U, de petitionaris

Nieuws

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

31-10-2022

petitie aangeboden

Op dinsdag 31 mei j.l. is een Hoogbloklandse delegatie (waaronder de burgemeester) naar Den Haag afgereisd. Daar is de petitie officieel overhandigd aan Hero Brinkman, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel.

+Lees meer...

Het was oorspronkelijk de bedoeling de petitie aan te bieden aan minister Gerd Leers, maar die kon of wilde hiervoor geen tijd vrijmaken. Gelukkig was een vertegenwoordiging van de Kamercommissie wel bereid de meer dan 1100 handtekeningen in ontvangst te nemen. Hiermee is de actie ter ondersteuning van de familie Naibzay -voor wat de petitie betreft- formeel afgerond. Iedereen die de petitie heeft ondertekend bij deze, mede namens de familie, hartelijk bedankt! 

Vier grote schoolbesturen tegen verdwijnen kunstonderwijs

De provincie Zuid-Holland wil de ondersteuning van kunsteducatie in het onderwijs schrappen. Schoolbesturen in de hele provincie luiden de noodklok: “Scholen kunnen zonder deze subsidies geen kunstonderwijs van hoge kwaliteit verzorgen.  Dit is een verarming van het onderwijs aan 135.000 basisschoolleerlingen.” Om het tij te keren, steunen de besturen SOPOGO Goeree-Overflakkee, SOP Krimpenerwaard en PRIMO Voorne-Putten deze petitie, die werd gestart door O2A5.

+Lees meer...

Als de politiek het wil, kunnen we nog stoppen...

‘Als de politiek het wil, kunnen we nog stoppen’ HEUVELRUG - Met een koevoet heeft het CDA maandag de besluitvorming rond de bouw van het nieuwe gemeentekantoor opengebroken. In een unaniem aangenomen motie van raadslid Chantal van Steenderen werd vastgelegd, dat de bouwopdracht pas gegeven mag worden nadat de gemeenteraad zich daarover heeft kunnen uitspreken.

+Lees meer...

Beslissend wordt het gesprek dat de raadsfracties op 10 juni voeren met de indieners van de petitie tegen het huidige plan. ,,De gemeente moet laten zien bereid te zijn, om daadwerkelijk consequenties te trekken’’, vindt het CDA. Bij haar pleidooi kreeg Van Steenderen ondermeer steun van Gerrit Boonzaaijer (SGP). ,,Als je de petitie serieus neemt, moet je de besluitvorming kunnen aanpassen’’, zei hij gedecideerd. Namens de Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug kondigde Sybe Streekstra aan, de CDA-motie met meer dan zijn eigen gewicht te steunen. Voor het eerst sloot ook de VVD-fractie de mogelijkheid van een herzien bouwbesluit niet uit. ,,Bij zo’n belang rijk onderwerp moet de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kunnen geven’’, aldus Baerte de Brey. Ook coalitiepartners D66 en Groen Links/PvdA schaarden zich achter het CDA-initiatief. Achter de schermen is in coalitieverband afgesproken, dat de drie fracties in deze kwestie gezamenlijk blijven optrekken. Zo willen ze voorkomen dat één van de partners bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de rekening gepresenteerd krijgt. Namens het college legde burgemeester Frits Naafs zich bij de CDA-motie neer. ,,Als de Raad in meerderheid zegt ‘stoppen met die handel’, zal het college zich beraden over de financiële en andere consequenties’’, aldus Naafs. Met haar koevoet-motie heeft Van Steenderen de Heuvelrugpolitiek wakker geschud. Komende maandag geeft ze een vervolg aan die actie. Dan organiseert het CDA een openbare hoorzitting over het nieuwe gemeentekantoor. ,,Het is uw geld waar we het over hebben’’, zo valt in de uitnodiging te lezen. De christendemocraten zeggen de reactie van inwoners mee te nemen in het eindoordeel over het nieuwe gemeentekantoor. De hoorzitting van het CDA begint maandagavond 6 juni om 20.00 uur in Cultuurhuis Pléiade in Doorn en is voor alle inwoners toegankelijk. Vier dagen later schuift de gemeenteraad aan tafel met de indieners van de petitie. Die bijeenkomst is eveneens vrij toegankelijk en verwacht wordt, dat ook een aantal ondertekenaars aanwezig zal zijn. Met het rondetafelgesprek krijgen de tegenstanders van het huidige bouwplan de gelegenheid, om hun argumenten nog eens indringend onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. De bijeenkomst begint vrijdagmiddag 10 juni op 16.00 uur in de raadzaal van het Doornse cultuurhuis.

We zijn blij met de eerste stap!

Het kabinet wil voor de kleinschalige woonvormen het pgb overeind houden. Daar zijn we heel blij mee. Een deel van de korting van 2011, die na het verlopen van de budgetgarantie neerkomt op een korting van 30%, lijkt ook ongedaan gemaakt te worden. Nu is het afwachten of de Kamer instemt met dit voorstel..

Stichting Onderwijs Primair voor kunsteducatie!

Na de schoolbesturen O2A5 (Alblasserwaard-Vijfherenlanden) en SOPOGO (Goeree-Overflakkee) volgt Stichting Onderwijs Primair (18 scholen in de regio Krimpenerwaard) en vraagt de gedeputeerde om kunsteducatie op de scholen mogelijk te blijven maken..

CDA zet koevoet in bouwplan Gemeentekantoor!

Uit De Kaap: CDA zet koevoet in bouwplan gemeentekantoor dinsdag 31 mei 2011 14:00 DOORN - Met een koevoet heeft het CDA maandag de besluitvorming rond de bouw van het nieuwe gemeentekantoor opengebroken. In een unaniem aangenomen motie van raadslid Chantal van Steenderen werd vastgelegd, dat de bouwopdracht pas gegeven mag worden nadat de gemeenteraad zich daarover heeft kunnen uitspreken.

+Lees meer...

Beslissend wordt het gesprek dat de raadsfracties op 10 juni voeren met de indieners van de petitie tegen het huidige plan.

Tweede Kamer krijgt meer dan 7800 handtekeningen tegen fusie

De petitie loopt nog altijd door, maar Vereniging Geen Fusie wil de duizenden handtekeningen van inwoners uit Bussum, Muiden, Naarden en Weesp op 10 juni a.s. eindelijk aan de Tweede Kamer aanbieden.

+Lees meer...

Door de val van het vorige kabinet heeft dat moment lang op zich laten wachten, maar nu een afvaardiging van de Tweede Kamer de regio bezoekt en de fusie van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp dus weer hoog op de Haagse agenda staat, kunnen de handtekeningen eindelijk worden aangeboden. Dit moet gebeuren tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel op 10 juni, waarvoor Vereniging Geen Fusie spreektijd heeft aangevraagd. Gideon Jessayan, voorzitter van Vereniging Geen Fusie, hoopt dat de Tweede Kamer bij het zien van al die handtekeningen concludeert, dat de GV4 een onzalig plan is. "De fusie van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp heeft noch onder de bevolking noch onder lokale politici enig draagvlak. En terecht: want de bevolking is niets gevraagd, de combinatie van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp is onlogisch en er zijn betere alternatieven, die onvoldoende of niet bekeken zijn."

Schoolbesturen op de bres voor kunsteducatie!

Na de Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfherenlanden (O2A5, 25 scholen) dat deze petitie startte, schaart nu ook de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO, 13 scholen) zich achter de petitie voor het behoud van kunsteducatie op de Zuid-Hollandse basisscholen. Algemeen directeur Gerwi Temmink: "Ons bestuur vindt het heel belangrijk dat het huidige aanbod van cultuureducatie blijft bestaan!".