U, de petitionaris

Nieuwtjes

Masterclass petities voor organisaties

Het donatie- en crowdfundingplatform 'pay it forward' organiseert vier masterclasses over petities. Let wel, dit is vooral gericht op organisaties. Het belang van de organisatie staat voorop: "aandacht vragen voor waar jouw non-profit voor staat, middel om een nieuwe doelgroep te bereiken, mensen worden direct lid van jouw non-profit community." U leert alles over het inzetten van de (nieuwe) petitietool op dat platform.

Zie ook hun eigen blogposting erover. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zal een bijeenkomst zijn in het najaar.

09-08-2017

Wethouder houdt plan op tafel, maar beschouwt ´natuuronderzoek´als niet bruikbaar

In de AD/Amersfoortse Courant en de Gooi- en Eemlander van zaterdag 10 februari 2018 verscheen het nieuws over de vennootschappelijke relatie van Eelerwoude BV (onderzoeksbureau) en Natuurbegraafplaatsen Van Waarde BV (belanghebbende). Daarmee is het onderzoek dat blijkbaar al ging over ontheffingen om de begraafplaats in het bos te realiseren niet onafhankelijk.

+Lees meer...

Het onderzoek zag al vele zaken over het hoofd, waaronder de dassenburcht. Het rapport zou begraven in de natuur kritiekloos onderschrijven als iets positiefs. Dit terwijl de gevolgen, zeker op de lange termijn zorgwekkend zijn voor flora en fauna. Bovendien heeft het effecten op het grondwater en de ecologische structuur, waaronder het bodemleven. In het rapport staat bijvoorbeeld dat delen van het bos dienen te worden opgehoogd voor toegankelijkheid van het gebied. In andere projecten worden gebieden opgehoogd vanwege de grondwaterstand. Wethouder Pijnenborg veegt het plan niet van tafel. Sterker nog, opteert zij voor nieuw natuuronderzoek. Verspilling van gemeenschapsgeld, vinden wij.

Tergooi gaat 3 miljoen bezuinigen!

Tergooi ziekenhuizen gaat 3 miljoen bezuinigen door gedwongen ontslagen! .

Petitie in Hart van Nederland

Het programma Hart van Nederland heeft aandacht geschonken aan de petitie en de actie van bewoners. U kunt dit item hier bekijken.

.

Stadslandbouwinitiatieven in Amsterdam Zuid-oost

Beste ondertekenaars van de petitie voor een nieuwe plek voor Ubuntu Stadstuin,

Er hadden op 24 januari 572 mensen getekend en met dit resultaat konden we goed aankomen bij het managementteam van stadsdeel Zuidoost! We boden de petitie aan met vier leden van het tuinteam aan de stadsdeelsecretaris, voorafgaand aan hun vergadering. Het effect is dat ze hebben aangegeven hoe ze stadslandbouwinitiatieven in het vervolg zullen faciliteren.

+Lees meer...

Dat is een goed resultaat, voor ons en voor anderen, maar voor Ubuntu Stadstuin biedt deze lange procedure nu geen soelaas. Ons initiatief gaat echter door in een groeiend aantal kleinere spin-off initiatieven die met de nieuwe procedure hun voordeel kunnen doen, en we hebben een heleboel losgemaakt in het denken over wat stadslandbouw is en vermag! Dank jullie wel voor je steun; door jullie hulp hebben we weer een punt kunnen maken!

Bryan, Willy, Issaka, Rose, Heidi, Ilma, Mike, Mariken, Richard en Annet, het team van Ubuntu Stadstuin

Missets Horeca: Utrechtse gemeenteraad tegen plannen meer horeca in binnenstad

De Utrechtse gemeenteraad heeft een wetsvoorstel tegengehouden van wethouder Jeroen Kreijkamp, waarin hij pleit voor meer ruimte voor mengvormen van horeca en retail in de binnenstad. (...) Lees verder.

2e kamer nu aan zet inzake 'Reparatie AOW-gat

Vorige week nam een vertegenwoordiging van de leden in de vaste commissie Sociale zaken van de tweede kamer de petitie 'Repareer het AOW-gat' in ontvangst.

Winston Kout van het 30 juni comite reageerde na de aanbieding. "Tweede kamer is nu aan zet".

+Lees meer...

De ondertekeningsactie van de petitie loopt t/m 25 februari a.s.

Zie de video op Facebook

Voor die tijd organiseert het comite (op 18 februari) nog een grote bijeenkomst in Amsterdam.

10-02-2018 | Petitie Repareer het AOW-gat

Tweede Kamer stuurt rappel aan staatssecretaris Snel

Omdat Staatssecretaris Snel nog niet gereageerd heeft op het verzoek van de Tweede Kamer van eind januari om het advies van de Landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen openbaar te maken, heeft de Vaste Commissie Financiën van de Kamer op 7 februari besloten een rappel aan de Staatssecretaris te sturen..

De petitie wordt 20 februari aangeboden aan de vervoerregioraad

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de vijftien gemeenten. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer.

+Lees meer...

Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro, de trein valt er niet onder. Naast het verlenen van concessies werkt de Vervoerregio, samen met wegbeheerders en vervoerders, aan het verbeteringen van het openbaar vervoer. Om de regio aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers, investeert de Vervoerregio in het optimaliseren van OV-infrastructuur. In de Investeringsagenda OV weergeeft de benodigde investeringen om de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer in Amsterdam en de regio, en daarmee dus de bereikbaarheid, te vergroten.

vervoerregio