U, de petitionaris

Nieuws

next checkt 'Laatste jaren maar 17 burgerpetities overhandigd'

Naar aanleiding van het bericht in de Metro van 23 augustus 2013 is nrc next checkt gaan achterhalen of de bewering dat er maar 17 'burgerpetities' zijn overhandigd in de Tweede Kamer. Dat was dus niet zo. Er worden elk jaar iets van 100 petities overhandigd, een klein deel ervan  door individuele burgers. Het begrip burgerpetitie bestaat niet, maar in dit overzicht staat wel dat er 17 petities van petities.nl naar de Tweede Kamer zijn gegaan die niet een al bestaande organisatie als afzender had. De Tweede Kamer maakt geen onderscheid tussen petities van gevestigde organisaties en spontaan, van individuele burgers. Daarom was het oordeel over de bewering van 17 petities door burgers dan ook: 'niet te checken'.  

nrc.nl 27 augustus 2013

nrc next 27 augustus 2013

Verdaging beslistermijn bezwaarschrift

Beste ondertekenaars en geïnteresseerden,

Vandaag ontving ik een brief van de Gemeente Amstelveen met de volgende tekst:


Op 29 april 2024, ontvingen wij uw bezwaarschrift.

Uiterlijk 5 juli 2024 zou een beslissing over dit bezwaarschrift zijn genomen. Gelet op artikel 7:10, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht mogen wij de beslistermijn echter met zes weken verdagen.

+Lees meer...

Wij maken gebruik van deze mogelijkheid. Dit houdt in dat wij uiterlijk op 16 augustus 2024 een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de frontoffice Juridische Zaken. De contactgegevens vindt u rechtsboven aan deze brief.

Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders


We zullen helaas dus nog even moeten wachten op een antwoord.

Als er meer nieuws is, deel ik dat via dit kanaal met jullie.

Met vriendelijke groeten,

M. ten Hoope petitionaris

993 getekende bezoekers van en bestellers bij eetcafe 't Hoeckie

Beste lezers, Allereerst veel dank voor het tekenen van de petitie, uw stem werd enorm gewaardeerd door alle betrokkenen. Vandaag is de sluitingsdatum en we hopen dat de gemeente het maatschappelijk belang van dit object gaat erkennen en ons insteek als burgers hierin gaat waarderen.

+Lees meer...

Mvg Vrienden van t Hoeckie

Veiling Nederlandse 5G Netwerken

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/05/28/veiling-nederlandse-landelijke-5g-netwerken-begint-25-juni-2024.

De petitie is overhandigd aan de gemeente Castricum

zowel digitaal als op papier zijn de ondertekeningen voor deze petitie verzameld en overhandigd aan de gemeente Castricum..

HRIF.EU boekt succes: Banken stoppen met onrechtmatige transactiemonitoring bij TMNL!

HRIF.EU boekt succes: Banken stoppen met onrechtmatige transactiemonitoring bij TMNL! Ons eerste verzoek dateerde uit oktober 2023 en eindelijk is het zo ver. Lees in https://hrif.eu/2024/07/bankenstoppentmnl/ meer over wat we allemaal deden.

Uw handtekening was hierbij belangrijk en zal nog belangrijk zijn.

+Lees meer...

Het is ons namelijk nog niet duidelijk of DNB inderdaad de banken de wacht heeft aangezegd of dat de banken zélf de keuze hebben gemaakt. Daarbij durft DNB te zeggen dat HRIFEU, aangezien ze geen leden heeft (wat niet kan als stichting) geen belang zou hebben bij een procedure om TMNL te doen stoppen. Juist ook daarover willen we de rechter zeker mee laten praten.

Kortom, om zeker te weten dat er écht een einde komt aan TMNL en dat DNB zélf handhaaft op dit belangrijke onderwerp, blijft de geplande rechtszaak staan. Maar voor nu zeggen we iedereen hartelijk dank voor de steun !

Ga naar het Stadhuis woensdag 3 juli!

Woensdag 3 juli 2024 ontvangt burgemeester Yolanda Hoogtanders u graag van 8.30 uur tot 9.30 uur in de Tuinzaal van het Stadhuis aan de Markt 31 in Roermond. Het tijdstip in de ochtend is gekozen vanwege de vele ondernemers in de omgeving van Randweg 3.

Kun je er niet bij zijn? Stuur dan vooral een e-mail naar mail@roermond.nl.

+Lees meer...

Vermeld hierbij als onderwerp "reactie coffeeshops".

Gemeente Roermond verzamelt alle vragen en zullen deze in een brief aan alle ondernemers en bewoners in de omgeving van Randweg 3 beantwoorden. Tenminste als dit nu echt gedaan wordt en de Wijngaardstraat / Stationsweg nu niet overgeslagen worden, omdat dit gemeente Roerdalen is

Petitie verlengd!

We willen op naar de 10.000 handtekeningen! Daarom is de einddatum van deze petitie een maand naar achteren verplaatst. Zet hem op, help en deel deze petitie massaal met al uw buren, vrienden, collega's en kennisen.

+Lees meer...

Bij voorbaat dank! Groet, Pieter-Jan.

Vegro Merenwijk sluit deuren

Op 1 juli zal de Vegro Merenwijk helaas haar deuren sluiten. De 569 handtekeningen laten zien dat wij graag deze winkel in de Merenwijk behouden hadden. Zowel de politiek als de media vonden het belangrijk om deze petitie te ondersteunen.

+Lees meer...

Helaas blijft de Vegro bij haar besluit. Wij danken het personeel van deze Vegro winkel voor hun jarenlange betrokkenheid, expertise en hulpvaardigheid. Wij zullen hun persoonlijke benadering missen.