U, de petitionaris

Nieuws

Ontneem KLM het predicaat 'koninklijk'

Een ondertekenaar van de petitie Ontneem KLM het predicaat 'koninklijk' vraagt u de petitie te ondertekenen:

"KLM voldoet niet aan de voorwaarden die het Koninklijk Huis stelt aan bedrijven die het predicaat 'koninklijk' voeren. Het bedrijf houdt zich niet aan afspraken en procedeert tegen democratisch genomen beslissingen. Het is financieel instabiel en onderdeel van een buitenlandse multinational."

https://klmnietkoninklijk.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-07-2023

Petitietermijn verlengd tot en met 20 mei!!!!!!

Beste bewoners van de Utrechtse Heuvelrug, De belangstelling voor de petitie is groot, echter 15 a 20% vergeet te bevestigen via de toegezonden mail van petities.nl! Het daadwerkelijk aantal inwoners dat bezwaar maakt is dus aanmerkelijk hoger. Graag alsnog bevestigen anders telt uw mening niet mee! Wij zullen de mogelijkheid tot ondertekening met een week verlengen: sluitingsdatum 20 mei 2011. De petitie wordt wel aangeboden maandag a.s(16/5)., echter op basis van de tussenstand van dat moment. Dank voor uw medewerking. Marian van der Linden Anne van Doorn   .

Alkmaar opent petitieloket op petities.nl

De Alkmaarse gemeenteraad heeft vanaf nu een eigen ‘loket’ op petities.nl. Inwoners van Alkmaar kunnen voortaan via alkmaar.petities.nl een petitie bij de gemeenteraad indienen. De gemeente hoopt dat dit instrument drempelverlagend werkt voor inwoners om nu wél eens dat goede idee in te brengen. Via de website alkmaar.petities.nl kan digitaal een petitie gestart en gesteund worden over zaken die in Alkmaar spelen.

+Lees meer...

Het loket zorgt er voor dat de e-petitie op de juiste plaats in de gemeentelijke organisatie terecht komt. Dat kan de gemeenteraad zijn, het college van Burgemeester en Wethouders of de ambtelijke organisatie. Ook onderhoudt het loket contact met de indiener(s).

Petitieloket Alkmaar
13-05-2011

Verkeersberaad: Spek en bonen

Meedoen voor spek en bonen vrijdag 18 februari 2011 00:01 DOORN - Het tumult over het uitgelekte advies van het Verkeersberaad bereikte vorige week een hoogtepunt. Het adviesorgaan voorspelde een verkeersinfarct, als in 2012 het nieuwe gemeentekantoor in Doorn in gebruik is genomen.

+Lees meer...

De brief werd op 8 oktober aan het college verstuurd, maar gemeenteraadsleden moesten de onheilspellende conclusie eind december in deze krant lezen. Twee raadscommissies bogen zich over de affaire, die al wekenlang stof doet opwaaien. door Michiel Schaaij Vooral donderdagavond werd er in de commissie Bestuur en Middelen stevig gedebatteerd. Opmerkelijk genoeg was het onderwerp door coalitiepartij D66 op de agenda gezet. Raadslid Hugo Prakke noemde de late inschakeling van het Verkeersberaad ,,een typisch gevalletje van mosterd na de maaltijd". Het Verkeersberaad moet voor elk verkeersonderwerp worden geconsulteerd, vindt Prakke. Alle collegevoorstellen zonder zo'n advies mogen wat hem betreft onmiddellijk retour. D66 vindt het bovendien vanzelfsprekend, dat alle adviezen tijdig naar de gemeenteraad wordt doorgestuurd. Sybe Streekstra (Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug) sloot zich daarbij aan. ,,We moesten het in de krant lezen, daarna sloeg alles op tilt", aldus het BVH-raadslid. Hij wilde van Pamboer horen, waar het advies is uitgelekt. ,,Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren", vroeg ook Hans Waaldijk (Groen Links/PvdA) zich af. Hij raadde het college aan om ,,adviesorganen die je zelf hebt ingesteld serieus te nemen". Hoewel wethouder Roy Pamboer (VVD) nadrukkelijk ontkende dat het college de observatie van het Verkeersberaad wilde achterhouden, trok hij wel het boetekleed aan. ,,Dit is geen zaak die de schoonheidsprijs verdient, sommige dingen zijn niet helemaal goed gegaan. We hadden het Verkeersberaad al in 2006 bij de plannen voor het nieuwe gemeentekantoor moeten betrekken", aldus Pamboer. Ook gaf hij toe, dat de observatie van het Verkeersberaad lang is blijven liggen. Dat riep verontwaardiging op bij Gerrit Boonzaaijer (SGP). ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat we alleen dankzij het artikel in De Kaap op de hoogte zijn gebracht", zei hij boos. Boonzaaijer herinnerde zich dat het Verkeersberaad in het recente verleden ook al te laat bij verkeersprojecten werd betrokken. ,,Elke keer wordt gezegd: de volgende keer doen we het beter. Maar ze doen gewoon voor spek en bonen mee." Pamboers partijgenoot Stan Klijnhout (VVD) wilde niet al teveel woorden aan de affaire vuilmaken. ,,Procedureel is het jammer, dat dit is gebeurd", aldus het liberale raadslid. ,,Maar de fouten zijn inmiddels gerepareerd met een excuusbrief. Het gaat er nu vooral om, hoe we hier in de toekomst mee omgaan". Intussen is de auteur van het uitgelekte stuk uit het Verkeersberaad gestapt. Hij haakte gedesillusioneerd af, omdat hij zijn inspanningen niet in verhouding tot het resultaat vindt staan.

Tekenen van twijfel bij politieke partijen: 12 mei 2011 in De Kaap

‘Massaal protest niet negeren’ HEUVELRUG - Hoewel de formele besluitvorming al is afgerond, keert het nieuwe gemeentekantoor terug op de politieke agenda. De petitie tegen de bouw is inmiddels door bijna 5000 inwoners ondertekend en de roep om een gesprek met de initiatiefnemers klinkt steeds luider.

+Lees meer...

Politici en oud-politici van verschillende partijen willen het geluid van inwoners niet negeren. Zie verder in De Kaap via hyperlink: http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Massaal-protest-niet-negeren.708799.news  

http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Massaal-protest-niet-negeren.708799.news

Reactie op de artikelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Via Heuvelrugnieuws, De Nieuwsbode en De kaap heeft de Gemeente (op voorhand) in krachtige bewoordingen gereageerd op dit burgerinitiatief. Daarnaast is nu reeds aangekondigd dat men de petitie, getekend door duizenden inwoners, naast zich neer zal leggen (Citaat heer Pamboer: "Wat moet ik ermee"). Donderdag 12 mei a.s.

+Lees meer...

zullen de initiatiefnemers van de petitie kort reageren op deze houding/uitspraken in De Kaap, daarnaast zal ook bij het aanbieden van de petitie op 16 mei 2011 bij deze gang van zaken worden stilgestaan. De tekst die wordt uitgesproken bij het aanbieden van de petitie verschijnt maandagmiddag op deze site.

Tekst van de begeleidende email bij de petitie d.d. 20 april 2011

Beste Bewoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,   Graag willen wij u verzoeken kennis te nemen van onderstaande tekst in het kader van een burgerinitiatief(van twee bezorgde bewoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug).   Stop de bouw van het Gemeentekantoor in Doorn nu het nog kan: onderteken de digitale petitie!   “De kosten van de geplande bouw van het Gemeente kantoor zijn buiten proportioneel, de burger en hun kinderen gaan voor deze financiële ramp opdraaien”   Burgers van de Gemeente Heuvelrug maken zich  zeer ongerust nadat bekend is geworden dat  de bouw van het gemeentekantoor reeds op tekening(€ 27.000.000!) zorgt voor de duurste m2 per ambtenaar in  Nederland. Na voltooiing van het pand zullen er nog bijkomende kosten blijken te zijn.

+Lees meer...

Enerzijds omdat overschrijdingen van budgetten in onze Gemeente schering en inslag zijn, anderzijds omdat gerekend is met een aantal dekkingen die door de economische ontwikkelingen niet haalbaar zijn(mogelijke opbrengsten van onroerend goed).   Hoe is mogelijk dat in een tijd van economische crisis en bezuinigingen bij overheid en bedrijfsleven deze op hol geslagen Heuvelrugtrein maar blijft doordenderen. De locale overheid richt zich op een prestige object en maakt daarvoor onbeperkt, de door u te verstrekken, middelen vrij. De subsidiekraan voor Tafeltje Dekje(€ 3.500,-) wordt dichtgedraaid, voor ouderenzorg, sportaccommodaties etc. gaat de hand op de knip.  De kloof tussen locale overheid en burgers is in onze Gemeente groter dan ooit. Overwegingen met betrekking tot besluitvorming die aan het Gemeentekantoorbesluit vooraf gingen De burger heeft nooit inspraak gehad in de opmaat van dit avontuur. Het besluit tot bouwen van een Gemeentekantoor  is in kleine (besloten)kring genomen.  Dankzij Vereniging Leefbaar Doorn konden de vergevorderde plannen nog een beetje worden bijgestuurd, waar het het uiterlijk van het geplande kantoor betreft.  Er is de burger nooit gevraagd OF er een Gemeentekantoor moest komen, tegen welke kosten,  op welke locatie en welke serviceloket op lokaal niveau gehandhaafd zou blijven. Van de bouw kan nu nog zonder kosten worden afgezien, definitieve aanbesteding volgt eind mei 2011: daarna draait de Gemeente(lees uzelf) op voor kosten van afblazen en zal dit argument (“we zitten er aan vast”)vervolgens worden gebruikt om de bouw juist voort te zetten. Overwegingen m.b.t. de praktijk Wekelijks lezen we in De Kaap dat overal bezuinigingen worden doorgevoerd en dat er nergens geld (meer)voor beschikbaar is(Tafeltje Dekje,fusie van scholen), behalve voor….. het bouwen van het prestigieuze Gemeentekantoor. Het is een bedenkelijke eer om in het huidige tijdsgewricht het de duurste ambtenarenhuisvesting van heel Nederland te gaan realiseren (Beter ten halve gekeerd ….). Bezuinigingen bij de overheid zullen ook de ambtenaren alhier raken: het pand is op tekening reeds te groot en zal in de toekomst voor een aanzienlijk deel leeg komen te staan. Concentratie van ambtenaren is niet meer van deze tijd (flexwerken). Bestaande gemeentehuizen kunnen worden gerenoveerd en herbetrokken worden per betreffende doelgroep. In het recente verleden hebben we meerdere malen mogen vaststellen dat deze Gemeente een abonnement heeft op het overschrijden van budgetten: De bouw van de aula van de nieuwe begraafplaats, de bestrating voor het Cultuurhuis(€ 500.000,-boven budget),alsmede de renovatie van de ambtswoning van de burgervader(€ 400.000) . Deze gang van zaken verontrust de burger ,c.q. maken dat de burger op voorhand voorvoelt hoe ook dit avontuur met onbeperkt budget (via de WOZ betaalt!) gaat eindigen: in acceptgiro’s die in twee termijnen elk voorjaar mogen worden betaalt door elk huishouden! Er is al veel leegstand van kantoorgebouwen in de gemeente, daarnaast is er in veel gevallen (ook) geen belangstelling voor de Gemeentepanden die vrijkomen in de decentrale kernen, terwijl er wel met opbrengsten van deze panden wordt gerekend in het kader van de dekking. Deze tegenvaller(s) komen er derhalve nog bij, want de panden (bijv. Gemeentehuis Amerongen) worden niet verkocht, of zullen tegen veel lager dan begrote prijzen van de hand gaan. Het cultuurhuis kan eventueel voorzien worden van een verdieping(momenteel vide) waar een groot deel van het bestuurlijk ambtenarenapparaat/vergaderaccomodatie etc.gevestigd kan worden. E.e.a is dan tevens milieuvriendelijker ! Er is straks onvoldoende parkeergelegenheid voor ambtenaren en bezoekers: Een parkeerchaos in omgeving Gemeentekantoor en vooral ook het winkelgebied ontstaat, waar auto’s van ambtenaren het terrein bij Albert Heijn zullen bezetten. Rapportages van (interne) verkeersdeskundigen die een rampzalige en vooral onveilige verkeerssituatie voorspellen worden schaamteloos achtergehouden en vinden bij toeval hun weg naar de publiciteit. Als zich in de toekomst onverhoopt (wederom) noodlottige ongevallen voordoen als gevolg van onveilige verkeerssituaties is correctie van de infrastructuur niet meer mogelijk. De situatie rond het kruispunt Doorn wordt ook zonder Gemeentekantoor al gekwalificeerd als onveilig.   Verkeersdeskundigen voelen zich door de gang van zaken binnen de gemeente geschoffeerd, sommigen hebben inmiddels gedesillusioneerd het Verkeersberaad de rug toegekeerd. Bewoners van de andere kernen(Maarn, Leersum etc.) voelen zich slecht geserviced door de Gemeente en zouden liever diensten op locaal niveau aangeboden zien.(mogelijk in beperkte vorm in bestaande gemeentehuizen)   30% van de Heuvelrug bewoners heeft de leeftijd van 55+ en hun aantal zal alleen nog maar groeien! Toegankelijkheid en bereikbaarheid van locale overheidsdiensten voor ouderen is van belang. Men ziet de kosten voor alle diensten en service toenemen, terwijl de dienstverlening afneemt en er veel “verkeer”op gang komt(personeel en bevolking) om het centrum van Doorn te bezoeken.   Bestuurders van financiële instellingen(b.v. ING) blijken uiteindelijk “aanspreekbaar” als gevolg van maatschappelijke onrust. Dat zelfde principe zou ook moeten gelden voor onze locale overheid. Geplande exorbitante uitgaven, waar meer nadelen dan voordelen aan kleven, passen niet in deze tijd. Het is ongepast om de “stakeholders”(lees burgers) via de WOZ voor dit onbezonnen avontuur te laten opdraaien en voor daadwerkelijke maatschappelijk investeringen de hand op de knip te houden.   Teken via internet de petitie: Stop de bouw van het Gemeentekantoor, nu het nog kan! Klik op onderstaande hyperlink: http://petities.nl/petitie/stop-de-bouw-van-het-gemeentekantoor-in-doorn-nu-het-nog-kan   Stuur deze email door naar familie, vrienden en relaties in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug om hen eveneens de kans te geven  de petitie te tekenen. Als er in uw huishouden meerdere gezinsleden zijn (en dus meer e-mailadressen) kunnen ook zij de petitie met hun eigen emailadres ondertekenen.   Bij voorbaat dank voor het lezen,verzenden en ondertekenen van de petitie . We zullen het resultaat medio mei aanbieden aan B&W. Met vriendelijke groet,   Marian van der Linden – Emanuel (Leersum) Anne van Doorn (Doorn)                  

Datum en tijdstip aanbieden petitie bekend!

De petitie zal op maandag 16 mei 2011 om 16.45 uur door de initiatiefnemers worden aangeboden aan de heer F. Naafs, burgermeester van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Iedereen is van harte welkom!.

Gedicht

Gedicht van Henny van Herck "Station Parel van Oisterwijk..