You, the petitioner

Updates

Nieuwe petities ook via Mastodon

Vanaf nu worden nieuwe petities ook via Mastodon aangekondigd, zie @petities@mastodon.nl.

2022-10-31

'Geen cellen sluiten, maar criminelen pakken'

'Geen cellen sluiten, maar criminelen pakken' Toegevoegd: donderdag 21 mei 2009, 09:55 Update: donderdag 21 mei 2009, 10:31 Er is niet minder criminaliteit in Nederland en dus is sluiting van 1.350 cellen verspreid over 8 gevangenissen een slechte zaak. Dat vinden VVD, PVV en Trots op Nederland in de Tweede Kamer. Het parlement besprak de plannen voor sluiting van de cellen met staatssecretaris Albayrak van Justitie. Taakstraffen De partijen vinden dat de staatssecretaris de cellen gewoon moet vullen met criminelen die nu vrij rondlopen.

+Read more...

Veel mensen en winkeliers doen niet eens aangifte vanwege de lage straffen. Er wordt te vaak een taakstraf opgelegd. Daar zou de staatssecretaris wat aan moeten doen vinden VVD, PVV en TON.  Maar Albayrak zegt dat zware criminaliteit wel degelijk afneemt. Ook zijn er bijvoorbeeld veel minder bolletjesslikkers door de 100-procentcontroles op Schiphol. Een toename van het aantal taakstraffen komt volgens de staatssecretaris door een stijging van de lichte vergrijpen. 

http://nos.nl/artikel/88091-geen-cellen-sluiten-maar-criminelen-pakken.html

SLUITING GEVANGENISSEN KORTZICHTIG

SLUITING GEVANGENISSEN KORTZICHTIG 10-01-2013 • Een tiental statenleden ging afgelopen woensdag een kijkje nemen in de Grittenborgh. Staatssecretaris Teeven heeft de bijl gelegd aan de voet van het gevangeniswezen.

+Read more...

Overal moeten gevangenissen sluiten. Volgens het plan gaan alle inrichtingen in de regio dicht. De gevangenissen in Hoogeveen, Veenhuizen en Ter Apel zijn de wacht aangezegd. Drentse volksvertegenwoordigers spraken woensdag 9 januari met leden van het actiecomité, vakbonden, OR en personeel. Ook aanwezig waren de directie van de Grittenborgh en burgemeester Loohuis van de gemeente Hoogeveen. Het bezoek vond plaats op initiatief van de SP fractie. De conclusie: Deze bezuinigingen werken als een botte bijl en een boemerang in één. Een ramp voor de werkgelegenheid in Drenthe en kapitaalvernietiging vanwege de sloop van centra. En op termijn meer onveiligheid, meer criminaliteit en meer kosten voor de samenleving. Strenger straffen. Meer criminelen oppakken en achter de tralies. Misdaad keihard aanpakken. Geen gezeur over je moeilijke jeugd. De wereld van staatssecretaris Teeven over misdaad lijkt niet zo moeilijk in elkaar te zitten. En het kan allemaal met veel minder personeel en met minder gevangenissen.Terwijl een groot aantal gevangenissen dicht moeten, staat de bouw van enkele grote gevangenissen in de Randstad, in Lelystad en Zaanstad, nog steeds gepland. Bezuinigingen op het departement zelf, op management en op adviseurs, zijn niet aan de orde. Teeven lijkt iets minder keihard als hij op zou moeten treden tegen de eigen ambtelijke top. Natuurlijk. Gestraften worden in een gevangenis opgesloten. De Grittenborgh is een uitgebreid beveiligde gevangenis, met twee volledige fysieke barrières van 5 meter, voorzien van detectie en cameratoezicht, ingericht voor vluchtgevaarlijke gedetineerden. Vrijheidsbenemende straffen worden ten uitvoer gelegd. Maar na verloop van tijd loopt de straf ten einde. Dan is het de bedoeling dat de voormalige gedetineerden opnieuw in de samenleving mee kunnen doen en niet in oude fouten vervallen. De Grittenborgh probeert gedetineerden een kans te geven zich daarop voor te bereiden. Een flink aantal gestraften is afkomstig uit de regio. Drentse gemeentes, woningstichtingen, werkgevers, enz. worden ingeschakeld zodat ex gestraften bij hun vrijlating een leven buiten de bajes kunnen starten. De eigen gemeente wordt bijvoorbeeld ingeschakeld om bijtijds een identiteitsbewijs aan te vragen. Zonder ID loopt het in de moderne samenleving al snel spaak. Tijdens het verblijf in De Grittenborgh is het de bedoeling gedetineerden de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Niet alleen in het belang van gestraften, maar ook in het belang van de samenleving. Het terugdringen van recidive bespaart miljoenen. Iedere gedetineerde die na vrijlating een normaal leven opbouwt zorgt voor minder onveiligheid, minder criminaliteit en minder kosten. Het personeel van de Grittenborgh is gepokt en gemazeld in de omgang met gedetineerden. Werken in een gevangenis is een vak op zich. Veel personeelsleden hebben hier met overtuiging voor gekozen. Voor het personeel betekende de aankondiging van de mogelijke sluiting een klap in het gezicht. Omdat alle gevangenissen in de regio dicht zouden gaan, is er ook geen perspectief bij een andere inrichting in de omgeving aan de slag te kunnen blijven. Sluiting van gevangenissen betekent verlies van honderden arbeidsplaatsen. Stuk voor stuk gezinnen die het niet makkelijk zullen krijgen. De Drentse Staten namen eerder unaniem een motie aan waarin men zich uitspreekt tegen de plannen van het kabinet gevangenissen te sluiten. De Drentse Commissaris van de Koningin Tichelaar pendelt ondertussen regelmatig op en neer naar Den Haag om bij het kabinet te lobbyen en te onderstrepen dat het noorden in korte tijd al heel veel werkgelegenheid en rijksdiensten heeft verloren. De SP is blij met de brede inzet vanuit de Drentse politiek. SP fractievoorzitter Oosterlaak: ‘Laat ik maar even gewoon zeggen waar het op staat. Het kabinet bezuinigt de economie kapot en dat gaat dubbel zo hard in het noorden. Met de botte bijl. De mogelijke sluiting van gevangenissen is daarbij een triest dieptepunt voor alle betrokkenen. Dat hebben we nogmaals uit de eerste hand gehoord. Maar als je bedenkt dat sluiting van goed functionerende gevangenissen als een boemerang naar de samenleving werkt en de kans op recidive vergroot, dan betekent sluiting ook dat de bewindslieden van veiligheid en justitie, de criminaliteit en de onveiligheid feitelijk bevorderen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het lijkt ons van belang dat ook deze kant van het verhaal belicht wordt. In ieder geval vinden wij het van groot belang dat iedereen, zeker in de politiek, eens even heel goed nadenkt voordat men het kabinet zijn gang laat gaan.’

http://drenthe.sp.nl/bericht/102317/130110-sluiting_gevangenissen_kortzichtig.html

Wolbert stelt kamervragen over sluiting cellen

  Archieffoto Agnes WolbertPvdA-Kamerlid Wolbert wil opheldering HOOGEVEEN - PvdA-kamerlid Agnes Wolbert uit Annen heeft kamervragen gesteld aan staatssecretaris Teeven over de sluiting van cellen in Hoogeveen en Ter Apel. Ze wil weten of dit een voorbode is van de sluiting van gevangenissen in het Noorden. In de Grittenborgh in Hoogeveen sluit het Huis van Bewaring met 50 cellen en in Ter Apel gaan 32 cellen dicht. Omdat er overal in het land lege cellen zijn, wil het ministerie de leegstand concentreren bij de gevangenissen met de meeste tijdelijke werknemers, zoals in Hoogeveen en Ter Apel. Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen is er woedend over, omdat hij vreest dat dit een voorbode is van sluiting. .

Druk op coffeeshops te groot

'Druk op coffeeshops te groot' In een artikel uit de Stentor van 2 maart 2012 wordt bekend gemaakt dat de recente intrekking van de gedoogvergunning van Coffeeshop 't Bunkertje in Apeldoorn, zorgt voor een grote druk op de drie overgebleven coffeeshops. In Apeldoorn morgen er eigenlijk vijf vergunningen worden afgegeven.

+Read more...

De overgebleven coffeeshops vrezen voor overlast. Dat zijn er, volgens het artikel, te weinig voor een stad als Apeldoorn. Gewaarschuwd wordt voor het feit dat nog mee coffeeshops problemen zullen gaan ondervinden met de aanvoer van de voorraad. "Het vergroot namelijk de zogenoemde achterdeurproblematiek: er moet meer voorraad worden aangevoerd. En daarmee kunnen coffeeshops in juridische problemen komen. Er is daarnaast vrees dat extra aanloop tot overlast zoals parkeerproblemen leidt." Bron: 'Druk op coffeeshops te groot', de Stentor, 2 maart 2013.

De Stentor
2013-03-04 | Petition Yes we cannabis

Klaar voor de start, actie!

De petitie is sinds vandaag'ondertekenbaar'! Versterk ons signaal om een gemeentelijke wietplantage te realiseren en onderteken de actie.  In verband met de omstandigheid dat petities.nl de petitie nog moest goedkeuren, heeft het online zetten van de actie enkele uren langer geduurd dan verwacht. Excuses voor het ongemak! Houd in ieder geval onze facebook en twitter in de gaten voor de meest recente ontwikkelingen. Jonge Democraten Stedendriehoek.

2013-03-02 | Petition Yes we cannabis

Persuitnodiging: aanbieding petitie sluiting gevangenissen

  1 maart 2013 Ruim 6.200 gevangenisbewaarders tekenen petitie   Wat: Aanbieding petitie aan hoofddirecteur DJI, de heer Peter Hennephof, en de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Pieter Cloo.Waar: Hoofdkantoor DJI, Scheldehoekshaven 101 in Den HaagWanneer: Maandag 4 maart om 11.15 uur. Een representatieve groep van ongeveer 50 medewerkers van DJI (Dienst Justitiële Instellingen) zal maandagochtend 4 maart een petitie aanbieden aan de hoofddirecteur DJI, de heer Peter Hennephof, en de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Pieter Cloo. De petitie is ondertekend door meer dan zesduizend medewerkers van gevangenissen en andere onderdelen van DJI.

+Read more...

De petitie is een initiatief van Abvakabo FNV, CNV Publiek Zaak, CMHF en justitievakbond Juvox. Aanleiding voor de petitie is een uitgelekt bezuinigingsplan van staatssecretaris van Justitie Fred Teeven, waarin deze aankondigt een derde van de gevangenissen te willen sluiten. De gevolgen hiervan zullen het personeel van alle DJI instellingen zwaar treffen, temeer omdat er tot nu toe geen afspraken gemaakt zijn over fatsoenlijk sociaal beleid. Met de petitie verzoeken de medewerkers de hoofddirecteur van DJI om zijn rol als goed werkgever op te pakken en samen met de sociale partners in het georganiseerd overleg te komen tot een fatsoenlijk sociaal beleid dat recht doet aan alle medewerkers van DJI. Dit houdt in: passend werk in de regio’s voor iedereen en eerlijk verdeeld over het land, een veilige en goede werkomgeving, inkomensbescherming en gelijke behandeling. De tekst van de petitie is te vinden op:http://www.abvakabofnv.nl/3944/419044/201584/petitie-dji.pdf Bij de dienst DJI werken ongeveer 17.000 mensen waarvan bij het gevangeniswezen ongeveer 10.000. Als de plannen van het ministerie door gaan, verliezen duizenden medewerkers hun baan.

http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/persberichten/persuitnodiging_aanbieding_petitie_sluiting_gevangenissen

Legaliseer hennepteelt Almelo

Legaliseer hennepteelt Almelo   1. Minder criminaliteit en minimalisatie kosten verbandhoudende werkzaamheden bij o.a.

+Read more...

politie, justitie 2. Vele medicinale toepassingen zoals tegen kanker 3. Vele industriële toepassingen duurzame en milieuvriendelijke vervanger voor o.a. hout, textiel 4. Welvaartbevorderend, werkgelegenheid   Hennep, de oplossing voor heel veel problemen!   Af en toe lijkt het er op of de problemen die de hele wereld kent niet op te lossen zijn. Door al die problemen wordt het leven alsmaar duurder en duurder om nog niet te spreken van ons milieu dat in een zo slechte conditie verkeerd dat ons aller bestaansrecht aan een zijden draadje lijkt te hangen. Hier en daar worden stukjes nieuwe bossen aangeplant waar eerst een ongerepte oerwoud stond maar daarmee krijgen wij de dieren, het oerbos en alles dat daarbij hoort niet terug. Het is ook maar een druppel op een gloeiende plaat die stukjes bos die ze nieuw aan planten en dat terwijl de oplossing al duizenden jaren bestaat, sterker nog, wij hebben er duizenden jaren dankbaar gebruik van gemaakt. Ik heb het dan over de industriële hennep, de cannabis sativa. Lees de link voor de vele toepassingen maar weet dat er nog veel meer toepassingen zijn van deze bijzondere plant. Zou het niet geweldig zijn als wij de oerbossen met rust konden laten? Zou het niet geweldig zijn als wij geen fossiele brandstoffen meer hoefden te gebruiken? Persoonlijk zou ik het machtig vinden om op deze manier de wereld weer een doel te geven, een geschenk aan onze kinderen, een geschenk aan moeder Aarde! Er was een tijd waar niemand zich druk maakte over olievoorraden, alles bleek in overvloed aanwezig, werk voor iedereen en een simpel maar goed en eerlijk leven. Die tijd is de tijd voor de introductie van olie. Hoe is dat zo gekomen? Voordat olie de markt veroverde door toedoen van enkele rijke lui ( Dupont, Mellon en Hearst ) werd hennep gebruikt als olie voor lampen, voor motoren ( de eerste Ford was niet alleen gemaakt van hennep maar liep ook op hennep ). Touw werd er gemaakt van hennep alsook papier, geperst hout, kleding en vele vele andere toepassingen, zelfs medicatie met behulp van hennep was heel normaal. De ideale natuurbron zou je zeggen maar waarom werd deze plant dan illegaal?  Dupont, Mellon en Hearst. Het wordt inmiddels algemeen bewezen geacht dat een belangen groep bestaande uit de Du Pont petrochemische industrie, de Amerikaanse staatsecretaris Andrew Mellon en de Krantenmagnaat William Andrew Hearst een geslepen publiciteit campagne tegen Hennep voerden. De kranten van Hearst verwarden het grote publiek bewust door industriële Hennep en Marihuana door elkaar te halen. Hierbij werden ook rassen voor oordelen gebruikt door te suggereren dat Marihuana vooral gebruikt werd door Mexicaanse emigranten. Du Pont had grote belangen in de olie industrie, Hearst bezat grote belangen in bossen en de bijbehorende hout verwerkende industrie die de grondstof cellulose leverden voor zijn kranten papier. Olie maatschappijen wisten toentertijd al heel goed dat hun brandstoffen giftige en schadelijke stoffen produceerden bij de onvolledige verbranding in de toenmalig zeer inefficiënte verbranding motoren en zagen Hennep als brandstof als een zeer gevaarlijke veel aantrekkelijker concurrent. In 1937 wisten DuPont, Mellon en Hearst de Marihuana Prohibition Act in slechts drie maanden tijd door het Amerikaanse congres te jagen. Deze wet staat aan de basis van het verbod op Cannabis en betekende de nekslag voor de Hennep industrie. De prohibition act is daarmee mede verantwoordelijk voor de morele tweedeling in onze maatschappij, de huidige vervuilende auto industrie en een groot deel van onze milieuproblemen. http://www.jackherer.com/hemporium.html Zoals dat zo vaak terug te vinden is in onze recente geschiedenis zijn het uiteindelijk de grote multinationals die wetten kunnen maken of breken, persoonlijk gewin staat hierbij altijd voorop. Er zijn maar weinig voorbeelden te vinden in de recente historie waar grote multinationals integer wetten afdwingen, dat wil zeggen, niet uit eigen belang maar echt voor de mens en de natuur. Als je de media bezit kun je elke leugen als waarheid verkondigen! De meute die avond na avond aan de beeldbuis gekluisterd zitten slikken het als zoete koek. De recreatieve cannabis wordt vooral gebruikt door politici. Om te scoren bij de massa die apathisch naar het tv-scherm zit te gapen. Jammer maar helaas… Politici zeggen dat drugs de oorzaak zijn van de maatschappelijke problemen en daarmee zijn ze klaar om als politicus een groot aantal verantwoordelijkheden af te schuiven op de revolterende jongeren en op de “toename van het drugsgebruik”. De media brengen de geselecteerde cijfers wel aan de man. Zij leveren het cement dat de leugens samenhoudt. Zo verschijnen geregeld ‘onderzoeksresultaten’ uit twijfelachtige bron, zonder dat die resultaten door een tweede studie kunnen bevestigd worden (zie bijvoorbeeld George Ricaurte en zijn xtc-rapport van 2002 of de onwetenschappelijke fratsen van Gabriel Nahas als drugtsaar van Chirac). De foute bevindingen worden in grote titels uitgesmeerd. Als er na meer dan een jaar al een rechtzetting verschijnt, is dat in een klein hoekje tussen de overlijdensberichten. De waarheid is dood. Om meteen de leugen te ontkrachten plaats ik hieronder een filmpje dat gemaakt werd 1942 door de Amerikaanse overheid zelf om aan te geven welk een geweldige plant de hennepplant is. Het filmpje heet Hemp for Victory, een pakkende titel nietwaar. De film werd gemaakt omdat de VS een groot tekort had aan grondstoffen voor de oorlog die de VS voerde op meerdere fronten. Omdat hennep twee keer per jaar te oogsten is kon in 1943 al begonnen worden met de verwerking van de oogst. De boeren die hennep wilden gaan verbouwen moesten eerst deze film bekijken en een document tekenen dat ze de film ook daadwerkelijk gezien hadden. Vervolgens kregen deze boeren en hun hele familie vrijstelling van dienst zolang ze maar hennep zouden verbouwen. Alsof dit nog niet genoeg was kregen deze boeren hun materiaal een stuk goedkoper aangeboden en vaak zelfs helemaal gratis. Het is toch bizar als je dit weet en leest dat vlak voor die oorlog diezelfde plant als een duivelse plant werd neer gezet en ook weer na de oorlog. Wat kunnen wij allemaal maken van hennep? Hennep is de meest veelzijdige plant – veelzijdiger nog dan de sojaboon die thans waarschijnlijk de grootste variëteit aan duurzame producten levert. Hennep is een rijke voedingsbron, maar levert ook alle producten die uit hout, katoen en aardolie worden gemaakt. De basis van die veelzijdigheid zijn zes ruwe grondstoffen: lange bastvezels, medium vezels, korte kernvezels, zaad, olie en meel. De vezels van de bast worden gebruikt voor textiel, maar ook voor een duurzaam alternatief voor glasvezel. Mediumvezels worden gebruikt voor papier en de korte vezels voor bouwmaterialen. Zaad en meel dienen voor een reeks van voedingsmiddelen. De olie ook, maar die dient tegelijkertijd voor de productie van shampoo, zeep, wasmiddelen en verf. Hennep is een veelzijdig agrificatiegewas – de plant is geschikt voor industriële toepassingen zoals het produceren van plastics. Cannabis is tweehuizig, wat wil zeggen dat er mannelijke en vrouwelijke planten zijn. De eenjarige plant groeit snel: rond half mei gezaaid kan men het eind augustus oogsten en de plant kan enige meters hoog worden. De lange wortels breken de grond en maken zo de akker vruchtbaarder. Met zijn lange wortels staat cannabis ook stevig, de plant werd ooit gebruikt als windscherm rond de akkers. Cannabis groeit vrijwel op iedere grond, heeft weinig voedsel nodig en is resistent tegen ziektes. Kunstmest en pesticiden zijn overbodig. Door de dichte groeiwijze is het verbouwen van cannabis zelfs een goede manier om onkruid te bestrijden! Een hectare cannabis levert gemiddeld 2000 kg zaad op. Dit zaad is voedzaam. Het bevat geen THC, maar vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen. Men kan het vermalen tot meel, dat vrij is van gluten. Het is beter verteerbaar dan sojameel, men kan er zelfs babyvoeding van maken. De olie, bijna 20% van het gewicht van het zaad, bestaat uit onverzadigde vetzuren. Het is een goede spijsolie, gezond en niet duur. Uiteraard kan men er zeep van zieden en zalf van maken, maar ook een plastic die biologisch afbreekbaar is. Er kan een olielamp op branden, men kan er een auto op laten rijden, of er zelfs een hele auto van bouwen. Het uitgeperste zaad dient als veevoer. Het zaad is volstrekt ongevaarlijk. De stam van de cannabis heeft lange vezels die gemakkelijk loslaten. Men kan er draden van spinnen, die sterker zijn dan enige andere vezel. De Chinezen gebruikten canvasvezels voor hun boogpezen, maar van canvas kan men ook de meest soepele stoffen weven. De vezels zijn bestand tegen vocht en vrijwel onverslijtbaar. Canvas speelde daarom ooit een grote rol in de zeilvaart: de zeilen, het want, de schoten en vallen, het breeuwsel, de visnetten, de vlaggen en wimpels, de plunjezakken, hangmatten en kleding van de bemanning, het was allemaal canvas! Het hele leger van Napoleon liep in canvas uniformen. Het strategische belang van cannabis was dan ook enorm. De boeren waren soms verplicht om op een gedeelte van hun land cannabis te verbouwen! De eerste Levi’s spijkerbroeken waren van canvas en deze waren vrijwel onverslijtbaar. Tegenwoordig zijn ze van katoen en een beetje bouwvakker verslijt er enkele per jaar. Van de cannabisstengels en van versleten canvas kan men een pulp maken, waaruit papier wordt vervaardigd. Dit procedé was reeds in de oudheid bij de Chinezen bekend. Het werd overgenomen door de Moslims, die er hun Koran op verspreidden, en tijdens de kruistochten bereikte deze techniek Europa. Perkament maakte plaats voor canvaspapier, dat nauwelijks vergeelt of verzuurt. De eerste Bijbels werden erop gedrukt en canvaspapier bleef gebruikelijk tot laat in de 19e eeuw. Toen ging men over op houtpulp. De papieropbrengst van een hectare cannabis is echter ruim vier maal zo groot als die van een hectare dennenbos! Voor de productie zijn ook veel minder giftige chemicaliën nodig en het papier is veel duurzamer. Als biomassa biedt hennep een duurzame bron voor brandstof. Geen enkele plant brengt meer biomassa op: tien ton gedroogde biomassa per hectare. Tachtig procent daarvan betreft houten stengels, waar weer 77 tot 85 procent cellulose, de grondstof voor papier, inzit. Bos groeit langzamer en in bomenhout zit maar 65 procent cellulose. Hennep groeit in vrijwel elk klimaat – van Finland tot in de Sahara. China en Oost-Europa zijn thans de grootste producenten, maar in Groningen worden jaarlijks ook drieduizend voetbalvelden industriële hennep geoogst. Een extra voordeel van hennep is, dat het snel groeit. De plant is in honderd dagen volgroeid en dat betekent dat het gewas op vele plaatsen tweemaal kan worden geoogst. Of dat het kan worden ingezaaid na de oogst van een ander gewas. Hennep zelf hoeft overigens niet in rotatie – in afwisseling met andere gewassen – te worden geteeld. Hemp (Hennep) is verboden in de USA ten voordele van katoen (waar veel gif op word gespoten) Hemp groeit op 3 maanden tijd 4 meter hoog zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. De planten groeien dicht tegen elkaar en laten geen ruimte voor onkruid. Boeren die in het jaar na de hennepoogst bijvoorbeeld aardappels poten, ontdekken dat zij dat jaar de helft minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. De diepe wortels van de hennep geven onkruid minder kans. Tenslotte dient hennep als een ideale schoonmaker van vervuilde grond. Hennep onttrekt in één oogst zestig tot zeventig procent van de vervuiling aan de grond. Die vervuiling gaat in de bloemen zitten die kunnen worden verbrand, de rest van de plant is dan schoon en bruikbaar voor andere doeleinden. Ook heb ik begrepen dat de cannabis plant de grootste zuurstofleverancier is van alle gewassen d.m.v. fotosynthese. Wat betekent dat? Dat ie meer CO2 in zuurstof omzet (onder invloed van zonlicht) dan enig ander gewas. Kortom, substantiële bijdrage aan de oplossing voor het broeikaseffect, en het allerbeste hiervan, wij kunnen de bossen met rust laten, wij hoeven nooit meer één boom te kappen. Zou dat geen prachtig cadeau zijn aan onze kinderen en kleinkinderen?! Het is duidelijk dat vooral Amerika het internationale drugsbeleid coördineert en domineert gedreven door één motief: in eigen land is er een oorlog aan de gang die al decennia lang woedt, de ‘War on Drugs’. Deze oorlog die dit jaar in Washington voor 37,1 miljard dollar op de begroting staat, is er een van vele superlatieven, vooral in bedrijfsmatige zin. De politie is van misdaadbestrijder verworden tot een ondernemer die elke potentiële drugscrimineel arresteert met maar één doel: het in beslag nemen van zijn geld en zijn bezittingen. De veelal geprivatiseerde gevangenis industrie kan met een populatie van ruim 2 miljoen de positieve bedrijfsresultaten op Wall Street verzilveren. De behandelindustrie moet op haar beurt jaarlijks honderdduizenden veroordeelde verslaafden proberen uit de handen van de geprivatiseerde gevangenissen te houden. En ook daar hangt weer een prijskaartje aan. Door de ‘War on Drugs’ worden de contouren zichtbaar van een samenleving die winstmaximalisatie en moraal heeft gecombineerd met de drugsproblematiek, die zo een hele, vooral zwarte generatie totaal dreigt te criminaliseren en zo het beeld oproept van een dronken reus die niet weet dat hij in zijn eigen voeten schiet. Henry Ford bouwde zijn eerste auto met hennepvezels en reed de motor op hennepolie Realiseer je eens goed wat dit korte filmpje ons vertelt. Zelfs staal kan vervangen worden door hennep. Het is lichter waarmee auto’s met minder pk’s sneller optrekken en minder verbruiken en het is veel stootvaster dan staal waar je bij het minste en geringste al een deuk oploopt die dan weer kapitalen kost om te laten repareren. Dus de olie waarop de auto loopt kan van hennep gemaakt worden, het chassis en de carrosserie, het interieur, eigenlijk gewoon de hele auto! Los van dit gegeven ben ik ervan overtuigt dat wanneer hennep uit het illegale circuit komt nog veel meer toepassingen bedacht zullen worden. Hennep als medicijn Cannabis ( de rookbare versie ) blijkt ook een medicijn tegen talloze kwalen! Voor de farmaceutische industrie is cannabis dan ook gevaarlijk. In de 19e eeuw werden extracten van cannabis nog verkocht in de apotheken. Ze werden gebruikt tegen krampen, toevallen, astma, slaapstoornissen, migraine en andere kwalen. Hennepzaadolie hielp tegen eczeem en psoriasis, hoge bloeddruk, hoog cholesterol gehalte, reuma, ontstekingen en diabetes. Ook blijken chemopatiënten veel baat te hebben bij het gebruik van cannabis. Een medicinale toepassing wordt tegenwoordig weer toegestaan, maar is aan strikte regels gebonden. Cannabis helpt ook tegen ADHD en voor kinderen lijkt dit medicijn ongevaarlijk. http://phoenixtearsmovie.com/ Dit is slechts een kleine verzameling van zaken die wij van hennep kunnen maken en wat hennep voor ons en de wereld kan betekenen. De politiek schreeuwt moord en brand over wereldproblemen terwijl de oplossing voor de hand ligt. Niemand hoeft dit nog te bewijzen, zo’n 5000 jaar geschiedenis heeft al dit hierboven al meermalen bewezen! Het op grote schaal vrijgeven van de productie van hennep op alle gebieden is de oplossing voor al onze problemen! Lees ook deze informatie gevonden bij onze collegae; http://zapruder.nl/portal/rubriek/Cannabis/ http://www.hanfhaus.de/foodstuff-i-4.html?language=de&osCsid=fe2da64359c3f4b44906eb2071769277 http://www.natuurlijkerwijs.com/hennep.htm Auteur: Nexus Bron Afbeelding(en): NexusBron(nen): Nexus

Libertarische Partij Almelo
2013-03-01 | Petition Legaliseer hennepteelt Almelo

SP in verzet tegen sluiting cellen

  HOOGEVEEN/TER APEL - De SP verzet zich tegen de sluiting van gevangeniscellen in Hoogeveen en Ter Apel. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de fractie in de Tweede Kamer in reactie op de publicatie van Dagblad van het Noorden van afgelopen woensdag. De SP noemt de voorgenomen tijdelijke sluiting van in totaal 82 cellen 'afbraak' van het gevangeniswezen..