U, de petitionaris

Nieuws

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Update 26 januari 2016 – Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966

Update 26 januari 2016 – Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966

Goed- en slecht nieuws, laten wij met het goede nieuws beginnen desondanks de petitie pas 7 maanden loopt zijn er ruim 7.400 handtekeningen totaal opgehaald online en via de pasar malams, en de petitie loopt voor onbepaalde tijd. Naast dat deze petitie op alle pasar malams verder worden gevoerd te beginnen bij de grootste pasar Malam in de RAI op de Huishoudbeurs - verwachting over de 100.000 bezoekers – AHOY, De IJSELHAL, RIJSWIJK etc.

+Lees meer...

Kortom de pasartoer 2016 is weer begonnen. Naast de pasartoer zijn de andere benodigde stappen gezet; Minister Bert Koenders van Min. BuZa werd met onze brief reeds geïnformeerd dat deze zaak staat aan te komen. Zijn hoogste ambtenaar heeft onze brief bevestigd, evenals gemeld dat van het geld 89 miljoen werd uitbetaald aan Kon. Multinationals ( ten onrechte zie rapport van Galen). Alsmede Halbe Zijlstra werd op de hoogte gebracht, die adviseerde om nog breder in Den Haag te brengen. Het geld is er nog steeds. De brief werd door Actie Comité TvW-66 bevestigd en beantwoord dat Jakarta Advocaten Team (JAT) Bert Koenders zal gaan benaderen om met oplossingen te komen voor de uitbetaling. Het Indisch Platform steunt deze petitie met een warm hart, dit naast de Stichting N.I.C.C, en alle pasar malam organisaties. Ibu Retno -collega van Bert Koenders maar dan op Ministerie van Buitenlandse Zaken van de republiek Indonesië - is op de hoogte van deze zaak (2014). November 2015 werd een deel van de handtekeningen overgedragen aan Jakarta. Nu zijn Actie Comité TvW-66 en JAT bezig met de voorbereidingen en de gevoerde werkwijze. Evenals de onderhandelingen zijn volop aan de gang waar op dit moment niet in details naar buiten kan worden getreden.'

In dit kader heeft een “werkgroep “binnen het Actie Comité TvW-66 concept rapport “Traktaat verdrag van Wassenaar slaat een brug tussen Nederland Indonesië “ van 60 pagina’s opgesteld. Met als doel dat dit rapport aan Minister Bert Koenders wordt aangeboden en als basis dient bij de gesprekken gevoerd door JAT. Op welke wijze de betaling geschied met de reikwijdte. Beide aspecten zullen door in nog nader in te stellen deelnemersraad democratisch worden beslist dat wordt bemand door 50 mensen van brede Indische pluimage, later meer hierover.

Het Jakarta Advocaten Team (JAT) had de toezegging gedaan dat zij deze zaak zal behartigen namens de Indische Gemeenschap op basis van “No cure No pay”, het enige was dat het Actie Comité TvW-66 om namens belanghebbende 10.000 handtekeningen moet verzamelen middels een petitie en te overhandigen aan JAT. Dit redelijk gezien de groep nu uit een populatie van 70.000 bestaat. Verwachting is dat dit aantal voor april wordt gehaald. Met het behartigen wordt bedoeld dat eerst een dialoog plaatsvindt met Bert Koenders met zijn Ministerie om met oplossingen te komen tot uitbetalingen aan de Indische Gemeenschap, en de wijze waarop (Ook hier liggen pan klare plannen, dat uitgaat van het Model Gebaar 2000). Waar als basis het rapport “Traktaat verdrag van Wassenaar slaat een brug tussen Nederland Indonesië” wordt ingezet.

Het slechte nieuws dat voor de voortgang van deze zaak (dossier) voor 2016 het Actie Comité TvW-66 voor hoge kosten komen te staan. Voor 2015 heeft ICM (Indische Internetkrant) deze voor haar rekening genomen als sponsor. Komende kosten voor 2016; Voeren van Petitie op de pasar malam – het streven is om boven de 10.000 handtekeningen- en op Internet. Organiseren van zittingen voor deelnemersraad (50 man, 12 keren). Overige kosten in NL en Indonesie. Het rapport “Traktaat verdrag van Wassenaar slaat een brug tussen Nederland Indonesië” wordt gepubliceerd op het moment deze reeds ter beschikking is gesteld aan Minister Bert Koenders door JAT.'

Graag doet het Actie Comité TvW-66 een beroep op uw begrip, en vragen een kleine bijdrage om deze zaak voor te kunnen blijven zetten. Wilt U nu al doneren mail naar info@icm-online.nl . Later komen wij hierop terug hoe u kunt doneren om ons werk voor te blijven zetten. Grote onzekerheid zijn de kosten van JAT.

Namens Actie Comité TvW-66 Door mij geplaatst op 26 Januari 2016 om 14.00

Veel commotie rondom het nieuwe beleid

Er is veel te doen rondom het nieuwe beleid. Er is een interview afgenomen door RTV Stichtse Vecht in het park, er verschijnen stukken van voor- en tegenstanders in de VAR en Vechtstroom en in het park wordt er veel over gepraat.

+Lees meer...

Er is ook een Facebookpagina aangemaakt, waarop steeds alle nieuwe informatie gedeeld wordt. Op de hoogte blijven? Like dan deze pagina

Wanneer je nog geen bezwaar hebt gemaakt bij de Gemeente tegen de aangekondigde wijziging, doe dit dan snel. Tot 4 februari is dit mogelijk, gezien de bezwaartermijn. Inspiratie nodig? Geef via de link je naam en mailadres en je kunt een voorbeeld downloaden

25-01-2016 | Petitie Hondenbeleid park Maarssenbroek

Al meer dan 700 ondertekeningen in 3 dagen

Sinds de start van de petitie drie dagen geleden hebben meer dan 700 mensen de petitie ondertekend. Met 40.000 ondertekenaars kunnen we Den Haag wakker schudden...De paardenbeulen zijn ook levens gevaarlijk voor mensen!!

.

Spread this link to the English version of the petition

The short link to this petition does not seem to work, so use https://petities.nl/petitions/night-trains-in-europe?locale=en to promote this petition amongst Europeans who do not understand Dutch.

21-01-2016 | Petitie Nachttreinen in Europa

Bevestigen ondertekening (nog) niet met Outlook Mobile

Er komen e-mails binnen op webmaster@petities.nl met klachten van mensen die hun ondertekening niet kunnen bevestigen met "Verzonden vanuit Outlook Mobile" of "Verzonden met Windows Mail" onderin hun bericht.

Gebruikers van Microsoft Outlook op de mobiel kunnen hun ondertekening niet bevestigen omdat de link niet klikbaar is.

+Lees meer...

De link kleurt wel groen, maar daar blijft het bij.

We raden Outlook Mobile-gebruikers en anderen die de link niet kunnen volgen aan om de e-mail door te sturen naar/te lezen op een andere computer. Ook kunt u de in onze mail genoemde link natuurlijk overtypen, maar dat is heel erg lastig. Kopiëren van de link kan niet zomaar. Dat is wel mogelijk als u de e-mail eerst beantwoordt of doorstuurt. Bij het bewerken van de e-mail kunt u er dan voor kiezen onze e-mail volledig te tonen. Met wat gepriegel kunt u de link dan kopiëren en weer in een webbrowser plakken.

Zodra wij, op termijn, e-mails in HTML-formaat versturen en niet als een gewone e-mail zullen de links niet meer groen kleuren in Outlook Mobile.

OutlookMobile-link OutlookMobile-copy-link

20-01-2016

Uitreiking petitie aan regiodirecteur NS

Deze petitie wordt maandag 18 januari om 15.45 uur in de raadszaal van de gemeente Beverwijk uitgereikt aan de Regiodirecteur van de Nederlandse Spoorwegen mevrouw Heike Luiten. De petitie wordt uitgereikt door fractievoorzitter Brigitte van den Berg namens alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Beverwijk in het bijzijn van Wethouder Jaqueline Dorenbos.

Ruud Jansen, die voor Zandvoort FM programma’s presenteert is tegenwoordig langer onderweg naar Zandvoort.

+Lees meer...

Om de reistijd niet onnodig lang te maken, heeft hij hulptroepen ingeschakeld. “Collega’s en vrienden halen mij op. Die mensen moet ik met mijn NS-probleem lastig vallen. De NS lijkt maling te hebben aan de inwoners van de IJmond”.

Omdat er nog slechts een boemeltje rijdt van en naar Haarlem wordt de regio slecht bereikbaar. De initiatiefnemers stellen dat de regio minder economisch aantrekkelijker wordt, het milieu onnodig wordt belast door toenemend autogebruik en de bereikbaarheid in en om de IJmond slechter wordt. “De trein is met deze maatregel geen goed alternatief meer voor de auto. Als meer mensen in de auto stappen wordt het ook steeds drukker op onze toch al drukke wegen. Mensen die afhankelijk zijn van de trein worden helemaal getroffen. Ik maak me daar zorgen over” aldus Jacqueline Makbouli.

De initiatiefnemers zijn nog het meest verontrust over de sluiting van de Velsertunnel op 15 april a.s. Ondanks alle inzet van Rijkswaterstaat om alternatieven te bieden, lijkt de NS daar niet aan mee te willen werken. Zij vragen bij het uitreiken van de petitie dan ook de aandacht van de NS voor de geschetste problemen die onze regio kent door de versoberde dienstregeling

ISIS en 'gematigde rebellen' trekken samen op

http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/isis-deal-syrian5814128.html.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië

Koppensnellende 'gematigde rebellen'

https://willyvandamme.wordpress.com/2015/11/21/syri-een-brandstapel-voor-minderheden/.

18-01-2016 | Petitie Bert Koenders moet naar Syrië