U, de petitionaris

Nieuws

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-11-2021

Dordtse Gemeenteraad maakt geen gebruik van haar enige bevoegdheid om een Verklaring van Bedenkingen af te geven.

Zie https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-GDD-Verklaring-van-geen-bedenkingen-op-de-beschikking-voor-Chemours-Baanhoekweg-22-Raadsvoorstel-1.pdf

https://dordrecht.raadsinformatie.nl/document/11823130/1/VoorstelVerklaringvangeenbedenkingenopdebeschikkingvoorChemours%2CBaanhoekweg22-_Raadsvoorstel.

Motie onderzoek naar Parkstad-brede haalbaarheid openbaar openlucht zwembad (openbare agenda commissievergadering dd 28-09-2022 te Kerkrade)

https://kerkrade.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ed5fe327-8bc8-4ddc-9fe8-85f70196b663?documentId=eac179a0-8325-4a12-bbb1-54aa0b1411ac&agendaItemId=ad3d2d07-2fb1-43f2-b317-f6e01c1e7647

https://kerkrade.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ed5fe327-8bc8-4ddc-9fe8-85f70196b663.

de Oostzaanse Omgevingsvisie vormt een bedreiging voor het Twiske

Komt allen naar het gemeentehuis van Oostzaan op donderdag 15 september om half 8.

Dan bespreekt de commissie de belangrijke Omgevingsvisie Oostzaan. Op 29 september neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

+Lees meer...

Hart voor het Twiske is diep teleurgesteld. Onze petitie tegen overnachtingen en festivals in Natura2000-gebied het Twiske is maar liefst 7211 keer ondertekend. Maar de stem van de burger wordt genegeerd. En de natuurbescherming wordt met voeten getreden. Daarom stapt Hart voor het Twiske naar de rechter.

Het gaat slecht met de biodiversiteit in het Twiske. De nieuwe Omgevingsvisie belooft minder commerciële activiteiten. Maar ze kiest juist voor méér recreatie.

Nu mag je na zonsondergang het Twiske niet in. Evenementen zijn niet toegestaan. Dat verandert.

Het omstreden vakantiepark Twiske-Haven krijgt groen licht. Voor het eerst in 50 jaar mag je in het Twiske overnachten. Daarmee is de weg vrij voor meer vakantiehuisjes.

Tweederde van het Twiske wordt bestemd tot intensief recreatiegebied. Dat is een vrijbrief voor allerlei activiteiten, zoals festivals. Dat botst met de plicht om dit Natura2000 gebied te beschermen. Deze kaart moet uit de Omgevingsvisie.

Het wrange is, dat festivals financieel helemaal niet nodig zijn. In de bijlage vind je het persbericht.

Kom je ook op donderdag 15 september? Of wil je inspreken? Laat het ons weten, en meldt je dan aan bij griffie@oostzaan.nl

Kafkaëske toestanden

Dagen werk zat er in de klacht die ik indiende bij de Europese Commissie over Nederlandse rechters. Afgelopen vrijdag kreeg ik bericht dat ze voornemens zijn het dossier te sluiten: “zijn wij van mening dat de door u aangebrachte kwestie door de nationale autoriteiten en rechters moet worden behandeld”.

Gedupeerden trekken al jaren bij de autoriteiten aan de bel.

+Lees meer...

Het OM wimpelt ze af met dat ze niet ingaan op individuele gevallen en “als u het niet eens bent met de vordering kunt u het aan de rechter voorleggen”. De Nationale Ombudsman geeft aan dat ze niet bevoegd is er een oordeel over te vellen. De rechtbank zegt dat de enige optie om een vonnis te herroepen hoger beroep is en verwijst door naar de advocatenorde terwijl ik aangaf daar al geweest te zijn. Mijn klacht bij de mededingingsautoriteit over prijsafspraken met de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem is afgewimpeld met "geen objectief, direct, persoonlijk en actueel belang”.
Rechters zijn onschendbaar. Je kunt nergens over ze klagen. De Europese Commissie meent van wel ondanks dat de ondernomen pogingen zijn vermeld. De Europese Commissie meent ook dat je klachten aan de beklaagde zelf kunt voorleggen.

Ik weet werkelijk niet in wat voor Kafkaiaanse toestanden ik beland ben.

Gelukkig ook goed nieuws. Onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn is naar aanleiding van het Belga-vonnis bij de zuiderburen in de praktijken van het ingeschakelde juristenkantoor gedoken en heeft er een uitgebreid stuk over gepubliceerd.
Alsof ik witgewassen ben... Tot op heden werd ik vaak niet serieus genomen, genegeerd of als melaatse behandeld. Geframed als boze betweter en wappie. Wat dat betreft was het prettig geweest voor mijn geloofwaardigheid als in oktober 2020 mijn naam vermeld was in het AMI-artikel over Auteursrechttrollen.
Ander fijn gevolg van het artikel op Netkwesties is dat mensen die een onredelijke fotoclaim ontvangen het herkennen, bevestigd worden in hun gevoel dat het niet klopt en er ook over durven te publiceren.

Overig nieuws
Er is vonnis gewezen in de zaak waar een dwangsom van €100.000/dag werd geëist om een schadevorderingsprocedure in België te staken. Wordt vervolgd.
Bedrijf dat een claim van €200.000 ontving is gedagvaard. Bedrag is opgelopen tot €275.000. Eiser lijkt enkel de distributierechten te hebben. Wordt vervolgd.
Weer twee nieuwe dappere dodo’s proberen goede jurisprudentie uit te lokken. Bij de ene zaak lijkt eiser enkel de distributierechten te hebben, bij de andere zaak verspreidt de fotograaf zijn eigen foto’s met een CC-licentie onder een pseudoniem. Wordt vervolgd.

12-09-2022 | Petitie Stop onredelijke fotoclaims

Presentatie petitie van petitionaris Statenpassage Tweede Kamer 13 september 2022

Presentatie petitie van 1 pagina van petitionaris bij de Statenpassage, Tweede Kamer voor 13 september 2022 om 13:15

Geachte leden van Justitie en Veiligheid,

  1. Hartelijk dank voor deze gelegenheid om mijn petite "Sta naakt toe in het openbaar zonder beperking" aan te bieden.
+Lees meer...

Dit duurt 5 minuten. Het gaat over een verzoek om het enige wetsartikel wat betreft naaktheid in het openbaar - te weten in de buitenlucht en dus niet in publieke gebouwen waar huisregels gelden - Artikel 430a uit het Wetboek van Strafrecht te verwijderen en openbare naaktheid toe te staan zonder beperking. 2. In 1986 is openbare naaktrecreatie bij de wet vastgelegd. Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie 3. Eerder in mei 1975 besloot de toenmalige minister van justitie Dries van Agt dat ongeklede recreatie geen schending van de eerbaarheid is, daarom is het niet in strijd met normen en waarden. Ik noem voorbeelden zoals de World Naked Bike Ride of Amsterdam Body Painting Parade en naaktfotografie zoals die van Spencer Tunick. De varianten van openbare naaktheid zijn genoeg om te bewijzen dat het positive overeenstemming heeft. Een speciale context, officieel evenement of aangewezen plaats voor naakt in het openbaar is overbodig. Volgens een jurist zijn jaarlijks een tiental mensen beboet met artikel 430a, en vaak ten onrechte. Voor een land van 17 miljoen inwoners is dit erg weinig. Vredig bloot verdient geen boete. 4. Een inspiratie voor mij voor het opzetten van deze petitie in juli 2017 zijn de Delftse Hout Naaktlopers. Ze zijn vrijgesproken op 18 januari 2017 ondanks hun naaktheid op een openbare plaats die niet is aangewezen voor naaktrecreatie. In deze uitspraak wordt gesproken over maatschappelijke acceptatie en discutabele zedelijkheidsopvatting van openbare naaktheid in een democratische samenleving. Ik meen dat het erop neerkomt dat deze uitspraak het nut annuleert van Artikel 430a in het Wetboek van Strafrecht. 5. Dit initiatief provoceert de vraag: waarom is het naakte lichaam nu nog steeds strafbaar in een democratische samenleving en tot hoeverre moet men meegaan met een minderheid die uit fobie, schaamte of lichaamsdiscriminate klaagt over naakte lichamen in hun gezichtsveld? Nederland is een gedurfd visionaire pionier omtrent taboes zoals prostitutie, homohuwelijk, euthanasie en soft drugs. Een taboe liberaliseren normaliseert het. Van de naakte wederdopers 500 jaar geleden tot de eerste naakte vrouw op televisie Phil Bloom en nu een paar miljoen naaktrecreanten, het volk vindt naakt normaal. De collective perceptie van het lichaam evolueert. In Spanje is openbare naaktheid bijvoorbeeld niet strafbaar. 6. De implicaties van vrijheid zijn veelzijdig en daarom is meedoen, kijken of reageren op openbare naaktheid niet verplicht. Sociale druk en deontologie zorgt voor gepast gedrag in complexe sociale situaties en goed gedrag heeft prioriteit, gekleed of ongekleed. Openbare naaktheid is een individuele keuze dat een progressief en tolerant land haar burgers kan geven. Individuen moeten het recht hebben dit soms te mogen kiezen, éénmalig of nooit. Naakt in het openbaar in Nederland is normaal en het wissen van dit uitstervend wetsartikel zal dit voldongen feit symbolisch bevestigen. Ik meen dat men naaktheid niet moet straffen maar exalteren. ledereen is naakt geboren, het meest sublime kostuum.

OV-bureau gaat door met bezuiniging

We hebben meer dan 1200 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de bussen maar helaas heeft het OV-Bureau besloten de bezuiniging door te laten gaan. Wij blijven ons inzetten voor een sterk en toegankelijk openbaar vervoer en hopen dat er snel meer geïnvesteerd word in het OV in Emmen.

+Lees meer...
11-09-2022 | Petitie Behoud de stadsbussen in Emmen

Livestream bekijken overhandiging petitie en betoog oproep aan college & B&W

De live uitzending van de Podiumavond overhandiging van de petitie, en het betoog van Dhr.Joep Hamburg, is te volgen via de agenda in Notubiz. U komt bij deze agenda via onderstaande link: https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/951054

Maandag 12 sept. zal deze naar alle waarschijnlijkheid niet meer te bekijken zijn!.

Oproep aan College, Gemeenteraad Waalwijk en bestuur Schoenenkwartier

Oproep aan College, Gemeenteraad van Waalwijk en Bestuur Schoenenkwartier.

Eindelijk was er dan de opening van het nieuwe museum in het hart van Waalwijk. Het bezoek van grote aantallen zeer enthousiaste bezoekers overtrof alle verwachtingen.

+Lees meer...

De lovende persberichten in landelijke - en regionale kranten en op sociale media werden versterkt door de verhalen van trotse Waalwijkers over het prachtige nieuwe museum. De loftrompet werd gestoken over een alom aanwezige, zeer toegankelijke en enthousiaste directeur met haar energieke team, ondersteund door een groot aantal gemotiveerde vrijwilligers. Geen wanklank was er te horen. Een mooier begin van een uitdagende functie als directeur en staf is er niet te bedenken. Het bestuur heeft destijds uit een groot aantal kandidaten deze directeur gekozen, waarschijnlijk om haar goede kwaliteiten. Visie, doortastendheid en creativiteit zijn eigenschappen die in de omgeving van een leder- en schoenen Kwartier niet misstaan. Directie en haar team hebben bewezen daarover in hoge mate te beschikken. Bij musea zijn de bezoekersaantallen van eminent belang, ze vormen de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Ook daar is de directie meer dan in geslaagd, getuige de indrukwekkende aantallen bezoekers (10.000) in de eerste maanden na de opening. Ook uw Raad heeft in het verleden veel terechte vragen over de te verwachte aantallen bezoekers gesteld. Om deze aantallen ook in de toekomst veilig te stellen is er creativiteit en daadkracht vereist. Bezoekers moeten blijven komen en daar is de huidige directeur de juiste persoon voor om dat ook waar te maken. Er is dus op de plek van de directeur geen persoon gewenst die alleen maar op de winkel past. Een museale achtergrond en een hoge mate van creativiteit zijn essentieel!

En dan na de geweldige opening van het Schoenenkwartier, als een donderslag bij heldere hemel, verschijnt er een persbericht dat de directeur na 1 december a.s. niet meer gewenst is. Dat moet toch zeker een vergissing zijn! Niemand begrijpt deze beslissing van het bestuur. Dus wordt het speculeren: Toch niet genoeg kwaliteiten? Te weinig financieel onderlegd? Het botert niet tussen Bestuur en Directie? De vele vragen zonder duidelijke antwoorden roepen alleen maar reacties en onbegrip op.

Ook bij ons, een groep verontruste burgers, die tijdelijk het ‘Comité Goed Bestuur Schoenen-kwartier’ hebben gevormd, zijn er veel vraagtekens over de werkelijke reden van het niet verlengen van het contract van de directeur.

Het blijkt onmogelijk te achterhalen wat er werkelijk speelt. Het bestuur geeft geen opening van zaken vanwege privacy, maar dat versterkt nu juist de onrust. Ook al blijven de verschillende bronnen gesloten, het beeld wordt bij het comité steeds helderder. We constateren feiten, hebben vragen en een voorstel. We hebben voor U alles op een rij gezet:

• Er is een bestuur dat uit slechts twee personen bestaat. Dat bestuur neemt dan in deze kwestie voor de directeur verregaande stappen zonder dat voor betrokkene helder is hoe dit besluit tot stand is gekomen. • Het bestuur wil het bestaande model van een bestuur met een directeur transformeren naar een raad-van-toezicht model. De invoering van dat besluit werd uitgesteld en is nu nog ‘in voorbereiding ‘. Daardoor is al te lang sprake van een onzuivere situatie. Hoe staat het nu met deze transitie? Wie bereidt dat voor? Wie stelt de nieuwe statuten vast? • Er is naast het bestuur ook sprake van een stuurgroep met onder andere een wethouder, gemeentesecretaris, ambtenaren, bestuursleden en directeur die in de bouw- en startperiode het bestuur en/of de directeur adviseerde bij zaken die rond de opening konden spelen. In deze heikele kwestie tussen bestuur en directeur is de stuurgroep niet gehoord. Gaat dat alsnog gebeuren? • Inmiddels zijn kandidaten voor de nieuwe RvT geworven. Hun namen zijn nog niet bekend, terwijl de code voor goed bestuur juist transparantie en openheid propageert. Hoe kan de nieuw te vormen raad van toezicht voldoende vertrouwen en draagvlak creëren? • Er is een vertrouwensbreuk in het bestuur (gezamenlijke bevoegd) en de directeur ontstaan. Ook over deze kwestie is meer transparantie en betere verantwoording gewenst. • Er is inmiddels niet alleen onrust bij museummedewerkers maar ook een groot aantal vrijwilligers overweegt te vertrekken als de huidige directeur wordt ontslagen. Datzelfde gaat gebeuren met een aantal sponsoren, die ook aangeven de sponsoring te zullen stoppen. Hoe gaat u deze leegloop opvangen in een cruciale periode voor het Schoenenkwartier zo kort na de opening? • Ook daarbuiten komen vrienden van het Schoenenkwartier in actie. De directeur wil zich formeel verweren tegen de motieven waarop haar contract niet wordt verlengd en beroept zich op afspraken en toezeggingen waaraan geen gevolg is gegeven. • Recent is deze directeur nog door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over de meest actuele cijfers. Deze cijfers kwamen op de gemeente helder én positief over.

Kortom: Als er geen oplossing wordt gevonden dreigt er niet alleen escalatie, maar ook een juridische procedure die voor het museum en daarmee de Waalwijkse gemeenschap grote financiële gevolgen kan hebben. Bovendien zou dat schadelijk zijn voor de reputatie van het Schoenenkwartier en voor alle personen die bij deze zaak betrokken zijn. In deze belangrijke opstartperiode dient er rust en saamhorigheid te zijn. De wankele bestuurdersconstructie voldoet volgens ons Comité niet aan de eisen voor goed bestuur en heeft een groot afbreukrisico. Het is van belang dat hieraan snel een eind komt en dat de kwestie tussen bestuur en directeur opnieuw wordt beoordeeld.

Zowel het college als de raad hebben hierin hun verantwoordelijkheid om de besteding van het jaarlijkse subsidie ad € 1,16 miljoen (2022) bij een stichting waar conflicten zijn, goed te controleren en bij te sturen als dat nodig is. Het gaat uiteindelijk om veel gemeenschapsgeld.

Wij vragen de bestuursleden van het Schoenenkwartier om ruimte te maken voor een oplossing en geven het college, de raad en het bestuur van het museum de volgende procedure in overweging:

• De voorzitter van de stuurgroep nodigt op korte termijn betrokkenen uit voor een bijeenkomst, waarbij namens elke raadsfractie een vertegenwoordiger als auditor aanwezig kan zijn. Het inzetten van een mediator is gewenst. Daarvoor lijkt, naar onze mening, de Nederlandse Museumvereniging, die de belangen van 450 brancheorganisaties behartigt, de meest aangewezen instantie. Die bijeenkomst heeft als doel om de procedure vast te stellen om tot een helder bestuursmodel en bestuurlijke invulling te komen Dus graag een oplossingsgerichte actie. In die bijeenkomst kunnen dan de beoogde raad van toezicht kandidaten zich presenteren. • De huidige bestuursleden benoemen direct daarna de beoogde raad van toezichtleden in het bestuur en dragen hun taken en verantwoordelijkheden per direct aan hen over. • Het nieuw gevormde bestuur zal de omvorming van het bestuursmodel naar het raad van toezichtmodel oppakken en vormt zich na een informatieronde bij gemeente/politiek, personeel, vrijwilligers, directeur en andere direct betrokkenen. Bovendien zal zij een oordeel formuleren over de invulling van de bestuursfunctie (nu nog: de directiefunctie) na de omvorming. Naar verwachting komt het doen en laten bij het Schoenenkwartier dan snel in een rustiger vaarwater en kan het museum gaan doen waar het goed in is: het tentoonstellen van prachtige museale objecten, het ontwikkelen van een breed programma voor de Maaklabs en het Kenniscentrum. Kortom een Museum Plus, waarmee vele nog te verwachte bezoekers een onvergetelijke dag in Waalwijk kan worden bezorgd. Moge deze wens snel waarheid kunnen worden.

Dank voor uw aandacht, namens het (ad hoc) Comité “Goed Bestuur Schoenenkwartier”,

Christine en Jan Vesters, Jan Dumoulin, Nico Klerx, Hans Brekelmans, Kees Verschure, Charles Bergmans, Joep Hamburg.