U, de petitionaris

Nieuws

Open horeca en retail

De petitionaris van de petitie Open horeca en retail vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

openhorecaenretail.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

11-01-2022

‘In Landhorst geen mestfabriek’

Geen mestfabriek in Landhorst. Dat stellen de Brabantse Provinciale Statenleden Antoinette Knoet-Michels (PvdA), Hagar Roijackers (GroenLinks) en Marco van der Wel (Partij voor de Dieren) onomwonden op zaterdag 10 januari in De Gelderlander. De drie Statenleden brachten vrijdag 9 januari een bezoek aan de locatie in Landhorst waar Nederlands grootste mestfabriek zou moeten komen.

+Lees meer...

Daarna gingen ze bij Giel Dekkers, de man die in Landhorst de protesbeweging leidt tegen de fabriek, op bezoek om in gesprek te gaan met verontruste inwoners van Landhorst en buurdorp Venhorst. Er zijn inwoners die liever niet met naam en toenaam in de krant willen. ‘Want we willen de lieve vrede in het dorp zo goed mogelijk bewaren.’ Het is duidelijk dat de mestfabriek al voor tweedeling zorgt in de dorpen. ‘Dat is al wat MACE (de boerencoöporatie die de mestfabriek in Landhorst wil bouwen, HB) hier heeft bereikt.’Bron: De Gelderlander

Print en onderteken bezwaarschrift

Aan: alle ondertekenaars van de petitie tegen het hoge hekwerk om de Bredeschool in Heteren Beste ondertekenaars, Inmiddels is de petitie al ruim 350 keer ondertekend en is er zowel via de Gelderlander als via omroep Gelderland aandacht geschonken aan dit absurde besluit van de gemeente Overbetuwe. Dit is een mooie stap in de weerstand tegen het hek.

+Lees meer...

Veel dank voor het ondertekenen! Maar om een nog grotere vuist tegen de gemeente Overbetuwe te kunnen maken is het ook nodig om bezwaar te maken, en dat kan op een eenvoudige manier: Print bijgevoegd bezwaarschrift, vul het in en onderteken het. Vervolgens kan het (zonder postzegel) worden verstuurd. Belangrijk: het bezwaarschrift moet uiterlijk dinsdag 13 januari a.s. gepost worden! Als laatste: mochten er nog mensen in jullie gezin of omgeving zijn die de petitie nog niet ondertekend hebben en/ of bezwaar hebben gemaakt: roep ze op dit alsnog te doen en zet deze petitie op sociale media. Hoe meer mensen deze petitie ondertekend hebben, hoe beter! Met vriendelijke groet, Actiecomité Geen Hoog Hekwerk

Bezwaarschrift als PDF

Telegraaf: 'Snelheid in Amsterdam naar 30 km/u'

Volgens de Telegraaf is een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad eens met het voorstel om de maximumsnelheid naar 30km/u te brengen binnen de ring in Amsterdam. Wat de meerderheid van de gemeenteraad betreft gaat Amsterdam als noodgreep de algehele snelheid voor alle verkeer verlagen naar 30 kilometer per uur. Daarmee worden dagelijks vele duizenden automobilisten gedwongen om langzamer te rijden.

+Lees meer...

Maar ook verdwijnt het snelheidsverschil met de snorscooter waardoor die zonder extra gevaar tussen de auto’s kan rijden.

Telegraaf: 'Snelheid in Amsterdam naar 30 km/u'
07-01-2015 | Petitie 30km/u in Amsterdam

PERSBERICHT VEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD MOET BLIJVEN

PERSBERICHTVEGETARISCH ZORGCENTRUM FELIXOORD MOET BLIJVEN Midden in Oosterbeek, omringd door 6 ha. groen, staat het enige Vegetarische Zorgcentrum van Nederland,Felixoord.

+Lees meer...

De maximaal 70 bewoners met een vegetarische leefwijze komen uit heel Nederland om hier de rest van hun leven met gelijkgestemden door te brengen. Bijzonder is, dat Felixoord nog steeds een eigen keuken heeft, waar wordt gewerkt met een evenwichtig voedingspatroon op vegetarische basis. Zorg oudere vegetariërs onder druk Door het huidige overheidsbeleid, dat bepaalt dat ouderen zolang mogelijk met hulp thuis moeten blijvenwonen, is mede hierdoor ook hier de zorg voor oudere vegetariërs onder druk komen te staan. Om deze neergaande spiraal in de bestaansmogelijkheid van Felixoord een halt toe te kunnen roepen zijn de volgende initiatieven mogelijk. Een landelijke status Als de politiek aan Felixoord een landelijke status verleent, kunnen in Felixoord meer verpleeghuispatiënten worden opgenomen, waardoor een rendabele exploitatie in de toekomst kan worden gerealiseerd. Felixoord wil zich daarnaast ook gaan profileren als Vegetarisch Kennis- en Praktijkcentrum, waar lezingen, workshops, congressen en symposia kunnen worden gehouden. Uiteraard is bij dit alles de steun van diverse aard en door personen en instellingen van groot belang. In aanmerking genomen dat zo’n 5% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig vegetariër is, om nog maar niet te spreken van de 3,5 miljoen flexitariërs (vegetariërs die als dat beter uitkomt ook weleens vlees eten), zou het toch mogelijk moeten kunnen zijn, dat vegetariërs ook in de toekomst in Felixoord zorgeloos oud kunnen worden! Om het bestaansrecht van Felixoord en ook de toenemende vraag naar een verantwoorde en vegetarische manier van leven voor kwetsbare ouderen veilig te stellen vragen wij de 2e Kamer te regelen dat Felixoord een bijzondere landelijke status krijgt. Daarmee kunnen we het unieke karakter van Felixoord als vegetarisch zorgcentrumbehouden, We voorkomen daarmee dat er door de regio-budgetten in de Wet Langdurige Zorg ons landelijk vegetarisch zorgcentrum verloren gaat. Het is belangrijk dat mensen vanuit hun eigen waarden en drijfveren vorm kunnen geven aan hun leven. Ook als zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners van verzorgingshuizen kunnen minder invloed op hun levensomstandigheden uitoefenen dan voorheen, doordat ze voor hun zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van anderen. Juist daarom is het zo belangrijk dat zij in een omgeving kunnen leven, die maximaal aansluit bij hun levensovertuiging en gewoonten. Felixoord vervult een belangrijke functie in het leven van mensen, die overtuigd vegetariër zijn. Zeker omdat zij van een generatie zijn waar het niet gebruikelijk is vegetariër te zijn. Behoud van dit zorgcentrum is daarom essentieel. Als ondersteuning en sympathiebetuiging kan men vanaf 15 december 2014 de petitie tekenen. http://felixoordblijft.petities.nl/ Tevens is een blog geopend.https://felixoordblijft.wordpress.com/ Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Anke Stavast Tel: 026 – 840 62 77 email: ankestavast@gmail.com of Ruud Borman Tel: 06 – 2746 2799 email: alchemystic@outlook.com

Het Parool: 'Trek de Noord/Zuidlijn meteen door naar Schiphol'

Ook in Het Parool aandacht voor de oproep van Jos Nijhuis van Schiphol in zijn nieuwjaarstoespraak.  Nieuws is: De capaciteit van de treintunnels onder de luchthaven is in de nabije toekomst onvoldoende voor de aan- en afvoer van reizigers en werknemers, blijkt uit vorig jaar opgestelde prognoses. Dat heeft ook te maken met veiligheid: bij calamiteiten kan het ondergrondse treinstation niet tijdig worden ontruimd.

+Lees meer...

Schiphol bereidt al een nieuw bovengronds ov-knooppunt voor, op het plein voor Schiphol-Plaza. Nijhuis zegt er niet bij waar de financiering vandaan moet komen. Gemeente Amsterdam, Den Haag, de regio, Schiphol zelf, een toeslag op vliegtickets of een bepaalde combinatie van die bronnen?

Het Parool: 'Trek de Noord/Zuidlijn meteen door naar Schiphol'
06-01-2015 | Petitie Metro naar Schiphol

NOS: "Jos Nijhuis wil dat de Noord-Zuidlijn naar Schiphol wordt doorgetrokken"

NOS-nieuws op 5 januari 2015:   Noord-Zuidlijn Volgens topman Jos Nijhuis betekent de groei niet dat Schiphol nu tevreden achterover kan leunen. Investeringen zijn noodzakelijk om Schiphol concurrerend te houden, vooral op het gebied van bereikbaarheid. Hij wil dat de Noord-Zuidlijn naar Schiphol wordt doorgetrokken om de verbinding tussen de luchthaven en het centrum van Amsterdam te verbeteren.   .

05-01-2015 | Petitie Metro naar Schiphol

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord - Verslag bewonersbijeenkomst december 2014

  Bewoners bijeenkomst Felixoord 11 december vond in Felixoord een presentatie plaats, verzorgd door de directie van Icare. De presentatie ging over de ontwikkelingen in de zorg en de betekenis daarvan voor Felixoord.   Maatschappij en politiek De laatste jaren heeft de maatschappij zich ontwikkeld.

+Lees meer...

Meer en meer zijn burgers zelf verantwoordelijk geworden voor hun eigen leven. Er heeft een ontwikkeling  plaatsgevonden van verzorgingsstaat naar participatie samenleving. De kosten van de zorg zijn de laatste jaren sterk gestegen. De groep oudere Nederlanders groeit. Dat komt door de babyboom generatie, maar ook door de betere levensomstandigheden en gezondheidszorg, waardoor mensen ouder worden. Langzamerhand is de conclusie getrokken dat het bestaande zorgstelsel geen model is dat in de toekomst kan worden behouden. De politieke keuze die gemaakt is, dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat sluit aan bij de wens van ouderen om zelfstandig te willen blijven en eigen regie te willen blijven voeren. Er zijn daarover een aantal zaken besloten, o.a. * In de toekomst zijn er geen verzorgingshuizen meer. * Het aantal plaatsen voor verpleeghuiszorg blijft beperkt. * De gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning. * De algemene AWBZ zorg wordt vervangen door andere specifiekere wetgeving.   Situatie Felixoord In Felixoord zijn 24 verpleeghuisplaatsen en dat aantal zal niet groeien. Er zijn nu 46 plaatsen verzorgingshuiszorg, en doordat er geen indicaties voor verzorgingshuiszorg meer afgegeven zullen worden, ontstaat er leegstand. Als je kijkt naar het huishoudboekje van Felixoord, zijn daar 3 hoofdpunten in te herkennen: 1. Gebouw, 2 Diensten (zoals de keuken, de was, en de huishouding) en 3 de Zorg.   1. Gebouw Het gebouw van Felixoord is in 1969 gebouwd en is ook wel gedateerd. In het verleden is er fors in het gebouw geïnvesteerd en daarvoor is een lening afgesloten. Deze lening is in de huidige financieringswijze helaas niet meer terug te betalen. Recent is onderzocht hoeveel er nodig zou zijn om het pand geschikt te maken om nog 10 of 20 jaar mee te kunnen. Om dat te kunnen betalen is er geen spaarpot beschikbaar en het gaat om bedragen van 1,5 tot 5,5 miljoen euro. Dat bedrag is dan nodig voor vervanging van het dak, de technische installatie, keuken, voegwerk enz. enz. Ook daarvoor geldt dat dit bedrag met de huidige financieringswijze nooit terugverdiend zal kunnen worden. Omdat deze bedragen nodig zijn om een gebouw te realiseren waarin langdurige huurcontracten mogelijk zijn, is dus ook de mogelijkheid van het scheiden van wonen en zorg uitgesloten   2. Diensten Felixoord is maar een kleine zorglocatie. De kleine omvang maakt dat de diensten structureel duurder zijn, dan dat er financiering voor is. Het kost dus structureel geld. De eigen keuken is natuurlijk een essentieel onderdeel van de levensvisie van de bewoner en dat maakt deze conclusie wel spannend. 3. Zorg Met inzet van veel extra mensen, motivatie en financiële middelen, is de zorg de afgelopen periode steeds beter op orde gekomen. Aan de financieringskant is het minder gunstig.  Er komt namelijk steeds minder geld voor de zorg beschikbaar. We weten zeker dat de salariskosten de komende periode zullen stijgen en we verwachten dat de vergoedingen zullen dalen. Voor 2015 is de zorg ingekocht en is de begroting gemaakt met een tekort op de begroting. Dat tekort zal de komende jaren groter worden.    Besluit Gezien al deze ontwikkelingen moet de conclusie zijn dat de manier waarop Felixoord nu wordt georganiseerd niet kan doorgaan. Het leidt tot groeiende verliezen. Er moet dus gezocht worden naar een andere oplossing, een organisatievorm die anders is dan nu. Om de mogelijkheid daarvoor te onderzoeken is een externe adviseur aangesteld, Riek Siertsema, die de opdracht heeft om te onderzoeken wat de best mogelijke manier is om een alternatief te bieden voor de ouder wordende vegetariër zorg en ondersteuning te bieden. Zij is daarvoor begonnen een groot aantal gesprekken te plannen met mogelijke partijen. Dat zijn zorgorganisaties in de regio, zorgorganisaties voor bijzondere doelgroepen, organisaties met nieuwe zorgconcepten, kleinschalig georiënteerde organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, zorgverzekeraar, gemeente enz. Eind januari moeten de eerste gesprekken zijn gevoerd. Dan kan worden gekozen welke oplossingen het meest kansrijk zijn. Dan kunnen vervolg gesprekken worden gevoerd. Het uitgangspunt is om te zoeken naar een oplossing voor de doelgroep vegetariërs, met respect voor de levensvisie van de vegetariër. Daar zal nadrukkelijk naar worden gezocht. Riek heeft heel regelmatig contact met de cliëntenraad, de onderdeelcommissie en het bestuur van de bewonersvereniging van het woonpark, om daardoor goed bij elkaar aangesloten te blijven.   Vervolg Icare heeft voor de bewoners van Felixoord een zorgplicht en het zal dus nooit gebeuren dat bewoners op straat komen. Alle energie is erop gericht om een oplossing te vinden voor oudere vegetariërs die zorg en ondersteuning nodig hebben. De cliëntenraad heeft een adviesrecht als er een oplossing kan worden voorgesteld. De bewoners en familie zullen over de ontwikkelingen worden geïnformeerd, via nieuwsbrieven of bijeenkomsten.     Vragen   Zijn er al overname kandidaten? Er zijn kandidaten waarmee gesproken wordt over een oplossing voor de doelgroep vegetariërs. Dat zijn zorgorganisaties in de regio. Maar er wordt ook gesproken met  woningbouwcorporaties of investeerders. Op dit moment zijn de gesprekken heel breed en in januari kunnen we na de gesprekken concluderen welke oplossing het meest kansrijk is om een volgende stap te zetten. In elk geval wordt meegenomen met welke intentie de andere partijen naar Felixoord kijken. Is het voor hun een mogelijkheid om zelf een grotere schaalgrootte te kunnen krijgen, of hebben zij hetzelfde doel voor ogen, namelijk goede zorg en ondersteuning voor de doelgroep met respect voor de levensvisie.   Denkt Icare er aan om zelf andere partijen over te nemen? Nee, eigenlijk niet. !care is in deze regio te klein om die onderhandelingspositie te kunnen innemen.   Er is financiële druk en tekorten. Hoe lang houdt Felixoord dit vol? Er is een negatieve begroting en we gaan ervan uit dat — als er een partij wordt gevonden die een oplossing kan bieden — er 6 tot 9 maanden nodig is om een overdracht te realiseren.Uiterlijk najaar 2015 zullen we weten waar we staan. De eerste fase is het voeren van kennismakingsgesprekken en het kiezen van een vervolgrichting. Dat is eind januari.   Collega zorgorganisaties hebben geen eigen keuken, laat staat een vegetarische keuken. In hoeverre wordt in de onderhandelingen gekeken naar onze vegetarische keuken? De vegetarische keuken en de relatie met het woonpark worden meegenomen in de gesprekken. Organisaties gaan daar zeer verschillend mee om en het is steeds onderwerp van gesprek. Daarnaast kijken we ook naar samenwerking tussen bedrijfsleven en zorg, bijvoorbeeld door mogelijke samenwerking met een vegetarisch restaurant. Het kan ook zijn dat aan bewoners wordt gevraagd of men bereid zou zijn bij te dragen aan het voortzetten van de eigen vegetarische keuken.   Denkt u ook aan groepswonen, bijvoorbeeld met een eigen keuken per gang waar de bewoners zelf koken. De LVGO Landelijke vereniging voor groepswonen voor ouderen heeft daar ervaring mee. Dit soort ideeën is welkom, we gaan daar in het onderzoek mee aan de slag.   Wetenschappelijk onderzoek toont aan datvegetariërs minder beroep doen op zorg. Een vegetariër kost de samenlevingminder zorgkosten dan anderen. Wordt daar door Menzis rekening mee gehouden? Nee, helaas niet. Menzis maakt voor de toekenning van verpleeghuisplaatsen geen verschil tussen vegetariërs en niet vegetariërs. Als het zo is dat vegetariërs langer leven dan anderen, is de extra lange zorg die dan nodig is voor rekening en risico van de zorgorganisatie.   Er zijn een aantal (kleinschalige) tehuizen in Nederland die er de laatste jaren in zijn geslaagd om na dreiging van sluiting open te blijven. Wordt daar naar gekeken en wordt dat ook onderzocht? Ja, op korte termijn heeft Riek een afspraak met een klein verpleeghuis in Flevoland. Het is een klein huis dat rendabel is. Riek hoopt daar te leren hoe men dat heeft georganiseerd dat dat mogelijk is. Als bewoners andere goede voorbeelden kennen, hoort Riek de suggesties graag. Over het gebouw zei u dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Kunt u ook iets zeggen over de kwaliteit van zorg in tijden van financiële druk? Alle investeringen die nodig zijn voor de veiligheid van bewoners en personeel worden uitgevoerd. Ook wordt er niet bezuinigd op de kwaliteit van zorg. Er zijn recent twee HBO verpleegkundigen aangesteld, om daar nog een verbeterslag te kunnen maken. Op de kwaliteit van zorg zullen wij geen concessies doen.Afhankelijk van de bezetting van het huis zal de benodigde groep medewerkers worden ingezet. We hebben een prachtige tuin van 6 ha. Kandaar niet iets mee gedaan worden zodat er geld binnen komt? Een deel van het grondgebied is eigendom van Felixoord. De rest van de ruimte is eigendom van Woonzorg Nederland. Riek voert met Woonzorg Nederland ook gesprekken.   Is bekend dat op de wachtlijst voor de bungalows 180 mensen staan en dat er dus grote belangstelling bestaat om hier te komen wonen? Dank voor deze informatie. Wordt er in de onderhandelingen ook gedacht aan nieuwbouw? Er zijn nu nog geen onderhandelingen, maar het kan voorkomen dat een overnamekandidaat aan nieuwbouw denkt.  

Blog Petitie Felixoord

Actiecomité "Renovatie asiel 't Julialaantje" gestart!

Het dierenasiel ‘t Julialaantje uit Rijswijk vangt al 40 jaar dieren op in de regio Haaglanden. Om aan de wettelijke eisen voor dierenwelstand te voldoen, is een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw nodig.

+Lees meer...

Deelnemende gemeenten hebben het asiel nog een half jaar de tijd gegeven om het benodigde bedrag bijeen te brengen – als dat niet lukt, dreigt sluiting voor het asiel. Een absolute ramp voor de dieren in onze regio. In december 2014 is daarom het actiecomité “Renovatie dierenasiel ’t Julialaantje” gestart. Enige doel van het comité is om geld bijeen te brengen voor een grootschalige renovatie van het dierenasiel. Daarvoor is ten minste nog €300.000 (!) euro nodig. Het actiecomité probeert met actief lobbywerk en acties om sponsoring en donaties van burgers en instellingen te verzamelen. In december 2014 zijn al enkele zinvolle gesprekken met bestuurders en (potentiële) sponsors en donateurs gevoerd. Ook groeit het aantal deelnemers aan actiecomité nog steeds. Met elkaar zetten de leden van het comité diverse acties en initiatieven op touw om geld in te zamelen. Financiële steun is heel hard nodig. Mensen kunnen een donatie doen op rekening NL71 INGB 003113509 t.n.v. Streekdierentehuis ’t Julialaantje onder vermelding van “Nieuw dierenasiel Julialaantje”. Of ga naar www.asieljulialaantje.nl/donatie en doneer online. De dieren zijn u zeer dankbaar!

Website 't Julialaantje