You, the petitioner

Updates

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-11-14

Petitie aangeboden aan college

Beste ondertekenaars,

Deze petitie is vandaag aangeleverd aan het college van B en W. Hierbij heb ik de nuance gemaakt dat er rekening moet worden gehouden met voldoende parkeerplaatsen voor Monne fysio.

+Read more...

Spoedig na de zomer gaat het college een besluit nemen vermoed ik (het staat nog niet officieel op de agenda).

Groet en bedankt allemaal,

Jonas Peters

2022-07-10 | Petition Nieuw park in de Belcrum

Bijna bijna 1900 ondertekeningen!

Ondanks alle acties van de afgelopen jaren en de enorme acties van de boeren, de truckers, de vissers en de boerenzakdoeken lees je bijna dagelijks berichten over plannen die in de maak zijn om Nederland meer en meer te te veranderen in een levenloos land waarin alle inwoners worden overgeleverd aan de grillen van de regering. Terwijl toeslagouders nog steeds geen idee hebben waar ze aan toe zijn en de zorg al heel lang is uitgekleed worden we, als het aan het kabinet ligt, in een sneltreinvaart opgezadeld met electronica in incontinentiemateriaal in de zorg, veel duurdere zorgverzekeringen, veel hogere energierekeningen, enz.

+Read more...

Belastingverlaging wordt door Rutte, ondanks aandringen van de tweede kamer, afgewezen. Met het idee in je achterhoofd dat ondertussen gemeenten gedwongen kunnen gaan worden om asielcentra op te zetten die ook weer bergen geld kosten terwijl de eigen woning zó duur wordt gemaakt dat de Nederlander straks zelf geen huis meer heeft kun je niet anders dan constateren dat deze regering geen flauw benul heeft van wat er in Nederland leeft.

Blijf deze petitie daarom ook delen, zoveel en zo vaak als je kunt: Kopieer de link en plak die onder reacties van mensen die net als wij duidelijk een andere regering willen! De regering mag dan met reces zijn, wij zitten niet stil!

08-07-2022 - Status Planning Werkzaamheden

Navraag gedaan over wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden, en het volgende antwoord gekregen: " de aannemer is samen met de afdeling 'bereikbaarheid' aan het bekijken wanneer het uitgevoerd kan worden. Hier wordt een plan voor gemaakt.

+Read more...

Daarbij is het belangrijk dat er geen projecten naast elkaar lopen waardoor sommige delen van de stad onbereikbaar worden. Wanneer dat plan goedgekeurd en ingeregeld kan worden zullen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een tijdspad hebben we helaas niet terug gekregen. Dat is voor de meeste aannemers op dit moment moeilijk in te schatten. Wij hopen zo snel mogelijk."

Project Zonnevelden Over de Laak ligt stil !!!

Tot nu toe zijn onze acties succesvol geweest! De nieuwe coalitie van de gemeente Amersfoort gaat eerst een brede inventarisatie doen voor de mogelijkheden voor opwekking van zonne-energie op daken, langs wegen en andere locaties waar natuur en landschap zoveel mogelijk gespaard worden.

Als uit die inventarisatie blijkt dat de gemeente niet kan voldoen aan de zgn RES-doelstelling, dan bestaat de kans dat ze het proces alsnog weer starten. De RES staat voor Regionale Energie-Strategie.

+Read more...

Dat is een zgn. 'bod' dat de regio Amersfoort met buurgemeenten aan het maken is om bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Voorlopig zijn we dus (even) safe.

Doel bereikt?

Beste ondertekenaar,

Via onofficiële kanalen bereikt mij het bericht dat het GVB heeft besloten om bus 369 te laten stoppen bij halte Anderlechtlaan (bij De Oeverlanden dus). Indien dat echt zo is, is dat een grote overwinning voor Nieuw-West.

+Read more...

Natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden zal weer goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Zodra ik hierover meer weet zal ik de informatie met u delen.

Mocht het toch niet het geval zijn, dan wordt de flyeractie met volle inzet hervat.

Met vriendelijke groet, Tanay

Overhandigd aan het SGP-partijbestuur

Allereerst hartelijk dank voor het ondertekenen van onze petitie. Onlangs hebben we de petitie en de handtekeningen overhandigd aan een aantal leden van het hoofdbestuur.

+Read more...

We hebben naar aanleiding daarvan een goed gesprek gehad met deze leden van het hoofdbestuur.

De komende tijd gaan wij, de groep jongeren achter de petitie, ons bezinnen over wat wij verder gaan doen. Hoofddoel is om te ontwikkelingen rond het vrouwenstandpunt kritisch te blijven volgen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Stuur dan een mailtje naar info@vrouwenstandpuntsgp.nl

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers van de petitie

Overleg Bergemeester en wethouder

Gisteren, 6 juli, heeft Stal Remi een fijn en constructief overleg gehad met burgemeester van Duijn en wethouder de Kleer. De gemeente gaat onderzoeken hoe Stal Remi wel aan de regels van de milieudienst zou kunnen voldoen.

+Read more...

Remi heeft daar alles voor over. Uiteraard weet niemand nog wat de uitkomst zal gaan zijn, maar er gaat in elk geval nu wel naar een mogelijke oplossing gezocht worden.

2022-07-07 | Petition Laat Stal Remi blijven in Ter Aar

21 huisartsen zetten de petitie op hun website.

Het doel van de huisartsenactie is de patienten en de politici te laten zien dat het een zeer zeer ernstige situatie is, waar de zorgverleners in verzuipen. Er zit een oplossingsrichting in de actie en in de petitie, waar de politiek een rol in moet spelen.

+Read more...

Veel mensen konden niet naar Den Haag komen, maar ze willen wel dat hun stem meetelt. Veel patienten wisten niet dat ze als ondersteuner van de actie ook op het Malieveld hadden kunnen staan. Dan is 10.000 demonstranten die waardig hun zorgen laten weten een imposant resultaat. Die zorgen en die onderlinge solidariteit ook met patienten , zorginstellingen, paramedici en specialisten komt naar voren in het tekenen en delen! Bijna 50.000. Blijf delen en vragen om te tekenen , op een flyer, per email , Twitter of LinkedIn, of zet de petitie op de home-page, 20 praktijken deden dit al, het moeten er minstens 2000 worden willen we serieus worden genomen. Doen, deel en volg de ontwikkelingen.