You, the petitioner

Updates

Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid

De petitionaris van de petitie Oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige covid vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Uit onderzoek blijkt dat ruim 10% van alle mensen die een COVID-19 besmetting oplopen hier langdurige klachten aan overhouden. Dit met vaak invaliderende, levensontwrichtende gevolgen voor hun werkzame, sociale en voorheen sportieve leven. Graag vragen wij jouw steun. Met jou bedoelen wij de PASC patient, hun naasten (vrienden, familie en collegae) en verder iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt.

PASC staat voor 'post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection'. Symptomen behelzen o.a. extreme vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, kortademigheid, spier- en gewrichtspijnen, druk op de borst, hoofdpijnen, maag- en darmproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Geschat wordt dat er momenteel zo'n 100.000 PASC patiënten in Nederland zijn.

In de VS maakt het NIH (the National Institutes of Health) de komende 4 jaar 1,1 miljard dollar vrij voor onderzoek naar PASC. In het VK investeert NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) in de opzet van 81 klinieken speciaal voor PASC-patiënten plus onderzoek met een budget van 18,5 miljoen pond.

Teken jij ook, zodat we een duidelijk signaal kunnen geven met het verzoek om meer erkenning, gecoördineerd onderzoek en een betere behandeling van PASC?"

langdurigecovid.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-03-29

Aanhoudende Protesten in Bulgarije

Bulgarian Protests Resolute, Attendance Grows     Anti-government protests in Bulgaria will be held Thursday for the 21st day in a row. Photo by BGNES   The 20th consecutive day of protests against Bulgaria's Socialist-endorsedgovernment of Plamen Oresharski was one of the largest ones held in the capital Sofia in the last 15 years. Over 25 000 gathered Wednesday evening in front of the Council of Ministers in downtown Sofia to request the resignation of the Cabinet Oresharski. There is a new trend noticed in the last few days with the attendance of the rallies growing after a slowdown at the end of last week and the weekend, attributed mostly to inclement weather. It took the procession over 40 minutes to pass through the main pedestrian Vitosha Boulevard.

+Read more...

When people were still marching there, the first ranks reached the building of the Parliament. There were no reported incidents. There is a counter-protest in support of the Cabinet Oresharski, held every evening in the park near the National Palace of Culture in Sofia, with much lower attendance. Anti-government protest rallies were held in the cities of Varna and Plovdiv where the attendance was low as well. A pro-government rally gathered 500 people in the Danube city of Vidin. The protests are to continue with the morning coffee-drinking anti-governmentrally in front of the Parliament building. The morning protest is to merge with the traditional afternoon rally, the 21st in a row, starting 6.30 pm in front of the Council of Ministers building. The series of anti-government protests in Bulgaria was triggered by the scandalous appointment of controversial media mogul Delyan Peevski as Chair of the State Agency for National Security (DANS). Although the appointment was revoked, the people went on to demand that the cabinet resign collectively over ties with oligarchs. Protesters are also calling for Election Code amendments which will guarantee greater representation of the people in Parliament.

Aankondiging referendum verzoek besproken in de Gemeenteraad

Op 3 juli 2013 werden de uitgangspunten van het nieuwe erfpacht systeem behandeld in de gemeenteraad. Koen de Lange heeft in de raad de aankondiging van het referendumverzoek toegelicht, met op dat moment 2.900 steunbetuigingen.

+Read more...

De gemeenteraad heeft de door ons aangedragen alternatieven (eerlijke verdeling van de waardeverandering en een kooprecht voor de erfpachter) niet overgenomen. Een meerderheid van de raad (behalve CDA en TON) stemde uiteindelijk in met het college voorstel. De volgende stap is dat wij op 9 september 2013 een inleidend referendumverzoek gaan indienen, waarvoor we 6.750 steunbetuigingen van kiesgerechtigde Amsterdammers nodig hebben. Het raadsbesluit is, lopende de referendum procedure, opgeschort. Dit betekent dat de gemeente nu geen verdere formele stappen kan zetten voor de uitwerking en invoering van het nieuwe erfpachtsysteem tot na het referendum. Alle steunbetuigers hartelijk dank! en zegt het voort.

2013-07-04 | Petition Referendum erfpacht Amsterdam

20e dag demonstraties Bulgarije

Bulgarians Chant 'Resignation' on 20th Day of Protest       Send to Kindle Protesters carrying a sign reading 'Resignation' at the rally in front of government buildings in central Sofia Wednesday. Photo by OffNews. Thousands of Bulgarians have yet again gathered Wednesday evening in front of the Council of Ministers in downtown Sofia to request the resignation of PM Plamen Oresharski. This is the 20th consecutive day on which citizens have come out, largely in capital Sofia, to protest against a number of controversial appointments by Oresharski. Protesters are calling for a change of electoral rules, cabinet resignation, and new snap elections, arguing that early elections on May 12 failed to produce an adequate parliament. Wednesday was marked by a number of blockades of major central Sofia intersections by protesters, as well as the brief detention of journalist Nayo Titzin. Titzin was impersonating controversial Bulgarian nationalist leader Volen Siderov, who has assumed a provokative anti-protest stance. .

Advalvas

Geneeskundestudent in actie tegen hoog collegegeld   Gemotiveerde studenten die na een eerdere studie alsnog bij geneeskunde ingeloot worden, moeten daar flink voor betalen. Wie een eerder een bachelor of master binnen de gezondheidszorg  haalde,  moet tijdens de geneeskundestudie het instellingscollegegeld van 15000 euro per jaar betalen.

+Read more...

Studenten die een andere soort studie gedaan hebben, betalen het normale bedrag. Petitie Een oneerlijke regel vindt masterstudent geneeskunde Pauline Appelboom (28). Zij begon eenonline petitie om de regering te vragen deze aan te passen. Inmiddels heeft ze bijna duizend handtekeningen binnen. Onder meer van hoogleraren van haar faculteit en verschillende medisch specialisten. Gedwongen te stoppen 35000 euro. Dat kost het Appelboom om haar master geneeskunde te halen. Na een paar keer uitgeloot te zijn, studeerde ze gezondheidswetenschappen. Een beslissing die haar veel geld gaat kosten. Want wie al een diploma binnen de gezondheidzorg op zak heeft, mag geen tweede studie voor hetzelfde tarief volgen.  “Ik studeer samen met afgestudeerde juristen en economen die wel het normale collegegeld betalen. Dat voelt heel oneerlijk.” Appelboom kent minstens twintig studenten die het hoge bedrag moeten betalen. “Eén studente moest nog maar twee jaar van haar master doen. Het is zo zonde dat ze gedwongen werd om te stoppen.” Geen kaakchirurg meer De regel heeft ook rare gevolgen. Kaakchirurgen bijvoorbeeld moeten zowel tandheelkunde als geneeskunde gestudeerd hebben. Wie eerst tandarts is en daarna besluit zich te specialiseren, krijgt hiervoor een flinke rekening. “Over een paar jaar wil niemand meer kaakchirurg worden.” En verpleegkundigen die alsnog arts willen worden, moeten tijdens hun bachelor het hoge bedrag betalen. 4 juli biedt Appelboom haar petitie aan op het binnenhof. Ze zoekt nog lotgenoten die met haar naar Den Haag willen: pauline.appelboom@gmail.com. Floor Bal / Foto: Floor Bal

Algemeen dagblad

  ‘Coschappenkostenme45.000euro’   AMSTERDAM • Studente geneeskunde Pauline Appelboom is een petitiegestart omdat ze 45.000 euro moet betalen om coschappen telopen. ,,Ik betaal zo veel omdat ik eerst een andere gezondheidsstudieheb gedaan.

+Read more...

Terwijl iemand die eerst rechten heeft gestudeerdmaar een fractie moet ophoesten.’’ Inmiddels hebben zich 800 bozemedestudenten en medisch specialisten achter haar geschaard.SUZANNE DOCTER Minister Jet Bussemaker van Onderwijszei het vorige maand nog.Ambitieuze studenten die twee studiesdoen, moeten niet worden gestraftdoor ze enorm veel collegegeldte laten betalen. Maar PaulineAppelboom (28) moet 45.000 euroneertellen om coschappen te kunnenlopen tijdens haar studie geneeskunde.De VU vraagt zo veel ‘inschrijfgeld’aan Pauline omdat een normaaltarief alleen telt als je twee studiestegelijkertijd doet. Voor geneeskundebestaat wel een uitzondering,mits je eerst iets heel anders heb gestudeerd.,,Jaargenoten die eerstrechten of bedrijfskunde deden, betalenhet gewone tarief. Ik betaal15.000 euro per jaar en dan heb ikmazzel. In Maastricht vragen ze32.000 euro.’’ De Amsterdamse legtuit dat ze dit voor aanvang allemaalniet had kunnen weten. Bijna 10jaar geleden besloot de oud-Nederlandskampioene karate haar topsportcarrièrein te ruilen voor geneeskunde.,,Ik heb speciaal eentweede vwo-diploma gehaald metbètavakken.’’Het mocht niet baten: ze werdtwee keer uitgeloot. Toch gaf ze haardroom niet op. Ze studeerde gezondheidswetenschappenom zichtegen het einde aan te melden voorselectie bij de VU, waarbij de beste140 kandidaten werden toegelatenvoor geneeskunde.Tot haar grote vreugde zat Paulinedaarbij. ,,Er waren geluiden dat studentenin de toekomst meer moestenbetalen voor een tweede studie.Maar volgens de VU kon ik mijn bachelor-fase probleemloos doorlopen.Over de master wisten ze nog niets.’’Korte tijd later werd haar vertelddat ze haar diploma gezondheidswetenschappenkon aanvragen.,,Had ik mijn diploma maar nooitopgehaald of een paar tentamensgemist zodat ik later klaar was. Danwas er niets aan de hand.’’ASTRONOMISCHIn januari 2011 sloeg het financiëlenoodlot toe. De VU besloot astronomischecollegegelden te vragen aanstudenten zoals Pauline, die in paniekraakte. Waar haalde ze de45.000 euro vandaan die ze voorhaar 3-jarige master zou moeten betalen?,,Bij DUO, de organisatie die destudiefinanciering regelt, kon ik hetniet lenen. En de bank wil tot25.000 euro gaan, tegen 7,2 procentrente.’’ Meerdere studiegenoten zijnondertussen al gestopt uit financiëlenood. Eén zelfs in haar laatste jaar.Doodzonde.’’Pauline begrijpt niet dat een uitzonderingwordt gemaakt voor bedrijfskundigenen anderen zondermedische achtergrond. ,,Worden datbetere artsen dan bijvoorbeeld verpleegkundigendie al veel ervaringin de gezondheidszorg hebben?’’Ook gokt ze dat over 20 jaar geenkaakchirurg meer te vinden is. ,,Omkaakchirurg te worden moet je ookgeneeskunde doen. Wie is zo gek,tegen betaling van 15.000 euro perjaar?’’De Amsterdamse studente heeftinmiddels bijval van 800 medestudentenen medisch specialisten dieallemaal de petitie hebben ondertekenddie ze is gestart. Daarmee wilze bereiken dat geneeskunde betaalbaarwordt voor iedereen, ongeachtiemands vooropleiding. Ook wordthaar pleidooi ondersteund door studentenorganisatiesals het ISO en deLandelijke Studenten Vakbond.,,Minister Plasterk gaf de collegegeldenvrij, maar riep dat die nooittienduizenden euro’s zouden bedragen.Moet je nu zien,’’ zegt LSVBvoorzitterKai Heijneman. ,,Metdeze maatregel straf je ambitie entalent juist af.’’Pauline Appelboom: Studie veelte duur. FOTO UNITED PHOTOSNIEUWS vrijdag 17 mei 2013

Arts in Spe

Geneeskundestudent Pauline Appelboom moet bijna een halve ton instellingsgeld betalen om coschappen te kunnen lopen. Met een petitie hoopt zij steun te verwerven tegen deze hoge instellingsgelden voor studenten die al een diploma van een zorggerelateerde studie op zak hebben.   © Thinkstock   De petitie ‘Studie geneeskunde voor iedereen’ is op moment van schrijven 450 keer ondertekend.

+Read more...

Appelboom is de petitie gestart omdat zij zelf 45.000 euro moest betalen om haar coschappen te kunnen lopen. Zij had al een diploma Gezondheidswetenschappen op zak, een studie die zij volgde in afwachting van de toelating tot de studie geneeskunde, en werd in 2011 geconfronteerd met het hoge instellingengeld van de VU van jaarlijks 15.000 euro. Drie jaar coschappen zullen daarmee 45.000 euro kosten. Studenten die een studie buiten de gezondheidszorg hebben gevolgd, zoals rechten of economie, hoeven dit verhoogde bedrag niet te betalen. Dat is niet eerlijk, vindt Appelboom: ‘Waarom zou ik na uitloting voor geneeskunde een studie buiten de gezondheidszorg gaan doen? Ik voel me gediscrimineerd op basis van diploma.’ De langstudeerboete is inmiddels teruggedraaid, en ook twee studies tegelijkertijd volgen mag voor het lagere wettelijk collegegeld van 1835 euro. Wie al een diploma heeft, valt echter buiten de boot. Appelboom: ‘Het aanvragen van mijn diploma is de grootste financiële dwaling in mijn leven tot nu toe.’ Het instellingsgeld varieert tussen de faculteiten. Heleen Croonen

Nieuwsbron (Duits) over Bulgarije

Muzyk Maskelyn moet blijven

Het programma Muzyk Maskelyn dreigt te verdwijnen. Tot 15 augustus kunnen we echter de petitie tekenen voor het behoud van dit unieke programma met een zeker zo unieke database aan muziek/cultuur.   Jarenlang heeft Muzyk Maskelyn audio-opnames gemaakt van grote blaasevenementen.

+Read more...

Zo kon de Omrop altijd over actueel materiaal beschikken voor hun uitzendingen en konden de muzikanten, familieleden, vrienden en kennissen de optredens terug beluisteren op radio of CD. De laatste jaren kwam hier ook nog de live-uitzending via omroplive.nl bij.Hier komt nu met het stoppen van Muzyk Maskelyn een einde aan.De bezuiningen van Omrop Fryslân is een direct gevolg van de bezuinigingen door de Provincie Fryslân. Fryslân is een blaasmuziekprovincie bij uitstek met meer dan 10.000 muzikanten met een nog veel grotere achterban. Nergens in Nederland doen zoveel orkesten mee aan concoursen dan in Fryslân. Ook worden de Nederlandse Brassband-en Fanfarekampioenschappen, het Gouden Spiker Festival en Euro Brass Drachten vanuit Fryslân georganiseerd, tot nu toe in goede samenwerking met Muzyk Maskelyn.Natuurlijk stellen wij het op prijs dat de Omrop het doel heeft om in meer programma’s aandacht te willen besteden aan cultuur en blaasmuziek en om Koperkanaal.nl online te willen houden. Maar tegelijk vragen wij ons dan af, wat zal er worden uitgezonden als er geen opnames meer worden gemaakt.Wij kunnen het ons niet voorstellen dat Muzyk Maskelyn en haar medewerkers niet langer meer betrokken zullen zijn bij onze blaasmuziekevenementen en dat deze evenementen niet meer de aandacht zullen krijgen die ze verdienen. Daarom roepen wij de Friese politiek op om dit niet te laten gebeuren. Dit kan en mag niet gebeuren!!   Muzyk Maskelyn wordt niet alleen via de ether beluisterd, maar buiten Fryslân ook via internet of via live-stream op omroplive.nl. Begin april 2013 deden de volgende organisaties reeds een persbericht de deur uit, waarin de Fryske politiek werd opgeroepen dit niet te laten gebeuren:   OMF – Organisatie Muziekverenigingen Fryslân, http://omfryslan.nlNBK – Nederlandse Brassband Kampioenschappen, http://www.enbk.nlONFK – Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, http://www.onfk.nlGouden Spiker Festival, http://www.goudenspikerfestival.nlEurobrass Drachten, http://www.eurobrassdrachten.nl

2013-07-02 | Petition Muzyk Maskelyn moet blijven