U, de petitionaris

Nieuws

Noord-Holland een 100% vegan provincie

De petitionaris van de petitie Noord-Holland een 100% vegan provincie vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mijn ideaal is namelijk dat 1 willekeurige provincie in Nederland 100% veganistisch ontworpen wordt. Dit allemaal om onrecht en onnodig leed te bestrijden en voorkomen. Onrecht en leed is niet meer van deze tijd. Wij hebben de perfecte vlees en zuivelvervangers. Maak daarom voorgoed een eind aan onrecht en leed!"

https://vegannoordholland.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-06-2022

Zaterdag 9 september: iedereen welkom aan de Dijkweg op Open Monumentendag

Het College van B & W Westland heeft nog steeds geen besluit genomen. Dat betekent dat u aanstaande zaterdag weer van harte welkom bent bij het kraampje van de Werkgroep Behoud R.K.

+Lees meer...

Kerkhof Dijkweg. We zijn aanwezig van 10.00 tot 17.00 uur. Graag leggen we aan iedereen uit hoe waardevol deze plek is en waarom dit kerkhof de status van gemeentelijk monument verdient en bewaard moet blijven. We vragen het parochiebestuur om de tafel te gaan zitten met de gemeente en de werkgroep. Samen moeten we een verantwoorde oplossing kunnen vinden - waarbij een groene oplossing in de herinrichting van dit gebied vooropstaat, met behoud van de historische waarde van de ruim 500 grafmonumenten... Tot zaterdag!

Purmer Zuid Zuid heet nu Oostflank

De kop en tekst van deze petitie zijn misschien wat verwarrend. Het hele project rondom het Purmerbos heet inmiddels geen Purmer Zuid Zuid meer maar Oostflank.

+Lees meer...

Deze petitie is in 2021 opgezet toen de eerste berichten kwamen over woningbouw in het Purmerbos. De tekst van de petitie kan niet meer aangepast worden, zou ook raar zijn als dat zou kunnen. Alleen het korte intro onder de kop mag gewijzigd. Dat hebben we dan ook gedaan.

De plannen blijven niet meer beperkt tot een 10e deel van het bos in de Purmer Zuid Zuid maar gaan over het gehele Purmerbos. Hoe het definitieve plan eruit gaat zien is niet bekend maar alle modellen laten zien dat de helft van het bos wordt vernietigd.

Wil je op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen? Kijk op www.behoudvanpurmerbos.nl of stuur een mail naar: info@behoudpurmerbos.nl

06-09-2023 | Petitie Geen boskap Purmer Zuid Zuid

Bijna 200

We naderen de 200 ondertekeningen. Heb je je ook al uitgesproken? De link naar de petitie staat nu ook op de website van het Platform Waspik (www.platformwaspik.nl).

Breed verzet en actie nodig

Beste bewoner van Amsterdam,

Omdat u de petitie “Bouw nergens een Erotisch Centrum in Amsterdam” heeft ondertekend en heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wil worden gehouden sturen wij u hierbij een update en vragen wij uw medewerking.

In de afgelopen zes maanden hebben bewoners uit de diverse buurten van Zuid en Noord met succes de mogelijke komst van een Megabordeel (‘Erotisch Centrum’) in hun buurten op de agenda weten te krijgen en te houden. Dit alles heeft ertoe geleid dat zowel de Dagelijkse Besturen als de Stadsdeelcommissies van Zuid en Noord heel duidelijk negatief hebben geadviseerd aan B&W met betrekking tot de drie voorgestelde locaties in onze buurten.

Ondanks dit succes, gaat B&W gewoon door met het proces van een definitieve locatiekeuze, en heeft een Marktconsultatie gestart.

+Lees meer...

Medio oktober maakt B&W een definitieve locatiekeuze en in januari gaat er dan een definitief voorstel naar de Gemeenteraad. We komen nu dus in een belangrijke en beslissende fase om een ‘Erotisch Centrum’ te voorkomen.

Ondertussen heeft zich een brede coalitie (het ‘Monsterverbond) uit Noord, Zuid en de Wallen gevormd van bewoners, belanghebbenden (bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties) en sekswerkers. Voor de zomer heeft deze brede coalitie een manifest opgesteld tegen de komst van een Erotisch Centrum en is er een handtekeningencampagne gestart.

Op 14 september a.s. staat er een gesprek gepland tussen het ‘Monsterverbond’ en burgemeester Halsema. Hierbij wil het ‘Monsterverbond’ zoveel mogelijk handtekeningen onder het manifest overhandigen. Wij willen u daarom vragen ook hun petitie te tekenen. Dit kan op https://tekentegen.nl. Daar vindt u ook de tekst van het manifest en de deelnemers aan de brede coalitie.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Cynthia Cournuejouls

Petitie aangeboden aan gemeenteraad Tilburg

Hartelijk dank aan alle ondertekenaars van de petitie 'Geef de Piushaven haar 2e arm terug'!

De petitie is gisteren (4 september 2023) aangeboden aan de gemeenteraad van Tilburg.

We houden u van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte via dit kanaal (petities.nl). Meer nieuwswaardigheden zijn te vinden op de gelijknamige Facebookpagina; https://www.facebook.com/profile.php?id=100095274946563

Mede namens John La Haye en Caroline Docters van Leeuwen, Thijs Witjes (petitionaris) E: thijswitjes@gmail.com.

Petitie van Fons Brenninkmeijer aan wethouder uitgereikt.

Maandagavond werd het raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet van €150.000 voor een nieuw ontwerp liften en een plan van aanpak op te stellen behandeld. Een meerderheid van de raad gaat hier uiteraard mee akkoord.

+Lees meer...

Wij hebben om een snelle oplossing gevraagd en om nu snel een tijdelijke oplossing te zoeken om weer gebruik te kunnen maken van andere tijdelijke liften als een alternatief. Onze petitie heeft mede een bijdrage geleverd aan burgerparticipatie en dat u gehoord werd. Helaas mochten wij onze petitie niet aanbieden waar inmiddels het nodige over in de media is gecommuniceerd. Bedankt allemaal voor het vertrouwen in VOOR Den Bosch en onze fractie.

Groet, Joep Gersjes

Inspreekavond uitgesteld tot 12-9

De inspreekavond waarbij o.a. deze petitie aan de orde komt wordt verzet van 7-9 naar dinsdag 12-9.

+Lees meer...

De reden is het grote aantal insprekers op het onderwerp "Concept Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie". Er wordt nu een aparte avond belegd alleen over dit onderwerp.

Al meer dan 100 keer getekend

Het aantal ondertekenaars is inmiddels de 100 gepasseerd. Dat het onderwerp in de belangstelling staat blijkt wel uit het feit dat de inspreekavond van de gemeenteraad is verschoven naar 12 september.

+Lees meer...

Dan gaat het alleen over de "Grootschalige Opwek Duurzame Energie".