You, the petitioner

Updates

Middelbare scholen gewoon weer volledig open

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Middelbare scholen gewoon weer volledig open te ondertekenen:

"Ondanks versoepeling van de corona-maatregelen zijn de middelbare scholen, in tegenstelling tot de basisscholen, maar zeer beperkt open door het toepassen van de 1.5 meter regel in het voortgezet onderwijs. Omdat het nog lang zal duren voordat er een vaccin tegen corona is, dreigt voor middelbare scholieren dat ze ook na de zomervakantie, mogelijk nog jaren, maar zeer beperkt werkelijk contact op school zullen hebben."

middelbareschoolvolledigopen.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2020-06-14

Nieuwsbericht Parool: UvA-studenten starten petitie voor heropening hoger onderwijs

https://www.parool.nl/amsterdam/uva-studenten-starten-petitie-voor-heropening-hoger-onderwijs~b4d51819/?utmcampaign=sharedearned&utmmedium=social&utmsource=whatsapp.

Reactie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van BZK heeft bij monde van directeur J. Schipper-Spanninga op de petitie gereageerd namens de Minister.

+Read more...

De essentiële paragraaf is de volgende:

Overigens is uw suggestie om constitutionele toetsing op te dragen aan een
daarvoor op te richten constitutioneel hof, zoals de Staatscommissie parlementair stelsel adv iseerde, slechts een mogelijkheid uit meerdere . Het is oak mogelijk een of meer bestaande rechtscolleges daarmee te belasten. Steeds blijft daarbij de vraag wie de aangewezen instantie moet zijn om bij de uitleg en de toepassing van de Grondwet het laatste woord te hebben:

de voor het leven benoemde onafhankelijke recht er die oordeelt over de rechtmatigheid en geen verantwoording aflegt, of een democratisch gekozen volks vertegenwoordiging die alle maatschappelijke, sociaal-economische en politieke belangen afweegt en op grand daarvan een beslissing neemt.

Nog even los van de twijfel die wordt gezaaid over de kwaliteit van de rechterlijke macht is het laatste stuk van de paragraaf tekenend: Niet de wetgever dient zich te houden aan de Grondwet en niet de waan van de dag, maar de wetgever dient de grondwet te interpreten volgens de waan van de dag.

Als er een iemand de noodzaak van een Constitutioneel Hof duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel directeur J. Schipper-Spanninga namens de Minister van Binnenlandse Zaken.

Help ons nog meer!! Doe het voor de kinderen!

Na nog geen 3 dagen hebben we al meer dan 4500 handtekeningen. Dat is ongeveer 1/3 van alle Facebook leden van de KNZB. Daarom willen wij vragen om deze link aan zoveel mogelijk mensen door te sturen. Tot onze spijt zijn de synchroonzwemmen niet genoemd, maar ook deze kinderen verdienen weer te trainen in een zwembad.

Hopelijk zien we snel de zwembaden opengaan..

Mail naar minister over zwemles en zwemsport

Vandaag heb ik onderstaande mail verstuurd naar mevrouw H. Lodders van het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport.

Wij wachten haar antwoord af.

Beste mevrouw Lodders,

Vorige week ben ik gestart met mijn petitie 'zwembaden moeten weer open voor zwemles en zwemsport'.

+Read more...

Hier is de link:

https://heropenzwemscholen.petities.nl/

Wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen weer naar hun zwemles kunnen gaan na een verplichte sluiting van 23 weken afgelopen jaar. Dat is bijna een half jaar geen zwemles. Hierdoor komt de veiligheid van onze kinderen in gevaar. Daarbij lopen ook de wachtlijsten enorm op en de kinderen dus op een te late leeftijd in aanmerking komen voor zwemles. Dit is een groot probleem.

De kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar mogen wel gewoon naar school, voor- en naschoolse activiteiten, buitensport en in grote aantallen bij andere op bezoek. Als jonge kinderen dit allemaal mogen dan mogen zij ook gewoon naar hun zwemles.

Met de Corona protocollen die in de zwembaden worden gehanteerd, is het veilig om gewoon open te zijn voor de zwemlessen.

Bij RTV Utrecht was onlangs een nieuwsitem over de zwembaden en zwemlessen. Daarin wordt goed uitgelegd hoe nijpend de situatie is.

Het water staat ons aan de lippen. De kinderen mogen niet verdrinken!

Help ons.

Namens 6.463 ondertekenaars en mijzelf,

Vriendelijke groet,

Bianca Vermeulen

Geen windturbines in Stijbeemden

Het besluit tav windturbines in onze gemeente is in januari door de gemeenteraad van Oss genomen. Onze polder Stijbeemden blijft vrij van windturbines..

Email naar de gemeenteraad van Zaanstad

Gisteren is er een email gestuurd naar de gemeenteraad van Zaanstad om aandacht te vragen voor de bezwaren voor de aanvraag van de vergunning van AAK. Binnenkort zal er een gesprek zijn met de gemeente raad.

.

2021-02-28 | Petition Stop uitbreiding AAK Zaandijk

Franceinfo: les librairies classées "commerces essentiels" par un décret publié au Journal officiel

In Frankrijk kan het wel: daar verklaarde de regering vrijdag 26 februari de boekhandel per decreet essentieel:

Bonne nouvelle pour le secteur du livre. Les librairies pourront rester ouvertes en cas de confinement le week-end, selon un décret publié vendredi 26 février au Journal officiel.

+Read more...

Les librairies pourront ouvrir (...) lees verder

2021-02-28 | Petition Boekhandels zijn essentieel