You, the petitioner

Updates

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-11-14

Tienduizenden handtekeningen voor Burgerinitiatief Wetswijzigingen Zorg.

Op het Malieveld in Den Haag protesteerden 10.000 huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten tegen de zware werkomstandigheden in de Huisartsenzorg. Een aansluitende petitie waarin concrete stappen worden voorgesteld waarmee de regering verbeteringen kan afdwingen om de huisartsenzorg te ontlasten en het beroep weer aantrekkelijk te maken werd binnen 2 weken ruim 53.000 keer ondertekend.

+Read more...

Hiermee is de drempel van 40.000 handtekeningen voor het aanvragen van een Kamerdebat inmiddels ruimschoots overschreden.

RUTTE 4 ONBETROUWBAAR GAAT NAAR EEN DICTATUUR TOE

RUTTE 4 SLOOPT DE BOEREN, DIT KABINET IS ZO CORRUPT ALS DE PEST, HET AFTREDEN VAN DIT KABINET IS HARD NODIG STIKSTOF IS BULLSHIT, ZE HEBBEN GEEN WETTELIJKE BASIS REGELS ZE SCHENDEN DE WET , RUTTE IS ER MAKKELIJK IN OM DIE TE OMZEILEN HIJ HEEFT AL GENOEG WETTEN OVERTREDEN, BLAUW WIT ROOD # NEDERLAND IN NOOD # DE DEMOCRATIE IS DOOD.

2022-07-14 | Petition Weg met Rutte 4

Gesprek met Minister VWS

Over het rapport #UitIsolatie hadden wij vandaag een gesprek met de minister.

Helaas was de beschikbare tijd erg kort en hebben wij ervoor gekozen vooral te vertellen welke wonden er ontstaan en zijn ontstaan, tijdens de coronapandemie. Tot een echt gesprek komen in korte tijd is sowieso moeilijk, het was voor de aanwezigen prettig hun verhaal te kunnen doen aan de minister.

+Read more...

Bijv. dat kwetsbaarheid niet alleen opgaat voor personen met medische aandoeningen, maar dat het ook hun gezinsleden in isolatie zet. Dat niet wordt verwacht dat kwetsbaarheid wordt weggenomen, maar wel al te grote besmettingsrisico's, zodat zij én hun gezinsleden meer deel kunnen nemen aan de samenleving.

. @VvdF020 (op Twitter) vertelde wat het met het leven van haar dochter doet, de keuzes waar zo'n jong meisje al voor staat vanwege de besmettingsrisico's via school en contact met andere kinderen. En dat dat met meer samenlevingsbrede preventie aanzienlijk minder kan worden.

. @MyrnaOver4 (op Twitter) vertelde over het dilemma van ouders: je bent ervoor verantwoordelijk de gezondheid van je kinderen te beschermen, maar tegelijkertijd verplicht ze naar school te sturen, waar ze risico lopen om bijv. langdurig ziek te worden van corona. Met meer preventie op scholen, zijn er minder problemen met uitval en minder risico voor kinderen om corona te krijgen. Zij wees erop dat we niet genoeg kijken naar de gezondheidsrisico's bij kinderen.

. @riendebock (op Twitter) vertelde wat long covid met hem doet als voorheen gezonde, jonge man met een baby op komst. Hoe gaat het in financieel opzicht verder en wat is het moeilijk om geen enkel idee te hebben óf je ooit zal herstellen.

@Ipie33 (op Twitter) vertelde wat de pandemie met haar én met haar patiënten, in de huisartsenpraktijk, heeft gedaan en nog steeds doet. Alle focus op de ziekenhuizen, ze waren en zijn aan hun lot overgelaten. Emotioneel moment toen zij vertelde hoe erg het is om niet de zorg te kunnen bieden die ze graag wil bieden en hoe zij meeleeft met patiënten die te maken krijgen met ernstige ziekte, long covid en lange wachtlijsten voor niet-covid zorg. Ze maakte heel duidelijk: in de zorg werken mensen en de mentale belasting is groot.

We hebben ervoor gekozen te laten zien wat ons motiveerde om dat rapport in eerste instantie te schrijven, te laten zien dat corona nog altijd veel impact heeft en hoe en waren toen helaas bijna door de tijd heen. We kunnen het theoretisch en zakelijk benaderen, maar uiteindelijk gaat het om echte levens, om de realiteit. Die harde realiteit, de impact van corona (nu nog altijd) hebben we van verschillende kanten kunnen laten zien.

Een aantal van ons hadden bijdragen over impact op de samenleving, internationale richtlijnen en de ontwikkeling van het virus. Een tweede gesprek volgt binnenkort. De petitie zal worden ingestuurd op 15 juli. Hartelijk dank voor jullie ondertekening!

Team #UitIsolatie

21 Juli hoorzitting gemeente Amersfoort

104 bewoners en omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen komst van Self-storage in Amersfoort.

Goed nieuws voor Pampushout!

Het nieuwe bestuur van de gemeente Almere heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat Pampushout deze bestuursperiode met rust wordt gelaten. Er wordt dus voorlopig NIET gebouwd in Pampushout! Complimenten voor dit nieuwe bestuur en in het bijzonder voor de Partij voor de Dieren die hiervoor hard gestreden heeft.

+Read more...

Ook veel dank voor jullie ondertekeningen en steun van de petitie. Dit heeft zeker geholpen bij de besluitvorming van de gemeente.

De laatste tijd is het belang van de natuur volop in het nieuws en gelukkig is dat kwartje nu ook gevallen in Almere. Natuur is het beste middel tegen klimaatverandering en het stikstofprobleem. En een belangrijke plek voor ontspanning, recreatie en dieren.

Maar het plan om te bouwen is nog niet definitief van de baan, dus hierbij onze oproep om de petitie te blijven steunen en door te sturen: www.petities.nl/petitions/behoud-pampushout

En wij zullen blijven strijden voor behoud van dit mooie natuurgebied!

Actiecomité Behoud Pampushout.

2022-07-13 | Petition Behoud Pampushout Almere

12-07-22 17 u 10: Petitie op radio www.sleutelstad.nl besproken

In de Leidse regio is de petitie goed onder de aandacht gebracht . On line, en prominent op de eerste regio pagina van het Leidsch Dagblad en zojuist een radio interview op www.sleutelstad.nl . Uitgebreide aandacht wat zich vertaalt in een toename van ondertekenaars . De punten van het actiecomite voor de protestweek en de bijeenkomst op het Malieveld zijn in de petitie opgenomen en het draagvlak voor een Kamerdebat is ruimschoots aanwezig.

+Read more...

De boodschap is blijkbaar overgekomen want mensen blijven tekenen en blijkbaar ook delen. Er moet echt fundamenteel verandering worden gebracht in de wet- en regelgeving die de artsen in een knellende , wurgende greep heeft.

Klacht schending Europees recht

De petitionaris, volgens deze fopjurist een goedbedoelende particulier met een blog waar de frustratie vanaf druipt, heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat Nederlandse rechters haar inziens in strijd handelen met artikel 3, 5, 13 en/of 14 van de Europese Handhavingsrichtlijn betreffende de intellectuele eigendomsrechten (2004/48/EG). Deze goedbedoelende particulier hoopt dat de Europese Commissie haar klacht gegrond vindt en een inbreukprocedure opstart tegen lidstaat Nederland, dan ebt die frustratie vanzelf weg :-).

+Read more...

De onderbouwing van de klacht vind je in de nieuwsbrief Jurisprudentie over stockfoto's. De complete klacht is bij de petitionaris op te vragen.

Overig nieuws:
- De werkwijze van Visual Rights Group, voorheen Permission Machine, lijkt weinig veranderd na de naamswijziging. De schadeclaims zijn anders opgebouwd, totaalbedrag is nog even onredelijk en nog steeds geen zorgvuldige controle of er überhaupt wel rechten geschonden worden.
- Komende maandag 18 juli om 11:00 uur is er een opmerkelijk kort geding bij de rechtbank in Breda. Een vermeend inbreukmaker eist stopzetting van de schadevorderingsprocedure op straffe van €100.000/dag.
- De petitionaris zag de grootste schadeclaim in haar "carrière" als goedbedoelende particulier, meer dan €200.000.

2022-07-12 | Petition Stop onredelijke fotoclaims

Zienswijze ingediend op Provinciaal Inpassingsplan

De provincie heeft 31 mei het PIP gepubliceerd voor de N207 Zuid. Dat is een bestemmingsplan op provinciaal nivo.

+Read more...

Gisteren heeft de stichting Het kan anders haar zienswijze ingediend. Deze is mede opgesteld met hulp van een gespecialiseerde advocaat. De zienswijze is in te zien via de website van de stichting: https://stichting-hetkananders.nl . De provincie verzamelt alle zienswijzen en moet beoordelen of er aanleiding is de plannen aan te passen. De stikstof paragraaf ontbreekt in het PIP en zal volgens de provincie later dit jaar worden gepubliceerd. Verder hebben we gezien dat er is gewerkt met verouderde cijfers en zijn fouten gemaakt bij oa de beoordeling van het drukke kruispunt in Hazerswoude Dorp. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers maar voor de juridische ondersteuning moeten we professionele hulp inhuren. Dat is kostbaar. Wij hebben naast uw morele ook uw financiële steun nodig. Dat kan via de website https://stichting-hetkananders.nl waar u via QR-codes kunt bijdragen of via overmaking op de rekening van "Stichting Het Kan Anders" NL03INGB0008252241. Op de website staat ook verdere informatie over de stichting zoals het Beleidsplan. De belastingdienst heeft de stichting de ANBI-status toegekend.