You, the petitioner
Foto pontje

Behoud van veerpontje Gouderak–Moordrecht

1,145 signatures

Het pontje tussen Gouderak en Moordrecht dreigt te verdwijnen. Een belangrijke sociaal-economische levensader. Met deze petitie roepen we de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas op om met een oplossing te komen. Het veerpontje moet blijven! Teken de petitie behoud veerpontje Gouderak-Moordrecht.

Petition

We

Inwoners van Gouderak en Moordrecht en andere belanghebbenden bij het pontje Gouderak Moordrecht

 

establish that:

Dat het pontje tussen Gouderak en Moordrecht een belangrijke sociale en economische functie vervult voor beide kernen. Veel mensen gebruik maken van het pontje voor inkopen, sportverenigingen, bezoek van familie en vrienden en kerk, gebruik van zwembaden en andere activiteiten en voorzieningen die niet in de eigen kern voorhanden zijn.

Dat de pontverbinding nu niet meer langdurig kan worden verzekerd en op korte termijn zelfs dreigt te stoppen.

 

and request

de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas om voor de korte termijn een oplossing te realiseren om de pont ook na 1 juni 2016 te laten varen.

Verzoeken de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas om voor de lange termijn een pontverbinding tussen Gouderak en Moordrecht in stand te houden en hiervoor een duurzame en structurele oplossing te realiseren in het belang van de sociale en economische samenhang van beide kernen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Krimpenerwaard 
Petition desk:
Closing date:
2016-06-01 
Lead petitioner:
Stichting Dorpsleven 
Organisation:
Stichting Dorpsleven Gouderak 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie is ingediend. Pontje gered

Beste ondertekenaars

Mede dankzij de veel ondertekeningen (1270 zowel digitaal als schriftelijk) van de petitie behoud pontje Gouderak Moordrecht hebben de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas besloten om de veerdienst te verlengen tot 1 juni 2017. Ze hebben hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.

+Read more...

De exploitatie wordt overgenomen door de Veerdienst Schoonhoven. In de tussentijd wordt gezocht naar een structurele oplossing om het pontje in de vaart te houden. Eind 2016 zullen de gemeenten dat voorstel presenteren. De petitie is aangeboden aan de gemeentebesturen en gemeenteraden in de Krimpenerwaard en

Dankzij uw steun is het eerste verzoek van de petitie om tijdelijk een oplossing te vinden gelukt en is de stap naar een structurele oplossing gezet.

Stichting Dorpsleven Gouderak Petitie behoud pontje Gouderak Moordrecht Ralph Brieskorn

2016-06-02

Op naar de 1000 handtekeningen voor behoud pontje Gouderak Moordrecht

Beste ondertekenaar,

We zitten inmiddels op meer dan 850 handtekeningen voor behoud van het pontje Gouderak Moordrecht. Hardstikke goed en dankzij u.

+Read more...

Ons streven is om voor 31 mei de 1000 passeren.

Waarom? Op die dag bieden we de petitie aan het bestuur en raad van de gemeente Krimpenerwaard aan om te voorkomen dat het pontje op 1 juni uit de vaart gaat. Ook de Gemeente Zuidplas zal een afschrift krijgen.

Nog een laatste eindspurt en op een goede structurele oplossing voor ons pontje.

https://petities.nl/petitions/behoud-van-veerpontje-gouderak-moordrecht?locale=nl

Stichting Dorpsleven Gouderak Petitie behoud pontje Gouderak Moordrecht Ralph Brieskorn

2016-05-25