U, de petitionaris

Nieuwtjes

Overzicht van instrumenten voor betrokkenheid voor gemeenten

Gemeenten die burgers via internet willen betrekken bij de lokale democratie en het bestuur hebben allerlei instrumenten om uit te kiezen.

Een overzicht is samengesteld door Movisie in een PDF van 44 pagina's. Petities.nl wordt besproken als 1 van de 21 instrumenten, waarvan een deel met praktijkvoorbeelden.

Instrumenten die goed zijn te combineren met Petities.nl:

Wij faciliteren geen online-discussie op Petities.nl en raden af om daar een platform voor te bieden. Een speciaal platform bieden als overheid is problematisch weten wij. Burgers verbinden met de gekozen volksvertegenwoordigers - online verbinden met offline - is de uitdaging en onze opgave sinds 2005.

06-06-2018

Help mee handtekeningen te verzamelen!

De QR-code staat op Facebook.

van deur tot deur, levert veel op maar kost ons teveel tijd

Gisteren zijn er een aantal ouders in Nobelhorst langs de deuren gegaan dat heeft veel handtekeningen opgeleverd van mensen die ons initiatief ondersteunen. Het leeft bij ons allemaal.

+Lees meer...

Het zou fijn zijn als de kavelverenigingen en buurtschappen hun leden kunnen informeren over dit initiatief, we hebben maar weinig tijd. 1 handtekening op papier kost 5 min, 1 handtekening digitaal kost ons geen tijd.

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer

De drie gerelateerde moties zijn met handopsteken in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Van de 150 leden heeft geen meerderheid gestemd voor deze moties.

+Lees meer...

Bron: tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P09668

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Op 29 mei j.l. is de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Er waren 8 of 9 Kamerleden aanwezig. Ik heb ze uitgebreid toegesproken. Ze leken onder de indruk van de toespraak en hebben mij vervolgens verzocht de tekst van de toespraak toe te sturen. Tijdens het algemeen overleg zijn verschillende door ons aangekaarte punten aan de orde geweest. Helaas zijn de meeste voor musici relevante moties verworpen:

  • basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor kunst- en cultuurmakers: VERWORPEN
  • realiseren van een fatsoenlijke beloning voor kunst-en cultuurmakers: VERWORPEN
  • bevorderen van het collectief onderhandelen in de muzieksector: VERWORPEN

Hopelijk heeft het sommige mensen toch aan het denken gezet. Bij deze sluit ik mijn actie en geef ik graag het stokje over aan de volgende die op de barricades wil gaan staan voor de muzieksector. Dank voor jullie steun en succes aan de volgende acties!

mvg

Maria Lewanski

EINDE REACTIE

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer

Beste ondertekenaars,

Op 29 mei j.l. is de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

+Lees meer...

Er waren 8 of 9 Kamerleden aanwezig. Ik heb ze uitgebreid toegesproken. Ze leken onder de indruk van de toespraak en hebben vervolgens mij verzocht de tekst van de toespraak toe te sturen. Tijdens het algemeen overleg zijn verschillende door ons aangekaarte punten aan de orde geweest.

Sterke delegatie naar Den Haag

Vertegenwoordigers van bewoners uit Gilze én uit Rijen gaan mee op dinsdag 26 juni. Het bedrijfsleven stuurt de voorzitter van het GRIC en de gemeente wethouder Dols.

+Lees meer...

Breed gedragen deze petitie!

Petitie is aangeboden aan de directie van de Rotondaschool

Vanmiddag is de petitie aangeboden aan de directie van de Rotondaschool. Dit in het bijzijn van een MT lid en vele ouders die ons initiatief steunen.

Rond 12:00u vanmiddag was de stand 121 ondertekeningen.

+Lees meer...

De petitie blijft open staan tot nader order.

We hebben de directie uitgelegd dat we opkomen voor onze kinderen, zodat deze met plezier naar de school gaan en kwalitatief goed onderwijs krijgen. Nu en in de toekomst.

Er is verteld dat de petitie minder dan een week geleden is opgesteld en dat deze sinds vrijdag 15 juni gecommuniceerd is met de ouders van groepen 5b, 5a en 4b. Helaas hebben we groep 4a niet kunnen bereiken. We hebben uitgelegd dat we de oudergeleding van de MR continue op de hoogte hebben gesteld en de docenten en ondersteunend personeel hebben geïnformeerd. Via LinkedIn is bij belangrijke personen bij de SKOR, Raad van Bestuur van de SKOR, Wethouder Tiel en nog veel meer, de petitie ook bekend gemaakt.

Op de eerste dag was de stand al 73 ondertekenaars. We vinden de petitie dan ook een groot succes en het is een grote ondersteuning van ons voorstel.

We hebben geprobeerd om de communicatie zo dicht mogelijk bij de Rotondaschool te houden en het was, tot op heden, niet nodig om spandoeken in Passewaay op te hangen, een grote Facebook campagne te houden en de media in te lichten.

Door de vele constructieve gesprekken die met onze directeur Arie gevoerd zijn, was dat ook niet nodig. Hij heeft steeds het gevoel gegeven dat het plan wat er nu ligt, aanpasbaar is. Wij vinden het huidige plan gekkenwerk en draagt zeker niet bij aan werkdrukverlaging voor de docenten. Mede door het telefoontje wat ik met SKOR voorzitter Maurice Gloudi heb gehad verwacht ik dat er een goed nieuw voorstel uit de komende MT vergadering komt.

Afgesproken is dat op korte termijn de uitslag meegedeeld wordt.

Ik wil iedereen bedanken die achter de petitie staat en hen die dagelijks hun steun hebben getoond.

GroenLinks wil wel participatie, maar alleen als de uitkomst vast ligt

Op 19 juni werd in de gemeenteraad van Amersfoort het nieuwe coalitieplan gepresenteerd namens D66, GroenLinks, VVD en Christenunie. In een kort debat tussen Dillian Hos van GroenLinks en Ben Stoelinga van Amersfoort2014 werd duidelijk dat GroenLinks de zonnevelden in Vathorst Noord als voldongen feit beschouwt.

+Lees meer...

Participatie met bewoners prima, maar wel ervan uitgaande dat die zonnevelden er komen. GroenLinks erkende dat er in het verleden iets mis was gegaan, maar durft aan omwonenden blijkbaar niet de vraag te stellen: 'Vinden jullie het ok, als we de afspraak in de Ontwikkelingsvisie openbreken en daar zonnevelden neerleggen?' Nee, het antwoord op die vraag wordt gevreesd en zo hebben we weer een nieuwe regentenpartij: GroenLinks!

Binnen 24 uur meer dan 1000 handtekeningen!

We zijn zeer verheugd dat binnen 24 uur na het bekend maken van deze petitie meer dan 1.000 mensen de petitie al hebben ondertekend!

Tegelijk maak het ons triest, want het is een overduidelijk signaal dat transgenders en hun omgeving meer dan genoeg hebben van de belachelijke situatie in de Nederlandse transgenderzorg.

We hopen van harte dat nog vele handtekeningen zullen volgen de komende dagen en weken.

+Lees meer...

Blijf ons steunen en vraag uw omgeving ook te tekenen!