U, de petitionaris

Nieuws

Ondertekeningen op 23 april tussen 4:23 en 13:43 verloren

Na de verhuizing van onze servers op vrijdag 23 april 2021 zijn de disks daarin vastgelopen. Kort na het herstarten van petities.nl gebeurde dat. Niet zo vreemd, want ze draaiden sinds 2015 zonder onderbreking.

We hebben ervoor gekozen om terug te vallen op een backup van 6 uur die ochtend en alle ondertekeningen die in de tussentijd waren gezet als verloren te beschouwen. Het is bijzonder arbeidsintensief voor ons om die terug te zetten en het waren er niet veel. Tussen 10:20 en 13:08 waren we namelijk onbereikbaar door de verhuizing.

We hebben nu ook gekozen voor een technische oplossing waarbij diskfalen geen dataverlies betekent. Dat waren we van plan om na de verhuizing te doen zonder dat u het zou merken, maar in plaats daarvan hebben we dat noodgedwongen gedaan terwijl de website vrijdag de hele dag uit bleef.

Wij bieden u onze excuses hiervoor aan!

Weet u niet zeker of uw ondertekening wel of niet geregistreerd staat? Teken gerust opnieuw, want een ondertekening wordt nooit dubbel geregistreerd. U krijgt opnieuw een link om uw ondertekening te bevestigen, of die al bestaat of niet. In het eerste geval staat er wel een datum bij. In de e-mail zelf en op de bevestingspagina.

24-04-2021

Aanbieden petitie aan gemeent Wijdemeren

De petitie wordt op 22 september voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden aan alle raadsleden, wethouders en burgermeester.

Bescherm uw privacy en uw portemonnee

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie ‘Medisch beroepsgeheim moet blijven’. Op dit moment hebben 16.218 mensen de petitie getekend.

+Lees meer...

Een fantastisch aantal, maar we zijn er nog niet. Op 27 september a.s. wordt dit onderwerp besproken in de Eerste Kamer. Hier wordt besloten of de wet van kracht gaat worden. Voor die tijd willen we ons tegengeluid in de vorm van handtekeningen aanbieden. Wilt u onderstaand bericht delen in uw netwerk om de 40.000 stemmen te halen? Wanneer iedereen twee vrienden/familieleden/collega’s zover krijgt om HYPERLINK "https://petities.nl/petitions/medisch-beroepsgeheim-moet-blijven?locale=nl" deze petitie te tekenen moet dat lukken.

Teken de petitie: ‘Handen af van medisch beroepsgeheim’ Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat alles wat zij met hun arts of zorgverlener delen niet bij anderen bekend wordt. Met de eed van Hippocrates beloven artsen dat patiënten altijd terecht kunnen bij een dokter met hun verhaal. Zorgverzekeraars verzamelen nu al heel wat informatie. Soms kan een zorgverzekeraar twijfels hebben bij een rekening; een vermoeden van fraude.

Hoe groot is het probleem? In 2015 is er voor 41.3 miljard aan zorgkosten gedeclareerd. De zorgfraude, waar dit wetsvoorstel om draait, bedraagt 11 miljoen euro. De aangetroffen onregelmatigheden hebben zich vooral voorgedaan in de PGB-regeling (AWBZ) en in veel mindere mate in de paramedische zorg, GGZ en farmacie. Wat nog belangrijker is, is dat in 80% van de gevallen de zorgaanbieder de fraudeur is en niet de verzekerde.

Waarom dit wetsvoorstel? De wetgeving is voorgesteld om controles achteraf uit te voeren. Hier zijn twee soorten: controle of de zorg al dan niet geleverd is, en controle of de zorg juist is geweest (gezien de klachten). Met name voor dat laatste zal de medische dossiercontrole worden ingezet.

Waarom zijn we hier tegen? Het probleem is relatief klein (0.015% van het zorgbudget). Toch snappen we ook dat fraude niet getolereerd kan worden. Er zijn gelukkig goede alternatieven om fraude op te sporen. Ons voorstel is dat niet een medisch adviseur van een zorgverzekeraar bepaalt of een dossier mag worden ingezien maar dat een onafhankelijke partij dit doet. Zorgverzekeraars moeten hun vermoeden van fraude melden bij het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Zij kunnen dan bepalen of inzage daadwerkelijk nodig is om fraude te kunnen vaststellen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat in slechts 22% van de gevallen een vermoeden van fraude kon worden vastgesteld.

*De feiten en cijfers in dit artikel komen uit het rapport ‘ HYPERLINK "https://assets.zn.nl/p/32768/Toelichting%20PB%20controle%20en%20fraudecijfers%202015(2).pdf" Toelichting controle en fraudebeheersing’.

Deel het volgende: (social media)

Voor 11 miljoen euro zorgfraude wordt het medisch beroepsgeheim ingeperkt (0.015% van het zorgbudget). Er zijn gelukkig goede alternatieven om fraude op te speuren zonder dossierinzage. Ik heb de petitie getekend, jij ook? https://medischberoepsgeheim.petities.nl

Ein-de-lijk een Facebook-pagina

Beste mensen,

Een Facebookgroep was er wel al, maar een Facebookpagina bestond nog niet. Welnu, vanaf vandaag bestaat deze, en iedereen kan daar zijn of haar mening op kwijt.

+Lees meer...

Wil je een verhaal delen over hoe je denkt over een dubbele achternaam, of heb je foto's die meer zeggen dan een heel verhaal, het kan allemaal. Ik zie de reacties met plezier tegemoet!

Hartelijke groet,

Dubbele Achternaam Nederland

https://www.facebook.com/dubbeleachternaamnederland/

20-09-2016 | Petitie Dubbele achternaam in Nederland

Erfpacht vrijwillig contract? Zo niet!

Hier hebben we meermalen beklemtoond dat erfpacht een civiel contract is met twee gelijkwaardige partijen. De gemeente wil hier echter niet over onderhandelen.

+Lees meer...

Zij hamert enorm op twee dingen: 1. dat u al een erfpachtcontract hebt waaraan u bent gebonden en waardoor u weet waar u aan toe bent (canonverhoging einde tijdvak); 2. dat de keuze voor overstappen vrijwillig is, dus dat de erfpachter wel degelijk volledige zeggenschap heeft over de uitkomst. Beide uitspraken zijn echter niet waar!

Ad 1. Als u of een vorige eigenaar een afspraak heeft gemaakt over een canon van een kwart of een half maandsalaris per jaar en dat blijkt na 50 jaar een half jaarsalaris te zijn geworden door rekentrucs van de gemeente, hebben we het dan nog over hetzelfde contract (wilsovereenstemming)?

Ad 2. Kijk eens in uw contract. Daar staat meestal dat aan het einde van het tijdvak een nieuwe canon en de nieuwe Algemene Bepalingen gaan gelden. Dat zullen dan dus de AB 2016 zijn met eeuwigdurende erfpacht. Dus aan het einde van het tijdvak bent u sowieso het haasje! Hoezo vrijwillig?

Deze juridische argumenten zouden het lopende project Vernieuwing Erfpachtstelsel wel eens noodlottig kunnen worden. Tenzij de gemeente komt met een aanbod dat voor iedereen zonder meer aantrekkelijk is....

Ontmoet je stroman (persoon)

https://youtu.be/crw7M0rN10s.

Meer achtergrond informatie

https://www.youtube.com/channel/UCZLddqn76ekxwgoXr0xh05w/videos.

2de mijlpaal

We zitten over de 1000, 1023 hebben we er om precies te zijn..

19-09-2016 | Petitie LG hockey bij de Paralympics

manifestatie

Op zondag 25 september a.s. is er van 14.00u tot 17.00u een manifestatie op het parkeerterrein naast de ING flat.

+Lees meer...

Juist op dat terrein wil de ontwikkelaar de torenflat van ruim 14 verdiepingen neerzetten. Het comité 'stop de bouwwoede' laat dan zien waar die flat precies komt en hoe hoog ze wordt. Verder worden alternatieven getoond. Eenieder kan zijn of haar idee laten zien met behulp van tekeningen, krijt of alles wat voorhanden is. Komt allen; laat zien dat het groene Westerpark niet verder mag worden aangetast!