U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

woensdag 13 april 2022 algemene ledenvergadering Doarpsbelang Gytsjerk

Woensdag 13 april is de jaarlijkse ALV van Doarpsbelang Gytsjerk, 19.30 uur in Doarpshûs De Bân (bibliotheek) in Gytsjerk.

Op de agenda staat het bestemmingsplan Gytsjerk, waar o.a. de plannen voor de bouw van ‘De Skuorre’, het appartementencomplex van 4 woonlagen (ca.

+Lees meer...

16 meter hoog) worden toegelicht.

Het bestemmingsplan is op 3 maart in de gemeenteraad vastgesteld, tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. De plannen zijn gepresenteerd aan een selecte groep. We hebben Doarpsbelang Gytsjerk verzocht een bijeenkomst te organiseren waarbij een ieder die zich betrokken voelt, welkom is om kennis te nemen van de plannen, en er iets van te vinden. Bij deze vergadering zijn alle inwoners van Gytsjerk welkom. We roepen u als ondertekenaar van de petitie ‘Niet meer hoogbouw in Gytsjerk’ dan ook op deze vergadering bij te wonen. Laat uw stem horen, voordat de schep de grond in gaat!

U kunt zich tot 12 april aanmelden voor de vergadering via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com

De volledige uitnodiging en agenda leest u hier: https://www.trynwalden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Oproeping-ALV-13-april-2022.pdf

Tot slot helpt het als u de petitie -die nu ruim 240 keer ondertekend is- onder de aandacht brengt, door deze link (nogmaals) te delen: https://petities.nl/petitions/niet-meer-hoogbouw-in-gytsjerk?locale=nl

06-04-2022 | Petitie Niet meer hoogbouw in Gytsjerk

HP/De Tijd: Biomassa is het grootste schandaal van deze eeuw

De subsidie die vrijgemaakt is voor het vervuilende, bosvernietigende, ziektes veroorzakende, klimaatvijandige biomassaverbrandingsproject bedraagt 11,4 miljard euro. 11 trucks vol met bankbiljetten.

+Lees meer...

Wat voor bedrag met deze gekte precies gemoeid is, weten we niet. Onderzoeksprogramma Zembla openbaarde wel dat in 2017 alleen al de kolencentrales 3,6 miljard subsidie hebben ontvangen voor de bijstook van biomassa. Er zijn dus vele miljarden gemoeid in deze zaak. Geld waarmee alternatieven voor duurzame energie bedacht, gefinancierd en uitgevoerd konden worden. Geld om het onderwijs uit de crisis te halen. Geld om armoede te bestrijden. Allemaal in rook opgegaan, samen met de schitterende Amerikaanse en Oost-Europese bomen. Zie >>> HP/De Tijd: Biomassa is het grootste schandaal van deze eeuw

EU kocht sinds begin oorlog voor 35 miljard aan olie, gas en steenkool uit Rusland

De Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voor 35 miljard euro aan gas, olie en steenkool van Rusland gekocht, heeft EU-buitenlandchef Borrell gezegd in het Europees Parlement in Straatsburg.

Hij wees erop dat het van groot belang is om de afhankelijkheid van Rusland snel af te bouwen door over te schakelen op duurzamere energiebronnen. Borrell zei dat geopolitiek en klimaatmaatregelen nu hand in hand gaan.

bron: nos.nl.

Kom 19 april 19.00 naar het spoeddebat

Kom 19 april naar het stadhuis Rijswijk om 19.00. Er is een spoeddebat gepland over het azc, op initiatief van PvdA en ChristenUnie.

+Lees meer...

Laat je horen en zien! Er zijn nog 358 mensen op het AZC, waaronder veel kinderen. Ze worden nu bijna dagelijks verhuisd, naar overvolle minder geschikte centra

06-04-2022 | Petitie Houd Rijswijks azc open

Petitie aanbieden

Deze petitie zal voorafgaand aan de eerste raadsvergadering worden aangeboden aan de raad. Dit zal plaatsvinden op het gemeentehuis in Elst, tijdens het raadspreekuur op 19 april 2022 om 19:00 uur..

Hoe afhankelijk zijn we van Rusland, Europa’s grootste leverancier van gas en olie? (Bron: Trouw)

In Nederland is Russisch gas goed voor 15 procent van het verbruik – dat is exclusief het Russische gas dat wordt doorverkocht. Voor de Baltische staten, veel Oost-Europese landen en Finland liggen die percentages tussen de 75 en 100.

+Lees meer...

Voor Polen en Duitsland boven de 50. Een Nederland zonder Russisch gas is voorstelbaar.

Lees het hele artikel

06-04-2022 | Petitie Stop de import van Russisch gas

Groningers willen gaskraan openen om Poetin te dwarsbomen: grootste bereidheid in bevingsgebied (Bron: AD)

Een meerderheid van de Groningers is bereid de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, blijkt volgens Dagblad van het Noorden uit een enquête door Enigma Research onder inwoners van de provincie. Opmerkelijk genoeg is de bereidheid onder mensen die wonen in gebieden waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning groter dan onder inwoners buiten het bevingsgebied.

Lees verder.

06-04-2022 | Petitie Stop de import van Russisch gas

Rapport prikt belofte #Timmermans door: complete bomen gebruikt voor #biomassa New Report Shows Biomass Industry Is Lighting Facts on Fire With Sustainability Claims

April 5, 2022 Brussels.

A new report from the Forest Defenders Alliance, an international coalition of environmental NGOs, demonstrates that many wood-burning power plants and wood pellet manufacturing plants in the EU appear to be using trees logged directly from forests, despite claims to use sawdust and other mill waste for fuel and feedstock.

+Lees meer...

European Commission scientists have warned that burning trees for energy undermines both the EU’s climate and nature restoration goals. Zie voor meer informatie >>> Forest Defenders Alliance