.625 mensen zich tegen het wetsvoorstel uitgesproken. De petitie werd, in aanwezigheid van diverse andere senatoren, officieel in ontvangst genomen door senator Greetje De Vries-Leggedoor, voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten het wetsvoorstel op dinsdag 20 januari 2015 plenair te behandelen. Dezelfde dag zal hoofdelijk over het wetsvoorstel worden gestemd.

Website LSVb
15-01-2015 | Petitie Stop het leenstelsel