You, the petitioner

Updates

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

2022-10-31

Per 1 maart al banen weg bij gevangenis in Ter Apel

    De burgemeester van Hoogeveen, Karel Loohuis, vreest dat er per 1 maart al tientallen banen verdwijnen bij de gevangenissen in TerApel, Veenhuizen en Hoogeveen. Alle tijdelijke arbeidscontracten worden stopgezet en gedetineerden worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De bezuiniging op personeel loopt vooruit op het reorganisatieplan voor alle gevangenissen dat staatssecretaris Fred Teeven van Justitie nog aan de Tweede Kamer moet voorleggen.Loohuis hoorde het nieuws dinsdag van de directeur en een lid van de ondernemingsraad van de Hoogeveense gevangenis De Grittenborgh, waar vijftig cellen dicht gaan en dat kost veertig tijdelijke arbeidskrachten hun baan. Volgens Loohuis gaat het hele Huis van Bewaring dicht, dat is een kwart van de hele gevangenis.

+Read more...

In Veenhuizen moet gevangenis Bankenbosch in 2014 helemaal dicht en in Ter Apel moeten 32 cellen sluiten. De Hoogeveense burgemeester vindt de handelswijze van Justitie onacceptabel; 'hier kun je niet op reageren want het gaat op 1 maart al gebeuren. Bovendien blijven we bij ons standpunt dat er geen baan in het Noorden gemist kan worden'.

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=118468

Tegengas tegen Teeven

26-02-2013 o Welke kant moet het uit met de gevangenissen? Wat voor straf hoort bij een misdaad? En hoe is het mogelijk criminaliteit te voorkomen? De meningen lopen nog wel eens uiteen. Uit de hoge hoed bij de formatie van de regering van VVD en PvdA is echter een plan gekomen dat in ieder geval meer kwaad dan goed doet. Volgens staatssecretaris Teeven moet het voortaan meer de Amerikaanse kant uit.

+Read more...

Grotere gevangenissen, zoveel mogelijk privatiseren en dat alles concentreren in de Randstad.  Ondermeer de Grittenborgh dreigt het kind van de rekening te worden. Alle partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen en ook alle partijen in Provinciale Staten vinden dat een onzalig plan Ook de SP ziet niks in het plan van Teeven. Een gevangenis als de Grittenborgh functioneert uitstekend en levert werkgelegenheid in streken waar de regering anders niet in investeert. Ook al zou het anders moeten met de gevangenissen, dan in ieder geval niet nu en niet zo. We moeten immers bezuinigen? Een nieuwe weg inslaan met het gevangeniswezen kost op korte termijn handenvol geld. Toch komt er ondermeer in Zaandam een splinternieuwe bajes voor maar liefst 1032 gedetineerden op industrieterrein Hoogtij. Een extra argument voor de hele Drentse politiek om mordicus tegen de sluiting van de gevangenissen in het noorden te zijn. Toch viel van de week in de Hoogeveensche Courant te lezen dat sluiting van gevangenissen onafwendbaar is. Dat meent de Drentse VVD althans, die onlangs op bezoek was in de Grittenborgh. We moeten vooral de hakken niet in het zand zetten, maar blijven bewegen', vindt mijn collega fractievoorzitter mevrouw Pannekoek van de VVD.Laten we een succesvolle Noordelijke lobby niet doorkruisen'. Een merkwaardige opvatting. Want hoezo is sluiting onafwendbaar? Voor tegengas tegen Teeven en een succesvolle Noordelijke lobby helpt het niet de handdoek bij voorbaat in de ring te werpen. De Grittenborgh en de andere PI's in het noorden hoeven helemaal niet dicht! Dat is een onbezonnen plan, dat zondermeer van tafel moet. Gelukkig krijgt het actiecomite steeds meer weerklank. En hoe meer mensen, overheden en organisaties laten weten dat het zo niet kan, des te eerder de Staatssecretaris bakzeil zal moeten halen. 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2013/02/26/T272.htm

Politie gaat jagen op gevluchte veroordeelden

De politie gaat maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat veroordeelde criminelen hun straf niet ontlopen. Er worden speciale teams opgezet. De politie heeft vooral voortvluchtigen op het oog die een straf hebben gekregen van 90 dagen of meer of mensen die zijn veroordeeld voor zeden- en geweldsmisdrijven.

+Read more...

Het gaat om mensen die hun proces in vrijheid moeten afwachten en zich vervolgens verschuilen voor politie en justitie. Ook personen die niet terugkeren van verlof vallen onder deze groep. In totaal gaat het om 15.696 veroordeelden met openstaande vrijheidsstraffen. Bijna 13.000 van hen zijn opgenomen in het Opsporingsregister, waarin mensen staan van wie de woon- of verblijfplaats bij de politie niet bekend is. Ruim eenderde van de groep is veroordeeld voor diefstal of inbraak. In 43 procent van de 15.696 zaken gaat het om een openstaande straf van minder dan 1 maand, in 80 procent staat een vrijheidsstraf open van minder dan 3 maanden en in 4 procent een straf van 1 jaar of meer.

Nu al banen weg bij noordelijke gevangenissen

De Grittenborgh in Hoogeveen HOOGEVEEN - Per 1 maart verdwijnen al tientallen banen bij de gevangenissen in Hoogeveen, Veenhuizen en Ter Apel. Dat meldt de Hoogeveense burgemeester Karel Loohuis. Alle tijdelijke arbeidscontracten worden stopgezet.

+Read more...

Gevangenen zullen verhuizen naar andere gevangenissen met vaste arbeidsplaatsen. De bezuiniging op personeel loopt vooruit op het reorganisatieplan voor alle gevangenissen dat staatssecretaris Fred Teeven van Justitie nog aan de Tweede Kamer moet voorleggen. De Hoogeveense burgemeester Karel Loohuis hoorde het slechte nieuws gisteravond van de directeur en een lid van de ondernemingsraad van de Hoogeveense gevangenis de Grittenborgh. In de Grittenborgh gaan 50 cellen dicht, dat kost 40 tijdelijke arbeidskrachten hun baan. Volgens Loohuis gaat het hele Huis van Bewaring dicht, dat is een kwart van de hele gevangenis. In Veenhuizen moet gevangenis Bankenbosch in 2014 helemaal dicht en in Ter Apel moeten 32 cellen sluiten. De gevangenen worden overgeplaatst naar gevangenissen met veel vast personeel in Leeuwarden en Almelo. De Hoogeveense burgemeester vindt de handelswijze van Justitie onacceptabel; 'hier kun je niet op reageren want het gaat op 1 maart al gebeuren. Bovendien blijven we bij ons standpunt dat er geen baan in het Noorden gemist kan worden'.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/nu-al-banen-weg-bij-noordelijke-gevangenissen

Geen snel besluit bezuinigingen gevangenissen

Geplaatst: 18:39 uur, dinsdag 26 februari 2013   Minister Blok van Wonen en Rijksdiensten is niet van plan snel te beslissen over de bezuinigingen op gevangenissen en andere rijksdiensten in het Noorden. De PvdA vroeg de minister dinsdag om binnen twee maanden zijn plannen per provincie bekend te maken. De Tweede Kamer zou dan nog een kans hebben om de plannen van de minister te wijzigen als er teveel bezuinigd wordt op gebieden met een zwakke werkgelegenheid.Minister Blok antwoordde dat hij pas in de zomer met zijn plannen kan komen.

+Read more...

Hij zegde de Kamer wel toe dat hij rekening zou houden met zwakkere regio’s zoals Noord-Nederland. Het CDA wilde dat de minister nu al compenserende maatregelen belooft voor regio’s die te hard getroffen worden door de bezuinigingen. Minister Blok weigert dat echter.

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=118455

13.000 veroordeelden voortvluchtig

   Den Haag -  Bijna 13.000 veroordeelden lopen op dit moment vrij rond, terwijl ze eigenlijk in de cel zouden moeten zitten. Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven zullen strengere maatregelen gaan nemen om dit aantal te verminderen.     Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie Foto: ANP Opstelten en Teeven schrijven aan de tweede kamer dat elke eenheid van de Nationale Politie een team krijgt dat voortvluchtigen moet opsporen.

+Read more...

De prioriteit ligt bij verdwenen daders van zeden- en geweldsmisdrijven. Ook komen er meer mogelijkheden om paspoorten te laten vervallen of afgifte te weigeren. Het grootste gedeelte van de huidige 13000 voortvluchtigen is veroordeeld voor diefstal of inbraak en moet een straf van minder dan drie maanden uitzitten. Veroordeelden die hun proces in vrijheid mogen afwachten zijn vaak verdwenen op het moment dat ze veroordeeld worden. Daarnaast keren gevangenen soms niet terug van verlof.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21324396/__13.000_veroordeelden_vrij__.html

Vestigingsdirectie niet op ramkoers met HDJI, alvast bezuinigen voor de troepen uit.

De directie Gevangeniswezen heeft na overleg met de vestigingsdirecteuren besloten een aantal maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfsvoering en capaciteit met als doel daarmee een bezuiniging te realiseren.   De maatregelen op een rijtje Stoppen alle externe inhuur vanaf 1 maart 2013; dit gaat gepaard met concentreren van leegstand Per direct tijdelijke aanstellingen niet langer omzetten naar vaste aanstelling Onderzoek invoeren van het arrestantenregime   Besluiten directie GW op personeelsgebied Op maandag 4 februari heeft de directie GW twee besluiten genomen op het gebied van personeel. Allereerst moet alle externe inhuur van vestigingen per 1 maart 2013 worden beëindigd. Ook is op 4 februari 2013 besloten dat tijdelijke aanstellingen per direct niet langer omgezet mogen worden naar een vaste aanstelling.

+Read more...

Dit betekent dat tijdelijke aanstellingen worden verlengd met wederom een tijdelijke aanstelling of worden beëindigd. Door deze maatregelen bezuinigt het gevangeniswezen op haar personeelskosten.   Concentreren leegstand Een middel om het vertrek van de externen op te vangen is het concentreren van leegstand. Hierdoor ontstaat personele ruimte. Concentreren van leegstand kan alleen in een periode van onderbezetting. Op dit moment is daar met name sprake van in de Huizen van Bewaring. Het concentreren van leegstand op een afdeling kan tot gevolg hebben dat er in een vestiging geen werk meer is voor vaste DJI medewerkers. Deze kunnen mogelijk op detacheringsbasis werkzaamheden verrichten in een andere vestiging waar behoefte is aan personeel. Daarmee kan de DJI medewerker de kwaliteiten inzetten daar waar dit het hardste nodig is en is werving of inhuur niet nodig. Voor de regio Noord is besloten de leegstand tijdelijk te concentreren in de PI Ter Apel (halve afdeling HVB 32 cellen) en in de PI Hoogeveen (afdeling 4: HVB, 50 cellen). De personele consequenties van deze maatregel worden deze week geïnventariseerd en voorkomende knelpunten zullen zoveel mogelijk regionaal worden aangepakt.Vanaf dinsdag 26 februari zal er een opnamestop gelden voor deze afdelingen. Over overplaatsingen van gedetineerden zullen ook deze week regionale afspraken worden gemaakt.   Arrestantenregime De directie GW heeft besloten te onderzoeken of toch vervroegd een sober regime voor arrestanten ingevoerd kan worden. Na overleg in de regio-overleggen wordt uitgegaan van de volgende locaties voor arrestanten in 2013: Grave, Lelystad, Nieuwegein, Middelburg, Dordrecht, Alphen, Heerhugowaard/Alkmaar. Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige PLK. In 2014 is DC Alphen, voor een groot deel van deze doelgroep, beschikbaar.     Vervolgstappen De komende periode worden vanuit de afdeling Individuele Zaken de volgende stappen gezet: Onderzoeksopdracht naar de vestigingsdirecteuren van de betreffende locaties. De productspecificatie arrestanten wordt voor advies verstuurd aan de GOR GW. De regeling Selectie Plaatsing en Overplaatsing van Gedetineerden (SPOG) wordt aangepast. Er worden afspraken gemaakt met de politie, het CJIB en DV&O over het vervoer van arrestanten. De penitentiaire landkaart 2013 wordt aangepast.

Bom onder het gevangeniswezen

Geplaatst door Lilian Helder op 22 februari, 2013 - 13:59 © Jeroen van der Meijde Op dit moment staat het kabinet aan de vooravond om een groot deel van de gevangenissen in Nederland te sluiten. Als de berichten kloppen, zullen 11 van de 29 penitentiaire inrichtingen worden gesloten. Kortgezegd komt dit erop neer dat staatssecretaris Teeven alleen  nog een paar megagevangenissen in de Randstad wil houden.

+Read more...

Gevangenissen in de provincies, van noord tot zuid, zullen hun deuren moeten sluiten. Hiermee draait Teeven het gevangeniswezen rigoureus de nek om. De problemen die daarbij komen kijken zijn niet te overzien.   Dit beleid staat haaks op het standpunt van het Kamerlid Teeven. Nog niet zo lang geleden pleitte de voormalig crimefighter namelijk met ferme taal tégen het sluiten van gevangenissen. Daarnaast vond hij het het absoluut onaanvaardbaar dat criminelen, zoals hij zelf letterlijk zei “thuis voor de televisie hun straf uit kunnen zingen, met een biertje in de hand”. Hoe staatssecretaris Teeven zijn ruggengraat zo snel kon verliezen is mij een raadsel, wel weet ik dat dit nu juist het plan is wat hij in het kader van de bezuinigingen op het gevangeniswezen gelanceerd heeft. Veroordeelde criminelen die hun straf nog niet uitgezeten hebben zullen met een klein flikkerend enkelbandje door staatssecretaris Teeven naar huis gestuurd gaan worden. Dan hebben we nog niet het aantal veroordeelde criminelen meegenomen, zo’n 15.000, die hun gevangenisstraf nog moeten uitzitten. Deze mensen lopen kriskras door heel Nederland rond. En verder moet in het achterhoofd worden gehouden dat wanneer de overheid zijn criminaliteitscijfers presenteert er alleen naar de geregistreerde criminaliteit wordt gekeken. Uit een onlangs verschenen onderzoek van rechtseconoom Ben van Velthoven ‘Economie van misdaad en straf’ bleek dat het strafrisico in Nederland erg laag is. Het strafrisico is het product van de pakkans en de strafmaat. Er lopen dus duizenden, zo niet tienduizenden criminelen rond die maar op één plek thuishoren, en dat is de gevangenis. De dreigende sluiting van gevangenissen past dan ook totaal niet in de door Opstelten en Teeven aangekondigde ‘stevige aanpak’ van criminaliteit.  Afgelopen weken heb ik veel gevangenissen door het hele land bezocht, waaronder de prachtige koepelgevangenis in Arnhem, de PI in Vught met haar diverse vormen (EBI, ISD, LFPZ, ZISZ), de PI Middelburg met het arrestantencomplex en de PI Haaglanden waar de Nederlandse overheid graag internationaal mee wil scoren wegens de samenwerking met het  Internationaal Strafhof. Het sluiten van deze gevangenissen zou pure kapitaalvernietiging zijn, en  dan hebben we het nog niet eens over alle hardwerkende, betrokken medewerkers die als gevolg van deze plannen hun baan zullen verliezen. Deze hardwerkende mensen verdienen respect en moeten niet op straat worden gezet door een staatssecretaris die zijn rug niet recht houdt. Op deze manier legt staatsecretaris Teeven met zijn plannen een gigantische bom onder het gevangeniswezen.   Blijkbaar is dit de nieuwe koers van staatssecretaris Teeven:  Ben je illegaal in Nederland, heb je een valse identiteit en gelogen over je verleden? Oom Fred regelt een Kinderpardon en een verblijfsvergunning voor de hele familie.  Ben je crimineel maar zit je liever thuis op de bank in plaats van in de gevangenis? Oom Fred regelt een enkelband voor je. Ben je een hardwerkende gevangenismedewerker die zijn steentje bijdraagt aan de beveiliging van de maatschappij? Dan regelt oom Fred niets voor je. Dan zet oom Fred je op straat. -Lilian Helder, Tweede Kamerlid PVV, woordvoerder veiligheid en justitie.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/bom-onder-het-gevangeniswezen?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=8ab76a2532-nb&utm_medium=email